Sorg er ikke psykisk sykdom

(Illustrasjonsfoto: dreamstime.com)

Vårt Land skriver i dag at legepresident Hege Gjessing mener fastlegene skal kunne sykmelde en pasient på grunn av sorg. Det er samme standpunkt som Mental Helse har.

I følge Vårt Land får den nyvalgte presidenten i Den norske legeforening også støtte fra lovgiverne på Stortinget. Gjessing mener dagens ordning for sykemeldinger er for snever.
– Systemet slik det er i dag må videreutvikles. Vi trenger «sorg» som en diagnose på skjemaet for sykmelding. Det er ikke bare sykdom som er årsak til at folk må være borte fra jobb, sier Gjessing til avisen.

Rett til å sørge uten diagnose
Mental Helse skrev i sommer  ”rett til å sørge uten diagnose” om at leger må ha en mulighet til å kunne sykemelde når det er behov for sorgbearbeidelse.
– Det er avgjørende at hver enkelt blir sett for å ha mulighet til bearbeide sin sorg. For noen vil det innebære en kort periode hvor de ikke føler at de er i stand til å ivareta jobben. Det handler om funksjonsnivå og ikke diagnose. Det å ha sorg, er ikke det samme som å være psykisk syk. Det må derfor gis rom for sorg uten at folk skal bli sykeliggjort med en psykiatrisk diagnose, sier generalsekretær Bjørn Lydersen.

Spørsmålet om hva som er sykmeldingsgrunn ble svært aktuelt etter sommerens terrorhandlinger i Oslo og på Utøya. Problemstillingen ble løftet av allmenlege Morten Laudal i Aftenposten tidligere i år, fordi mangelen på mulighet for å sykemelde mennesker med sorgreaksjoner kunne føre til at mange leger nå ville jukse med diagnoser fordi sorg ikke gir juridisk krav på sykemelding.

- Å gi feil diagnose med vitende og vilje er ikke til pasientens beste, uttaler Gjessing til Vårt Land.

- Det er gledelig at saken nå har blitt løftet opp av legepresidenten og at flere er enige med Mental Helse i at det behov for å vurdere dagens sykemeldingspraksis til det beste for enkeltmennesket og feilaktig bruk av diagnoser, sier generalsekretær Bjørn Lydersen

Vårt Land skriver at saken også får støtte fra arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.