Hopp til hovedinnholdet

Tvang

Mental Helse er i prinsippet imot bruk av tvang. Vi vil arbeide for at tvang og makt bare kan benyttes unntaksvis, og når det foreligger et enkeltvedtak som registreres og kan overprøves. Politi skal bare brukes i de tilfeller hvor folk blir vurdert som farlige, og fortrinnsvis komme sivilt. Det skal alltid følge med helsepersonell. Det bør bli samme praksis tilknyttet det å hente psykisk syke pasienter som innenfor helsetjenesten forøvrig.

Det er viktig at det settes fokus på bruken av skjult tvang. Trusselen om sanksjoner rettet mot pasienter som motsetter seg behandlers anbefaling, er noe det til stadighet rapporteres om. Endringer i holdninger og behandlingskulturer er vesentlig for å møte dette problemet.

Det var seks prosent færre tvangsinnleggelser i psykisk helsevern i 2012 enn i 2011, viser nye tall fra Helsedirektoratet. – Dette er gode nyheter, sier landsleder i Mental Helse Dagfinn Bjørgen. 

Systematisk evaluering kan redusere bruk av beltelegging med 64 prosent. Det viser en ny dansk-norsk undersøkelse.

- Det er skuffende at Støre holder igjen prosessen med å endre lovverket rundt bruk av tvang innen psykisk helse, sier landsleder i Mental Helse Anne Grethe Klunderud.

Ullevål har siden 2005 halvert sin bruk av tvang. – Dette illustrerer at det er mulig å få til endringer, sier generalsekretær Bjørn Lydersen til Dagbladet.

- Mange opplever skjult tvang, sier generalsekretær Bjørn Lydersen i et intervju i Dagbladet i dag.

Tvangsbruk i Norge er sjelden begrunnet i farlighet. - Det er ingenting i det nye lovforslaget om tvangsbruk som begrenser muligheten til å bruke dette når mennesker vurderes til å være til fare for andre, sier generalsekretæren i Mental Helse.

Mental Helse har sendt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet på NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet, også kalt "Paulsrudrapporten"

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Kongress, som er FFOs høyeste myndighet, gikk nylig inn for å støtte Mental Helses forslag om at all tvangslovgivning innen helse- og sosialtjenestene samles i en felles lov. – En gledelig og viktig beslutning, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

Et utvalg som har sett på bruk av tvang i psykisk helsevern overleverte i dag sin rapport til helse- og omsorgsminister Anne Grethe Strøm-Erichsen. Innstillingen fra utvalget er et bidrag til regjeringens arbeid med å redusere og kvalitetssikre bruken av tvang i det psykiske helsevern.

Et innslag på NRK Dagsrevyen 17.mai viser at innleggelse ved tvang i psykisk helsevern er historisk høyt. I 2009 ble det gjort mer en 3500 tvangsinnleggelser. De regionale forskjellene er enorme og tilsier at tvangsbruken kan reduseres kraftig. Det kommenterte professor Georg Høyer fra Universitetet i Tromsø som sitter i Tvangsforskningsnettverket på Dagsrevyens innslag.

På bakgrunn av landsmøtesak om tvangsbruk og lovgivning har sentralstyret nedsatt en arbeidsgruppe som skal arbeide med hvordan Mental Helse skal følge opp landsmøtevedtaket. Arbeidsgruppen skal møtes 17. og 18. mars.

I slutten av mai skal lovutvalget som utreder regler om tvang innen psykisk helsevern legge frem sin rapport etter ett års arbeid. I den oppsummerende fasen ønsket lovutvalgets leder, advokat Kari Paulsrud å møte Mental Helse for å få større kjennskap til organisasjonens argumentasjon for å fjerne lov om psykisk helsevern.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.