Høy temperatur i debatt om tvang i psykisk helsevern

Reidun Norvoll presenterte i går rapporten "Som natt og dag" - om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Odd Volden sa i debatten etterpå at han savnet medforskningsperspektivet i rapporten. Volden er rådgiver i NAPHA og tidligere tillitsvalgt i Mental Helse. På møtet i Litteraturhuset representerte han Mental Helse. (foto: Birgitte Finne Høifødt)

En rapport om tvang i psykisk helsevern viser at det er en tydelig forskjell i forståelsen og opplevelsen av tvang hos pasienter og ansatte. I går la forskeren Reidun Norvoll fram rapporten ”Som natt og dag?” på Litteraturhuset i Oslo. I debatten etterpå kom motsetningene tydelig fram.

-Pasienter fremhever i langt større grad en ansatte at tvang er belastende. Personalet tenker oftere hva de er lært opp til, de praktiske forholdene, det som er yrkesrollen, sier Reidun Nordvoll, sosiolog og forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet.

 Sammen med Tonje Lossius Husum, psykolog og forsker ved SINTEF har de skrevet rapporten Som natt og dag? – Om forskjeller i forståelsen mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Rapporten er skrevet på oppdrag for Rådet for psykisk helse og finansiert av Helsedirektoratet.

På Litteraturhuset i Oslo presenterte Norvoll funnene fra deres litteraturstudie. Det vil si innsamlet litteratur i forbindelse med deres doktorgradsavhandlinger og andre prosjekter om bruk av tvang som de har gjennomført de senere årene.

- Funnene viser at det er spesielt fem områder hvor forskjellene i mening om og opplevelsen av tvangsbruk er tydelige, sa hun:

 – Disse fem kan kategoriseres som ulikt syn på tvang, ulikt syn på psykiske lidelser, vesentlige forskjeller i menneskesyn og bilder av pasienten, ulikt syn på relasjonen mellom behandler og pasient og til slutt ulikt syn på såkalt brukermedvirkning og synet på om pasienten faktisk har innsikt i sin egen lidelse.

Rapporten presenterer også noen ulike tiltak som kan minske forståelseskløften mellom brukerne og de ansatte når det gjelder bruk av tvang.

-Det trengs mer grundig forskning, slik at vi ytterligere kan bidra til å redusere disse forskjellene, oppfordrer Norvoll.

Avgjørende informasjon
Innledningsvis sa leder av Stortingets Helse- og omsorgskomite Bent Høie at bruken av tvang kan stride mot grunnleggende menneskerettigheter. Han viste også til store forskjeller i bruk av tvang i Norge.
-Hvor du bor i landet er avgjørende for hvor mye tvang som anvendes. Sånn bør det ikke være. Det er en politisk målsetting av tvang skal ned, slo han fast.
Høie mener at rapporten gir avgjørende informasjon om vi er på rett vei i forhold til tvang i psykisk helsevern.

Stor maktforskjell fremdeles
Panelsamtalen etterpå bar preg av at bruk av tvang vekker sterke følelser. Mette Ellingsdalen, leder av We Shall Overcome (WSO) var invitert til å kommentere rapporten. Hun viste blant annet til innlegget til Bent Høie, som et positivt politisk signal. For ti år siden ville neppe noen stortingspolitiker ha snakket om alvorligheten av tvang i psykiatrien, og vist til menneskerettighetene.  På den annen side kunne hun ikke se noen endring i maktforholdene i psykiatrien, som ennå har definisjonsmakten.

– Slik jeg fremdels opplever psykiatrien er de en sikker vinner i en hver situasjon, du har ikke retten til å definere ditt eget liv, du eier ikke din egen opplevelse. Derfor kan jeg også føle en avmakt i debatter som dette, sa Ellingsdalen.
Ann Færden, psykiater og seksjonsoverlege ved akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål sa i sin kommentar til rapporten at man umulig kan være uenig i mye av tiltakene for å få ned forskjellene av at tvang oppleves så forskjellig. Hun viste til respekt og verdighet som helt vesentlig.

– Det som er smertefullt for pasienten når tvang anvendes er også smertefullt for oss. Selv om man tror man gjør det beste, viser det seg at pasienten opplever det motsatte. Derfor er det viktig å gå igjennom det som har skjedd med pasienten etter bruk av tvang, det vet vi er viktig, sa Færden.

Savner medforskningsperspektivet
Også Odd Volden viste til Bent Høies innlegg. Han er faglig rådgiver i nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, i panelsamtalen representerte gjennom Mental Helse.
- Hvorfor er det ingen som reagerer på de politiske føringene i forhold til den høye trangsbruken i Norge, spurte han.
- Jeg savner medforskningsperspektivet i rapporten. Mennesker med egenerfaring med psykisk lidelse burde også ha bidratt i forskningsprosessen. Særlig når det foreslås hva som kan gjøres i tiden som kommer, lider rapporten under mangelen på medforskning.

-En annen svakhet ved rapporten er at det ser ut som om reduksjon av tvang utelukkende er noe som kan finne sted i sengeposter. Men det er vel mangelen på godt psykisk helsearbeid utenfor institusjonene som er hovedproblemet, sa Volden.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.