Statsråd må svare om Verdensdagen 2013

Alle partier på Stortinget ønsker å satse på psykisk helse, men videreføring av befolkningskampanjen ”Verdensdagen for psykisk helse” sier Helsedirektoratet ikke skal fortsette i tilsvarende form fra 2013.

Mental Helse koordinerer Verdensdagen for psykisk helse (Verdensdagen) for Helsedirektoratet. Kampanjen var først en del av Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008). Fra 2008 har Verdensdagen vært knyttet til Nasjonal Strategiplan for Arbeid og psykisk helse (2007-2012). Helsedirektoratet har nå ingen planer om befolkningsrettede kampanjer på psykisk helsefeltet. I tilskuddsbrevet for 2012 skriver Helsedirektoratet: ”Verdensdagen ikke kan forvente tilsvarende tilskudd i 2013 som tidligere år.”

Verdensdagen er en viktig kampanje for fokus på åpenhet og alminneliggjøring rundt psykisk helse, men vi er ikke i mål. En nylig utgitt rapport fra NIBR konkluderer med at det ikke er økt åpenhet om psykisk helse: ”Når det gjelder åpenhet og engasjement er det liten forandring i perioden. Nesten alle sier de vil være åpne overfor familien, mens 7 av 10 vil være åpne overfor venner, og rett over halvparten overfor kolleger.”

Generalsekretær i Mental Helse, Bjørn Lydersen synes svaret fra Helsedirektoratet ikke stemmer overens med verken politisk vilje eller virkeligheten: ”Helsedirektoratets svar på utfordringen om lite åpenhet om psykisk helse, er å ikke videreføre kampanjen som skal sette åpenhet om psykisk helse på dagsorden. Det er underlig. Realiteten er hvis finansieringen av Verdensdagen kun skal være tilfeldige tilskudd som lyses ut, vil det ikke være mulig å ha en systematisk planlegging og organisert ramme i tilknytning til dagen som i høyeste grad fortsatt trengs.”

Torsdag 16. august var representanter fra Mental Helse og Verdensdagen i møte med Stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten. For å kartlegge hvilke planer og synspunkt regjeringen har til fremtiden for Verdensdagen, har han nå stilt følgende skriftlige spørsmål til helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen: ”Vil statsråden sørge for at det kommende år vil bli satset på befolkningsrettet informasjon om psykisk helse, blant annet i form av en bred markering av Verdensdagen for psykisk helse?”. Les spørsmål og begrunnelse her: 

Prosjektleder i Verdensdagen, Rikke Philippi synes det vil være svært uheldig å avslutte en kampanje som i høyeste grad har fokus på et samfunnsproblem som ikke er løst: ” Vi håper helse- og omsorgministeren svarer at det fremdeles er politisk vilje til satsing på befolkningsrettet informasjon om psykisk helse, og at satsingen på Verdensdagen kan fortsette i en eller annen organisert form også etter 2012.”

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.