Mental Helse utfordrer Norsk Psykologforening

Mental Helse vil at all tvangsbruk blir hjemlet i en felles lov, slik at det er det individuelle funksjonsnivået og ikke diagnosen som er avgjørende. Men Norsk Psykologforening er ikke helt enig. Her er generalsekretær Bjørn Lydersen og landsleder Anne-Grethe Klunderud i Mental Helse.

Psykologforeningen bør kreve at all tvangsbruk blir hjemlet i felles lov.

– Ved å slutte seg til vårt krav om dette, vil de være med på å bekjempe mangeårig stigmatisering av mennesker med psykiske helseproblemer, utfordrer Mental Helse.

Det kommer frem i en kommentar om tvang, signert av landsleder Anne-Grethe Klunderud og generalsekretær Bjørn Lydersen i Mental Helse. De viser til at et samlet Paulsrudutvalg, anbefaler i sitt forord at det arbeides for at tvangshjemler ikke skal rette seg mot spesielle grupper.

- I praksis betyr dette at man ser for seg all tvangsbruk hjemlet i en felles lov, slik vi i Mental Helse har etterlyst. Da vil det være det individuelle funksjonsnivået og ikke diagnosen som er avgjørende. Vi vil utfordre Psykologforeningen til å bekjempe mangeårig stigmatisering av mennesker med psykiske helseproblemer gjennom å slutte seg til dette kravet, skriver Klunderud og Lydersen.

Psykologer fikk rett til å fatte vedtak om bruk av tvang for ti år siden.

- Med kunnskaper om skadevirkningene både for den enkelte og for behandlingsrelasjonen skulle psykologene kunne stå i fremste rekke for å redusere unødvendig tvangsbruk. Med noen få hederlige unntak har tvangstallene holdt seg på samme nivå, ja endog økt! Som forvaltere av tvangsvedtak står psykologene som profesjon medansvarlige for utviklingen på dette området i det siste tiåret, mener Anne-Grethe Klunderud og Bjørn Lydersen.

Er ikke enig med brukernes organisasjon

I dag hjemles tvangsbestemmelser overfor særlig sårbare grupper i forskjellige lover. Psykologforeningen er ikke prinsipielt imot en samordning, altså et felles lovverk for disse. Men foreningens president, Tor Levin Hofgaard, understreker at man fortsatt må definere gruppene som har behov for vern. Mennesker med ”alvorlig psykisk lidelse” er én slik gruppe. Hofgaard er altså imot et lovverk som ikke tar hensyn til diagnose.

- Hvis lovgiverne velger å erstatte ”alvorlig psykisk lidelse” med diagnosenøytrale funksjonskriterier, øker risikoen for tvang på områder der vi ikke har tradisjon for tvang i Norge. Man kunne da argumentert for at mange personer som sliter med eksempelvis spilleproblemer, rus og sykelig fedme ikke er i stand til å ivareta sitt eget beste. Etter vår vurdering trekker hovedkriteriet ”alvorlig psykisk lidelse” opp noen viktige grenser som bidrar til å begrense tvangsbruk, sier Tor Levin Hofgaard.

Kommentaren fra Mental Helse er trykket i februarnummeret av Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Du kan også lese en kronikk som omhandler Mental Helses syn på bruk av tvang generelt, her:

 Denne kronikken er også skrevet av landsleder Anne-Grethe Klunderud og generalsekretær Bjørn Lydersen i Mental Helse, og sto på trykk i avisa Klassekampen mandag 6. februar 2012.  

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.