Ikke gjennomslag i PFU

Mental Helse og de 5 andre brukerorganisasjonene fikk dessverre ikke medhold i PFU, men vi har satt en viktig debatt på den presseetiske agenda.

Mental Helse og fem andre brukerorganisasjoner fikk ikke gjennomslag i Pressens Faglige Utvalg (PFU) for sin klage mot Aftenposten.

Bakgrunn for klagen var en artikkelserie i Aftenposten som brukerorganisasjonene mente var bygd på faktafeil og som stigmatiserte en gruppe mennesker på en grov måte. Siden vi ikke fikk mulighet til å komme med tilsvar i avisen, valgte organisasjonene Mental Helse, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP), We Shall Overcome (WSO), Hvite Ørn, Aurora og Mental Helse Ungdom å klage Aftenposten inn for PFU på vegne av representanter for denne gruppen mennesker som blir grovt stigmatisert i artikkelserien. Det ble også skrevet  åpent brev til Aftenposten som ble publisert på organisasjonenes nettsider.

Aftenposten ble klaget inn for brudd på Vær Varsom-plakaten pkt. 1.2, 3.2, 3.7, 4.1, 4.13 og 4.14. Mental Helse og de andre organisasjonene begrunnet dette med at artikkelforfatterne blandet sammen faktafeil om pasienter i spesialisthelsetjenesten som behandles med tvang og de som er dømt til tvungen psykisk helsevern.
En annen begrunnelse var at leserne kunne sitte igjen med et inntrykk av at alle med psykiske lidelser eller som har en diagnose, er potensielle voldsforbrytere. Det fordi forskjellene mellom pasienter med og uten beslutningskompetanse og hensynet til samfunnet i forhold til personer som har utført voldshandlinger ikke var forklart.
Vi hadde påpekt dette i form av flere henvendelser til avisen, men blitt nektet tilsvar. Aftenposten unnlot å rette opp åpenbare feil. I stedet ble feilene gjentatt gjennom hele artikkelserien.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Aftenposten ikke har brutt god presseskikk. Stigmatisering av en gruppe mennesker var ett av punktene i klagen. Utvalget sier:”Vær Varsom-plakatens punkt 4.1 pålegger mediene et ansvar for å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. Utvalget har flere ganger uttalt at å velge en vinkel, et ståsted man ser et saksforhold fra, normalt ikke representerer noe brudd på god presseskikk. Utvalget kan forstå at dette i noen tilfeller kan virke lettvint og forenklende for dem som berøres, men mener likevel det kan være nødvendige grep for å nå et bredt publikum med kompliserte temaer. Samtidig har utvalget minnet om at vinklingen ikke må gå på bekostning av korrekthet eller andre presseetiske krav.”

Når det gjelder vår påstand om faktafeil i artiklene, sier utvalget: ”det er vanskelig for utvalget å vurdere om fakta er korrekt gjengitt, siden det dreier seg om detaljert informasjon. Utvalget registrerer imidlertid at ikke bare klagerne, men også lederen for utvalget som blir referert i artiklene, mener at vesentlige presiseringer er utelatt. Ut fra dette materialet synes det for utvalget som at enkelte nyanser kunne kommet tydeligere frem, og utvalget mener Aftenposten med fordel kunne presisert dette i de påfølgende artiklene da redaksjonen ble gjort oppmerksom på det som kunne misforstås. Videre, selv om klagerne formelt sett verken har imøtegåelsesrett (jf. punkt 4.14) eller tilsvarsrett (jf. punkt 4.15), kunne avisen også utvist større romslighet ved å slippe til innlegg i etterkant av artiklene. Likevel finner ikke utvalget grunnlag for å mene at dette er av en slik karakter at det skulle tilsi brudd på god presseskikk.”

- Debatten i PFU synliggjør at dette var det verdt å ha en presseetisk diskusjon rundt. Samtidig viser det at Mental Helses arbeid mot stigmatisering av mennesker med psykiske helseproblemer fortsatt er nødvendig, sier generalsekretær i Mental Helse, Bjørn Lydersen.

- Vi setter pris på PFUs debatt om tema og deres presisering at: ”Utvalget vil imidlertid understreke at det omhandler sårbare grupper og at det da påhviler mediene et særskilt ansvar for hvordan omtalen skjer”. Vi håper det kan bli økt bevissthet rundt dette tema i media, fordi det er svært uheldig for en allerede sårbar gruppe, avslutter Lydersen.

Les klagen her:

Les PFUs konklusjon her:

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.