Pårørende

Gjennom sin nærhet til brukeren kan pårørende, andre nærstående, slekt og venner være en ressurs for den enkelte bruker. 

De har ofte innsikt i sykdomsbildet til brukeren og i det som følger med. De som påtar seg hjemmeomsorg for personer med psykiske helseproblemer må sikres økonomisk støtte over folketrygden. Barn til foreldre som er psykisk syke, er en særlig utsatt gruppe, og må ha tilrettelagt informasjon og oppfølging. Det er viktig at barn og unge blir sett og hørt. Hjelpeapparatet må få mer nødvendig kunnskap om hvordan de kan støtte familier i en vanskelig livssituasjon. 

Når det opprettes individuell plan, må oppfølging av egen familie inkluderes i planen. Nødvendig støtte må gis, slik at den enkelte kan ta vare på familien sin. Offentlig myndighet må ta hensyn til nettverket rundt et menneske med psykiske helseproblemer. Familie, gode venner og naboer kan være et positivt nettverk til barn med foreldre som i faser kan fungere dårlig.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.