Hva er kvalitet og pasientsikkerhet?

Illustrasjonsfoto: Colourbox

I forbindelse med regjeringens høring om kvalitet og pasientsikkerhet, har Mental Helse valgt å prioritere fokuset på brukermedvirking, samhandling, kompetanse og informasjon.

Helse- og omsorgsdepartementet inviterte til åpen høring i forbindelse med at regjeringen skal legge frem Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet. En melding som skal dekke hele helse- og omsorgstjenesten. Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichssen sier: ”Systematisk arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet er en rød tråd i samhandlingsreformen. Stortingsmeldingen skal danne grunnlaget for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i tiden som kommer. Vi skal utvikle trygge og sikre tjenester som tar godt vare på brukere og pasienter, og som yter god service.”

Høringen består av 8 spørsmål, hvor det ene er: Hva er kvalitet for deg? Ett av svarene fra Mental Helse er: ”At det er kompetente og oppdaterte personer ute i systemene, at de er der for å ivareta meg som et unikt individ med de behov jeg måtte ha. Informasjon og oppdatering av de forhold som berører meg og min sak. Brukermedvirkning, det at jeg blir sett, hørt og trodd og blir tatt på alvor. Det at andre ser meg som en ressurs, og er åpen for at jeg kan få ta i bruk mine iboende ressurser på en positiv måte. Når jeg er ferdig med en behandling ønsker jeg oppfølging, ikke bare «glemme» at jeg fins. Ivaretatt som et HELT menneske.”

Mental Helse mener at satsingen på kvalitet i samhandlingsreformen ikke er sikret godt nok. På bakgrunn av det var et av våre høringssvar til samhandlingsreformen at vi ønsket å få på plass en kvalitetsforskrift. Stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet er derfor et viktig dokument som vi håper blir forankret i samhandlingsreformens dokumenter og praksis.

Mental Helses svar til høringen om kvalitet og pasientsikkerhet kan du lese her:

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.