Føniksalliansen til Arendal

Fra venstre: Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge, Hanne Bjurstrøm, Likestillings og diskrimineringsombud og Kristin Sæther, LO-sekretær.

Mental Helse inviterte til debatt og lanserte Føniksalliansen under Arendalsuka.

Tekst: Magnus Kristiansen.

Føniksalliansen er en nasjonal senior-alliansesomjobber for å skape et samfunn der folk ikke settes i bås ut ifra alder, og hvor seniorer er viktige bidragsytere i samfunnet så lenge som mulig.

Halleluja

- Halleluja til alliansen, proklamerte helse- og omsorgsminister Bent Høie da han entret scenen for å delta i debatten sammen med Kari Kjønås Kjos (FrP), leder av Stortingets Helse og omsorgskomité, Hanne Bjurstrøm, Likestillings og diskrimineringsombud, Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge,  og Kristin Sæther, LO-sekretær.

Høie viste til Flere år –  flere muligheter, Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn.

- Den tar opp i seg akkurat det denne alliansen jobber med, men det er et stort lerret å bleke, og vi har dårlig tid. Det er altfor mange ressurssterke seniorer i samfunnet i dag som ønsker å bidra, men som blir hindret i det. Vi er nødt til å skape et mer aldersvennlig samfunn, både av hensyn til den enkelte, men også av hensyn til fellesskapet. Men det er mye motstand der ute, spesielt når det kommer til arbeidslivet. Når regjeringen har jobbet med å heve særaldersgrensene, så møter vi motstand fra både LO og NHO. Jeg opplever dem som bremseklosser, konstaterte Høie.

Fra Venstre: Svein Oppegaard (NHO)Kari Kjønås Kjos (FrP) og Bent Høie (H).

Arbeid er helsebringende

Høie refererte også til Statens senter for seniorforskning. Deres forskning viser at folk slutter i jobben tidligere enn det de egentlig ønsker på grunn av holdninger de møter på arbeidsplassen blant kolleger og ledere. Høie er overbevist om at de aldersgrensene vi har i dag er med på å skape disse holdningene. 

- Når vi snakker om eldrepolitikk, er det gjerne helse- og omsorgspolitikk det dreier seg om. Det er noe mange av seniorene ikke kjenner seg igjen i. Når skal vi begynne å snakke om eldre og seniorer som en ressurs for samfunnet, spurte Høie. 

- Det er helseskadelig å slutte i jobb for tidlig. Vi må slutte å se på arbeid som helseskadelig, og starte å se på arbeid som helsebringende. 

Vi må ha alle med 

Kari Kjønås Kjos, sa seg enig med Høie når det gjaldt diskriminering av eldre.

- Vi får mange tilbakemeldinger fra folk som opplever å bli utstøtt fra arbeidslivet lenge før de ønsker det. Men vi står overfor en sammensatt eldrebefolkning, og vil må fange opp alle aspektene av det å være seniorer, de som kan og vil bidra, og de som er en del av helse- og omsorgstjenesten. Vi må ha med alle sammen, i den situasjonen de er der og da.

Diskriminert fra 50 

- Vi kan diskutere om aldersgrensene skal være 70, 71 osv., men hovedproblemet i Norge i dag er at du er relativt diskriminert på arbeidsmarkedet fra du er 50, fastslo Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm. 

Hun påpekte at folk over 50 år får færre kompetansebyggende tilbud, og det er vanskeligere å rykke opp. Dessuten er de hele tiden i fare for å få tilbud om sluttpakke, noe som skaper angst for de som er i den situasjonen. 

- Vi har noen rådende stereotyper som sier at gamle mennesker ikke kan lære seg noe nytt, de kan ikke jobbe, de er ute, det er veldig feil.

- Vi opplever at mange ansatte, 50 pluss, klager inn sin arbeidsgiver for diskriminering, men få for medhold på grunn av tøffe krav til bevisfremstilling i arbeidsretten.  

Eldrebølge = ressursbølge 

Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge fastslo at frivilligheten verken har aldersgrense eller pensjonsalder.  

- Det er ingen som blir nektet av å være frivillig på grunn av alder, det er jeg helt sikker på. 

Han viser til en undersøkelse gjort av Norges Røde Kors som indikerer at eldre som blir rekruttert til frivilligheten faktisk står lenger i frivilligheten enn de yngre. 

- Eldrebølgen, som det blir snakket så mye om, er i realiteten en ressursbølge. Seniorene er så viktig i frivilligheten, og de kommer til å bli enda viktigere i tiden framover.

Han ønsker at flere frivillige organisasjoner legger til rette for å rekruttere flere seniorer, og at staten sørger for å økt bistand. Likeledes ønsker han gode overganger fra arbeidslivet til frivilligheten, samt å få med arbeidsgiver som en tilrettelegger. 

Må lære seg nye ting 

Debattleder Oddvar Stenstrøm utfordret politisk leder i NHO, Svein Oppegaard: - NHOs administrerende direktør, Kristin Skogen Lund, ga sluttpakker til alle over 60 år i organisasjonen. Det sender kanskje ikke ut de riktige signalene?

Oppegaard påpekte at han er 64 år og at flere i NHO er oppe i årene. Han unnvek å svare direkte på om han selv fikk tilbud om sluttpakke. 

- Jeg var godt kjent med den, men jeg er jo her. 

- Sett fra NHOs perspektiv har vi jobbet veldig hardt for at folk skal jobbe mye lenger, og vi har forpliktet oss til IA-avtalen som skal sørge for å legge til rette for at folk skal jobbe lenger. Poenget er at i aldersgruppen 62 - 65 år, der slutter altfor mange for tidlig. Det er en katastrofe for landet og den enkelte om vi ikke klarer å holde på arbeidskraften som ligger der. Det er viktig rent samfunnsøkonomisk, men det er også viktig for den enkelte ansatte. 

Han understreket at arbeidslivet er hardt, og at hver enkelt arbeider, uavhengig av alder, må ta ansvar for egen kompetanseutvikling.

- En må faktisk lære seg nye ting hele tiden for teknologien blir stadig mer krevende, og skal det stilles de samme kravene til alle grupper, må man følge opp. 

Må gjøre ting i lag

Oddvar Stenstrøm konstaterte overfor LO-sekretær Kristin Sæther, at i LO må man jo gå av som LO-sjef når man er 60 år. 

- I LO har folk arbeidsplikt til de fyller 60, fastslo hun. 

Hun benektet at det er diskriminering, selv om det kan oppleves slik for den enkelte, men at LO er opptatt av at man kan stå i arbeid til man er 67, og at man har mulighet til å gå av når man er 62 år.

- Jeg trodde for øvrig det vi skulle diskutere her var ensomhet, at de eldre føler seg tilsidesatt, at det ikke er bruk for dem lenger. Alle vil vi jo ha et mer aldersvennlig samfunn, men vi må gjøre ting i lag. Når man først skal gå av, og ikke skal være i arbeid, er det viktig å ha et nettverk som fanger opp dem som velger å slutte.

Her kommer frivilligheten inn. Sæther mente frivilligheten må trå til når seniorene fremdeles er i jobb, fordi hun tror det er lettere å aktivisere en som allerede er aktiv. Hun påpekte at det ofte er de samme menneskene som tar på seg tillitsverv i bedrifter, som også deltar i frivilligheten. 

- Men det er et utenforskap der ute, disse er det viktig å inkludere i aktiv samfunnsdeltagelse. 

Bent Høie avsluttet debatten med en positiv spådom om framtiden, hvor blant annet Føniksalliansen ble nevnt som en viktig bidragsyter til hvordan vi kommer til å takle eldrebølgen.

Om Føniksalliansen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.