Krever handling bak ord

Norge bør som Finnland sette seg tallfestende mål for å få ned tvangsbruken, oppfordrer Bjørn Lydersen, generalsekretær i Mental Helse

Bruken av tvang i psykisk helsevern har vært uendret de siste tre år viser en ny rapport fra Helsedirektoratet. Dette til tross for en Opptrappingsplan for psykiske helse, samt en rekke tiltak for å få redusert tvangsbruken. - Nå er det på tide å sette handling bak ord, sier Bjørn Lydersen, generalsekretær i Mental Helse.

- I alle de nordiske land jobbes det for å få ned tvangsbruken. I Finnland har man vært tøffe nok til å tallfeste dette: I løpet av 2015 skal bruken av tvang reduseres med 40 prosent. Slike tallfestede mål må Norge også være i stand til å sette, oppfordrer Lydersen.

Rapporten ”Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2010” viser at til tross for at helsemyndighetene i flere år har arbeidet for at tvangsbruken i psykiatrien skal ned, står utviklingen stille. Tallene viser at rundt 5.700 personer ble tvangsinnlagt til sammen 8.300 ganger i 2010. Omfanget av innleggelsene har holdt seg tilnærmet uendret fra 2008.
- Den høye tvangsbruken er dårlig helsehjelp, og sier lite om sykdommen. Folk blir ikke dårlige på et blunk! Det som er viktig er å komme tvangen i forkjøpet. Dette er avgjørende når vi vet at bruk av tvang er et alvorlig inngrep for den enkeltes integritet. Tvang kan gi helseskader, forlenge sykdomsforløpet og ødelegge tillitsforhold i behandlingssammenheng.

Et ledelsesspørsmål
- Å forhindre tvang er ofte et ledelsesspørsmål. Det handler om organisering av tjenestene: Hvordan skal de ulike tjenestenivåene samarbeide? De kommunale helsetjenestene, legevakten, DPS og sykehus må ha bedre flyt i samarbeidet. Det finnes også gode alternativer til tvang som er velkjent og godt utprøvd. Man må også bli bedre til å samarbeide med brukeren for å lære av erfaringer, hva kan gjøres bedre neste gang? Det må også til et systematisk kvalitetforbedringsarbeid, samt styrke helseutdanningen av fagfolk, råder Lydersen.

Bruk av tvang er kostbart. Det krever innleggelse i sengeavdeling og tett oppfølging av spesialisthelsetjeneste. Det er ikke god økonomiske helsepolitikk å opprettholde tvangsbruk, og det er en meget høy kostnad for de som blir utsatt for det.

Geografiske forskjeller
- Det er store geografiske forskjeller på bruken av tvang i Norge. Eksempelvis bruker Helse Førde bare en sjettedel av det Helse Bergen bruker av tvang. Og ved Ullevål sykehus i Oslo har man i løpet av får år klart å halvere tvangsbruken. Vi vet hvordan vi kan få dette til, det er snakk om prioritering, samt å jobbe systematisk, sier Bjørn Lydersen.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.