Mental Helse deltar på høring i Stortinget

I dag deltar Mental Helse på høring i Stortingets helse- og omsorgskomité i forbindelse med Statsbudsjett 2013. Samhandlingsreformen, brukerstyrt personlig assistanse og behov for et nytt lovutvalg er det vi løfter frem.

Mental Helse mener de økonomiske virkemidlene til samhandlingsreformen også må inkludere psykisk helse og rus.
De økonomiske virkemidlene som er innført i forbindelse med samhandlingsreformen omfatter ennå ikke psykisk helse- og rusbehandling. Kommunene blir derfor ikke stimulert nok til å bygge opp tilbud for mennesker med psykiske problemer. Det er bekymringsfullt at finansieringsordningen til samhandlingsreformen gjør at det ikke lønner seg for kommunene å bygge opp gode lokale tilbud til pasienter med psykiske helseproblemer.

Det finnes utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern som ikke skrives ut fordi kommunene ikke har tilbud til dem. Samtidig har ikke sykehusene kapasitet til å ta imot alle dem som trenger hjelp i spesialisthelsetjenesten. Dette mener Mental Helse er en vesentlig årsak til køene for å få behandling for psykiske helseproblemer, både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Mental Helse mener man i Statsbudsjettet for 2013 må rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse.
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et godt rehabiliteringstiltak som bidrar til at flere kan klare å forholde seg til samfunnet rundt seg, delta på sosiale arenaer, prøve ut jobbmestring og få praktisk hjelp til å fungere i hverdagen. BPA er et brukerstyrt rehabiliteringstiltak som bidrar til følelse av trygghet, selvstendighet og mestring. Det er viktig å sikre at ordninger som BPA rettighetsfestes.

Mental Helse ønsker at det nedsettes et lovutvalg som skal jobbe for å samle all tvangslovgivning innen helse- og sosialsektoren i en felles lov.
Skal mennesker som sliter psykisk sikres likeverdighet i samfunnet, må grunnleggende forskjellsbehandling som for eksempel særloven ”lov om psykisk helsevern” fjernes og psykiske helsetjenester implementeres i øvrig lovverk.
Det er også i tråd med anbefalinger i strategien "NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet" at det bør nedsettes et lovutvalg som skal jobbe for å samle all tvangslovgivning innen helse- og sosialsektoren i en felles lov.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.