ROP mellom to stoler

Mennesker med lidelser relatert til rus og psykisk helse (ROP) faller ofte mellom to stoler i behandlingsapparatet, til tross for at denne gruppen virkelig har behov for en helhetlig behandling.

Dette er ett av budskapene som generalsekretær Bjørn Lydersen og sentralstyremedlem Karl-Olaf Sundfør i dag formidler på Stortinget til ledelsen i Sosialistisk Venstreparti (SV) og partiets stortingsrepresentanter.  Mental Helse er en partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Vi formidler vår politikk til alle de politiske partier, både lokalt og nasjonalt. I dag er det SV som skal lytte til oss.  

- Det er viktig for Mental Helse å formidle hva vi står for til alle de politiske partiene. Det er med på å gi politikerne grunnlag for å utarbeide en enda bedre politikk innen det psykiske helsefeltet, slik at vi kan danne grunnlag for en bedre psykisk helse for enda flere. Mental Helse vil at politikerne ikke bare lytter, men at de også tar med seg våre innspill i deres program og praktisk politikk, sier generalsekretær Bjørn Lydersen.

Møtet hos SV handler om utfordringer innen det psykiske helsefeltet generelt, men med fokus på psykisk helse og rus spesielt. Mental Helse vil blant annet løfte frem at tallet på mennesker med både rusavhengighet og psykiske problemer har vært stigende de siste årene. Denne gruppen har behov for et bredt spekter av tjenester, men det har vist seg at de ofte faller utenfor både tiltakene for rusmiddelavhengige, det psykiske helsevernet og de kommunale tjenestene. Mennesker med denne dobbeltdiagnosen har behov for systematisk utredning og integrert behandling av rus-, psykisk- og somatisk lidelse på tvers av organisatoriske skillelinjer.

Karl Olaf Sundfør som har egenerfaring fra denne problematikken, vil også fremheve viktigheten av reell brukermedvirkning. Brukerne må oppleve at egne bidrag faktisk betyr noe, og at det innebærer reell innflytelse på utforming av behandlingstilbudet. Det gir bedre kvalitet på tjenestene, og dessuten er aktiv deltagelse i eget liv helbredende i seg selv.

- Det at politikere lytter til brukerstemmene fra dem som har egenerfaring, er med på å utfylle politikken på en god og relevant måte til nytte for de det gjelder, sier Karl-Olaf Sundfør.

– Ingen helsepolitikk kan bli god uten at man tar hensyn til pasientenes behov. For å finne ut hva som fungerer eller ikke fungerer for spesielle grupper, så må mye av svaret finnes hos de som selv har erfaring fra det, avslutter Sundfør, som også jobber som erfaringskonsulent ved Klinikk for psykisk hele og avhengighet ved Sørlandet Sykehus.

Andre viktige saker som Mental Helse løfter frem i møtet er blant annet unge og psykisk helse, eldre og psykisk helse, individuell plan og utfordringer knyttet til psykisk helse og samhandlingsreformen.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.