«Mestre hele livet» lansert på UngArena

F.v. Ketil Kjenseth (V), Kari Kjønaas Kjos (FrP), Bent Høie (H) og Olaug Bollestad (Kr.F)

Bent Høie presenterte ny strategi for hele psykisk helsefeltet.

Helse- og sosialminister Bent Høie la fram strategi for god psykisk helse – "Mestre hele livet" (2017 – 2022), hos UngArena på Grønland i Oslo i dag.

- I dag får unge mennesker vite at de kan bli hva som helst, men det er viktig å understreke at dere er noe allerede, konstaterte Høie overfor ungdommene på UngArena.

Urovekkende mange sliter

Mange barn og unge sliter med psykiske helseutfordringer i ulik grad, og hvert femte barn eller unge har så betydelige plager at det går utover daglig fungering.

- Dette er urovekkende tendens som vi må snu. Derfor skal strategien følges opp av en opptrappingsplan for barn og unge, og de skal selvsagt delta i arbeidet med å lage en slik plan, sier Bent Høie.

Viktig pilot

Kari Kjønaas Kjos (FrP), leder av helse- og omsorgskomiteen i Stortinget, Olaug Bollestad (Kr.F) og Ketil Kjenseth (V) kommenterte arbeidet med opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse.

Kjos framhevet et prosjekt i Vestfold hvor lærere får opplæring i hvordan forebygge, avdekke og stoppe mobbing. Et eksempel til etterfølgelse for alle landets kommuner.

- Det er en samfunnsinvestering å satse på barn og unge. Dette tilbudet, Ung Arena, ønsker vi flere steder i landet. Det er viktig å ha en slik arena hvor det er voksne til stede med øyne og øre for hvordan de unge har det, påpekte Bollestad.

Kjenseth sa seg enig: -UngArena er en viktig pilot. Kommunene må få den finansieringen som trengs for å kunne gi de nødvendige tilbudene til barn og unge

Nasjonalt sekretariat

På spørsmål til Høie om det ikke ville være aktuelt med et nasjonalt sekretariat i tilknytning til det å opprette flere UngArena-tilbud rundt om i landet, svarte han:

- Det er et spennende innspill inn i arbeidet med opptrappingsplanen. Mental Helse Ung vil bli involvert. Vi jobber videre med dette.

Regjeringens fem hovedmål for strategien:

1) Psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet

2) Inkludering, tilhørighet og deltakelse i samfunnet for alle

3) Pasientens helse- og omsorgstjenester

4) Styrket kunnskap, kvalitet, forskning og innovasjon i folkehelsearbeidet og i tjenestene

5) Fremme god psykisk helse hos barn og unge

Opptrappingsplanen skal dekke helsefremmende og forebyggende tiltak og behandlings- og oppfølgingstilbud. Den omfatter alle aldersgrupper – voksne, barn og unge, men barn og unge har fått spesiell oppmerksomhet.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.