Folkehelse er viktig for folk

Professor i folkehelse, John E. Berg skriver i sin kronikk i Dagens Medisin at den nye fokehelseloven kan være en felle for det psykiske helsearbeidet. Mental Helse er enig, men vil si at det kan også snus til en positiv mulighet.

I likhet med professor i Folkehelse, John E. Berg ( En felle for psykisk helsearbeid), er Mental Helse helt enige i den gode betydningen det har at folkehelsearbeidet i kommunene nå skal forankres i hele den kommunale sektor. I følge ny Folkehelselov som trer i kraft sammen med samhandlingsreformen, skal kommunen knytte sitt folkehelsearbeid opp til alle sektorer, sitat: ”Ansvaret for folkehelsearbeid legges til kommunen som sådan. I dag ligger ansvaret i kommunen ved sin helsetjeneste. Forslaget innebærer at kommunen skal bruke alle sine sektorer for å fremme folkehelse, ikke bare helsesektoren.”

Folkehelse er ikke medisinsk behandling
Det at folkehelsearbeidet tidligere bare hørte inn under de tradisjonelle helse- og sosialetatene, er et for snevert syn på folkehelse. Godt folkehelsearbeid er forebygging og velferdstiltak. Det betyr at innsatsen også må skje før noen blir syke og en del av kommunens helse- og sosialtjeneste. Folkehelsesatsing er kultur, sosialt fellesskap, trygge oppvekstmiljøer, byplanlegging, frivillig sektor, idrett osv.

Folkehelse er deltagelse i hverdagen
Professor Berg skriver i sin kronikk om betydningen av å ha kontakt i hverdagen. Mental Helse vil også fremheve den verdien. For mennesker med psykiske helseproblemer er det at avgjørende folkehelsetiltak å bidra til mulighet for å delta i aktiviteter i nærmiljøet. Derfor har også Mental Helse i sitt høringssvar til Nasjonal Helse og omsorgsplan, og i høring hos Stortingets helse- og omsorgskomite fremhevet betydningen av at det satses på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for mennesker med psykiske helseproblemer. Det vil være et godt tiltak som gjør at flere klarer å forholde seg til samfunnet rundt seg, delta på sosiale arenaer og få praktisk hjelp til å fungere i sitt nærmiljø. Det er svært mye god folkehelse i at mennesker føler mestring i eget liv. Det vil kommunen har utbytte av, både økonomisk og menneskelig.

En stor mulighet for de som stiller til valg
Ny lov om folkehelse gir kommunene stor frihet til å fylle folkehelsearbeidet med innhold og kvalitet. Når vi samtidig vet at mange kommuner har økonomiske utfordringer og må gjøre tøffe prioriteringer, frykter vi at kvaliteten og kreativiteten i folkehelsearbeidet vil lide. Så selv om det er svært gode intensjoner med folkehelsearbeidet i samhandlingsreformen, er vi bekymret for at det også har en slagside. Nemlig kommunenes frihet til selv å fylle det med innhold, og manglende økonomiske muligheter for å satse. Men hvis vi snur perspektivet, kan vi si at kommunen nå har en enorm mulighet til å satse tverrsektorielt på et godt folkehelsearbeid i kommunen til stor glede for sine innbyggere. Lokalpolitikerne som stiller til valg er herved utfordret. Hvordan vil du satse på god folkehelse for dine innbyggere?

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.