"Ikke slipp meg" - ny studie om unge, arbeid og psykisk helse

Rapporten "Ikke slipp meg" utgis i dag. Studien viser at frafall fra videregående skole og i arbeidslivet må forstås i lys av negative erfaringer som unge mennesker drar med seg gjennom livet fra grunnskole og oppvekst.  - Denne kunnskapen må vi nå sørge for blir tatt i bruk. Det vil blant annet kreve tidlig innsats og bedre sammhandling, sier Bjørn Lydersen, generalsekretær i Mental Helse. (illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Frafall fra videregående skole og i arbeidslivet må forstås i lys av negative erfaringer som unge mennesker drar med seg gjennom livet fra grunnskole og oppvekst. Det viser en flunkende ny forskningsstudie gjennomført av Nordlandsforskning.

Studien er foretatt blant unge som har erfaring med sårbare livssituasjoner. Temaene har vært psykisk helseproblemer, utdanning og arbeid. Forskningsstudien er utført på vegne av og i samarbeid mellom Mental Helse, Mental Helse Ungdom, venn1 og NAV.

Bakgrunnen for studien er at psykiske helseproblemer ses som årsak til at stadig flere unge faller ut av skolen og blir stående helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Samtidig er ikke antallet unge med psykiske helseproblemer i seg selv økende.

Funnene kan gjøre det lettere å se sammenhenger mellom frafall i utdanning eller arbeidsliv, uførhet og psykisk helseproblemer blant unge mellom 20 – 39 år.

Rapporten "Ikke slipp meg" er ført i pennen av forsker Cecile Anvik (venstre) og Annelin Gustavsen fra Nordlandsforskning. Marthe Løkken (til høyre) er en av de unge erfaringskonsulentene som har bidratt (foto: Hanne Cathrine Gullerud)

- Det er tankevekkende at studien så tydelig viser at frafall fra videregående utdanning og arbeidsliv må forstås i lys av negative erfaringer som unge mennesker drar med seg gjennom livet fra grunnskole og oppvekst, sier Rune Helland, prosjektleder i Mental Helse og koordinator for undervisningsprogrammet venn1. Unge derfra er blant de 150 som har vært med på å bringe frem denne kunnskapen.

Gi meg noen å snakke med
 Tre av fire har opplevd ensomhet, og halvparten rapporterer å ha erfart mobbing og dårlig økonomi. Ensomhet og mobbing er gjennomgående i de kvalitative intervjuene, både fra grunnskolen og opp til deres nåværende livssituasjon.

43 prosent av de unge hadde ingen å snakke med da de gikk på ungdomsskolen. Dette gjaldt en av fire på videregående. Her handler det både om ikke å klare å sette ord på ting, ikke ha noen å snakke med og ikke å makte å snakke med noen. Dette gjelder spesielt i ungdomsskolen. Slike erfaringer drar de med seg videre, i møte med videregående, helsevesenet, NAV og arbeidslivet. Studien viser sterkt til sammenhengen mellom tidligere erfaringer som mobbing, ensomhet og utrygghet, og vansker med å finne en trygg forankring som ung voksen.

Verdifull kunnskap
Bjørn Lydersen, generalsekretær i Mental Helse er svært fornøyd med at man har fått til denne studien. 

- Det å spørre de som har erfaringene, og å bruke denne erfaringskompetansen for å vise veg er et helt sentralt prinsipp for Mental Helse, minner Lydersen om.

- Unge mennesker har åpent, og uten en annen agenda enn at de ønsker et bedre liv, delt sine opplevelser og erfaringer fra en vanskelig og sårbar livssituasjon. Nordlandsforskning har samlet dette til en stor og seriøs forskningsstudie. Denne kunnskapen må vi nå sørge for blir tatt i bruk, sier Lydersen.

Studien favner bredt. Det er en bredside mot systemer som ikke virker, og mot store deler av voksenverden.

- Her har NAV mye å lære, men det har også helsevesenet, skole- og utdanningsvesenet og arbeidsgivere. Vi stiller denne kunnskapen til rådighet for samfunnet. Nå må kunnskapen implementeres i systemene. Dette handler om samhandling i praksis, avslutter Lydersen.

Last ned kort sammendrag av studien:

 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.