Venn1 i skolen

Hva vil det egentlig si å ha en psykisk helse, og hva er et godt vennskap?

TEKST OG FOTO: Grethe Ettung

- Vi ønsker å nå ut til de unge på et tidlig tidspunkt for å hindre stigmatisering og frykt når det gjelder psykisk helseutfordringer, noe som ofte beror på manglende kunnskap, sier Veronica Pedersen. Hun er utdannet sosionom og arbeider nå som prosjektkoordinator og instruktør i Venn1 og som frivillig på UngArena.

Veronica Pedersen i Venn1

Alltid to på skolebesøk

Gjennom Venn1 blir psykisk helse tatt opp på en enkel og direkte måte med elever på ungdomstrinnet og i videregående skole. Instruktørene som besøker skolene, har gått på  opplæringskurs i regi av Venn1. Her får de innblikk i tenkningen bak Venn1, og de lærer å lede Venn1-prosessen. På ungdomskontaktkurset lærer de hvordan de kan formidle egne erfaringer på en slik måte at elevene kan nyttiggjøre seg dem for å få en bedre psykisk helse og for å kunne være en god venn. 

Når instruktørene skal på skolebesøk, er de alltid to. Den ene holder et foredrag basert på egne erfaringer, mens den andre leder elever, lærere og andre gjennom den to timer lange økta.

- Erfaringsforedraget gjør alltid inntrykk. Elevene får et ansikt, en person, å forholde seg til.  De av elevene som sitter med lua trukket godt ned over ørene, drar den opp da, konstaterer Veronica.

Etter foredraget åpnes det for spørsmål.

- Er det spørsmål vi ikke kan svare på, viser vi til helsesøster og/eller sosiallærer, eller vi undersøker i etterkant og sender elevene en mail.

Venneplikt

I løpet av to timer får elevene grunnleggende kunnskap om psykisk helse, ungdomstid og ungdomsmiljø, og om verktøy de kan benytte. Mange unge trenger verktøy for å greie å snakke om det som er vanskelig og kjenne på, akseptere/anerkjenne egne og andres følelser, styrker og verdi.

Å stimulere unge til å være åpne om hvordan de har det er et av hovedmålene i Venn1.

- Vi har noe vi kaller «Venneplikt» som vi introduserer på skolene. I det ligger at om du har en venn som har det tøft eller vanskelig, skal du være der for han/henne. Vi snakker om hvordan vi kan se at en venn sliter, viktigheten av å lytte og å spørre om det er noe du kan gjøre for han/henne. Opplever de at dette er for krevende, kan for eksempel helsesøster eller en sosiallærer være den rette å kontakte, og de kan være med vedkommende dit om det er ønskelig.

Kan bli tøft for enkelte

Venn1 sender ut invitasjoner til skoler over hele landet og informerer om tilbudet som er gratis.

- Det er gjerne sosiallærerne eller helsesøster som svarer på henvendelsene våre, men også elevråd tar kontakt. Vi møter mange engasjerte lærere, men også lærere som ikke er like begeistret for at vi «overtar» timene deres. Vi skriver for øvrig i invitasjonen at vi ønsker å ha klassen(es) lærer(e) til stede samt helsesøster. Det gjør vi blant annet fordi elever som velger å forlate klasserommet under besøket vårt, må følges opp. Det kan bli tøft for enkelte, og da skal de ikke overlates til seg sjøl. Vi har jo lyst til å hjelpe alle, men vi har kun to skoletimer til rådighet, derfor må vi kunne stole på at skolene følger opp elevene sine, poengterer Veronica.

Mange av elevene kommer bort til instruktørene etter at kurset er avsluttet og takker.

- Det er veldig givende. Jentene slår gjerne av en prat og gir oss en klem, mens gutta gir tommel opp eller high five idet de går ut døra.

Foreldremøter

Veronica forteller at skoler som har gjennomført Venn1-konseptet ofte anbefaler det videre til andre skoler. Over 80.000 elever har de siste årene deltatt på Venn1-kurs. 

- Vi har hatt stor pågang nå i høst, og vi har rundt 30 instruktører som reiser rundt på skolebesøk.

Instruktørene tilbyr seg også å komme på foreldremøter.

- Der får de foresatte høre erfaringsforedraget, slik at de kan snakke om dette med barna sine i etterkant. Videre holder vi en kortversjon av Venn1-konseptet og åpner for spørsmål og diskusjon. Vi i Venn1 stiller spørsmål om hva de som foresatte kan gjøre for at de unge skal kunne få en bedre psykisk helse. Vi gir dem også verktøy de kan bruke når de skal starte en samtale.

UngArena

Venn1 samarbeider med UngArena i Oslo. På onsdager er det mulig for skolene å komme til UngArena og delta på Venn1-kurs der.

- Da forteller vi også om UngArena og hva de har å tilby. Dessuten har UngArena et bredt kontaktnett med skoler og fastleger i Oslo og kan fortelle om Venn1.

Veronica jobber som frivillig på UngArena.

- Da skal jeg være en samtalepartner, enten om noen bare vil slå av en prat eller om de ønsker å ta opp et problem.

Er det større utfordringer de unge står overfor, henvises de videre til en av fagpersonene på UngArena.

- Det er både krevende og morsomt å jobbe der. Jeg får jo mulighet til å bli godt kjent med mange av ungdommene som kommer dit. Og det at mange ønsker å komme tilbake, at vi utgjør en forskjell for dem, gir en god følelse.

 

FAKTABOKSER:

Venn1 har som hovedmål

 • å stimulere unge til å være åpne om hvordan de har det og føler seg, alene og sammen med andre
 • å redusere fordommer gjennom kunnskaps- og erfaringsformidling
 • å stimulere til vennskap og mer empati
 • å informere om at det finnes hjelp å få hvis en selv eller en venn behøver det og hvor denne hjelpen finnes
 • å gi hjelp til å finne en indre balanse gjennom å bli kjent med og akseptere/anerkjenne egne følelser og egne styrker - og andres
Mange unge trenger verktøy for å greie å
 • snakke om det som er vanskelig i en tidlig fase
 • kjenne på og akseptere/anerkjenne egne og andres følelser, styrker og verdi
 • be om hjelp i en tidlig fase
 • kjenne på egne grenser i samspillet med andre - og respektere andres grenser
 • akseptere forskjellighet
 • forstå viktigheten av vennlighet og respekt for andre

 Målinger viser at Venn1 fungerer:

 • 73 % av elevene vurderer at de gjennom kurset har fått tips om hvordan de kan takle vanskelige følelser
 • 68 % vurderer at de har fått ny kunnskap om hvordan de kan ta vare på den psykiske helsa
 • 69 % har fått større forståelse av hva psykisk sårbarhet og psykiske problemer er
 • 65 % har fått større forståelse av viktigheten av å være en god klassekamerat og en god venn
 • 73 % har fått ny kunnskap om hvem som kan hjelpe hvis de selv eller andre har det vanskelig

 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.