FFO støtter Mental Helses forslag om en felles lov

-Det er viktig at FFO nå står bak Mental Helses landsmøtevedtak om et felles lovverk når det gjelder bruk av tvang. Det vil synliggjøre at tvangsdebatten ikke hører hjemme i psykisk helsefeltet alene. Det vil også forhåpentligvis bidra til at et utvalg blir nedsatt for å samle all tvangslovgivning inn i en felles lov, sier Klunderud.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Kongress, som er FFOs høyeste myndighet, gikk nylig inn for å støtte Mental Helses forslag om at all tvangslovgivning innen helse- og sosialtjenestene samles i en felles lov. – En gledelig og viktig beslutning, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

Likeverdig behandling
Mental Helse begrunner forslaget om at all tvangslovgivning innen helse og sosialtjenestene samles i en felles lov, vil være et viktig bidrag for å unngå diskriminering og stigmatisering på området. En felles lovgivning vil bedre kunne sikre at alle som trenger helsetjenester sikres en likeverdig behandling i samfunnet.

-Nylig ble det kjent at også barnevernsinstitusjoner vil åpne for økt bruk av tvang. Det er derfor viktigere enn noensinne å sikre at det kommer klare rammer som ivaretar den enkeltes rettssikkerhet, advarer landslederen.

På FFOs kongress ble Anne Grethe Klunderud gjenvalgt til å sitte i hovedstyret.

Jobbstrategi
Regjeringens jobbstrategi var også et viktig tema under på FFOs Kongress 26. november.  I innledningen som arbeidsminister Hanne Bjurstrøm holdt på kongressen ga hun honnør til FFO for å ha bidratt til å få strategien på plass.
-Det er positivt at vi nå har fått en egen strategi for mennesker med funksjonsnedsettelse og jobb.Det gjør at vi kan opprettholde trykket på dette som tema. Så får Mental Helse sørge for at psykisk helse blir en viktig del av denne strategien, sier Klunderud.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.