Nye kunnskapsveier

Illustrasjonsfoto.

Den 30. november lanseres ressursnettsiden "Når barn er pårørende". Det er en del av organisasjonen Voksne for Barns arbeid for barn og ungdom som er pårørende av blant andre psykisk syke.

Organisasjonen vil øke kunnskapen til barn, foreldre og fagpersoner.
- Vi arbeider for at barn og unge skal bli sett, hørt og fulgt opp spesielt når foreldre har egne problemer i forhold til sin helse. Barn må gis mulighet til å være barn, få ansvar og roller ut i fra egen modenhet og utvikling. Bare slik har de mulighet til å utvikle seg å bli trygge voksenpersoner som mestrer livet sitt, sier generalsekretær Randi Talseth i Voksne for Barn.

Foreldre får kunnskap om å ivareta barna sine selv om de har vanskeligheter. Fagpersonell som møter barna gjennom arbeidet sitt, får kunnskap om hvordan de kan hjelpe og støtte dem best mulig. Barn og unge skal vite at den voksnes adferd eller problemer ikke er deres ansvar, samt hvor de kan få hjelp.

Organisasjonen har tidligere innført mestringsgrupper for barn etter en modell fra Nederland, noe ansatte i Lenvik kommune i Troms nylig fikk skolering på. Helsesøster Guri Kiil er en av gruppelederne:

- Bakgrunnen for å starte med disse gruppene, er at mange sliter med rus og psykisk helse i dagens samfunn. Barna til disse voksne løper en stor risiko for selv å utvikle problemer av samme art. I forbindelse med prosjektet ”Unik i Lenvik”, som handler om å fremme barn- og unges trivsel, ble dette et av tiltakene. Vi  samler barn som har noenlunde lik livssituasjon, får dem til å se at de ikke er alene og hjelper dem med å mestre situasjonen, forteller Guri Kiil til Mental Helse.

På hvilken måte hjelper dette barna?

- Det hjelper dem til å se at de ikke er alene, og de gir faktisk råd til hverandre. De lærer å kjenne igjen egne følelser og å kunne snakke om dem, gi informasjon om sykdommen eller rusmisbruket, og få nye ferdigheter. De får nye venner, og familiene sier også at dette har hjulpet dem som helhet. Når barna får det bedre, får ofte foreldrene det bedre, påpeker helsesøsteren.

I Lenvik kommune får nå alle barneskolebarna en brosjyre som forteller om tilbudet, som de kan ta med seg hjem. Mestringsgruppene er for barn mellom åtte og 12 år. Kiil sier at det er store mørketall når det gjelder hvor mange barn som er i en slik livssituasjon, og at det er vanskelig å vite hvor mange barn som er i målgruppen.

- Dette er vår utfordring, det å rekruttere deltagere. Det er fortsatt forbundet med stigma å stå fram som psykisk syk, rusmisbruker eller begge deler.

- Hva skjer på mestringsmøtene, hvordan fungerer de?

- På møtene spiser vi, leker, har rollespill, kaster ball, tegner og snakker. Det er åtte møter og vi følger manualen til Voksne for Barn. Så har vi en niende samling etter en stund. Da møtes vi for å høre hvordan det går med barna og følger da samme opplegg som de kjenner. Før og etter disse åtte samlingene, har vi foreldremøter, sier Guri Kiil.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.