Mental Helse og ExtraStiftelsen

Mental Helse har de siste tre årene blitt tildelt over 30 millioner via ExtraStiftelsen.

Av Aud Karin Bjørn, prosjektkoordinator ExtraStiftelsen 

ExtraStiftelsen fordeler midler til helseprosjekter to ganger i året og til forskningsprosjekter én gang i året. Det er mulig å søke prosjektmidler fra ExtraStiftelsen gjennom Mental Helse. Hvert år deler ExtraStiftelsen ut midler, og i 2017 ble 265 millioner kroner fordelt på 944 prosjekter innen helse og forskning.

Bidrar til ny og nyttig kompetanse

Prosjekter det kan søkes om gjennom Mental Helse er helseprosjekter, som gjelder både helse-, forebygging og rehabiliteringsprosjekter samt forskningsprosjekter. I tillegg kan lokal- og fylkeslag i Mental Helse søke om midler på mellom 5.000 og 30.000 kroner til mindre, lokalbaserte helsetiltak.

De siste årene har Mental Helse vært med i flere TV-serier på NRK, i filmer og i dokumentarer. I tillegg har vi bidratt i flere forskningsprosjekter der også brukerperspektivet har blitt ivaretatt. På denne måten er brukerperspektivet med på å fremskaffe ny og nyttig kompetanse på feltet psykisk helse.

Helseprosjektene i 2017 har hatt fokus på både eldre og unges utfordringer i livet.

I 2017 fikk vi over 7,5 millioner kroner fordelt på åtte ulike prosjekter knyttet til forebyggende helsearbeid, forskning og helsetiltak for ungdom og eldre. ExtraStiftelsen fordeler midler til helseprosjekter to ganger i året og til forskningsprosjekter én gang i året.

Større åpenhet og færre fordommer

Mental Helse arbeider for et samfunn med større åpenhet, og vi bekjemper fordommer knyttet til psykiske uhelse. Vårt mål er at psykiske helsetjenester kvalitetssikres gjennom brukernes erfaringskompetanse. Vi jobber med forebyggende arbeid, frivillig engasjement og kompetansebygging innen psykisk helse. Vi mener at frivilligheten må mye sterkere inn i helsetilbudene, for å bidra til et best mulig tilbud med lavest mulig terskel.

Mental Helse ønsker å fremme forskning og fagutvikling innen psykisk helse, recovery, brukermedvirkning, samhandling, tverrfaglighet, ulike befolkningsgruppers psykiske helse, inkludering, medisinfrie tilbud og implementering av nye modeller.

Vi er takknemlig for å motta finansiering fra ExtraStiftelsen. Med disse midlene har vi mulighet til å lykkes i arbeidet vårt.

Søknadsfrister for nye prosjekter i 2018:

1. mai: intern søknadsfrist forskningsprosjekter 

1.juni: søknadsfrist ExtraStiftelsen - forskningsprosjekt

15. august: intern søknadsfrist helseprosjekter/ExtraExpress 

15. september: søknadsfrist ExtraExpress/helseprosjekter høst 

 

 

Ettårige prosjekter

15. juni: frist for innsendelse av fremdriftsrapport og skyggeregnskap

 

Flerårige prosjekter

25. august: frist for innsendelse av supplerende opplysninger for søknader år 2 og år 3

 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.