Mental Helse sine krav på Toppmøte 2014

Krenkelser som følge av å ikke bli møtt som menneske i nød er erfaringene til mange som møter psykiatrien. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Toppmøte 2014 er i regi av Erfaringskompetanse. Det samler sentrale fagfolk og brukere for å diskutere hvordan skal vi nå målene i  Bedre kvalitet - økt frivillighet, Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykisk helsetjenester.

Av Dagfinn Bjørgen, landsleder i Mental Helse

Mental Helse krever:
At midler avsettes til oppbygging av medisinfrie tilbud innen akutt og intermediær psykiatri.

At det avsettes midler over ti år til å drifte og utvikle medisinfrie tilbud med følgeforskning.

At behandling må redefineres samt at vi behøver senger, men sengens funksjon må bli annerledes.

Mental Helse mener at fremtidens psykiatri må bygge på brukernes erfaringskunnskap når nye tjenester utformes.

Brukerorganisasjonene må få sin egen forsknings- og utredningsenhet.

Bakgrunn for kravet er at vi har mange gode psykisk helsetjenester, men vi har tjenester som krenker ved bruk av tvang og tvangsmedisinering.

Krenkelser som følge av å ikke bli møtt som menneske i nød, er erfaringene til mange som møter psykiatrien. Når man ser på behandlingen av de som betegnes som alvorlig syke i et hundreårs perspektiv, så viser forskning at de har blitt mer arbeidsudyktig i samme periode, til tross for innføring av psykofarmaka. Mennesker som vil arbeide og fungere i samfunnet, opplever at medisinene ofte er det som hindrer dem i dette.

Heftet Alternativer til tvang viser at brukerens forslag også får støtte i forskningen. Dette viser at brukerne har god kunnskap om hva som virker.

Mental Helse Mener at vi behøver politikere som ikke tror blindt på ekspertisen innen psykiatrien. Det finnes ingen biologiske markører som beviser psykisk lidelse. Forskningen viser ikke at behandling med medikamenter helbreder. Psykosens betydning ut ifra brukerens egen fortolkning og arbeid, vet vi gir helbred. Dette krever annen kunnskapsforståelse og utgangspunkt for forskningen.

Det behøves øremerkede midler til opprettelse av egne avdelinger som utvikler et medisinfritt alternativ. Flere brukerstyrte senger og oppsøkende team er det et stort behov for.  Kommunene må ha større ansvar for tiltak i forkant av en innleggelse

Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykisk helsetjenester krever vektlegging av brukernes erfaringer som kunnskap. Både politisk vilje, men også økt kunnskap hos politikerne behøves.

Mental Helse mener at fremtidens psykiatri må bygge på brukernes erfaringskunnskap når nye tjenester utformes og brukerorganisasjonene må få sin egen forskning og utredningsenhet.

Det må utlyses midler som over en tiårs periode skal gå til oppbygging av tilbud regionvis og med et reelt medisinfritt alternativ.

Valgmulighetene må i større grad rettighetsfestes.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.