Psykisk helse i skolen

Psykiske helseproblemer ses i økende grad som årsak til at stadig flere unge faller ut av skolen og blir stående helt eller delvis utenfor arbeidslivet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

-Vi må øke kunnskapen rundt ungdomstid og psykisk helse, både blant elever, foresatte og lærere, sier Rune Helland, Prosjektleder i venn1.

Mental Helse har i møte med helseminister Jonas Gahr Støre påpekt at psykisk helse må prioriteres på lik linje med somatisk sykdom. I kjølvannet av dette møtet har politisk rådgiver i Ap, Karin Yrvin, spurt kunnskapsminister Kristin Halvorsen om hva hun gjør for å sikre at det er kunnskap om psykisk helse blant lærere og elever i skolen.

Livsmestring

Halvorsen svarer at det er behov for å ha enda større fokus på elevenes psykiske helse og at lærerne trenger systemer og rutiner for å kunne oppdage elever som sliter.

Det er positivt at kunnskapsministeren setter fokus på læringsmiljøet i skolen, men vi erfarer at praksis henger etter, sier Rune Helland, Prosjektleder i venn1.

For elevenes del vil han ha kunnskap om fysisk og psykisk helse, kommunikasjon, vennskap og det å ivareta seg sjøl, inn i klasserommet. 

- Vi kan kalle det for livsmestring, og dette bør ikke være en engangsforeteelse, men tas opp jevnlig, for eksempel i klassens time.

At ungdom har behov for å snakke med jevnaldrende om disse temaene, har Helland erfaring med gjennom venn1-prosjektet. Venn1 jobber for å øke kunnskapen om psykisk helse, forebygge negative holdninger og informere om hjelpetilbud.

For å våge å snakke om de problemene elevene har, må de vite hvor de kan henvende seg. Det elevene trenger er kunnskap om hjelp til selvhjelp. Gjennom kunnskapsformidling og rollemodeller som elvene kan identifisere seg med, som venn1-instruktørene, får elvene redskaper til å kunne håndtere egen situasjon i større grad.

Basiskunnskap

Samtidig er det viktig at lærerne får den basiskunnskapen de trenger for å kunne ”se” elever som sliter. Kunnskapsministeren skriver i den sammenheng at forebygging også handler om å etablere gode systemer rundt læreren.

- I dagens skole må lærerne være multikunstnere. Det settes utrolig høye krav til dem, og vi må støtte dem, sier Helland.

I tillegg til å øke kunnskapen om psykisk helse og hjelpeapparatet i lærerstanden, må lærerne kunne ta ”den vanskelige samtalen” dersom de har mistanke om at ikke alt er som det skal, når de stusser over atferden til en elev. Ikke minst; for å kunne møte mennesker med empati, må du også ha evne til å reflektere over egne opp- og nedturer i livet.

venn1arbeider med en brosjyre myntet på foresatte og lærere.

-Vi informerer om hva de voksne skal se etter, som endring i atferd og humør, hvordan de kan stille spørsmål som kan være ungdommen til hjelp, opplyser Helland.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.