Kartlegging av pasienter

SINTEF skal kartelegge behovene til pasienter i døgnavdelinger i psykisk helsevern og i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

SINTEF har siden 1979 gjennomført landsomfattende registreringer av pasienter i psykisk helsevern med fem års mellomrom. 20. november 2012 gjennomføres neste kartlegging som er av pasienter innlagt i døgnavdelinger i psykisk helsevern (PHV) og i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Oppdraget gjøres på vegne av Helsedirektoratet.

Hensikten med prosjektet er å skaffe opplysninger om hvilke kommunale tjenester det er udekkede behov for i ulike regioner, hva som er årsaken til udekkede behov, hvordan samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten fungerer rundt den enkelte pasient og hvilke kjennetegn har pasienter med særlig lav behovsdekning.

Det er viktig å få innspill til arbeidet med å utvikle kartleggingsskjemaene som skal benyttes både innen døgnbehandling og innen poliklinikkbehandling. Derfor er det opprettet en referansegruppe for PHV og TSB. Mental Helse deltar i referansegruppen med sentralstyremedlem Ola Kristian Johansen.

- Dette er et svært viktig arbeid som vil gi kunnskap om hva som fungerer og ikke fungerer for brukerne. Det er et godt grunnlag som vil kunne bidra til bedre tjenester for en gruppe som ikke er de som står fremst på barrikadene for sin egen sak.

- Dessuten er det spesielt interessant for meg å kartlegge i hvilken grad medisinfrie tilbud eksisterer, tilbys, og ønskes av brukerne, samt i hvilken grad ideelle organisasjoners arbeid innvirker i den helhetlige behandlings- og rehabiliteringskjeden, sier medlem av referansegruppa, Ola Kristian Johansen.

2012 er det første året som samhandlingsreformen er gjeldene. Mental Helse har i mange sammenheng utrykt bekymring for tilbudet innen psykisk helse og rus fordi dette ikke er en del av finansieringsordningen til samhandlingsreformen.

- Derfor er dette også en svært interessant kartlegging sett i lys av hvordan samhandlingsreformen fungerer i praksis for denne gruppen, avslutter Ola Kristian Johnsen. 

Du kan lese mer om prosjektet her: http://www.sintef.no/pasientkartlegging

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.