Psyk forandring – dokumentarserie om tvangslidelse

Psykolog Bjarne Hansen er sentral i TV-dokumentaren på TV 3 om tvangslidelser i dag. Han leder nå et prosjekt som skal gjøre behandlingstilbudet lettere tilgjengelig over hele landet.

Psykolog Bjarne Hansen håper at TV-serien Psyk forandring vil føre til at flere som sliter med tvangslidelser ser at det er god hjelp å få. - Vi ønsker å spre det gode budskap om at det finnes en godt dokumentert behandlingsmetode, og at helsemyndighetene nå satser penger på opplæring og behandling i alle helseregioner, sier han.

I dokumentarserien Psyk forandring på TV 3 blir vi kjent med mennesker som har store problemer med tvangslidelser. Vi følger åtte personer som har denne diagnosen, og ser de sterke konsekvensene av tvangen de opplever. Onsdag 18. januar er det premiere på TV-programmet.

Ingen ny behandling
- Siden 1960-tallet har det eksistert en god behandlingsform for tvangslidelser, men få har fått glede av tilbudet fordi opplæringen har vært mangelfull, og behandlingsformen har ikke vært godt nok implementert i behandlingsapparatet, forteller psykolog Bjarne Hansen.

Han jobber nå sammen med professor Gerd Kvale i Helse Bergen der det for tiden arbeides for å etablere et behandlingstilbud for pasienter med tvangslidelse. Han har også ledet arbeidet ved behandlingssenteret Østmarka utenfor Trondheim, der serien er spilt inn. Posten med fem sengeplasser er en psykiatrisk avdeling ved St. Olavs hospital, og har et spesialisert behandlingsprogram for tvangslidelser (også kalt OCD - Obsessive Compulsive Disorder). Her blir de eksponert for sin verste frykt, kombinert med at de ikke får utføre tvangshandlingene.

Uten jobb og sosialt liv
En til to prosent av alle mennesker i Norge opplever sykelig tvang. I første program møter vi blant annet Vegard, som har vasketvang og ritualer knyttet til dusjing og legging. Tvangshandlingene tar så mye tid at Vegard nå står uten jobb og et sosialt liv.
- Sett ut fra et livskvalitetsperspektiv får tvangsproblemer store konsekvenser. Mange har problemer med å jobbe, og blir uføre. Venner og familierelasjoner blir også mangelfulle når tvangen tar overhånd, sier Hansen.

Flere skal få hjelp
Behandlingen ved såkalt eksponering med responsprevensjon (ERP) kan hjelpe 60-75 % av pasientene.
- En av fire responderer i første omgang ikke på terapien, men også mange av disse får hjelp når de får litt mer tid på seg. En grunn til at hjelpen i første omgang ikke når frem, kan være en alvorlig depresjon. Det gledelige er at også depresjonsplagene blir mindre når behandlingen mot tvangslidelsen virker. Kanskje ikke så rart, for når man har vært plaget av tvangslidelser i kanskje 20 år, og disse mer eller mindre forsvinner, opplever mange at også humøret kommer tilbake, og troen på framtiden, sier psykologen. 
 
Bjarne Hansen er nå prosjektleder for et nasjonalt prosjekt som skal etablere såkalte OCD-team i alle helseforetakene i landet. Med dette følger pengestøtte fra Helsedirektoratet for fire år og opplæring av 100 nye behandlere.
- Hensikten er å gjøre tilbudet varig og stabilt, godt organisert og implementert i behandlingsapparatet over hele landet, sier Hansen.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.