Kommunenes manglende handlingsrom

Mental Helse er bekymret for kommunenes økonomiske muligheter til å satse på å bygge opp gode lokale psykiske helsetjenester i det året som samhandlingsreformen skal tre i kraft.

Kommunenes Sentralforbund tolker Statsbudsjettet slik at utgiftene til kommunene øker mer enn inntektene, samtidig som de får flere oppgaver å ha ansvar for. Mental Helse er derfor bekymret for kommunenes muligheter til å få på plass gode helse- og velferdstjenester.

Gode lokale tilbud er viktig
For de som har psykiske helseproblemer er nøkkelen til løsningen ofte der problemene oppstår. Det er avgjørende å ha nærhet til sitt miljø for å ha en bedringsprosess. Det er denne pasientgruppen som har det største behovet for å være i kommunen og få gode tjenester lokalt, fordi det er der man lever sine liv. For at det skal være mulig, er vi avhengig av at kommunen har økonomi til å bygge opp gode lokale helse- og velferdstilbud.

Samhandlingsreformen
I lovverket til samhandlingsreformen får kommunene kun økonomiske virkemidler til å ta i mot utskrivningsklare pasienter innenfor somatikk, ikke psykisk helsevern. Kommunene har heller ikke et medfinansieringsansvar for behandling i psykisk helsevern, slik de har for somatiske pasienter. Det er bekymringsfullt hvis finansieringsordningen til samhandlingsreformen gjør at pasienter med psykiske helseproblemer blir kasteballer i systemet og ikke ”lønner seg” for kommunene å ha, samtidig som kommunenes økonomiske handlingsrom generelt blir mindre.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.