Vet hvor skoen trykker

Knut Stubben er en aktiv brukerrepresentant med fotfeste i Mental Helse.

Brukermedvirkning på alle plan.

TEKST OG FOTO: Aina Skoland, Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Når det gjelder behandling, har pasienter lovfestet rett til brukermedvirkning. Norsk Forening for Kognitiv Terapi mener at det også finnes store fordeler i å trekke med seg dette prinsippet inn i organisasjonsliv og utdanning. I 2015 ble det vedtatt på årsmøtet til Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT) at brukermedvirkning skulle innføres på alle plan i organisasjonen. Siden har det blitt en leveregel. 

På alle plan

Leder av foreningen, Torkil Berge, er også psykologspesialist ved Voksenpsykiatrisk Avdeling på Diakonhjemmet Sykehus. Han sier følgende om bakgrunnen for å innføre brukermedvirkning i styret og i sentrale utvalg i organisasjonen:

- Fra min jobb på Diakonhjemmet Sykehus er jeg vant til at vi har brukerrepresentant i avdelingsledelse, og vi har dessuten ansatte med brukererfaring.

Dette har gitt ham så gode erfaringer at han også har innført prinsippet i NFKT.

- En ting er at det underletter samarbeidet med brukerorganisasjonene, men kanskje vel så viktig er det hva det gjør for det daglige tankegodset til foreningen. Det påvirker måten vi tenker på, gjerne på en litt subtil måte. Det påvirker holdningene våre gjennom å være en konstant påminnelse om at alt vi tenker og gjør skal ha et utgangspunkt i brukerens perspektiv.

Brukerrepresentanten

Akkurat den opplevelsen kjenner Knut Stubben seg igjen i. Han har tidligere brukererfaring selv, og har dessuten hatt flere verv og roller i Mental Helse de siste 20 årene. Da NFKT henvendte seg til Mental Helse med spørsmål om de kunne bistå med å finne en brukerrepresentant til foreningens styre, var det nettopp Stubben som fikk den telefonen.

- Det var ikke vanskelig å si ja til den oppgaven, ivrer Stubben som nå har sittet i styret til NFKT i drøyt tre år.

- Jeg er overbevist om at det at jeg er til stede skaper en bevissthet som igjen bereder grunnen for gode holdninger, og som kan lede organisasjonen i en retning den ellers kanskje ikke ville ha gått.

Å sitte som brukerrepresentant i et fagtungt styre har han bare godt å si om.

- Det er helt uproblematisk, smiler han.

- Jeg føler at jeg har glidd lett inn i miljøet, og at jeg er fullt ut akseptert som en del av styret med min kompetanse, både som bruker og hva gjelder erfaringen jeg har fra organisasjonsarbeid og styreverv.

Erfaringsformidling i undervisningen

Som leverandør av utdanning i kognitiv terapi er undervisningen et annet område der NFKT sin holdning til brukerrepresentasjon blir svært synlig. For drøyt tre år siden startet NFKT og Mental Helse et samarbeidsprosjekt, med støtte fra ExtraStiftelsen, for å få brukermedvirkning i form av erfaringsformidling inn som en del av utdanningene til foreningen. Ett år senere sto de første erfaringsformidlerne på podiet. 

«Reelt og lærerikt med en som har erfaring som klient», «Modig! Utrolig lærerikt!», «Nyttig i undervisning – praktisk – realistisk», «Det beste med samlingene!». Dette er noen uttalelser fra leger og psykologer som har tatt utdanning i kognitiv terapi de siste to årene, og som har hørt på en erfaringsformidler som en del av denne utdanningen. 

Ambisiøst prosjekt

Prosjektet, som har innebefattet opplæring av erfaringsformidlere, samt utarbeidelse av en egen Håndbok for erfaringsformidlere, har vært ledet av Knut Stubben i samarbeid med Arne Repål fra NFKT. Håndboken ligger nå fritt tilgjengelig på NFKT sine nettsider, www.kognitiv.no.

De erfaringsformidlerne som ble utdannet i første runde, deltar nå i et program der de blant annet møtes til et årlig seminar for å drøfte erfaringer.

- Vi er godt fornøyd med prosjektet så langt, sier Stubben.

- Vi begynte med å innføre dette elementet i undervisningen på utdanningene for leger og psykologer, men etter hvert har det blitt en del av programmet på stadig flere av NFKT sine utdanninger.

At det er et ambisiøst og omfattende prosjekt legger han likevel ikke skjul på.

- Det er klart at det finnes utfordringer, for eksempel i form av geografiske avstander. I tillegg må vi ta høyde for at mange av de aktuelle erfaringsformidlerne er relativt uerfarne med det å snakke foran en forsamling. Det er også viktig at både erfaringsformidleren og kurslederen forstår at det ikke er vedkommende sin sykehistorie som skal formidles, men snarere opplevelsen av terapisituasjonen og samarbeidet med behandleren.

- Så langt er det vår oppfatning at bruk av erfaringsformidlere er med på å endre helsearbeideres holdninger, og bidrar til et enda mer aktivt samarbeid mellom terapeut og pasient. Dette slutter ringen, og viser hvorfor vi synes det er så viktig å involvere brukerrepresentanter på alle nivåer i organisasjonen, selv om den lovfestede retten til brukermedvirkning først og fremst er knyttet opp mot behandlingssituasjonen. 

Etter hvert som konseptet erfaringsformidling har blitt implementert i stadig flere av foreningens utdanninger, har også behovet for gode brukerrepresentanter økt. NFKT er derfor stadig på utkikk etter flere erfaringsformidlere og setter pris på forslag. 

Vi vet hvor skoen trykker

Norsk Forening for Kognitiv Terapi har altså lagt ned store ressurser på å involvere sluttbrukeren i sine utdanninger og organisasjonen forøvrig. Hva får man så ut av en slik innsats?

- Vi i NFKT føler at vi har et ansvar og en viktig rolle når det gjelder levering av gode helsetjenester og kunnskap om psykiske lidelser, forklarer Torkil Berge.

- Derfor er det viktig at vi har brukerrepresentasjon i foreningens organer for å følge opp denne tankegangen i alle ledd fram til behandling. 

Knut Stubben har en annen måte å oppsummere saken på.

- Ingenting om oss uten oss, slår han fast og utdyper nærmere:

- Det ligger ikke noe fornuft i å snakke om pasienter og brukere, eller gjøre ting for denne gruppen, uten at de er til stede. Det er jo vi som er eller har vært der selv, som vet hvor skoen trykker.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.