Flere mener det offentlige har gjort nok for psykisk syke

Det er store forskjeller i det tilbudet folk får i Norge, mange psykisk syke får ikke den hjelpen de trenger, sier Anne Grethe Klunderud. En rapporten fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) viser at mange mener denne gruppen har fått nok.

- Det er nedslående at flere i 2012 enn i 2007 mener det offentlige har gjort nok for mennesker med psykiske helseproblemer, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse. Det er en ny rapport fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) som viser dette.

Undersøkelsen tar for seg befolkningens engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk sykdom og psykisk helse og analyserer utviklingen fra 2007 til 2012. Rapporten er utført på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Folk jevnt over har ganske stor aksept for økt offentlig satsing på tilbud til psykisk syke. Likevel har den blitt svekket fra tilsvarende undersøkelse i 2007. Folk mener i noe større grad at hjelpeapparatet bruker tiltrekkelig ressurser på barn og unge, og at betydningen av psykisk helseproblemer er overdrevet.

- Det er store forskjeller i det tilbudet folk får i Norge. Mange har store behov som ikke blir dekket, sier Anne Grethe Klunderud.

- Men det er positivt at spørreundersøkelsen viser at folk har større tro på at man kan påvirke sin egen psykisk helse, at man kan gjøre noe selv, sier hun.

- Men denne holdningen må ikke gå på bekostning av dem som virkelig trenger hjelp, presiserer landslederen i Mental Helse.

 For unyansert om psykisk helse

Rapporten er også en undersøkelse om det offentlige informasjonsarbeidet har gitt endringer i befolkningens holdninger.

- Kanskje har de store befolkningskampanjene gitt et for allment inntrykk av psykiske helse, slik at de store forskjellene ikke har kommet fram, spør hun. Psykiske helseproblemer kan være alt fra invalidiserende til dem det går an å leve med. Light-varianten har kanskje blitt for dominerende.

- Det betyr at vi har et godt stykke vei igjen å gå, sier Klunderud.

 Rapporten viser at de fleste er åpne om psykiske problemer og lidelser overfor familien, og at det er familie og venner som i flertall engasjerer seg når et familiemedlem eller venn blir syk. Men i befolkningen som helhet er folk minst interessert i dette tema, akkurat som i 2007.

- Vi har ikke nådd fram med at psykiske problemer og lidelser kan ramme alle, og det rammer ulikt, medgir Anne Grethe Klunderud.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.