Nye muligheter og utfordringer

Illustrasjonsfoto: Dreamstime

Rammevilkårene for Mental Helse er betydelig endret, bla som følge av slutt på opptrappingsplanen for psykisk helse. Dette har så langt vært mest merkbart lokalt, men vil selvfølgelig også måtte medføre endringer også sentralt. Første halvår har det derfor ved hjelp av en ekstern aktør blitt gjennomført en organisasjonsgjennomgang av Mental Helse på oppdrag fra sentralstyret.

Dette har vært en gjennomgang som i første rekke har omhandlet den landsdekkende virksomheten av organisasjonen, og som i liten grad har omhandlet de virksomhetene vi driver. Organisasjonsgjennomgangen var også en del av den presentasjonen deltagerne fra sentralleddet fremførte på fylkesårsmøtene. Den endelige rapporten ble ferdigstilt i mai, og har vært behandlet av sentralstyret i 2 møter. Sentralstyret har på bakgrunn av rapporten og sine vurderinger gjort noen vedtak i saken.

Rapporten peker på mange muligheter og utfordringer for Mental Helse fremover, som det skal jobbes med i ulike ledd av organisasjonen frem mot Landsmøtet 2013.  Og Landsstyret har som det høyeste politiske organ mellom landsmøtene fått mange politiske muligheter og utfordringer som det nå skal jobbes med. Blant annet skal utfordringene og innspillene fra intervjuene vedrørende organisasjonens ambisjonsnivå og kjerneoppgaver sendes til fylkesstyrene for behandling. Innspill fra fylkeslagene vil være avgjørende for det videre arbeidet med rapporten, Så hvordan skal resten av organisasjonen dimensjoneres for å styrke virksomheten der medlemmene er?

Rapporten trekker opp fire områder som på bakgrunn av intervjuene med interne og eksterne ansees å være Mental Helses kjerneoppgaver, og peker på en rekke konkrete mulige strategier for å styrke disse. Hovedmålet kan sies å være at Mental Helse skal innrette sitt arbeid med sikte på å bli en langt mer betydelig nasjonal aktør enn det vi er i dag.

Det er viktig å si at en slik gjennomgang ikke bare medfører muligheter, den gir organisasjonen også vanskelige utfordringer. Det som har skapt mye debatt har vært lokaliseringen av administrasjonen, som sentralstyret har vedtatt skal flyttes til Oslo. Det er imidlertid viktig å si at når det gjelder denne avgjørelsen er det ikke rapporten alene som danner grunnlaget. I de siste 2 periodene har vi etter ønske fra deltagerne på samlinger og møter lagt de fleste av våre samlinger i forhold til Oslo-området. Disse erfaringene veier selvfølgelig også tungt. Dette gjelder altså ikke Arbeidslivstelefonen eller Hjelpetelefonen med tilhørende tjenester, som nok fort kan ha vært oppfattet som en del av vår administrasjon. Det er et faktum at selv om ansatte vil få tilbud om fortsatt å være med, vil det for mange ikke være aktuelt å flytte til Oslo eller å pendle. Dette betyr at lokal- og fylkeslag må være forberedt på en noe redusert kapasitet fra administrasjonen i en overgangsperiode, selv om det selvfølgelig vil jobbes for å gjøre overgangene så smidige som mulig.

For Mental Helse som organisasjon er det helt nødvendig å ta grep som gjør at vi tilpasser oss de rammevilkår og utfordringer vi står ovenfor. Det medfører også vanskelige valg, men disse valgene er helt avgjørende for Mental Helses fremtid. Og noen av valgene kommer det aldri å bli noe ”riktig” tidspunkt for å ta. Mental Helse med sine fylkes- og lokalledd er en kraft som trengs mer enn noen sinne. Sentralleddets hovedoppgave er å styrke og samle denne kraften. Sammen må vi lykkes i å bli en sterk og tydelig stemme i samfunnet på vegne av alle de som har psykiske helseproblemer, og for å forhindre at gruppa vokser mer enn nødvendig. Det er nå jobben starter med ny kurs fra 2013, sammen skal vi svare på utfordringene vi har fått.

Anne Grethe Klunderud
Landsleder Mental Helse

Sentralstyrets vedtak finner du

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.