Samhandling – ikke for alle

Finansieringsordningen til samhandlingsreformen med både dagsbøter for utskrivningsklare pasienter og kommunal medfinansiering, gjelder kun for somatiske helsetjenester. Som en konsekvens av dette prioriterer kommunene å bygge ut somatiske helsetilbud.

Flere offentlige rapporter og tall bekrefter en uheldig tendens.

I Helsedirektoratets ”Prioriteringer i helsesektoren”, Rapport for 2012, blir det gitt signaler om; ”Siden det nå praktisk talt ikke er vekst i budsjettene til somatiske helsetjenester, kan mer avansert og kostbar medisin og teknologi bare innføres på to måter: Effektivisering av drift, eller eksplisitt prioritering av visse pasientgrupper. Dette vil måtte skje på bekostning av andre.”

Mental Helse sine medlemmer ser klare tendenser til at nedprioriteringen forsterkes:

  • Mental Helse ser nå at en del av de sykeste ikke lenger kommer seg hjemmefra. Treffstedene og aktivitetstilbudene som kommuner har drevet tidligere blir nedprioritert.
  • Mental Helse ser at samfunnet mister muligheter for god rehabilitering og bidrar til ytterligere arbeidsuførhet og dårlig livskvalitet hos brukere
  • Mental Helse ser at mange psykiatriske pasienter blir sittende utskrivingsklare i institusjoner fordi kommunen ikke har noen botilbud og de får dermed ødelagt sin boevne.
  • Mental Helse ser også at noen av de i brukergruppene som er i jobb ikke lenger kan få den hjelp og oppfølging de trenger for å holde seg friske nok til å være i arbeid.  Det blir for dyrt for kommunen å levere tjenester utenom ordinær arbeidstid. Skal de få hjelp nå, må de enten få fri fra jobb eller slutte i jobben.

Stortinget må ta ansvar

Det er tverrpolitisk enighet om at psykisk helse skal prioriteres og at det er behov for en ekstra innsats for å styrke tilbudet til mennesker med psykiske helseproblemer.  De brukergruppene som har psykiske helse- og rus problemer faller ofte ut av arbeidslivet. For samfunnet koster dette økonomisk mye og for brukerne senker dette livskvaliteten.

Mental Helse ber Stortinget om å vedta at de økonomiske virkemidlene i finansieringsordningen til samhandlingsreformen også må inkludere psykisk helse og rus, og også legge opp til en opptrappingsplan i kommunene med fokus på kvalitet og innhold.

Uttalelse fra Landsstyret i Mental Helse, 2.desember 2012

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.