Innspill til nye program og vedtekter

Mental Helse har startet forberedelsene til Landsmøtet 2013. Det er nedsatt to utvalg som skal utarbeide forslag til nye vedtekter og nytt organisasjons- og sosialpolitisk program. Vi ønsker innspill fra alle ledd i organisasjonen til dette arbeidet, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

-For å sikre en god demokratisk prosess oppfordrer vi alle lokal- og fylkeslag til å benytte seg av muligheten til å komme med innspill til både vedtektene og vårt organisasjons- og sosialpolitiske program. En god måte å jobbe med dette på er å benytte seg av Mental Helses studieplan, utarbeidet av Kurs- og opplæringsutvalget (KUPP). Kurset er godkjent av Studieforbundet Funkis.Ved å melde inn gjennomgangen av studieplanen til Funkis, vil laget få dekket noen av sine utgifter ved samlingene, sier Klunderud.

Frist for innspill innen 1. desember
Man kan enten legge opp arbeidet med innspillene som et kurs eller gjennom møter i fylkes- og lokallag, men det viktigste er at innpillene sendes til fristen – innen 1. desember 2012.  Vedtektsutvalget og organisasjons- og sosialpolitisk utvalg skal samle og vurdere innspillene som kommer inn. Dette er viktige bidrag som grunnlag for utarbeidelse av første utkast som sendes på høring til fylkes- og lokallagene. Så er det Landsstyret som legger frem det endelige forslaget og Landsmøte 2013 som vedtar nye program og vedtekter.

Det er Anne Grethe Klunderud, landsleder, som er leder av organisasjons- og sosialpolitisk utvalg, mens Geirr Abelsen, nestleder, er leder av vedtektsutvalget. Innspill til vedtekter eller program sendes på mail til innen 1. desember. Merk tittel i mailen med ”innspill til vedtekter” eller ”innspill til program” .

Lenke til studieplanen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.