Hopp til hovedinnholdet

Eksterne nyheter

08. januar 2015

Hjemmesykepleierne har en unik mulighet til å oppdage eldre som begynner å bli deprimerte.

08. januar 2015

Psykiatripasienter mener de får lite informasjon og har liten innflytelse over behandlingen, viser undersøkelse.

08. januar 2015

Pasienter med psykiske lidelser er ikke fornøyd med informasjonen de får om ulike behandlingsmuligheter.

07. januar 2015

Nytt av året er at tilskuddsordningen fra Helsedirektoratet åpner for ansettelser av medarbeidere med brukererfaring.

05. januar 2015

Som et av flere tiltak for å få ned ventetidene for poliklinisk undersøkelse ble gebyret for manglende oppmøte ved poliklinisk

05. januar 2015

Aktiv dødshjelp er det motsatte av hva leger skal drive med.

04. januar 2015

Yoga kan forebygge hjertesykdom, særlig hos de som ikke kan utføre mer energikrevende øvelser.

02. januar 2015

Drap på barn begått av nære omsorgspersoner skjer ekstremt sjelden. Men samfunnet har også et ansvar for å forebygge, mener forsker.

18. desember 2014

En klem om dagen holder legen unna, viser forskning.

18. desember 2014

Dansk bestemor + svensk alenemor = perfekt match i Norge.

17. desember 2014

Ungdom som har hatt tiltak i barnevernet etterlyser bedre oppfølging etter fylte 18 år.

16. desember 2014

– For å kunne etablere riktige forebyggingstiltak mot vold i nære relasjoner, er det viktig å øke kunnskapen, sier sametingsråd

16. desember 2014

For første gang på tre år torde 16-åringen å ha gym sammen med de andre elevene.

15. desember 2014

Katrine Olsen Gillerdalens 13 år gamle sønn Odin tok livet sitt i mars etter at han var blitt mobbet i mange år.

15. desember 2014

3. desember ble Drop-In metoden lansert som en ny pedagogisk metode for å veilede barn og ungdom til gode elevroller.

14. desember 2014

Tvang blir brukt i psykisk helsevern. Det er omstridt, gjenstand for løpende debatt, utredninger og forskning.

12. desember 2014

Fylkestinget vil styrke mobbeombudet i Buskerud. Det åpnes for flere stillinger ved kontoret, opplyser Trond Johansen, gruppeleder for Krf.

11. desember 2014

Stadig flere blir uføre på grunn av psykiske lidelser, unge mennesker sliter mest.

11. desember 2014

Blant de med alvorlige psykiske lidelser som får behandling etter den såkalte ACT-modellen, er antall døgn med tvangsinnleggelser halvert

11. desember 2014

Spiser du glutenholdig mat, er du én av stadig færre.

10. desember 2014

Rundt 90 personer benket seg i samfunnshuset i Kolvereid 4.

10. desember 2014

Høy psykisk helsekompetanse er viktig for å forebygge psykiske problemer blant barn og unge.

10. desember 2014

«Den gyldne regel» har ingen relevans til det som skjer innenfor psykisk helsevern i dag, mener Mental Helse Nordland.

09. desember 2014

ÅSNES: Det røsket i hjerterota og følelser ble blottlagt da selvmord var tema og konserten «For dagene som kommer» innbrakte nesten 50.

09. desember 2014

Nye retningslinjer for diagnostikk og behandling av ADHD legger stor vekt på grundig utredning og bedre oppfølging av medisinering.

09. desember 2014

Musikkterapiprosjektet er et samarbeid mellom kulturskolen og virksomhet omsorg og rehabilitering.

09. desember 2014

Et godt sosialt nettverk gjør deg bedre rustet til å takle dårlig arbeidsmiljø på jobb.

08. desember 2014

Pasienter med psykiske lidelser blir ofte behandlet med kombinasjoner av legemidler som ikke har dokumentert effekt, i doser som ikke

08. desember 2014

LO-leder Gerd Kristiansen kommer til å oppfordre hele LO-familien til storstreik mot midlertidige ansettelser på sin pressekonferanse

07. desember 2014

Troms og Finnmark ligger på topp og Oslo på bunn i andel ansatte med høyere utdanning innen psykisk helsearbeid, viser ny landsoversikt.

05. desember 2014

Robert Eriksson vil innføre tvungen aktivitet i bytte mot sosialhjelp.

05. desember 2014

Snart er det ei norm å vere open om problema sine. For dei fleste er det positivt, for somme kan det føre til eit dobbelt press.

03. desember 2014

Med årets Barn i Norge-rapport vil organisasjonen Vokse for barn utvide gruppa barnepårørende.

03. desember 2014

Barn og unge som lider av depresjon, angst og ADHD får det bedre med medikamentell behandling, mener professor Siv Kvernmo.

03. desember 2014

Arbeidsplassen er ikke et trygt sted for alle. Mobbing kan føre til utstøting og sykdom.

02. desember 2014

Den svenske langrennsstjernen har bestemt seg for hva hun vil gjøre etter skikarrieren.

02. desember 2014

– Skolevegring burde heller vært kalt skoleangst, sier Mari-Mette Graff, som tok sønnen ut av skolen og underviste ham hjemme.

01. desember 2014

Noen gleder seg bare til jula er over.

01. desember 2014

-Sinne og vold fra foreldre er både mer vanlig og skadelig enn man lenge har trodd.

29. november 2014

Mental Helse Nordland er ikke imponert over prioriteringsbetraktningene til administrerende direktør i Helse Nord RHF.

29. november 2014

- Jeg er glad for at hun har fått

29. november 2014

Nå kan du bistå Mental Helse økonomisk ved å klikke på Mental Helse-juletrekulen på DNB sitt juletre, uten at det koster deg noe.

26. november 2014

Tilgjengelige og brukerorienterte psykisk helsetjenester skal sikres ved at man jobber mer teambasert og aktivt oppsøkende i

26. november 2014

Kommunehelsetjenesten får 100 nye stillinger i budsjettforliket. Det er færre enn både Venstre og KrF ønsket seg.

26. november 2014

(NPK-NTB): Barn som har foreldre eller søsken som er sjuke eller avhengig av spel eller rus, får ikkje den hjelpa dei treng i

25. november 2014

Hvilken arbeidsgiver ønsker å ansette arbeidssøkere på uføretrygd (unntatt er Stormberg, Nille og noen få til) som har huller i CV`en

24. november 2014

Når de fleste åttiåringer har funnet senga, tar Berit Øyås på seg natteravn-jakken og patruljerer blant byens ungdom.

24. november 2014

Voksne har ansvaret for at alle barn skal ha det bra. Men det blir ikke alltid slik vi ønsker.

22. november 2014

Veien ut av skapet var så tøff at han som femtenåring prøvde å ta sitt eget liv.

21. november 2014

Venstre har i budsjettforliket med regjeringspartiene og Krf fått gjennomslag for et mer sosialt budsjett som sikrer mer til de som

21. november 2014

21. november er MOT til å glede-dagen. Går du en tur gjennom Storgata, kan du ende opp med både en bolle og en kompliment.

18. november 2014

Rus- og psykiatriposten på UNN vurderes nedlagt. Igjen.

16. november 2014

Leder i Mental Helse Sortland frykter at de foreslåtte kuttene i psykiatritilbudet i Sortland kan føre til at psykisk syke kan komme til

15. november 2014

– Er det meg det er noe galt med, tenkte Lise Marie Løvås da hun fikk avslag på den n'te jobbsøknaden.

13. november 2014

Håvards angst holdt ham utenfor arbeidslivet i ti år, og tiltak etter tiltak hjalp ikke. Så ble han spurt om hva han brenner for.

13. november 2014

Barn som opplever grov vold, omsorgssvikt og understimulering kan få mindre hjerne og områder som er mindre utviklet.

13. november 2014

KS og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har sammen med fire kommuner gjennomført et pilotprosjekt med beredskapsteam mot mobbing.

13. november 2014

Voksne har en pussig evne til å akseptere at barn mobbes, mener barneombud Anne Lindboe.

11. november 2014

– Å sette i gang mobbeprogrammer på skolene er en fin måte å vise handlekraft på, men nå må man snakke om handling, ikke bare om

11. november 2014

​På oppdrag fra Helsedirektoratet har SINTEF kartlagt 35 957 pasienter som ble behandlet i offentlig poliklinikk eller

07. november 2014

Lite søvn og svært ulikt sovemønster fra helg til hverdag henger sammen med høyt skolefravær hos ungdom. Det viser ny, norsk forskning.

07. november 2014

Presidenten i Psykologforeningen krever en opprustning i psykisk helsevern og viser til at antallet ansatte i psykisk helsevern er på

07. november 2014

Medienes omtale av sinnslidelsen schizofreni skaper misforståelser og forsterker inntrykket av ustabilitet hos pasientene.

07. november 2014

Totningen Lasse Robert Øverlier (38) etablerer og endrer selskapsnavn for å få folk til å gi penger.

06. november 2014

Brukerne er spesielt fornøyd med den oppsøkende arbeidsformen til ACT-teamene og beskriver relasjonen med sin nærmeste behandler som

06. november 2014

På Schizofrenidagene i Stavanger i dag la David Clark, professor ved Oxford, fram resultater og anbefalinger fra forskning på IAPT

04. november 2014

De har spennende gjøremål i Kautokeino kommune og føler at de tilbyr brukerne god hjelp.

04. november 2014

RØR DEG: Med enkle midler kan du beskytte deg mot demens. Få fart på blodpumpa og svett minst tre timer i uka.

03. november 2014

Med pilotprosjektet «Kom i jobb» har personer med alvorlige psykiske lidelser fått fast jobb med ordinær lønn.

03. november 2014

Gravide som er deprimerte fortsetter oftere å røyke i svangerskapet sammenlignet med andre, viser ny studie.

02. november 2014

– Midt i blinken. Dette gir friskhet, glede og god mosjon.

31. oktober 2014

Folk som har møtt veggen eller er utmattet på grunn av sykdom, er slitne hele tiden.

31. oktober 2014

Da Svein Roger Hasselbo kom ut fra sin siste avrusning, sto en splitter ny leilighet og ventet på ham.

31. oktober 2014

Mellomledere som viser tegn på å være jobbavhengig har dårligere mental helse, viser ny studie.

30. oktober 2014

Søvnvansker er vanlig både hos barn og voksne med ADHD.

30. oktober 2014

Renholdsavdeling i en svensk kommune organiserte seg på nytt og ga renholderne mer innflytelse og ansvar.

29. oktober 2014

Kjøllefjordingen Magnus Jackson Krogh ga i sommer ut boka "Adhd: min verste fiende og beste venn".

29. oktober 2014

Lisbeth Normann− Øremerking kan bli aktuelt hvis pengene som er bevilget til kommunale psykiske helsetjenester benyttes til andre formål.

28. oktober 2014

I dag kom en rapport som viser at brukere av ACT-team mener de blir bedre av behandlingen de får, at teamenes oppsøkende måte å jobbe på

28. oktober 2014

– Tilregnelighetsutvalgets utredning berører helt sentrale prinsipper i norsk strafferett, men også vanskelige spørsmål i

28. oktober 2014

I det nye magasinet Oppfølging fra ACT-team deler brukere sine historier om bedring.

27. oktober 2014

De ansatte på institusjonene gjør en beundringsverdig jobb, men å pålegge dem å stå også for kulturtilbudet er uverdig.

25. oktober 2014

Mobbing: «Hadde det ikke vært for Robust, hadde jeg ikke vært her i dag.» 13-åringen ble mobbet i flere år, men har fått hjelp av Robust.

24. oktober 2014

For mange voksne er det å snakke med barn som er pårørende svært utfordrende.

24. oktober 2014

Søvn har mye å si for barn og unges utvikling, men ungdom generelt sover for lite.

24. oktober 2014

Så tok alkoholen over.

23. oktober 2014

Vi må til bunns i hvorfor norsk politi svikter i å etterforske, påtale og dømme voksne for vold og drap på barn.

22. oktober 2014

Fra 1986 til 2012 ble det bare registrert tre selvmord blant barn under ti år i Norge. En av disse var Monika Sviglinskaja (8) i 2011.

22. oktober 2014

Hvis selvmord er svaret, overlates spørsmålene til de som blir igjen.

22. oktober 2014

Overgrep mot eldre viser seg å være et vanlig, men skjult problem både i det private liv og institusjoner.

22. oktober 2014

Hva er det med kvinnene som møter den berømte veggen? Hva er det de gjør, og hvilken oppskrift bruker de for å lykkes med dette?

21. oktober 2014

Ingen snakker om skam – det er i dens natur. For hvem tør si at de ikke føler de fortjener å elskes?

20. oktober 2014

Har du kolleger som har vært sykmeldt i over 40 dager? En dårlig leder kan være en viktig årsak.

20. oktober 2014

Psykiater Siri Nome har sett nærare på dødsfall ved Sandviken psykiatriske sjukehus i ein 20-årsperiode. Statistikken forskrekka ho.

16. oktober 2014

– Håpet er å gi lys i tunnelen. Det sier Odin Adelsten Bohmann, etter at han i går sto frem med sin selvmordshistorie.

16. oktober 2014

Har man problemer, kan fysisk aktiv være løsningen for mange, sier psykiater Egil W. Martinsen.

15. oktober 2014

Mange sliter med å finne sin plass i arbeidslivet på grunn av psykiske helseproblemer.

15. oktober 2014

Hvordan kommer du deg videre etter at din nærmeste plutselig tar sitt eget liv?

15. oktober 2014

Hvis en person har angst eller depresjon, øker dette risikoen for alle typer luftveisproblemer, viser ny studie.

13. oktober 2014

Det var under Verdensdagen for psykisk helse at Ida Storm fikk den gledelige nyheten om at dokumentaren «Idas dagbok» er nominert i

11. oktober 2014

– Jeg elsker å engasjere meg, og psykisk helse er noe jeg er glødende opptatt av, sier Elin Anita Lund.

11. oktober 2014

Halve Norge går rundt med «Styggen på ryggen». Hva slags nerve var det rapperen OnklP traff da han skrev om angsten sin?

10. oktober 2014

Lene Marlin mottar pris for sin åpenhet med takknemilghet og ydmyket.

08. oktober 2014

Regjeringen har funnet plass til den populære ungdomstjenesten i statsbudsjettet for neste år.

08. oktober 2014

(NPK-NTB): Regjeringa vil auke overføringane til kommunane med 400 millionar kroner for å styrke skulehelseteneste og arbeid med rus

07. oktober 2014

- Sosial fobi er en kronisk tilstand hvis du ikke får hjelp, men i prinsippet er det lett å behandle, sier Roger Hagen, som

07. oktober 2014

En tur i skogen kan styrke familiesamholdet. Og den trenger hverken være lang eller spesielt slitsom.

06. oktober 2014

Zumba-Kathryn er ikke som treningsinstruktører flest.

04. oktober 2014

Mediesirkuset rundt Lene Marlin selger aviser, men jeg håper ikke det fører til mindre oppmerksomhet for realitetene i studentenes hverdag.

01. oktober 2014

Oslo universitetssykehus har ett av landets største forskningsmiljøer innen psykisk helse.

01. oktober 2014

En tur i skogen kan styrke familiesamholdet. Og den trenger verken være lang eller spesielt slitsom.

30. september 2014

En ny studie kartlegger hva ROP-pasienter mener bidrar til recovery, og hva som hindrer bedring.

30. september 2014

Barns utvikling: Med ny pris rundt halsen og fersk bok i hånden, fortsetter Ellen Beate H.

29. september 2014

Ungdom og unge voksne med psykiske lidelser og ruslidelser har økt risiko for å utvikle hjerte-karsykdom.

26. september 2014

Over 70.000 har lest Ingrid Selnes Arholms debattinnlegg om psykiske lidelser.

25. september 2014

Sjøl om det er stort behov for helsesøstre er det ikke sikkert de får jobb – kommunene bruker pengene på andre ting.

24. september 2014

Er du under 26 år og har funksjonsnedsettelser, er det viktig å bo i riktig kommune.

24. september 2014

Som helsesøster i ungdomskolen ser jeg at kroppspresset er svært stort. Samtidig må vi forholde oss til overvekt som helseutfordring.

18. september 2014

– Vi skal forhindre av ungdom blir «navere».

16. september 2014

Får skylda for eksplosjonen av allergi, kreft, hjerte- og karsykdommer, kroniske betennelser, autoimmune sykdommer - og depresjon.

16. september 2014

Rådet for psykisk helse gir politiker Libe Rieber-Mohn Tabuprisen for 2014 for hennes åpenhet om sin vanskelige barndom.

15. september 2014

EKEBERG (NRK): Norske skoleelever har utarbeidet tusen råd til myndighetene for å bekjempe mobbing på nett.

15. september 2014

Berge gård hedres for å ha jobbet vellykket med kompetanse, trygghet og trivsel i mange år. Tirsdag får de IA-prisen.

15. september 2014

Har du en mor, far eller besteforeldre som er eller har vært alkoholiker, bør du ligge unna alkohol når du er stresset.

14. september 2014

Ung eldsjel: Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen har jobba for mental helse sidan før organisasjonen han i dag er generalsekretær for eksisterte.

11. september 2014

– Barn og voksne får diagnoser som er feil, og som de i verste fall må slite med resten av livet.

11. september 2014

Rask psykisk helsehjelp-teamet i Molde kan stolt vise frem en rykende fersk arbeidsbok i veiledet selvhjelp - som de har laget selv!

09. september 2014

Hvert år tar i overkant av 500 mennesker livet sitt i Norge.

09. september 2014

Lørdag 6. september startet høstens sendinger med minoritetsspråklig helseradio.

08. september 2014

LAVTERSKELTILBUD: Pilotprosjektet Rask psykisk helsehjelp behandlet i sitt første virkeår rundt 2.

08. september 2014

Mandag 8. september deles Olaf-prisen ut for fjerde gang.

07. september 2014

Pasientenes forståelse av egen helse skal nå brukes til å forbedre behandlingen som gis ved Sørlandet sykehus.

04. september 2014

Tegnene på omsorgssvikt kan være vanskelig å tolke.

04. september 2014

– Vi vil satse mer på helsestasjoner og skolehelsetjenestene.

02. september 2014

Brukerstyrt personlig assistent kan hjelpe mennesker med rusproblemer og ADHD til å organisere livet sitt og redusere kaos, skriver

01. september 2014

Mindfulnesstrening er en mulig måte å redusere nivået av psykiske plager og bedre velvære, antyder en ny doktoravhandling.

01. september 2014

Hjernetrening ga like gode resultater hos ADHD-pasienter som medisin, viser doktorgrad.

01. september 2014

Flekkefjord kommune søkte etter folk med erfaring fra psykisk sykdom eller rusavhengighet og fikk 10 søkere til to jobber.

30. august 2014

** Sosial angst oppstår i

29. august 2014

- Den viktigste folkehelseutfordringen vi har i dag er psykisk helse, sa helseminister Bent Høie under Nordisk folkehelsekonferanse

27. august 2014

Svenske forskere har funnet ut hva som styrer signalstoffet serotonin.

25. august 2014

For at kommunene skal kunne gi et godt tilbud til mennesker med psykiske lidelser, rusproblemer og voldsproblematikk, så må spesialisthelsetjenesten ta medansvar for oppfølgingen som gis i kommunene, viser ny studie fra AFI.

25. august 2014

«Storbarnsforeldre» forteller at det er vondt og vanskelig å snakke med andre om den trøblete ungdommen din. Her er ekspertenes råd.

21. august 2014

Flere rettspsykiatere og psykologer mener drapsmenn kunne ha blitt stoppet dersom det var mer tvang i psykiatrien.

19. august 2014

Artisten St Thomas hedres nå med en dokumentarfilm.

19. august 2014

21 prosent av oss er ensomme.

19. august 2014

- Dokumentarens tema gir et alvorlig bakteppe, men fokuset er på det positive ved samhold, støtte og det å få leve ut sin egen identitet.

19. august 2014

Solveig Melkeraaen vil vise at det er mulig å reise seg igjen.

18. august 2014

Eldre som opplever overgrep fra sine egne voksne barn, prøver å skaffe hjelp til barna og ikke seg selv.

17. august 2014

Hva trenger egentlig barn for å bli sosiale, kompetente og kunnskapsrike voksne, som kan klare seg bra i framtidas Norge?

16. august 2014

GD hadde tidligere i sommer to artikler som jeg ikke kunne unngå å legge merke til.

16. august 2014

Sørlandet sykehus har gode erfaringer med å tilby laksefiske-turer til alvorlig psykisk syke pasienter. – Det er helse i hvert kast, sier vernepleier Bjørn Ivan Premak.

14. august 2014

Trass i svært små ressursar, klarte helsestasjonen i Førde å halde sommaropent på kveldstid for ungdom.

12. august 2014

Sist endret: 12.08.14 "Min påstand er at vi kan ikke stole på at norske kommuner bruker penger på utvikle så usexy tjenester som psykisk helsetjenester.

12. august 2014

Noen må forstå når det er grunn til bekymring, mener presidenten i Norsk Psykologforening og lederen i Norsk Lektorlag.

11. august 2014

Opptrappingsplanen for psykisk helse skulle prioritere dei aller sjukaste. Det stikk motsette skjer, ifølgje ein ny Sintef-rapport.

11. august 2014

I 2008 ble filmskaper Solveig Melkeraaen innlagt på akuttpsykiatrisk avdeling med depresjon.

10. august 2014

Forskerne kaller det relasjonskompetanse, og den kan trenes opp.

08. august 2014

Jenta er finalist i årets Google Science Fair med dette enestående prosjektet.

06. august 2014

Er det politisk vilje for et mer helsefremmende samfunn? Hva gjør vi for å stoppe drop out fra skole og arbeidsliv? Tirsdag 12. august er Rådet for psykisk helse medarrangør av det store debattmøtet i Arendal kulturhus.

06. august 2014

Brukerstyrte psykiske helsetjenester gir like positive resultater for sine brukere som de fagstyrte viser internasjonale studier.

05. august 2014

Hun kunne ikke å gå opp en trapp uten å hvile.

05. august 2014

Fagfolk mener det ikke stemmer at nesten alle selvmord kan knyttes til psykisk sykdom.

05. august 2014

Alkoholvaner før graviditet øker risiko for atferdsvansker hos barn.

01. august 2014

Tidenes største studie av en alvorlig psykisk lidelse viser at en rekke gener bidrar til økt risiko for schizofreni.

31. juli 2014

Oslo kommune er i gang med å lage ny handlingsplan for psykisk helsearbeid og ønsker innspill innen få uker.

20. juni 2014

Gutter som mobbes, unngår lettere varige psykiske plager hvis de driver idrett, viser en stor nordisk undersøkelse.

19. juni 2014

I Norge er nær ti prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder uføretrygdet. Arbeidsuførhet varierer betydelig mellom yrkesgrupper, og vi trenger mer kunnskap om hvilke spesifikke arbeidsfaktorer som bidrar til dette.

19. juni 2014

Færre barn som opplever alvorlig omsorgssvikt, mer sammenhengende behandlingskjede, flere tiltak med røtter i forskning: Fjell kommune utenfor Bergen har uoffisiell norgesrekord i antall kommunepsykologer per innbygger.

18. juni 2014

I flere år ble gutten mobbet. Først i barneskolen, så ungdomsskolen. 10 år senere er han tilkjent en erstatning på halvannen million kroner. Vestby-skolene tok ikke mobbingen på alvor.

18. juni 2014

- Bindingen til legemiddelindustrien er sterk også hos mange fastleger, skriver intensivsykepleier Gry Grønseth i dette innlegget.

18. juni 2014

Midlertidige stillinger bidrar bare til å stigmatisere den fra før mest diskriminerte gruppen på arbeidsmarkedet.

17. juni 2014

(NPK-NTB): Førstelinjetenesta innan psykisk helse skal trappast opp. Venstre ventar ein solid pott frå regjeringa i statsbudsjettet til neste år.

17. juni 2014

-Min erfaring er at mange terapeuter innen psykisk helse ikke er systematiske nok når det gjelder å hjelpe pasienter til å beholde tilknytning til arbeidslivet, og se dette som en del av behandlingen, sier psykologspesialist Torkil Berge.

16. juni 2014

Eks-statsråd Inga Marte Thorkildsen og Barns Beste leverte nylig et lovforslag til helseminister Bent Høie. De foreslår at plikten helsepersonell har til å ivareta barn som pårørende også skal gjelde barn som har mistet foreldrene sine.

12. juni 2014

Veteraner som sliter psykisk etter utenlandsoperasjoner, får i mange tilfeller ikke den hjelpen de trenger.

11. juni 2014

ny handlingsplan: Disse ungdommene får en viktig rolle i et allerede vellykket arbeid for å stanse radikalisering i Oslo.

10. juni 2014

Kommuner i hele landet skal til høsten gå sammen om å gjøre hverandre bedre på rus- og psykisk helsetjenester. Egne forbedringsteam skal sikre at brukernes mål blir styrende for tjenestene.

10. juni 2014

NRKs kartlegging viser at over halvparten av drapene i Norge gjennom 10 år er begått under påvirkning av rusmidler - alkohol, narkotika, piller eller en blanding av disse. Her er premissene for undersøkelsen.

10. juni 2014

Fire læringsfilmer skal gjøre sykehjemsansatte bedre rustet til å forebygge og håndtere overgrep på institusjon.

05. juni 2014

Norske forskere er de første som viser at GMT-metoden har effekt på kognitive funksjoner hos personer med medfødt lidelse som påvirker tenking, handling og følelser.

05. juni 2014

Fysiske og psykiske lidelser øker risikoen for uføretrygd, men personlighet har også betydning. Det viser en studie forskere ved Folkehelseinstituttet har gjennomført.

04. juni 2014

Pasienter og brukere i 29 kommuner blir i dag stilt spørsmålet "Hva er viktig for deg"?.

04. juni 2014

Foreldrene sto frem med historien om datteren som tok sitt eget liv, bare 19 år gammel. Nå snur helseministeren om selvmord i psykiatrien. – Jeg håper de som er innlagt blir passet betre på, sier Hildes mor.

03. juni 2014

LONDON: Det nyutviklete e-helseverktøyet PsyConnect vekket internasjonal interesse da det ble presentert på konferansen Refocus on Recovery i London. Verktøyet skal gi personer med psykiske helseutfordringer mer kontroll og oversikt over egen helse og behandling.

03. juni 2014

Barn som pårørende – ofte med alt for stort omsorgsansvar – har alltid vært usynlige. Men nå kommer de stadig høyere på dagsorden i Skandinavia, og i Norge får vi mange flere svar om konsekvenser og barnas levekår allerede i år.

03. juni 2014

LONDON: -Når vi tenker at det som er viktig for mennesker med psykiske vansker er det samme som vi tenker er viktig for andre, er vi kommet langt på reisen mot recovery. Det mener professor Mike Slade ved Institute of psychiatry ved Kings college i London.

02. juni 2014

Etter et OL med alt fra sorg over dødsfall til gullmedaljer, forsvant gleden for Marit Bjørgen. Hun har aldri før kjent det på samme måte.

02. juni 2014

Fysiske og psykiske lidelser gir økt risiko for uføretrygd. Men også personlighet er av betydning. Personlighetstrekk som gir uttrykk for svingende følelser, ustabile sosiale relasjoner, innesluttethet og usikkerhet øker risikoen mest.

30. mai 2014

Helsesøster og psykiatrisk sykepleier, Mette Klemensdottir Preston (48) snakker om hva psykisk helse er, og hvorfor temaet er så tabubelagt.

27. mai 2014

En internasjonal forskergruppe har utviklet en veileder for å forebygge mobbing på nett. Heftet kommer med anbefalinger for hvordan foreldre, barn, skoler og lærere bør forholde seg for å hindre digital mobbing.

26. mai 2014

Klosterhagen hotell i Bergen har i følge ryktene ekstraordinær service, fantastisk mat og nydelig beliggenhet. Men best av alt: Hotellet gir håp, trygghet og mulighet til ordinær jobb for 15 mennesker som vet hva det vil si å ha det vanskelig.

26. mai 2014

Innlegg av helse- og omsorgsminister Bent Høie på konferanse "Barn som

26. mai 2014

For mange foreldre er samlivsbrudd løsningen på en vanskelig situasjon. Alle brudd er forskjellige, men felles er at de innebærer en vond periode både for voksne og barn.

24. mai 2014

Line Holdal overlevde den dødeligste av alle psykiske lidelser.

24. mai 2014

Gutter som har vært mye ensomme i barndommen har høyere risiko for selvmord og selvmordsforsøk senere i livet, viser svensk studie.

23. mai 2014

– Noen foreldre setter egne behov foran barnas.

21. mai 2014

Ny OECD-rapport om norsk helsevesen peker blant annet på behov for å måle effekt av psykisk helsetjenester, og styrke kvaliteten på behandlingen til mennesker med lettere til moderate lidelser.

21. mai 2014

Langt flere unge med psykoselidelser enn psykisk friske har hatt spiseforstyrrelser som tenåringer, ifølge norsk forskning.

09. mai 2014

Forskere verden over arbeider intenst for å få forstå hvorfor mennesker velger å ta sitt eget liv.

08. mai 2014

Kronikk Roy Heine Olsen Distriktsleder i Hedmark Røde

07. mai 2014

«Sinnssykt», «vanvittig» og «deppa». Måten vi bruker språket på gjør at det fortsatt er tabubelagt å snakke om psykdom, mener Anne Kristine Bergem i Rådet for psykisk helse.

07. mai 2014

Fra å være tung rusmisbruker, plaget av psykiske helseproblemer og med 23 år bak murene, er Jon Dahl nå fast ansatt i full stilling i Kirkens Bymisjon i Drammen.

05. mai 2014

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten skal oppsummere forskning på effekter av ikke-medikamentell behandling av personer med demens, blant annet psykologiske tiltak.

05. mai 2014

De hardest rammede får de største kuttene: Hvor blir det av regjeringens satsing på psykiatri?

03. mai 2014

Faller ut av jobb, går på trygd og dør tidlig.

02. mai 2014

─ Det å plutselig miste jobben er en fortvilet situasjon, og man er utsatt for å utvikle psykiske lidelser, sier medlem av arbeids- og sosialkomiteen, Stefan Heggelund.

02. mai 2014

LOVER HJELP: Flere skal på skolebenken for å lære hvordan de kan hjelpe selvskadere og selvmordskandidater bedre både på kort og lang sikt.

29. april 2014

Når Barnevernet vurderer hva som er omsorgssvikt, legges ofte en norsk norm for barneoppdragelse til grunn. Vi etterlyser tiltak for å øke kunnskapen om ulike normer for barneoppdragelse, slik at kulturforskjeller ikke mistolkes som omsorgssvikt.

29. april 2014

Stadig flere personer som innlegges i psykiatrisk sykehus har rusproblemer i tillegg til sin psykiske lidelse. Til høsten starter Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus et nytt tilbud til denne pasientgruppen (ROP-pasienter).

28. april 2014

Før var det prevensjon ungdom trengte hjelp til. Nå er hverdagen til helsesøstrene dominert av skoleelever som trenger hjelp til å håndtere sine psykiske problemer.

28. april 2014

For første gang utgir Helsedirektoratet en felles veileder for kommunenes og DPS-enes arbeid med psykisk helse og rus.

25. april 2014

Bent Høie – Veldig mange barn og unge kan få god hjelp på egentlig veldig kort tid, hvis de møter den rette kompetansen på et tidlig tidspunkt.

24. april 2014

Han var misfornøyd med CV-en, følte seg ikke som en god nok kjæreste, var redd han ikke skulle få kjøpt leilighet. Prestasjonsjaget tok livslysten fra Oddvar Vignes.

24. april 2014

– Vi trenger arbeidskraft, men den enkelte trenger også å ha en jobb. Det er fint å se personer som har vært ute av arbeidslivet en stund, blomstre, sier Lena Vonka, som driver bedriften Lenas helsepersonell. Artikkelen er fra Psykisk helse nr. 2 – 2014.

22. april 2014

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, sier nei til en regional traumeenhet i Nord-Norge.

22. april 2014

– Psykisk helse må inkluderes på bred basis i primærhelsetjenesten i alle land, slik at det også kan settes inn tiltak for å forebygge psykiske lidelser, sier underdirektør Helga Fogstad i Norad til bladet Psykisk helse. Mer enn én av tre vil få en psykisk lidelse i løpet av livet.

22. april 2014

Bærum kommune skal gjøre skolehverdagen bedre for dem som sliter.

21. april 2014

Mental Helse håper kommunen ser nytten av et nystartet lokallag i Porsgrunn. Men lokallaget har minimalt med driftsmidler og er avhengig av støtte.

18. april 2014

Catharina Aasvang (20) ønsker å starte Mental Helse Ungdom i Horten. Hun mener behovet er stort.

11. april 2014

Nye tall for Kronprinsparets Fond.

11. april 2014

Slik ødelegger sukker kroppen din.

11. april 2014

Pasienter med både depresjon og alkoholproblemer har alvorligere psykiske symptomer enn de som bare er deprimerte.

10. april 2014

Å samle samisk helse under ett tak har lenge vært en drøm for mange i det samiske samfunnet. Nå lover Helse Nord å oppfylle drømmen. Innen fire år skal Samisk Helsepark være i drift.

04. april 2014

SORTLAND: Eli Rygg måtte ta på seg ei maske for å bli akseptert. De voksne ville ikke høre hennes fortelling. Fredag delte hun den på konferansen om forebygging av seksuelle overgrep på Sortland.

04. april 2014

Norges fremste selvmordsforsker frykter at flere konkrete tiltak vrakes i helsemyndighetenes nye handlingsplan for forebygging av selvmord.

04. april 2014

Karrierer settes på vent, parfold ryker og søsken blir både opprørere og diplomater. Nedturene er mange i ADHD-familier. Men det finnes også lyspunkter.

03. april 2014

De som jobber lenge i stillinger de er overkvalifiserte for, har større sjans for å utvikle depresjoner.

03. april 2014

Norske menn drikker mer og har større alkoholrelaterte problemer enn kvinner. Stipendiat Erik Fie Mathiesen la frem sine funn om alkoholvaner og livskvalitet på fagdag om psykisk helse.

02. april 2014

Europa-kommisjonen har bedt de europeiske fagmiljøene utarbeide et veikart som skal vise hvordan mer forskning kan bidra til å redusere psykiske lidelser i Europa Professor i biologisk og medisinsk psykologi ved Universitetet i Bergen, Robert Murison, sier til Forskningsrådets nettsider at

02. april 2014

-Det kan lyde som en klisje, men det betyr alt, sier Monica Solberg, som driver laget GøtZ. Hun fremmer psykisk helse, i likhet med de andre som er med i NAPHAs rykende ferske film "Det funker!

31. mars 2014

Å balansere på skøyter på arbeidslivets glattis. Denne metaforen kan illustrere problemene brukere med psykiske lidelser har med å balansere og navigere arbeidslivets krav og forventninger, mener Liv Grethe Kinn, som disputerer i Bergen 3.april.

31. mars 2014

Bruken av tvangsmidler i psykiatrien går nå for første gang ned ved Sørlandet sykehus. I flere år har sykehuset slitt med høye tall til tross for kravene om reduksjon.

31. mars 2014

AKTIVITET: – Det er ikke samfunnets oppgave å få folk opp av sofaen. Ens egen helse er den enkeltes ansvar, mener treningsekspert Johan Kaggestad, som vil ha folk ut på tur.

29. mars 2014

Bajazz-leder Vibeke Vigeland ba 18 dansejenter legge igjen klokke og mobil, og tok dem med til Afrika. For Cornelia Støle (17) ble det et vendepunkt.

28. mars 2014

Sosiale medier holder mange unge våkne. Men lite søvn kan skade hjernen, ifølge overlege.

28. mars 2014

Det finnes veldig mange grunner til at folk faller ut av arbeidslivet. NHO-prosjektet Ringer i Vannet tar sikte på å hjelpe dem tilbake.

26. mars 2014

Nå bruker Solveig Bartun Rob sin erfaring til å hjelpe andre med psykiske lidelser.

26. mars 2014

Voldas barnehager er del av et forskningsprosjekt om psykisk helse hos førskolebarn. "Voldaprosjektet" skal heve kompetansenivået hos de ansatte og gi forskningsresultater som ikke finnes om norske barn fra før.

24. mars 2014

Ja, du leste rett ... Det skjer små leseundere ved biblioteket i Grimstad.

24. mars 2014

Rolf Robin Westli (16) får dyrket sin største interesse hver dag. Friluftsliv i skoletiden motiverer han til å fullføre videregående skole.

24. mars 2014

Plager fra muskel-skjelettsystemet og lettere psykiske lidelser er svært utbredt i befolkningen, og er den vanligste årsaken til sykemelding og uførhet i Norge.

22. mars 2014

Helsefremmende tiltak kan iverksettes i enhver bedrift – og de trenger ikke kreve store ressurser.

21. mars 2014

Utdanningsdirektoratet lyser ut midlar til prøveprosjekt med mobbeombod i fleire fylke.

21. mars 2014

Å stumpe røyken fører til mindre depresjon, og færre symptomer på angst og stress. Livskvaliteten øker også, viser ny studie.

21. mars 2014

psykisk helse: Frp-politiker Aina Stenersen mener det er på tide å ta selvskading på alvor. Første steg er å fjerne all tabu. Nå forteller hun for første gang åpent om sin egen selvskading.

19. mars 2014

Én av fem sykemeldinger er forårsaket av psykisk sykdom. Lidelser som ikke er synlige. Belastningen ved å være usynlig syk gjør hverdagen ekstra utfordrende. I tillegg sliter mange med diffuse plager, som ikke vises verken på røntgenbilder eller blodprøver.

19. mars 2014

Fagpersoner gir turnusarbeid og den digitale hverdagen store deler av skylden.

17. mars 2014

For to år siden mistet Majkens sin storebror Bår-Ivan, da han tok livet sitt 27 år gammel. Nå har Majkens historie om livet etterpå blitt til film.

17. mars 2014

Ungdom som i utgangspunktet er friske, kan etter hvert oppfylle medisinske krav til stønader fordi de går lenge uten arbeid, ifølge Nav-sjefen. Han avviser imidlertid blankt at trygd er noe man kan velge.

17. mars 2014

I boken «Se mulighetene - Arbeidsliv og psykisk helse» gir psykolog Torkil Berge og psykiater Erik Falkum mange gode råd beregnet på ledere som skal gjennomføre en samtale med en medarbeider som sliter psykisk.

13. mars 2014

-Psykisk uro trenger ikke bare være en hemsko. Det kan også være en drivkraft, sier Åge Aleksandersen til napha.no/ psykiskhelsearbeid.

12. mars 2014

En ny doktorgrad ved STAMI viser at psykisk krevende arbeid gir økt risiko for smerter i nakke, rygg og hode.

12. mars 2014

Psykisk helsevern til barn og unge er blant de områdene Statens helsetilsyn skal gjøre landsomfattende tilsyn på i år.

11. mars 2014

Magnus Torgersen - Tidsskriftet - Depresjon og demens av Alzheimers type hos eldre kan ha en rekke felles kognitive og affektive symptomer, skriver Martin Bystad og medarbeidere i en artikkel i Tidsskriftet.

05. mars 2014

Den unge kvinnen i Drammen levde et liv med drapstrusler, psykisk terror og vold. Så tok hun et risikabelt valg. Lydopptakene ble viktige bevis i retten.

05. mars 2014

Ingen av dem som har gitt meg noe brukbart og godt har vært innenfor A4-rammen.

04. mars 2014

Hvordan fange opp om barn står i fare for å utvikle psykiske helseproblemer?

03. mars 2014

Hverdagsstress og psykisk helse er tema for Verdensdagen for psykisk helse i år. – Vi stresser så mye at vi står i fare for å bli syke, sier prosjektleder Rune Helland.

03. mars 2014

Motebloggere sier løp og kjøp, mens internett legger til rette for at du kan handle fra godstolen. Stadig flere blir shoppingavhengige, og får en rekke psykiske plager med på kjøpet.

27. februar 2014

Lærarar kan for lite om behova til born har vore utsett for omsorgssvikt, meiner foreining for fosterforeldre.

26. februar 2014

- Å ha hatt en psykisk sykdom skal ikke automatisk utelukke studenter som søker Politihøgskolen.

26. februar 2014

-Prisen betyr at vi får et større fokus på viktigheten av selvmordsforebygging, sier psykiater Ewa Ness. Sammen med psykologspesialist og forsker Fredrik Walby er hun tildelt Akuttpsykiatriprisen for 2014.

25. februar 2014

Lærere i Stavanger, Sandnes, Haugesund og Bergen kan alt neste år få tilbud om en ny utdanning. Hensikten er å gjøre dem bedre i stand til å forebygge selvmord blant elevene.

24. februar 2014

Ny studie viser at økt tid brukt på dataspill ikke gav negative konsekvenser, skriver Barnevakten.

24. februar 2014

Undersøkelser viser at en femtedel av dem som dropper videregående, gjør det av psykiske årsaker. Og denne andelen øker. – Det er så viktig at lærerne er oppmerksomme, sier Tine Våla Sand (bildet).

21. februar 2014

Tingretten finner det «helt klart» at mobbingen var en livsrisiko for svenske Lasse Persson.

21. februar 2014

− Barnehagen er langt mer enn et pedagogisk prosjekt.

20. februar 2014

Traumene er langt verre enn tidligere antatt.

20. februar 2014

Avdeling for psykisk helse og rusbehandling ved sykehuset i Vestfold har opprettet en TIPS-telefon.

20. februar 2014

Thea Indahl Mæhlum (30) sier hun fikk fikk sosial angst og depresjon av sykehusjobben. En ny rapport slår fast at turnusjobbing kan gi alvorlige helseskader.

20. februar 2014

Psykologspesialist mener det er mye lettere å være syk som voksen enn som elev på videregående. – Livet som ungdom er minst like strabasiøst som å være voksen.

20. februar 2014

Det er ingen sterk sammenheng mellom tida unge bruker på dataspill og negative konsekvenser som for eksempel atferdsproblemer.

19. februar 2014

Barn som vokser opp med vold, overgrep og omsorgssvikt, kan få alvorlige helsemessige problemer, og de sosiale konsekvensene kan bli omfattende.

14. januar 2014

«Vi er imponert over forvandlingen ved skolen på Hustad.

14. januar 2014

Ulike hjelpetjenester opplever økt pågang av mennesker som trenger noen å snakke med om personlige problemer. Spesielt stor har økningen av unge på nettchat vært, og temaene er alvorlige.

10. januar 2014

Bergen kommune har fått penger av Helsedirektoratet til å etablere tilbud om psykologhjelp til barn med alvorlige psykiske vansker.

07. januar 2014

Bor de tett, havner de lettere i dårlig selskap. Nå forteller de rusavhengige selv om hvordan press og uønskede besøkende gjør det vanskeligere å bli rusfri.

06. januar 2014

Kai Nymo (38) fra Meløy møtte veggen etter et liv på høygir.

04. januar 2014

Stadig flere går til legen med livskriser. – Dette har samfunnet valgt, sier kommunelege.

03. januar 2014

En ny, norsk studie fra Stami viser at hodepine i stor grad skyldes uheldige sider ved det psykososiale arbeidsmiljøet.

02. januar 2014

Lederen for attføringsbedriftene i NHO mener statsminister Erna Solberg traff en nerve i næringslivet i sin nyttårstale.

18. desember 2013

– I gamle dager tenkte man at hvis du hadde en psykisk lidelse, så skulle du være hjemme. Men internasjonale erfaringer viser at det lønner seg å få disse i jobb. Men det krever at man jobber tett med de det gjelder, helseapparatet og næringslivet, sier direktør Johan-Martin Leikvoll til NRK.

17. desember 2013

Over halvparten av nordmenn i 30-årene som blir uføretrygdet, blir det på grunn av psykiske lidelser. Her er ekspertenes råd for å snu trenden.

17. desember 2013

Skriv ut I et prosjekt i Stavanger setter familieterapeuter søkelys på hvordan man kan samarbeide med skolene for å oppdage barn som sliter fordi de har rusmisbruk eller psykisk/somatisk sykdom i familien.

16. desember 2013

-Prisvinneren har i stor grad fortalt om de sårbare, skambelagte og stigmatiserte opplevelsene tvang og overgrep har medført, heter det i juryens begrunnelse for tildelingen av "Ytringsfrihetsprisen i psykisk helsevern 2013" til Siv Helen Rydheim.

16. desember 2013

Kristiansand kommune vil nå tilby rask psykisk helsehjelp til personer som føler at de sliter med lettere angst og depresjoner i hverdagen. Tilbudet skal ligge lett tilgjengelig der folk ferdes og det skal være enkelt å stikke innom for å få hjelp av fagfolk.

13. desember 2013

Kroppen bestemmer hvordan sjelen skal ha det. Richard Wiseman er motstemmen til selvhjelpsbøkene, skriver Erik Tunstad i denne kommentaren.

13. desember 2013

Tidligere Plumbo-trommis Hasse Rønningen reagerer sterkt på nedleggelsen av Hus 3 på Grefsrud i Holmestrand.

12. desember 2013

Norsk ungdom sliter med å sove lenge nok. Unge med søvnvansker har fem ganger høyere risiko for depresjon, sammenlignet med de som sover godt.

10. desember 2013

Skriv ut Søsken til barn og unge med psykiske problemer kan få en bedre hverdag gjennom å møte andre i lignende situasjon.

09. desember 2013

Bare 15-20 minutter trening noen få ganger i uka, har stor betydning for den psykiske helsa. Faktisk like mye som piller.

08. desember 2013

I Mental Helse jobber de for større åpenhet rundt psykisk sykdom. – Åpenhet er veien å for å fjerne fordommer og stigmatisering. Ja, selve kongeveien, sier generalsekretær Bjørn Lydersen.

06. desember 2013

Søvnvansker og ADHD opptrer ofte samtidig og kan ha en gjensidig negativ forsterkende effekt. Mari Hysing, forsker ved RKBU, mener at søvnutredning og søvnbehandling bør være en integrert del av psykisk helsevern for barn.

05. desember 2013

-Vi danner oss alle våre forestillinger om oss selv og verden. Mentalisering handler om å kunne skille mellom indre og ytre sannheter, sier psykiater Finn Skårderud, som sammen med kollega Bente Sommerfeldt har skrevet bok om bruk av mentalisering i miljøterapi.

04. desember 2013

Psykoterapeut Amy Morin deler sine beste råd for hvordan du kan bli mentalt sterkere.

03. desember 2013

JESSHEIM. 90 personer med henvisning fra fastlegen står på venteliste til Østafor mestringssenter, et kommunalt tilbud til psykisk syke.

03. desember 2013

Angst er den vanligste psykiske lidelsen blant barn. Et nytt behandlingsopplegg hvor barn gradvis eksponeres for det de er redde for, viser gode resultater.

03. desember 2013

Skriv ut Pårørende til personer som har helseutfordringer eller rusproblemer, kan ha behov for egne tilbud fra helsetjenesten.

29. november 2013

Adopterte har økt risiko for psykiske plager og lidelser. Unntaket er barn fra Sør-Korea.

29. november 2013

Nye nasjonale kvalitetsindikatorer for rus og psykisk helse ble 29. november publisert på helsenorge.no.

27. november 2013

Ved UNN er det nå opprettet et tilbud for voksne med tvangslidelse (OCD). Hvis du ikke bor i Tromsø, vil behandlingen foregå med videooverføring til din lokale voksenpsykiatriske poliklinikk.

26. november 2013

På tross av at ungdommer har det bedre og oppfører seg bedre enn noen gang, er det også mange som sliter. Eksponering og glansbildefokus i sosiale medier hjelper ikke på.

26. november 2013

Mellom 75.000 og 150.000 nordmenn utsettes hvert år for vold fra en de kjenner, ifølge Regjeringens siste anslag.

26. november 2013

Skriv ut I møte med andre i samme situasjon får pårørende hjelp til å takle utfordringer, som sorg og skuffelse over de tapte mulighetene og alle løgnene som følger med rusproblemene.

19. november 2013

Skriv ut På Møteplass treffes pårørende og fagfolk på en likeverdig arena og utveksler erfaringer som er særlig aktuelle for pårørende.

07. november 2013

For første gang går Likestillings- og diskrimineringsombudet gjennom alle sakene fra seks års arbeid mot seksuell trakassering. Rapporten er klar til nyttår.

07. november 2013

Seks av ti virksomheter Arbeidstilsynet har besøkt jobber ikke systematisk med å forebygge uheldige psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold. Prosjektet «Arbeids for helse» har hatt som hovedmål å sette virksomhetene i bedre stand til å forebygge dette.

07. november 2013

Ved utgangen av tredje kvartal fikk 9,3 prosent av befolkningen uførepensjon.

07. november 2013

Vi vet det jo, egentlig: For lite søvn gjør ungene gretne.

06. november 2013

Øker risikoen både for hjerteinfarkt, kroniske smerter og mentale problemer som depresjon.

05. november 2013

Piller alene er ikke god hjelp. I beste fall er det et redskap på veien til hjelp. I verste fall fører de til døden.

05. november 2013

Behandlingstilbudet til asylsøkere med psykiske problemer er ikke bra nok, mener Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

31. oktober 2013

Helseminister Bent Høie lover at regjeringen vil øremerke penger til kommunene for å bygge ut tilbudet til mennesker med psykiske helseutfordringer - spesielt for å få et bedre tilbud med psykologer i kommunene.

29. oktober 2013

Det mener NAV, men er det så enkelt?

29. oktober 2013

Mange småbarnsmødre som sliter psykisk, har problemer også flere år senere. Mors psykiske helse kan igjen påvirke barnas psykiske helse. Å fange opp disse mødrene tidlig er viktig, mener forskere.

26. oktober 2013

Rundt ti prosent av barn og unge har problemer med å omgås andre. Eirik (19) har lært seg å se fordelene med å ha en diagnose som gjør ham litt sky.

25. oktober 2013

Dette styrer døgnrytmen din.

22. oktober 2013

Kontakt med dyr gir gode øyeblikksopplevelser for eldre med demens. Kanskje kan det også gi færre fallulykker.

21. oktober 2013

FACT er et ambulant behandlingstilbud rettet mot personer med psykoselidelser. Første oktober etablerte bydel Gamle Oslo og Lovisenberg DPS Norges første FACT-team.

19. oktober 2013

Ingen har fasiten på hvordan man bearbeider sorg. Åtte ungdommer ble med på et prosjekt hvor de brukte filmkamera som verktøy i sine sorgprosesser.

18. oktober 2013

Rundt ett av hundre barn blir helt tause i visse sosiale situasjoner, som på skolen. En ny behandlingsmetode kan hjelpe barna til å snakke mer.

17. oktober 2013

Rusfeltets hovedorganisasjon – Fagrådet, klarte å trekke både avtroppende og påtroppende helseminister til sin nasjonale ruskonferanse som gikk av stabelen 15.og 16. oktober i Oslo.

17. oktober 2013

PSYKISK HELSE: Venner kan være viktigere enn behandling for å bli frisk av en psykisk lidelse.

16. oktober 2013

Kan vi snakke stygt om og nyte personangrep på Siv Jensen, samtidig som vi forventer at skolen barna våre går på er mobbefri?

16. oktober 2013

Psykiske plager kan i betydelig grad kan tilskrives uheldige sider ved det psykososiale arbeidsmiljøet, viser ny forskning fra STAMI. Psykiske plager blant yrkesaktive er knyttet til lav produktivitet, økt sykefravær samt økt risiko for å utvikle mer alvorlige psykiske lidelser.

11. oktober 2013

Å himle med øynene, overse og overhøre. Slik holder jenter andre jenter utenfor. Selv er de ikke klar over at de bruker usynlige hersketeknikker og ser heller ikke hvor hardt det rammer.

11. oktober 2013

Politikere og fagfolk har lenge ønsket å redusere bruken av beltelegging blant psykiatriske pasienter. En ny undersøkelse kartlegger hvordan det kan la seg gjøre.

08. oktober 2013

Oslo (NTB): Med en ny nettside skal landbruket gi landets bønder viktig kunnskap om psykisk helse. Tiltaket kommer på plass etter flere dyretragedier tidligere i år.

08. oktober 2013

Eldre kvinner har mer depressive symptomer i forbindelse med første fødsel enn yngre kvinner.

03. oktober 2013

Åge Sørlie drikker det billigste ølet og den billigste vodkaen. På Stovnerskogen sykehjem kan han gjøre det i fred.

03. oktober 2013

– Det er hele tiden noe nytt å sette seg inn i, forteller Ragnhild Aadnøy Jansen som er foredragsholder i Barnevakten. – Hvert foredrag er ferskvare.

30. september 2013

Bydel Gamle Oslo og Lovisenberg DPS etablerer FACT-team 1.oktober 2013. FACT er et ambulant behandlingstilbud rettet mot personer med psykoselidelser.

29. september 2013

Mental Helse raser over innføring av metalldetektor på alle avdelinger.

24. september 2013

Førsteamanuensis Anders Johan W. Andersen mener at begrepet psykisk helse bidrar til at feltet blir hengende igjen i gamle tradisjoner, men også at det gir makt.

24. september 2013

-Mental Helse vil at brukerne involveres mye mer i forskningen, og ha mer forskning som ser på samfunnet brukerne er en del av, sier generalsekretær i Mental Helse, Bjørn Lydersen.

23. september 2013

-Det har stor betydning for kvaliteten og utviklingen av lokalbaserte psykiske helsetjenester at kommunene forsker på dem, sier forsker ved Høgskolen i Buskerud, Ottar Ness.

23. september 2013

Denne uken fastlegges kriteriene for fremtidens sykehus. Sykehusdirektøren vi ha kommunene med på å legge føringene.

18. september 2013

Trening hjelper mot depresjon, oppsummerer forskere. Men hva hjelper det, når dørstokken kan føles uendelig høy?

17. september 2013

Siden 1993 har rusmiddelavhengige kunnet tvangsinnlegges på institusjon. For første gang har en studie undersøkt hva som kjennetegner de som blir tvangsinnlagt. Svarene var litt overaskende.

16. september 2013

USUNN MAT KAN GI BARN PSYKISKE PLAGER. Aftenposten gir til beste en konklusjon fra forskere ved Folkehelseinstituttet: “Småbarn som spiser mye usunn mat, har større risiko for å få adferdsproblemer.

16. september 2013

Økt fysisk aktivitet i befolkningen kan redusere både sykefraværet og antall uføretrygdede. Det kommer fram i en fagartikkel av forskere ved NTNU.

15. september 2013

Elever opplever grov sjikane fra anonyme nettbrukere. Nå advarer rektorene ved Olsvik skole og Fjell ungdomsskole advarer foreldre mot å bruke nettstedet «ask.fm».

13. september 2013

En ny mobbe-håndbok skal hjelpe lærere å bli bedre i å stanse

12. september 2013

Unge med psykiske problemer føler ikke at de får riktig hjelp.

10. september 2013

-Det kommunale psykiske helsearbeidet har en enormt viktig rolle i å forebygge selvmord, sier LEVE-leder Henning Herrestad i anledning Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september.

06. september 2013

Regjeringen har vedtatt en nasjonal handlingsplan for Inn på tunet (2013-2017).

05. september 2013

Fireåringer som blir utsatt for mobbing eller har ADHD, hemmet atferd eller foreldre med angst, har økt risiko for å få en angstlidelse to år senere.

04. september 2013

Er det ikke hyggelig når noen sier noe fint til deg? Tenk på hvor godt det føles å få skryt! Rådet for psykisk helse oppfordrer barnehager, skoler, arbeidsplasser, seniorsentre og familier til å arrangere komplimentsfrokost på Verdensdagen for psykisk helse.

29. august 2013

Jo lengre dager og flere soltimer, desto hyppigere er vi syke en dag eller to. Men totalt sett er vi mindre borte fra jobben i lysere tider.

28. august 2013

I rapporten «Tett på ungdom» fra NOVA forteller én av tre unge at de opplever at ensomhet går ut over skole og dagligliv. Vi møter ensomhet i alle aldersgrupper, ensomhet som kan gjøre oss sårbare for både psykiske og fysiske helseutfordringer.

25. august 2013

Mobbing slutter ikke i skolegården, men kaster skygger videre i voksenlivet. Mobbeofre har større sannsynlighet for å utvikle problemer med følelslivet, adferd, økonomi og helse når de blir voksne, ifølge en ny studie.

23. august 2013

- Resultatet av mobbingen var at jeg ble rasende god på skolen, fikk et sterkt politisk engasjement og endte opp som jurist og stortingsrepresentant.

22. august 2013

6 av 10 ansatte i skolen har visst om omsorgssvikt som de ikke har meldt i fra om, ifølge en fersk masteroppgave fra Universitetet i Tromsø.

21. august 2013

– Terskelen for å få hjelp er skyhøy om du er nordtrønder og sliter psykisk. Det sier Mental Helse etter at en pasient tok livet sitt fordi hjelpa kom for seint.

21. august 2013

- Jeg skal ta dette på alvor. Det skal jeg love dere.

19. august 2013

Depresjon, schizofreni, bipolare lidelser, autisme og ADHD har genetiske fellestrekk.

16. august 2013

42 anbefalinger for hvordan tilbudet til eldre med psykiske helseproblemer skal bedres er sendt ut på høring fra Helsedirektoratet, med svarfrist 1. oktober.

10. august 2013

– Hvis dette kan gjøre livet til én person bedre, så er det verdt det, sier Knut Ivar Hestås som etablerer lokallag for Mental Helse Ungdom i Lillehammer.

10. august 2013

PSYKISK HELSE: Behandling må skje på folks egne premisser, mener Mental Helse Ungdom. I går fikk de helseministeren med seg på tur.

09. august 2013

Fredag ble det opprettet et nytt utvalg som skal se på virkemidler mot mobbing. - Jeg ser frem til utvalgets forslag, sier Kristin Halvorsen.

07. august 2013

Hvordan påvirker mosjon og trening de store livsstilssykdommene? Et nyetablert, banebrytende dansk forskningssenter kan gi oss svaret.

07. august 2013

Det nytter og er økonomisk lønnsomt å forebygge og behandle psykiske lidelser.

07. august 2013

Ved hjelp av et spørreskjema kan en fange opp barn med psykiske plager allerede før skolealder.

30. juli 2013

Psykolog Charlotte Redtz synes ikke at barn med psykiske helseproblemer får nok oppmerksomhet.

20. juni 2013

Flere med psykiske plager kommer seg i jobb ved hjelp av «Senter for jobbmestring», viser en ny rapport. Tiltaket fungerer spesielt godt for de som har stått lenge utenfor arbeidslivet.

20. juni 2013

– Sosial støtte og mestring. Slik svarer samfunnspsykologene Åste Herheim og Silje Hildershavn Heier i Helsedirektoratet når vi ber dem gi oss noen stikkord for hva kommunepsykologer kan ha i bakhodet hvis de vil gjøre en forskjell i det forebyggende arbeidet.

17. juni 2013

Hvor lang tid har helsepersonell til å stille diagnose? Hvor lang tid er de villige til å bruke? Hvor lang tid trenger de? Her er syv ting som kan være nyttige å ha med seg når det skal stilles diagnose.

17. juni 2013

Øyfrid Larsen Moen forsker på hvordan det er å leve i en familie med et barn med ADHD. Hun presenterte studien sin på kongressen PNAE Congresss on Pediatric Nursing 7. og 8. juni og fikk gode tilbakemeldinger.

13. juni 2013

I dag lanserer NAPHA temaheftet "Brukerkunnskap - i nettverk, forskning og utviklingsarbeid". I det kan du lese om et innovativt treårig samarbeid mellom praktikere, brukere og forskere.

13. juni 2013

Eit nytt kull med helsesøsterstudentar er i desse dagar i ferd med å å bli uteksaminert frå Høgskolen i Bergen. Dei kan utgjere ein stor skilnad for barn og unge som treng hjelp i ein sårbar situasjon. For å førebu dei best mogleg til arbeidslivet, var nyleg ulike samarbeidspartnarar på besøk for å

06. juni 2013

Elendig livskvalitet hos langtidsmottakere av sosialhjelp stiller større krav til samarbeid mellom Nav og helsevesenet.

06. juni 2013

I oktober blir det rockemønstring. Heavy Mental har nå fått kr. 15.000 til arrangementet fra Nordland fylkeskommune.Hadsel kommune har fått tilsagn på kr 15.

31. mai 2013

Regjeringen mener det er unødvendig med krav om politiattest for alle som jobber med eldre og demente. Kommuner som ønsker å innføre dette får dermed ikke lov.

28. mai 2013

Incestsenteret i Vestfold sin undervisningsmodell kan bli pensum for alle barn i Norge. I dag besøkte barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen Presterød skole der 2. klasse fikk lære om «de vonde hemmelighetene».

27. mai 2013

Professor Arnstein Mykletun går kraftig ut mot sykmelding som behandlingsform. - Sykmelding kan være vanedannende, og kan føre til at terskelen for å komme tilbake i arbeid over tid blir høy, sier han.

27. mai 2013

– Vi ser dette som en prøvesak som vil vise ungdom at det er grenser for hva de kan gjøre på internett, sier pressetalsmann ved Gøteborg-politiet, i forbindelse med tiltalen mot to tenåringsjenter for spredning av sex-rykter.

24. mai 2013

Dårlig psykisk helse og for lite fysisk trening har større innvirkning på produktiviteten i en bedrift enn annen helserisiko. Økt velvære gjennom tiltak som kan bidra til bedre helse, sunnere livsstil og et bedre arbeidsmiljø, kan øke produktivitet og inntjening for bedriften.

23. mai 2013

Brukerne er blitt mer integrert i utviklingen av psykisk helsetjenester. Det mener leder for nettverk av brukere, praktikere og forskere i Agder som i tre år har samarbeidet om å utvikle og anvende brukernes kunnskap i tjenestene.

23. mai 2013

Forskere har kommet ett steg videre i å finne ut hva som skjer i hjernen til friske personer som hører stemmer i hodet.

22. mai 2013

NAPHA-blogger Rigmor Galtung, som er åpen om sin bipolare lidelse, har snakket med en psykiater som anbefaler folk bare å fortelle sine nærmeste at de har denne diagnosen.

22. mai 2013

Av: Linda Johnsen, Seniorrådgiver KoRus-Nord (publisert 22.05.2013)

13. mai 2013

For andre år på rad er det tur- og sportstøyprodusenten Stormberg som har best omdømme blant Norges 50 mest synlige virksomheter. Det viser årets store omdømmeanalyse fra Apeland og Reputation Institute.

13. mai 2013

I fjor fikk blogger og forfatter Linnea Myhre Tabuprisen for sin åpenhet om psykisk helse. Send inn ditt forslag til hvem som fortjener prisen i år, innen 1. juni.

11. mai 2013

Rask og tidlig hjelp kan være løsningen for mennesker som sliter med angst og depresjon. Tre Østafjellskommuner er med i et landsomfattende pilotprosjekt som skal teste hva tidlig hjelp kan bety.

11. mai 2013

03. mai 2013

Helseminister Jonas Gahr Støre fikk følge av de andre partiene, da han denne uka i en psykisk helse-debatt i Stortinget sa at forebygging og styrking av det lokale tilbudet er der satsingen fremover bør skje.

03. mai 2013

Mens oppfølging av sykmeldte, samt behandling av diffuse helseplager og rusproblematikk er blant de minst meningsfulle oppgavene, i følge norske fastleger.

02. mai 2013

Tvangslidelser plager over 50 000 nordmenn til enhver tid. Behandlingstilbudet er lite, men av de som blir behandlet blir de fleste friske. Nå skal norske psykologer få opplæring i eksponeringsterapi.

02. mai 2013

Av: Jens Christoffer Skogen, Kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest, KORFOR/Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt Folkehelseinstitutt (Publisert 2. mai 2013) Ungdomstiden er en særlig sårbar periode for å utvikle rusproblemer, og en tidlig rusdebut er forbundet med økt risiko for negat

02. mai 2013

Stadig flere norske barn går på antidepressiva.

30. april 2013

Modum kommune er en av 12 kommuner i landet som har fått tilskudd fra Helsedirektoratet til etablering av et treårig pilotprosjekt “Rask psykisk helsehjelp”.

30. april 2013

–Alle mennesker lar seg lettere overbevise av ideer som dukker opp i eget hode, sier psykiater og doktorgradsstipendiat Gunnhild Bagøien.

26. april 2013

Arbeiderpartiet har vedtatt ny nasjonal strategi mot mobbing – Mobbing ødelegger barns helse og skolegang, derfor tar vi nå skikkelig grep, sier Karin Yrvin.

26. april 2013

I dag legges folkehelsemeldingen frem. Støre lover 180 millioner kroner til skolehelsetjenesten.

26. april 2013

Etter å ha opplevd en ekkel situasjon på en barneskole i Lillesand, satte ADHD-diagnostiserte Silje Terjesen seg ned foran tastaturet.

18. april 2013

-Tjenestene har nå et større ansvar for å ta pasientene med på råd i behandling og oppfølging, sier Thomas Kulbrandstad fra Nasjonal kompetansetjeneste ROP. I Tromsø 18. april presenterte han nasjonale retningslinjer for behandling av samtidig rus- og psykiske lidelser.

18. april 2013

Manglende lavterskeltilbud innen psykisk helse, for få tilbud rettet spesifikt mot ungdom og liten utnyttelse av tverrfaglighet. Dette er blant funnene i rapporten «Helsetilbud til ungdom og unge voksne», som nylig ble lagt frem av Helsedirektoratet.

18. april 2013

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer har utarbeidet kunnskapsbaserte prosedyrer for at helsepersonell skal kunne kjenne igjen tegn og symptomer på omsorgssvikt, mishandling og seksuelle overgrep mot barn.

16. april 2013

En app, som hjelper brukeren med å holde oversikt over medisinbruk, søvnmønster, stemningsleie, kosthold og tilgjengelig hjelp, ble vinneren under en 48 timers psykisk helse-idédugnad i Bergen nylig.

15. april 2013

-Vi brukere trengs i helsesektoren. Når jeg i tillegg har en relevant utdanning, så håper jeg inderlig at jeg tar feil når jeg har en svak, murrende følelse av at jeg av og til blir diskriminert i det offentlige arbeidsliv. Det skriver NAPHA-blogger Rigmor Galtung, som har bipolar lidelse.

15. april 2013

Jonas Gahr Støre er engasjert i rusfeltet. Men fagfeltet er sterkt uenig i at behandlingstilbudet til rusavhengige er blitt bedre.

14. mars 2013

77 prosent av personer med alvorlig og langvarig psykisk lidelse er i arbeid etter ti måneder med Jobbmestrende oppfølging, viser nye tall.

12. mars 2013

Senterungdommen vil at psykisk helse for ungdom skal bli en viktig del av valgstrategien. – Psykisk vansker kan bli en av samfunnets største utfordringer, vi må øke innsatsen for å skape mer åpenhet rundt psykisk helse. Det skal være greit å trenge hjelp, og vi som er politikere må bidra til å ta op

11. mars 2013

- om ungdom, samhandling og mestring

06. mars 2013

Akershus Universitetssykehus og samarbeidspartnere inviterer til kurs på onsdagskvelder om psykiske helseutfordringer. Kursene holdes i Skedsmo rådhus, kantina, og temaene er selvmord, alderspsykiatri og depresjon. Første kurs er 6. mars kl. 17.30. Alle som er interessert er velkomne!

05. mars 2013

For å få flere mennesker med psykiske lidelser ut i jobb anbefaler OECD Norge å kutte sykelønnen fra 100 til 80 prosent, og at arbeidsgiver betaler sykelønnen for en lengre periode enn i dag. NAPHA-leder Trond Hatling er glad for at alle de store politiske partiene avviser forslaget.

05. mars 2013

Professor Stian Biong er en av kurslederne på PhD-kurset

05. mars 2013

I Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) er det fastsatt mål om at barnehager og skoler skal inkludere helsefremmende faktorer i sin virksomhet, og at andelen elever som gjennomfører videregående opplæring må økes. Et av tiltakene vil være å opprette et nasjonalt senter for ernæring, fysisk akti

04. mars 2013

- Det å komme i arbeid igjen ga meg selvtillit og rak rygg, fortale Knut Arve Krokdal på konferansen

04. mars 2013

På grunn av mannskapsmangel har 14 sengeplasser i psykiatrien vært stengt i nesten fem måneder ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). 31 verne- og sykepleierstillinger er ubesatte.

01. mars 2013

En ny modell for betaling av psykisk helsevern og rusbehandling i kommunene er underveis. Men KS er skeptisk. Kommunene frykter at ordninger som ikke er testet, blir innført mot deres vilje.

28. februar 2013

DIREKTE: Sendingen starter klokken 21.30.

28. februar 2013

Tirsdag sendte Mental Helse Sør Vest en bekymringsmelding til fylkeslegen og Helsetilsynet. Meldingen gjaldt forholdene ved psykiatrisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

28. februar 2013

Av de mange gode arrangementer som markerte Verdensdagen for psykisk helse i 2012, var det en arrangør som stod ut i mengden, nemlig Vadsø. Et sjeldent syn fylte den ellers grå høsthimmelen da 800 fargerike «ønskeballonger» ble sluppet løs under markeringen i fjor.

27. februar 2013

26. februar 2013

Petter Nilsen er paranoid schizofren, bor for seg selv og er i jobb. – Jeg hadde aldri klart det uten tvangsinnleggelser og langvarig behandling.

26. februar 2013

Kommunepsykologene bidrar til å utvide tradisjonelle forestillinger om hvordan en psykolog jobber, men har mer å gå på når det gjelder å jobbe forebyggende.

25. februar 2013

NETT-TV: Forskningsleder Solveig Osborg Ose ved Sintef sier det satses mindre på psykisk helsearbeid i kommunene i dag enn tidligere. Samtidig får de ansvaret for sykere pasienter.

25. februar 2013

Psykisk helsetjenester må være like opptatt av tilbakemeldinger fra brukerne, som det hotell er fra sine gjester, mener NAPHA-blogger Odd Volden.

24. februar 2013

Tunge medisiner fikk TV-stjernen til å slite med fantasier om mord og incest.

21. februar 2013

Fire land og 26 ulike partnere skal forske på om sjømat kan ha en positiv effekt på fedme, diabetes og mental helse.

21. februar 2013

Omfanget av behandling med antidepressive legemidler er for stort. Fastlegene må se etter alternativer, og gjerne til kommunalt psykisk helsearbeid, mener NAPHA.

18. februar 2013

Intervjustafetten

18. februar 2013

14. februar 2013

Døgnprisen for behandling ved distriktspsykiatriske sentre er drøyt halvparten av døgnprisen på sykehus. -Det er lønnsomt å gi folk tilbud på lavere tjenestenivå. Fagkunnskapen her er ofte svært god, mener psykiater Trond Aarre.

12. februar 2013

Fem brukerorganisasjoner går sammen om å kreve medisinfrie behandlingstilbud innen psykisk helsetjenester i alle landets helseforetak. De vil ha handling nå.

12. februar 2013

Det er mulig Marit Hellesvik hadde klart å løfte Tony Burner, men vi tok ikke sjansen og plasserte ham heller i en vinduskarm. Møt to HiBu-ansatte som brenner for likestilling og inkludering.

11. februar 2013

Gunn Pound er den første i landet til få Mental Helse Norges ildsjelpris. Kampen om likestilling for personer med psykiske lidelser gir hun aldri opp.

11. februar 2013

08. februar 2013

07. februar 2013

Kari Engdal har i underkant av 5 ½ minutt per elev til «drop-in»-timer per år. På denne tiden skal hun rekke over 1 300 ungdommer. Hun skal forebygge, informere, avdekke risikoatferd, symptomer og holde seg faglig oppdatert.

06. februar 2013

Sentralstyret i Mental Helse har stemt fram Mental Helse Stordal for beste nettside i 2012.

05. februar 2013

UNN-ledelsen vil legge ned legge ned en avdeling for personer med akutte psykiatriske lidelser. – Direkte uforsvarlig sier, psykiatriprofessor.

04. februar 2013

For å sikre riktig og redusert bruk av tvang holder man i Tromsø dialogsamlinger. Målet er at de som iverksetter og utøver tvang skal lære av de som har erfaringer med å være utsatt for tvang.

03. februar 2013

31. januar 2013

Wenche ten Velden Hegelstad og forskningpsrosjektet Tidlig oppdagelse og behandling ved psykoser (TIPS) er tildelt Forskningsrådets pris for beste artikkel innen forskning på psykisk helse.

30. januar 2013

Hvordan sikre riktig og redusert bruk av tvang i psykiatrien? Dette og flere andre spørsmål var tema for en samling hvor fagfolk og personer med egenerfaring fra tvunget psykisk helsevern møttes til dialog i desember 2012.

30. januar 2013

Samhandlingsreformen gjør at psykisk syke blir nedprioritert. Det viser en rapport som SINTEF har utarbeidet for Helsedirektoratet.

23. januar 2013

12 kommuner høvler ned terskelen til psykisk helsehjelp for voksne med mildere depresjons- og angstlidelser. 22. januar arrangerte Helsedirektoratet kick-off for tilbudet som bygger på erfaringer fra britiske «Improved access to psychological therapies» (IAPT).

22. januar 2013

– Svært skuffende, sier Niels-Thomas (20) Iversen, som måtte å forlate Norwegian-flyet etter at han var åpen om sin angstlidelse. 20-åringen anmeldte flyselskapet, men politiet henlegger anmeldelsen.

21. januar 2013

Dansk Magisterforening er sjokkert over hvor mange med høyere utdannelse som blir mobbet på arbeidsplassen.

20. januar 2013

Solfrid (49) har alltid hatt en indre uro. Endelig vet hun hvorfor.

17. januar 2013

Uten forebyggingstiltak på kommunenivå rettet mot barn og unge, vil etterspørsel etter psykiske helsetjenester fortsette å øke i årene som kommer, mener forskningsleder i SINTEF, Solveig Osborg Ose.

17. januar 2013

Måndag i førre veke gjekk startskotet for eit prosjekt som skal få innbyggjarar i Stordal i betre form.

15. januar 2013

«Det finnes knapt noe viktigere enn psykisk helse», skriver helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre i debattinnlegget «Psykisk helse er folkehelse i Dagsavisen 15. januar. - I Rådet for psykisk helse er vi glade for at statsråden nå så tydelig sier hvor viktig arbeid for psykisk helse er, sier ge

10. januar 2013

Bruken av smarttelefoner og nettbrett øker kraftig, også blant barn og unge. Dette bekymrer fagmiljøene, som opplever at flere er i risikosonen for å bli avhengige av spill og sosiale medier.

10. januar 2013

Professor innenfor BUP, Siv Kvernmo, mener at barn ikke blir tatt på alvor av helsemyndighetene.

08. januar 2013

Det å drikke mye lettbrus kan gi økt risiko for depresjon, mens fire kopper kaffe om dagen kan gi lavere risiko, antyder ny forskning.

08. januar 2013

Ærlighet varer ikke alltid lengst dersom du er psykisk syk. Det fikk Niels-Thomas Iversen (20) erfare da han måtte forlate et fly etter at han hadde fortalt om angstlidelsen sin. – Vi har sett flere eksempler på at folk blir straffet for åpenhet , mener Mental Helse.

07. januar 2013

– Jeg var verken full, sint eller truende. Jeg var bare litt stressa, sier Niels-Thomas Iversen som ble kastet av Norwegian-flyet. I dag anmeldte han flyselskapet til politiet.

07. januar 2013

Rigmor Galtung takker for den tidlige og gode hjelpen hun fikk da angsten rammet henne som 11-åring. Hun etterlyser flere terapeuter og kloke voksne for å hjelpe de over 4000 barna som i dag venter på psykisk helsehjelp.

03. januar 2013

Bruk forståelig språk, fokuser på pasientens ressurser, og bruk ambulante team på pasientens hjemmearena. Det er noen av rådene fra Kjersti Bjøntegaard, som kjenner helsevesenet både som sykepleier og gjennom sin bipolare lidelse.

06. desember 2012

En mer åpen og spørrende tilnærming kan gi et nødvendig supplement til dagens rådende modeller i rusforskningen.

06. desember 2012

Nettbaserte helsetjenester blir stadig mer vanlig og skaper nye muligheter i folkehelsearbeidet. - Men folks livserfaringer i form av meldinger til nettjenester må gjøres mer synlig i det offentlige rom og gi konsekvenser for den politiske debatten.

04. desember 2012

Mange med psykiske helseproblemer klarer seg i dag bra i arbeidslivet, enten med eller uten tilrettelegging. Rådet for psykisk helse har over mange år samlet erfaringer og kunnskap om hvordan arbeidsgivere bidrar til å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø og at psykiske problemer håndteres på job

03. desember 2012

Hvert år deler Asker kommune ut Frivillighetsprisen til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for samfunnet rundt seg. Årets pris gikk til samarbeidsprosjektet Semiaden.

03. desember 2012

Linnéa Myhre har i flere år slitt med psykiske problemer og vurderte selvmord. Nå ser hun lysere på framtiden.

29. november 2012

Hvordan man kan skape helsefremmende og inkluderende lokalmiljøer var tema for årets folkehelsekonferanse, som ble avholdt i regi av fylkeskommunen på Lillestrøm 29. november.

29. november 2012

28. november 2012

Norsk Sykepleierforbund arrangerer et debattmøte mellom Høyres leder Erna Solberg og Aps partisekretær Raymond Johansen fredag den 30.11.kl 08.30-09.30 i Sykepleiernes Hus, Tollbugata 22. Det serveres frokost fra kl. 08.00.

27. november 2012

Ny forskning viser at folk som går i kirka er mindre deprimerte enn andre, og har lavere blodtrykk.

26. november 2012

I midten av november ble to kompetansemiljøer til ett - Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse.

26. november 2012

Frem til 2008 mottok kommunene øremerkede statlige midler i forbindelse med opptrappingsplan for psykisk helse. I 2009 gikk disse over i kommunenes rammetilskudd.

26. november 2012

22. november 2012

«Økt brukermedvirkning, bedre forskning!» er tittelen på en konferanse som avholdes i Oslo 21. november 2012.FFO er medarrangør sammen med blant annet Kunnskapssenteret, Forskningsrådet og Mental Helse.

22. november 2012

Bruk av tvang i psykisk helsevern viser ingen reduksjon fra 2010 til 2011, viser en fersk rapport fra Helsetilsynet. Fra 2007 til 2011 har tallet på tvangsvedtak økt fra 7000 til 8300. 5600 personer ble innlagt med tvang i 2011. - Målet er å redusere bruken av tvang, og tallene viser at det arbeidet

21. november 2012

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser en sterk sammenheng mellom mobbing og dårlig mental helse, mens sykefraværet i mindre grad ser ut til å påvirkes av mobbing.

21. november 2012

Å vokse opp som søsken til barn og unge med funksjonsnedsettelse er tema i en forskningsrapport som presenteres i et seminar i Bufdir 13. desember 2012.

21. november 2012

20. november 2012

Professor Mari Rege skaper debatt og politisk engasjement med kronikkene sine. Nå kritiserer hun Velferds-Norge.

20. november 2012

Hele 41 prosent mener helse er viktigst i valgkampen, viser ny undersøkelse.

20. november 2012

19. november 2012

En av fire opplever en alvorlig traumatisk hendelse i løpet av livet og 2.6 % utvikler posttraumatisk stresslidelse, men forekomsten er forskjellig for menn og kvinner. Begge tilstander er forbundet med andre psykiske lidelser, viser en ny tvillingstudie fra Folkehelseinstituttet.

19. november 2012

Flere enn noen gang får en psykiatrisk diagnose. En viktig årsak kan være at tersklene for diagnoser senkes.

19. november 2012

Det er allerede en betydelig kunnskap om at internettbasert selvhjelp virker i behandling av psykiske lidelser. Slik tilnærming til behandling av angst og depresjon kan redusere de uakseptable ventetidene.

16. november 2012

Rapporten «Ikke slipp meg» ble nylig presentert av Nordlandsforskning. Denne viser at frafall fra videregående skole og i arbeidslivet må forstås i lys av negative erfaringer som unge mennesker drar med seg fra oppveksten og grunnskolen.

15. november 2012

I Bergen får elevene i siste året på Kyrre skole tilbud om å være med i det studieforberedende prosjektet Kyrre goes Campus. Målet for prosjektet er at alle elevene som ønsker det skal klare å fullføre høyere utdanning. Nå bidrar Rådet for psykisk helse til at dette blir et tilbud på flere videregåe

14. november 2012

Helsesøstere, lærere, skoleledelse og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) var tilstede da Rådet for psykisk helse holdt kurs i ungdomskoleprogrammet «Alle har en psykisk helse» i Drammen. Kursdagen skal gi deltakerne trygghet til å jobbe med temaet psykisk helse og ungdom i skolen.

13. november 2012

Fastlegene har talt. For tredje gang kommer Nordfjord psykiatrisenter i Sogn og Fjordane best ut blant alle landets 78 distriktspsykiatriske sentre (DPS).

13. november 2012

12. november 2012

For tredje gong på rad kjem Nordfjord Psykiatrisenter best ut samanlikna med alle dei 77 andre distriktspsykiatriske sentra (DPS) i landet.

12. november 2012

10. november 2012

-Stigma, og som en god nummer to skam, er de største barrierene mot utviklingen av psykososial rehabilitering. Det sa Mental Helses landsleder Anne Grethe Klunderud under åpningen av kongressen WAPR 2012 i Milano 10. november.

08. november 2012

SJØVEGAN: Lørdag 10 november er det igjen duket for julemesse på møteplassen og Onny-May Olsen og Sissel Fjelstad (bildet) håper så mange som mulig vil ta seg en tur innom.

07. november 2012

- spør Solfrid Raknes, spesialist i klinisk psykologi og innovasjonsprisvinnar i Helse Vest i haust. Ho håper at førebygging av psykiske helsevanskar blir høgare prioritert i Helse Vest framover.

07. november 2012

06. november 2012

- Er problemene der, så må hjelpen være der også. Det er ikke sikkert ungdommen vil snakke om problemer i morgen, derfor må døra være åpen der og da. Når døra er åpen, så kommer ungdommen også, sier Elisabeth Hellzén, studieleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (R-BUP) Helseregion

06. november 2012

Ansatte i Oslo kommune sier ikke fra om kritikkverdigeforhold fordi de frykter ubehagligheter.

05. november 2012

Lederprogrammet ”Psyk meg opp i ledelse” blir nå et nasjonalt tilbud i samarbeid mellom Nasjonal ledelsesutvikling (NLU) og Psykologforeningen. Dermed åpnes programmet for ledere med psykologbakgrunn innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling fra hele landet.

05. november 2012

Negative erfaringer fra oppvekst og grunnskole øker sjansen for frafall fra videregående skole og arbeidsliv, viser en forskningsstudie.

05. november 2012

Nå foreligger den offisielle listen over nominerte til Den store psykologprisen for 2013. Prisvinneren utnevnes først under prisseremonien i Oslo den 20.

05. november 2012

Schizofrenidagene i Stavanger 5. - 9. november

05. november 2012

Det blir ikke slutt på problemene bare mobbingen opphører. Fersk forskning viser at mobbeofre trenger støtte og hjelp i lang tid etterpå.

04. november 2012

04. november 2012

Ingen tydelig sammenheng mellom passiv røyking og psykiske plagerEn ny studie finner ingen tydelig sammenheng mellom objektivt målt passiv røyking og svekket mental helse.

31. oktober 2012

Det siste året har antall uføre økt med 6.700 personer.

31. oktober 2012

Styret i Helse Finnmark vurderer å flytte døgntilbudet og ruspoliklinikken ved Finnmarksklinikken til Alta.

31. oktober 2012

Halloween er nyttig for barn. De trenger å oppleve litt skrekk og gru, for å bli trygge og lykkelige. Enten det er i kostyme, eller på film.

30. oktober 2012

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) ber folk som har møtt veggen karre seg på jobb - om enn bare litt.

30. oktober 2012

Stortingsrepresentant Karin Yrvin og kommunestyrerepresentant i Hamar, Stein Frøysang, har begge stått frem som bipolare. Sist uke møttes de på Stortinget for å snakke om hvordan livet er med sårbarhet for en psykisk lidelse.

29. oktober 2012

Bransjeforeningenes IPS-prosjekt er i startgropen og nylig var interesserte bedrifter samlet hos Mølla Kompetansesenter i Bærum til oppstartsseminar. Prosjektleder Thomas Knutzen er glad for bransjens engasjement for denne metodikken og håper at enda flere bedrifter kan være med i prosjektet.

29. oktober 2012

Tusen takk til alle dere, som bidro til at vi fikk til satt fokus på verdensdagen for psykisk helse, som var onsdag 10. oktober.Ha fine dager framover, bruk mottoet fra årets tema; Vær med, spre kunnskap og snakk sammen.

29. oktober 2012

Intens trim et par ganger i uka kan gjøre underverker for tenkeevnen, mener forskere.

25. oktober 2012

Pensjonister er ikke redde for døden, men de frykter at livet ender smertefullt. Angsten for å bli uhelbredelig syk er typisk for vår tid, sier professor.

24. oktober 2012

Pioneren Rus Midt-Norge skal legges ned og inngå i Helse Midt-Norge. Fagrådet for rusfeltet ber helseminister Støre stoppe prosessen.

24. oktober 2012

Grimstad kommune og Mental helse inviterer til male- og tegnegruppe for både nybegynnere og viderekomne.

24. oktober 2012

Barns søvnproblemer kan forklare deler av sammenhengen mellom lav sosioøkonomisk status hos foreldre og psykiske vansker hos barna.

24. oktober 2012

- Det er behov for å rette noe mer av oppmerksomheten mot menneskets individuelle rettigheter. Det har til nå vært fokusert mye på sosiale og økonomiske rettigheter, men i det psykiske helsefeltet kan det være naturlig og hensiktsmessig å skyve vekten tilbake til individuelle rettigheter, sier Arne

23. oktober 2012

NAVs tilbud om arbeidsrettede tiltak er fleksibelt og kan tilpasses den enkeltes behov for kvalifisering og arbeidstrening.

23. oktober 2012

Mental helse og mental sykdomBetydningen av kultur ...Så hvordan definerer vi ...Hvordan tolkes symptome...Varighet og alvorlighet...Diagnosene endres over tidÅ behandle eller ikke .

23. oktober 2012

Ikke alle sykdommer og medisinske spesialiseringer er like prestisjetunge. Spektakulære sykdommer hos unge menn har høy status, mens kroniske og uklare diagnoser hos eldre kvinner ligger i bunnen av hierarkiet.

22. oktober 2012

- Vi må komme tidligere på banen med tiltak, sa arbeidsminister Anniken Huitfeldt under åpningen av årets FARVE-konferanse.

19. oktober 2012

Ahus ved divisjon Psykisk helsevern vil sammen kommuner i Follo, LPP og Mental helse tilby tre kvelder med undervisning.

15. oktober 2012

– Tåfis! er svaret Kronprinsesse Mette Marit får når hun ville vite hva som gjør barna i Keyserløkka barnehage, glade.

15. oktober 2012

Trenger du er en oversikt over hva som finnes av informasjon om psykisk helse i kommune-Norge? Da kan Folkehelseinstituttets nye nettilbud være noe for deg.

11. oktober 2012

PÅ VERDENSDAGEN for psykisk helse i går mottok komiker og høyrepolitiker Brede Bøe Åpenhetsprisen fra organisasjonen Mental Helse.

10. oktober 2012

EIDSVOLL: – Jeg hatt mine tunge stunder, selv om det nå er mange år siden, fortalte ordfører Einar Madsen til Eidsvoll Ullensaker Blad for ett år siden.

10. oktober 2012

- God psykisk helse kan fremmes på mange måter. Vi ønsker å bidra til å spre kunnskap om de viktigste folkehelseutfordringene innenfor psykisk helse, sier divisjonsdirektør Ellinor F. Major ved Divisjon psykisk helse i Folkehelseinstituttet. Divisjonen har opprettet en egen ressursside for psykisk h

10. oktober 2012

- Det er atferd som gjør oss syke; og faktisk vår atferd som i verste fall dreper oss, sier president i Norsk Psykologforening, Tor Levin Hofgaard. I anledning Verdensdagen for psykisk helse slår han et slag for å benytte psykologisk kunnskap til å forebygge både fysiske og psykiske helseproblemer.

10. oktober 2012

Stadig fleire blir vekke frå jobb på grunn av psykiske problem. I Sogn og Fjordane skuldast nesten halvparten av sjukefråværet på psykiske plager.

08. oktober 2012

Statsbudsjettet er tidenes dårligste satsing på rusfeltet, mener fagfolk.

08. oktober 2012

Årets markering foregår på Øverli, der Målselv Dagsenter og BOA holder til. Tema i år er helsefremmende aktiviteter.Dette danner grunnlaget for programmet for dagen.

08. oktober 2012

I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse 3. oktober, hadde alle elever på niende trinn i Hamar en spesiell skoledag. Her var det masse aktivitet og mye moro!

08. oktober 2012

MELØY: Det var akkurat det som sto i fokus på torsdagens møte i kommunestyresalen. Rundt 70 mennesker kom for å la seg informere om muligheter for å komme inn på boligmarkedet.

07. oktober 2012

- Familie gjør at du tåler jobbstress bedre, mener psykolog.

03. oktober 2012

– Kunst gir glede og selvtillitt, sier Pye Nygren fra Oppsal. I Rådhusgalleriet er hun nå med å skape blest om de kreative ressursene til folk med psykiske lidelser.

03. oktober 2012

– Det er gledelig å kunne si at tiltakene i Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse i det store og hele er realisert, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i rapporten om satsingen.

03. oktober 2012

– Det er gledelig å kunne si at i det store og hele er tiltakene i Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse realisert, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i rapporten om satsingen.

02. oktober 2012

Sande kommune har i samarbeid med Mental helse, Bygdekvinnelaget og Sanitetskvinnene laget et flott arrangemang denne ettermiddagen/kveld.

02. oktober 2012

Vær med - spre kunnskap - snakk sammen.

02. oktober 2012

Markeres 5.-12. oktober 2012Fredag 5. oktober kl. 11:00–17:00 – Ved MagnetenStand, gratis kaffe, konkurranser med premierOnsdag 10. oktober kl. 18:00–21:00 – UngdomshusetDisco, konkurranser med premier.

02. oktober 2012

Velkommen til markeringa av Verdsdagen for psykisk helse 4. okt. kl 17.30 –20.00 i Kultursalen, Fjell rådhus.

01. oktober 2012

Fysisk aktivitet og trening har en rolle i mestring av depresjon. Og mangel på det samme kan øke sjansen for depresjoner.

01. oktober 2012

Pasienter med selvmordstanker må prioriteres på lik linje med kreftpasienter. Det krever Landsforeningen for etterlatte etter selvmord.

01. oktober 2012

Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10. oktober. Årets tema er

29. september 2012

Frp vil øremerke midler til psykiatrien for å korte ned behandlingskøene.

29. september 2012

Oppmerksomt nærvær har blitt trendy, men ikke uten grunn. Vi lever i en tid der flere kjenner savnet av helhet og sammenheng

26. september 2012

Pasientombudet i Hedmark og Oppland sier hun har flere eksempler på at Sykehuset Innlandet jukser med psykiatri-ventelister.

26. september 2012

Ein amerikansk terapiform syner seg å gje svært gode resultat i behandlinga av sjølvskading. På Nordfjord psykiatrisenter har dei kome langt med å bruke denne behandlinga.

26. september 2012

- Jeg ønsker meg politikere som har mere kunnskap og mot til å satse på mental helse. Vi må både gi struktur og innhold til barns liv, sa professor Bengt Lindstrøm fra NTNU på Helse Nord og Legeforeningens konferanse

26. september 2012

For første gang er andelen som er ufør på grunn av psykiske lidelser høyere enn andelen med muskel- og skjelettsykdommer.

26. september 2012

Høyre-leder Erna Solberg foreslår at psykologer knyttes til fastlegeordningen for at flere skal kunne få hjelp tidlig.

26. september 2012

Tre forskningsområder er relevante i arbeidet med ROP-pasienter. Men ett område er mer krevende å ta i bruk enn de andre.Per Føyn var allmennpraktiker og avdelingsleder i sikkerhetspsykiatrien i mange år, før han gikk over i rusfeltet.

25. september 2012

Fikk først hjelp etter hun sto frem i lokalavisen med sin historie.

25. september 2012

Over 70 prosent av ungdommene som overlevde terrorangrepet på Utøya, har vært plaget av angst eller depresjon i ettertid.

25. september 2012

Ungdomar med psykiske problem som skadar seg sjølv har vanskar med å bli tekne alvorleg i helsevesenet.

24. september 2012

For to år siden tok moren sitt eget liv. Philip vurderte å gjøre det samme, men søkte i stedet hjelp. Etter to måneder venter han fortsatt på psykiatrisk behandling.

23. september 2012

Ta fram kameraet ditt og ta bilder. Mental Helse i Trysil arrangerer en fotokonkurranse. Årets tema for verdensdagen er Åpenhet- Snakk sammen, og temaet for fotokonkurransen er Åpenhet, Helhet og Respekt, Kjærlighet og Nærhet. Dette er sentrale begreper innenfor mental helse. Fristen for å sende inn

19. september 2012

MELØY: Mental helse, Meløy har tatt initiativet til å sette fokus på boligtilbud for mennesker som av forskjellige årsaker har vansker med å komme seg inn på boligmarkedet. Nå skal de arrangere et kurs for kommunene og andre aktører i boligmarkedet.

18. september 2012

Hvilke faktorer bidrar til at personer med psykiske problemer faller utenfor arbeidslivet, og hvilke kan forhindre det? Årets FARVE-konferanse presenterer ny forskning, hovedutfordringer og mulige løsninger.

18. september 2012

Christian Ingebrigtsen og rapperen KALT tar med seg musikken, og historier fra ungdomstid preget av mobbing til Trøgstad ungdomsskole 12. oktober for å sette fokus på psykisk helse.

17. september 2012

I framtiden kan det bli mulig å skreddersy medisinsk behandling ut fra det genene våre forteller oss. Dette kan skje innen så lite som fem år.

17. september 2012

Besøkte Nordisk høgskole for folkehelsevitenskap. - Vi kommer tilbake med ny kunnskap som er viktig for å gjøre en bra politisk jobb.

17. september 2012

- Jo høyere kvalitet det er på barnehagene, desto bedre for barnets psykiske helse og desto mer lønnsomt for samfunnet. Det sier Arne Holte assisterende direktør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo.

17. september 2012

Verdensdagen for psykisk helse markeres med stort arrangement ved Terningen Arena i Elverum, onsdag 3. oktober fra klokken 12.00 til 18.00.

16. september 2012

Traumatiserte klarer ikke å formidle sine traumer med ord, men viser dem, ubevisst, gjennom upassende atferd og destruktive samspill.

13. september 2012

Møt ACT-teamet i Tromsø i 6. etappe av napha.no´s

13. september 2012

I det siste har vi sett at mobbing på Internett er blitt et større og større problem.Hvorfor er det egentlig så mange som mobber på nettet? Først og fremst fordi det er så enkelt.

13. september 2012

Sosiale medier er viktige for unge pasienters helse og velvære. De ønsker imidlertid ikke å snakke om sykdommen sin på Facebook.

12. september 2012

– Dette er veldig stort! Simon Flem Devold mangler for en gangs skyld ord. Det er en ydmyk mann som tar imot Fritt Ords Honnørpris i ettermiddag.

12. september 2012

- Vi kan ikke dvele ved fortiden! Samarbeidet mellom instanser i Stavanger kommune kan bli bedre, sa Carina Lund, styreleder i Mental Helse Ungdom i Stavangerregionen på et dialogmøte. Målet er å skape en dialog mellom unge brukere og tjenestene i kommunen, slik at tjenestene for barn og unge som sl

11. september 2012

En kvart million syrere er på flukt i nabolandene. Mange av de syriske flyktningene sliter også med psykiske problemer etter å ha blitt torturert og mishandlet i fangenskap, viser ny rapport.

11. september 2012

Hvem fanger opp pasienter med ruslidelser og psykiske lidelser som ikke hører inn under ACT-teamene? I Østfold har to kommuner og sykehuset i fylket ansatt fire medarbeidere.

11. september 2012

Stavanger legevakt har god erfaring med omorganiseringen av Livskrisehjelpen ved Stavanger legevakt.

11. september 2012

Os ungdomsskule startar prosjekt for å hjelpe ungdommane i brytinga mellom barn og vaksen. Rus, seksualitet og helse står på dagsorden.

11. september 2012

Mamma er lettet, pappa er skeptisk. Barnet har også sine oppfatninger om å få diagnosen ADHD og medisiner for den. – Vi må høre mer på barna, sier forsker.

10. september 2012

Ingeborg Blisten mistet sønnen i selvmord for fire år siden. Nå holder hun foredrag om temaet.

10. september 2012

Nesten fem ganger så mange unge menn tar sitt eget liv i løpet av et år, sammenlignet med unge kvinner.

10. september 2012

Det har lenge vært tabu å snakke om selvmord. Her er de mest vanlige mytene rundt selvmord.

10. september 2012

Den medisinske modellen er bare en av flere tilnærmelser til psykiske lidelser.

07. september 2012

I heile landet har kampanjen «Vaksne skaper vennskap» vore tema. Regjeringa vil mobbinga til livs. – Det er eit kontinuerleg arbeid, seier kunnskapsministeren.

06. september 2012

Gener er viktigere enn antatt for utviklingen av forstyrrelser som preges av engstelige trekk.

05. september 2012

Mandag 10. September deles Olafs Minnepris ut for andre gang. Årets vinner, journalist og redaktør Reidun Kjelling Nybø, får prisen for sin innsats for å forbedre kvaliteten i omtale av selvmord i massemediene.

05. september 2012

Kreativiteten har fått mange uttrykk når barn og barnehager i Oslo og Akershus nå sender inn sine assosiasjoner til hverdagslykke. Filmer, perlehjerter, bilder og sjørøverkart er blant bidragene som foreløpig har kommet inn til prosjektleder Frida Johansen i Rådet for psykisk helse.

05. september 2012

Mange ledelsesrelaterte tema diskuteres, både lokalt og nasjonalt, ofte med utgangspunkt i konkrete situasjoner og ofte på ledere som har mislykkes.

05. september 2012

En helt fersk dom fra lagmannsretten slår fast den sterke plikten arbeidstaker har til aktivitet og medvirkning i en sykmeldingsperiode.

04. september 2012

I løpet av ett år fikk spesialisthelsetjenesten 2200 flere årsverk, blant annet 500 flere leger.

03. september 2012

— Grip fatt i følelser av svik eller skuffelse når behandling med medisiner ikke går som forventet,oppfordrer to eksperter på ROP-behandling. De gir fem råd for å bedre kommunikasjonen mellom lege og pasient, når pasienten har en ROP-lidelse og bruker medisiner.

03. september 2012

Aktivitetene ved sykehusene har økt fra 2010 til 2011. I samme periode har ventetiden gått ned. Det viser rapporten

03. september 2012

I en landsomfattende kampanje mot mobbing er det de voksnes innsats som løftes fram.

31. august 2012

- For mennesker med psykiske helseproblemer er det å komme tilbake til jobb, etter mange års fravær fra arbeidslivet noe av det viktigste i prosessen med å bli bedre, sier HiBu-forsker Reidun Jonassen.

31. august 2012

Siden 2010 har Stavanger hatt en psykiatrisk ambulansetjeneste. Tilbakemeldingene fra pasienter, pårørende og politiet er positive. – Nå er det sterkt ønske om å utvide tilbudet, sier Trond Holbæk-Hanssen som jobber på ambulansen.

30. august 2012

I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse, arrangerer mental helse Stange og Stange kommune en teatertur. Det settes opp gratis buss til forestillingen

29. august 2012

«Økt brukermedvirkning, bedre forskning!» er tittelen på en konferanse som avholdes i Oslo 21. november 2012.FFO er medarrangør sammen med blant annet Kunnskapssenteret, Forskningsrådet og Mental Helse.

29. august 2012

Klar anbefaling til kommunepsykologer som vil gi effektiv hjelp til unge voksne som står i fare for å droppe ut av arbeidslivet på grunn av psykiske helseproblemer: Kombinér behandling med tiltak på arbeidsplassen.

27. august 2012

27. august 2012

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

27. august 2012

Mødre får bedre fysisk og psykisk helse av å jobbe, viser ny studie.

27. august 2012

Treng du eit verktøy slik at du kan bli bedre på å hjelpe deg sjølv.

26. august 2012

22. august 2012

Omtrent fem prosent av norske arbeidstakere opplever å bli mobbet på jobben. Halvparten peker på bedriftens leder som syndebukken.

22. august 2012

Ungdom som står uten opplæringstilbud eller arbeid over lengre tid, løper stor risiko for å stå varig utenfor arbeidslivet. For å forebygge denne trenden er det satt i gang et utviklingsarbeid i 14 kommuner/NAV-kontor. Målet med arbeidet er å utvikle samarbeidsmodeller, tiltak og virkemidler som bid

22. august 2012

Et nytt nasjonalt senter skal oppsummere, kvalitetssikre og formidle kunnskap og erfaring fra ROP-feltet. Tjenesten kommer 14. november.Det nye senteret har fått navnet Nasjonal kompetansetjeneste for ruslidelse og psykisk lidelse.

22. august 2012

Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk i Tromsø mener første- og andrelinjetjeneste i for liten grad tenker integrert og langsiktig behandling. Resultatet er for få henvisninger til klinikken.

21. august 2012

«En bedre hverdag – I jobb med psykiske helseproblemer» er tittelen på årets FARVE-konferanse som finner sted i Trondheim 10. – 11. oktober.Mange sliter med å fullføre utdanning og komme inn i arbeidslivet grunnet utfordringer knyttet til psykisk helse.

21. august 2012

Synnøve Dalmo Tollåli mistet en av sine nærmeste i selvmord for ti år siden. Hennes 20 år gamle niese som tok livet av seg mens hun var innlagt på psykiatrisk sykehus. Nye tall viser at det stadig skjer selvmord i psykiatrien.

21. august 2012

De fleste nye medikamenter som kommer på markedet virker ikke særlig bedre enn de vi har fra før. Vi er inne i en innovasjonskrise, sier industrien. Samtidig brukes 19 ganger så mye på markedsføring som på grunnforskning.

21. august 2012

En tilsynelatende ivrig og hektisk internett-deler, kommunikatør og surfer kan i virkeligheten skjule en deprimert sjel.

19. august 2012

17. august 2012

Rekordmange soldater fra USA tok sitt eget liv i juli.

17. august 2012

Over 40.000 elever i den norske skolen blir mobbet. Foreldreorganisasjonen Stopp mobbingen mener mange norske skoler ikke tar ansvar. Nå tar de saken i egne hender ved å starte et mobbepoliti.

16. august 2012

Partnerne i Manifest mot mobbing inviterer til årets kampanje mot mobbing. Mobbing ble satt på dagsorden ved skolestart i fjor og dette gjentas også i år.

15. august 2012

En ny rapport viser at nedgangstidene har fått over 1.000 briter til å begå selvmord. - En uhyggelig påminnelse etter OL-euforien, sier sosiolog.

13. august 2012

Det er en sammenheng mellom vedvarende og høy snorking og atferdsvansker hos førskolebarn, antyder ny studie.

12. august 2012

En ny undersøkelse viser at psykiaterne er kritiske til sin egen rolle under rettssaken mot Anders Behring Breivik.Flertallet mener at tiltroen til psykiatrien er svekket.

10. august 2012

Ny studie viser at sjikane og sosial isolasjon er mer enn bare psykisk nedbrytende.

10. august 2012

Det er mange kunnskapshull i helsetjenesten. Hullene kan skyldes manglende forskning eller metodiske svakheter i den eksisterende forskningen.

09. august 2012

Effektivitetskrav og kvalitets- sikring går på bekostning av empati og menneskelighet.

09. august 2012

Det psykiatriske kriseteamet i Hamar redder liv. De rykker ut på kort varsel og nå i sommer har de hatt ni henvendelser hver dag.

09. august 2012

Sjikane, sosial isolasjon eller andre overgrep på arbeidsplassen er ikke bare psykisk nedbrytende – det stresser også fysisk. Effekten kan være den samme som ved posttraumatisk stress.

08. august 2012

Skilsmisse og foreldrekonflikt kan gi barnet alvorlige problemer, men barn med «lettere temperament» er mer skånet, ifølge fersk rapport.

08. august 2012

Selvskading er et tema som stadig dukker opp når unge tar kontakt med Kors på halsen, Røde Kors sitt dialogtilbud til barn og unge under 18 år, melder de på sine nettsider. - Dette underbygger det Rådet for psykisk helse får tilbakemeldinger om fra skoler, helsesøstre og spesialhelsetjeneste, sier g

08. august 2012

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen presenterte i juli regjeringens nasjonale strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester. Formålet er blant annet å få bukt med de store geografiske variasjonene i tvangsbruk og ufullstendig registrering av tvangsdata i helseforetakene.

08. august 2012

Stor pågang skaper kø hos Kirkens SOS. Mange har behov for noen å snakke med i løpet av sommeren, men mangel på frivillige gjør at flere ikke får svar.

07. august 2012

Hvordan oppleves og forklares psykoser? v/Jørund Schwach,Mental helse og psykiater, ph.d. Ann Færden.

07. august 2012

Det viser en fersk rapport fra Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet, som på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har oppsummert hva vi vet om negative konsekvenser av foreldrekonflikt og samlivsbrudd for barn og ungdom, og i hvilken grad mekling kan bidra til

07. august 2012

Barn som opplever at foreldrene krangler er mer utsatt for å utvikle angst og depresjon, viser ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

06. august 2012

Unge vil at foreldrene skal beskrive deres psykiske helse. Forsker mener at dette er utrykk for at unge har stor tillit til og er på bølgelengde med foreldrene.

05. august 2012

Helse handler ikke bare om sykdom og kurering. Mandag møtes toppforskere fra hele verden i Trondheim for å diskutere hvordan vi skal holde oss friske.

05. august 2012

Hjelpelinjen for spillavhengige har fått 18 prosent flere henvendelserom dataspill i år enn i fjor. Flere spiller i opp mot 100 av ukens 168 timer.

03. august 2012

Helse. Først når en pasient har vært underlagt tvang i over tre måneder, plikter tilsynsorganet å prøve sitt eget vedtak.

02. august 2012

Det er langt flere barn og unge som får diagnosen ADHD i barne- og ungdomspsykiatrien i Nord-Norge enn i resten av landet.

02. august 2012

Alt for få barnevernsbarn får den psykiatriske oppfølgingen de trenger. Det skyldes dårlig samarbeid mellom psykiatrien og barnevernet.

02. august 2012

En av samfunnets vanligste, men mest usynlige lidelser forårsaker mer langvarig sykefravær enn tidligere antatt.

31. juli 2012

Vanlige psykiske lidelser som angst og depresjon øker risikoen for gjentatt og langvarig fravær (over 90 dager). Risikoen er høyest blant de som har både angst og depresjon samtidig.

31. juli 2012

En av de tragiske faktorene til den økende forvirringen er troen på at de aller fleste «sykdommene» i psykiatrien først og fremst kan behandles med medisiner. At de kan gi store skader, har erfaringen vist.

30. juli 2012

- Vi er ikke i tvil! Personer som sliter psykisk bør inn i arbeid og dette jobber vi i Rådet for psykisk helse med hver eneste dag gjennom ulike prosjekter og tiltak! Det er flott å se de gode resultatene og eksemplene som kommer frem i artikkelen fra Dagens Næringsliv, sier generalsekretær Tove Gun

30. juli 2012

Knytt bånd. Vær aktiv. Vær oppmerksom. Lær noe nytt. Gi. Det er disse 5 hverdagslykkerådene som barnehager nå blir oppfordret til å bruke i hverdagen. Rådet for psykisk helse har sendt ut invitasjoner til over 1600 barnehager i Oslo og Akershus. - Vi håper hverdagslykke, gjennom de 5 rådene, skal sy

30. juli 2012

Oppstarten av rusposten på Nordfjordeid blir sannsynlegvis utsett i ytterlegare eit halvt år på grunn av mangel på sjukepleiarar.

18. juli 2012

Agderpolitiet har hatt over 60 oppdrag relatert til psykiatrien så langt i juli. Bare det siste døgnet har politiet hatt ti oppdrag knyttet til psykiatrien. Både politiet og Mental Helse ønsker en såkalt psykebil i landsdelen.

05. juli 2012

Brukere og tillitsvalgte frykter at kraftige kutt i psykiatrien ved Sykehuset Innlandet vil føre til flere selvmord.

05. juli 2012

Overskuddet fra Extra-spillet har siden starten betalt for 680 forskningsstillinger.-De har blant annet vært viktige for at antallet krybbedødsfall i Norge har gått kraftig ned.

03. juli 2012

Dårlig familieøkonomi kan gi ungdommer dårligere helse, og jenter kommer dårligere ut enn gutter.

02. juli 2012

Av: Vegard A. Schancke, seniorrådgiver KoRus-Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge (2012).

02. juli 2012

En ny rapport fra Norsk institutt for by- og regionsforskning viser at unge er mindre villige til å snakke om sine psykiske problemer nå enn for fem år siden.

01. juli 2012

Krigsveteraner forteller at opplevelser som Utøya eller en krig kan trigge reaksjoner som aggresivitet og «black outs». – Reaksjonen kom som lyn fra klar himmel, sier voldstiltalte Adrian Pracon til NRK.

26. juni 2012

Sykefraværet gikk ned fra 7,3 prosent i første kvartal 2011 til 6,9 prosent i første kvartal 2012. Arbeidstilsynet er en av flere pådrivere i arbeidet med å forebygge sykefravær.

26. juni 2012

Else-Marie MolundDu trenger ikke hete Sissel Gran, Willy Tore Mørch eller Frode Thuen for å spre godt psykologifag utenfor terapirommet. Lokallagsleder Else-Marie Molund debuterte nylig som spaltist i lokalavisa iTromsø.

26. juni 2012

Dårlig familieøkonomi kan gi ungdommer dårligere helse. Dette kommer fram i en ny artikkel skrevet av Jon Ivar Elstad og Axel West Pedersen.

25. juni 2012

Regjeringen overgir rusmisbrukerne til kommunene. FOs Anna-Sabina Soggiu frykter omsorgsgetto og ensrettet tilbud.

21. juni 2012

Følelser av tomhet eller å være overlatt til seg selv, kan smerte hvem som helst. For eldre over 60 år kan ensomhet medføre alvorlige helseproblemer og død.

20. juni 2012

SAL 250 (NRK.no): Psykologispesialist Dagfinn Winje og stressforsker Are Holen forteller at mange sliter med å takle meningsløsheten etter 22. juli.

20. juni 2012

Det er et grunnleggende behov for oss mennesker å kunne oppleve skjønnhet. Deltakelse i kulturlivet og hjelp til å formidle følelser gjennom kunstneriske uttrykksformer, kan gjøre underverker for den enkeltes helse.

20. juni 2012

Ukentlig må ti norske turister få psykiatrihjelp under ferien. De fleste er unge.

20. juni 2012

Psykisk syke i Vest-Finnmark må vente må vente over dobbelt så lenge på behandling, som i resten av landet. Det kan få forferdelige konsekvenser, mener tidligere pasient.

19. juni 2012

Både samboere og gifte er mer tilfreds med livet over en periode på 15 år enn personer som har skilt lag.Men dersom parforholdet er svært problematisk, kan et brudd være positivt, viser ny norsk studie.

19. juni 2012

I september arrangerer Mental Helse, Landsforeningen for pårørende (LPP), ADHD-foreningen, Høyskolen, Fylkesmannen og NAV Buskerud Høstkonferansen 2012 - arbeid og psykisk helse, med tema

19. juni 2012

Dropp vitaminer og fysioterapitime. Ta deg heller en trall. Flere internasjonale studier viser at sang har effekt både på vår psykiske og fysiske helse.

18. juni 2012

Står aktoratet fast på at Anders Behring Breivik er for syk for fengsel eller har de snudd?

15. juni 2012

Camilla Stannes mista sambuaren sin (42) ved sjølvmord i fjor. Overgangen frå institusjon til å klare livet på eiga hand blei for stor.

15. juni 2012

Camilla Stannes mista sambuaren sin (42) ved sjølvmord i fjor. Overgangen frå institusjon til å klare livet på eiga hand blei for stor.

15. juni 2012

Pårørande, etterlatne og fagfolk er einige: Ein stor del av sjølvmorda i psykisk helsevern kunne vore unngått ved betre oppfølging.

15. juni 2012

Pårørande, etterlatne og fagfolk er einige: Ein stor del av sjølvmorda i psykisk helsevern kunne vore unngått ved betre oppfølging.

13. juni 2012

Fafo-rapporten

13. juni 2012

Fafo-rapporten

13. juni 2012

Karrierecoach Mette Manus mener man bør kartlegge drømmen fremfor å sutre på jobben.

13. juni 2012

Karrierecoach Mette Manus mener man bør kartlegge drømmen fremfor å sutre på jobben.

13. juni 2012

Og konsekvensen er økt fare for helseproblemer og frafall fra arbeidslivet.

13. juni 2012

Og konsekvensen er økt fare for helseproblemer og frafall fra arbeidslivet.

13. juni 2012

Sykehusene holder på å spare vekk sengene sine i psykiatrien. Vi vil se pasientene igjen når de havner på sikkerhetsavdeling, advarer overlege Jan Øystein Berle.

13. juni 2012

Sykehusene holder på å spare vekk sengene sine i psykiatrien. Vi vil se pasientene igjen når de havner på sikkerhetsavdeling, advarer overlege Jan Øystein Berle.

10. juni 2012

Sjenerte barn har større risiko for å utvikle angst og depresjon.

10. juni 2012

Sjenerte barn har større risiko for å utvikle angst og depresjon.

10. juni 2012

Nå krever barneombud Reidar Hjermann innsats mot mobbing.

09. juni 2012

I 2011 vart det rapportert 124 sjølvmord i det psykiske helsevernet i Noreg – nesten ei dobling på fire år. Ein tredjedel kunne vore unngått.

07. juni 2012

15 prosent av Norges befolkning mobbes på jobb.

06. juni 2012

NAV støtter HiBus radikale forskningsprosjekt «Ut i arbeidslivet på egne premisser», som undersøker hva personer som har erfaring med psykiske helseproblemer mener skal til for å komme tilbake i arbeid.

06. juni 2012

I år tar vi sats og oppfordrer folk til ikke å drikke på en fredag.

06. juni 2012

Mindfulnessmetoder kan lindre angst og depresjon hos kreftpasienter.

05. juni 2012

Juseksperter tror 22. juli-rettssaken kan få konsekvenser for hvordan dommerne i framtiden vurderer hvem som er for syk eller er frisk nok til å bli straffet.

04. juni 2012

Med ung@hordaland ønsker forskergruppen ved Uni Helse å avdramatisere psykiatrisk hjelp for barn og unge.

01. juni 2012

Mental Helse flytter hovedadministrasjonen til Oslo. Det var bare de ansattes representant i styret som stemte mot flyttinga. – Rått og brutalt, sier hun.

30. mai 2012

Psykiske problemer er den største grunnen til at elever ved videregående skole, slutter. I jobbsituasjon blir sykemeldte med depresjon lenger borte fra jobb.

30. mai 2012

Sykehuset Innlandet skal kutte 157 millioner kroner innen psykiatrien i løpet av de neste fire årene. – Jeg tror at liv vil gå tapt, dessverre, sier Adrian Lorentsson i brukermedvirkning i Hamar.

30. mai 2012

Sykefraværet i Norge doblet seg i perioden 1993 - 2005. Det er uenighet om i hvilken grad dette skyldtes endringer i medisinske faktorer, i ikke-medisinske faktorer eller i sammensetningen av arbeidsstokken.

30. mai 2012

Tykke barn er en stigmatisert gruppe, og andre barn ser på dem som både dumme, late og sjuskete.

29. mai 2012

Du trenger hverken jordmor eller legebesøk i bedriften for å få gravide til å stå i jobb. En god nær leder er nok, viser ny forskning fra Fafo og Virke.

29. mai 2012

En svensk undersøkelse av stoffmisbrukere konkluderer med at pasienter som brukte opiater og beroligende piller hadde høyest risiko for å dø. Nest høyest var risikoen for pasienter med angst eller depresjon.

29. mai 2012

Cannabisrøyking kan gi hjerteinfarkt, og gjøre det langt mer sannsynlig at du havner på trygd eller i fengsel. Andre skadelige konsekvenser er forskerne mer usikre på.

26. mai 2012

- Vi har nulltoleranse mot mobbing, og mobbeombudet vil ha en viktig rolle for å sikre alle elever mulighet til å lære i trygge og gode omgivelser, uten å bli utsatt for mobbing og krenkende behandling, sier Hege Irene Fossum (KrF).

23. mai 2012

Innvandrere har tre ganger høyere risiko for å få psykiske problemer enn etnisk norske, men søker sjelden hjelp. Religiøse ledere kan støtte dem i å løse problemene og skape mer åpenhet.

22. mai 2012

Forskning på psykiatritilbudet i kommunene er lite samordnet og målrettet. Det kommer fram i den første kartleggingen av forskning på psykisk helsearbeid i Norge.

22. mai 2012

Ansvaret for at ungdom skal fullføre videregående utdanning er for omfattende og sammensatt til at det kan overlates til skolen alene, hevder to forskere i Dagsavisen 21. mai. De mener at de fleste som slutter på videregående gjør det når de er utenfor skolens rekkevidde, eller av årsaker som skolen

22. mai 2012

Rådet for psykisk helse deltok den 16.mai på et oppstartsseminar for Prosjekt Individuell jobbstøtte (IPS) i Drammen. Seminaret ble arrangert av NAV Buskerud som i samarbeid med Drammen DPS og deres opptaksområder - kommunal psykisk helsetjeneste og NAV-kontorer i Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Ned

22. mai 2012

De første resultatene fra årets Elevundersøkelse foreligger nå. Denne kartlegger mobbing, diskriminering og graden av uro i klasserommet og viser at noen elever fortsatt opplever mobbing en gang i uken eller mer.

22. mai 2012

Rop om hjelp på nettsider for psykisk helse må tas på alvor og få følger for helsepolitikk, mener forskere.

21. mai 2012

Arbeidstakere som har psykiske plager rapporterer oftere at de blir utsatt for mobbing enn andre.

19. mai 2012

SPAMFILTER@msn.comTema var Mobbing,og arrangør var Mental Helse Mitre-Gauldal.Det første rommet vi kom inn i,var det "stand". Deltakerne der var Ree Desingn, Blomserglede fra Rognes og "LR".

19. mai 2012

- Vi er nødt til å beskytte pasienter og ansatte, sier ledelsen ved sikkerhetsavdelingen på Sandviken i Bergen.

18. mai 2012

Østrogen i p-pilleblandinga kan dempe svingande humør, viser UiB-forsking.

17. mai 2012

Målet med Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. I februar 2010 ble den tredje IA-avtalen undertegnet av myndighetene og partene i arbeidslivet.

16. mai 2012

Fylkeslegen i Telemark kommer til å opprette tilsynssak mot Sykehuset Telemark og psykologen som kan ha feildiagnostisert 116 pasienter.

16. mai 2012

Legene Tonje Talberg og Cecilie Tveteraas Hauge ble kjent med oppmerksomhetstrening i Trondheim for tre år siden. Nå tilbyr de stressmestringskurs til bedrifter i regionen.

16. mai 2012

Trygd. Som man roper i skogen får man svar. Selvsagt er det krevende for fastleger å opptre som portvoktere for trygdeytelser.

16. mai 2012

Eksponering for mobbing på arbeidsplassen er en del av hverdagen for mange norske arbeidstakere. Ny forskning ved STAMI viser langtidssammenhenger mellom mobbing, helseproblemer og frafall fra arbeidslivet.

15. mai 2012

DRANGEDAL: Den folkekjære artisten Knut «Sptnik» Storbukås har tidvis slitt med depresjoner. I høst gikk han på en smell igjen.

15. mai 2012

Bruken av antidepressiva øker, - også blant barn. I fjor gikk over 5600 barn i alderen 6 til 19 år på medisiner mot depresjoner og tvangslidelser.

14. mai 2012

I alt 22 skoler i Hordaland har hatt tilsyn. Kun Hetlevik skole på Askøy får godkjent for sitt anti-mobbearbeid.

14. mai 2012

Nye undersøkelser av befolkningen viser at mangel på vitamin-D kan ha en sammenheng med flere sykdommer. Samtidig har flere av oss for lite av vitaminet i kroppen.

13. mai 2012

Demens vil ramme stadig flere i framtida. Lokale helsearbeidere ber politikerne om å ta nødvendige grep og ta høyde for utviklingen.

12. mai 2012

Regjeringen har det altfor travelt med å presse gjennom en ny lov om psykisk syke kriminelle.

11. mai 2012

Nordmenn sover dårligere enn før. Facebook, jobbmail og nettsurfing like før man legger seg får skylden.

11. mai 2012

Kristine og Øyvind Grimstad valgte å gi pengene de fikk i bryllupsgave til Rådet for psykisk helse! Over 40.000 kroner nå skal brukes til å jobbe for et inkluderende samfunn som setter fokus på forebygging, tiltak og åpenhet rundt psykisk helse!

11. mai 2012

- Hvordan går jeg frem og løser denne problemstillingen og hvorfor gjør jeg det på den måten?Svar:Som leder har du et ansvar for at dine medarbeidere ikke utsettes for mobbing på arbeidsplassen, det er godt at du er bevisst på det, og tar det opp på denne måten.

10. mai 2012

Fra og med neste år av vil autismediagnosen bli forenklet, og ingen vil lenger få diagnosen Aspergers syndrom.

09. mai 2012

Forskere har funnet at psykopater har mindre grå substans i de områdene av hjernen som er viktig for å forstå andre menneskers følelser. Forskerne antyder at funnene kan bety at psykopati er en nevrologisk lidelse.

09. mai 2012

94,5 prosent av alle skoler og kommuner som deltok i en landsomfattende undersøkelse har brutt opplæringsloven når det kommer til mobbing i skolen.

09. mai 2012

Det lønner seg for alle parter, ifølge en samlestudie som tyder på at ansatte blir mer fornøyde med livet, mindre stressa, og at det kan øke prestasjonene på jobb.

07. mai 2012

Vi har hørt mye om de negative sidene ved bipolar lidelse. Men tilstanden kan også gi intenst gode opplevelser, antyder ny forskning.

06. mai 2012

Krav fra skole, krav fra treneren og ikke minst krav til seg selv. Det gjorde Helene Dahle (16) så stresset og deppa at hun tok fri fra skolen. – En gjenganger, sier helsesøster for ungdom.

04. mai 2012

London (ANB-NTB): Millioner av mennesker som bruker medisiner mot depresjon, kunne like godt spist sukkertøy.

03. mai 2012

En ukentlig gruppetrening har ført til at flere pasienter ved Øyane distriktspsykiatriske senter har kommet seg tilbake i arbeidslivet, fått økt selvtillit og mindre angst.

02. mai 2012

Da Linda Øye ble psykisk syk, mistet hun alle vennene sine. Hun vil ikke at andre som blir syke skal oppleve det samme. Temaet bør løftes i skolen, mener Mental Helse.

27. april 2012

Tøff vår på Ungdomspsykiatrisk avdeling i Ålesund.

27. april 2012

Professor i psykiatri Einar Kringlen var først ikke i tvil om at Anders Behring Breivik var psykotisk, men etter å ha sett massemorderen to dager i retten, har han endret oppfatning.

26. april 2012

Mental Helse har så langt ikke merket en større pågang etter at rettssaken mot Anders Behring Breivik startet 16. april.

25. april 2012

Oslo (ANB): Ett av ti barn opplever å bli plaget i barnehagen.

25. april 2012

Så mange som 14 prosent av alle gutter mellom 16 og 21 år kan være avhengige av dataspill. Det viser forskning.

25. april 2012

Under Haugalandsseminaret 2012 presenterte forskar Trond Hatling og psykiater Trond Aarre utviklinga i det psykiatriske helsetilbodet i Noreg. Dei meiner psykisk helsevern står overfor eit paradigmeskifte.

25. april 2012

Nesten tusen voldshendelser ble registrert ved landets tre psykiatriske sikkerhetsavdelinger bare i fjor. Dikemark kan bli Breiviks nye hjem.

25. april 2012

Norske forskere har laget nytt verktøy så du kan sjekke hvor vanskelig du har for å legge igjen jobben på kontoret. Test deg selv her!

24. april 2012

Psykiatrisk legevakt bistår i den helsemessige beredskapen i Oslo Tinghus i de ti ukene rettssaken pågår. Oslo legevakt er ansvarlig for bistanden, og totalt er det fire personer der hver dag, hvorav én fra Psykiatrisk legevakt.

24. april 2012

Bakgrunn:Opprettholdelse av god livskvalitet er et viktig mål i demensomsorgen. Miljøbehandling, inklusive sansehager og målrettet bruk av planter brukes i økt grad, men effekten er usikker.

24. april 2012

Bruk av hest i behandling av psykiske lidelser øker kraftig. Men mange terapeuter mangler fagkunnskaper.

23. april 2012

(VG Nett) Det er det mest kontroversielle spørsmålet i narkotikapolitikken: Nå vil SV-leder Audun Lysbakken ha forsøk med gratis heroin til tunge rusmisbrukere.

23. april 2012

Kosthold. Barn og unge har for mange usunne alternativer. Søppelmaten er et eksperiment med helsen til vår neste generasjon.

23. april 2012

Mer enn 30 000 barn og unge i Norge blir i dag medisinert for utviklingsforstyrrelsen ADHD. Det er nesten en tredobling fra 2004.ADHD er en nevrologisk basert arvelig sykdom som oppstår i barneårene.

23. april 2012

Det er en rolig torsdagskveld. Det er en stund siden sønnen kom fra skolen. Under middagen var han som vanlig blid og imøtekommende i samtaler. Det kom frem at skoledagen har vært fin.

23. april 2012

Salget av koffeinholdige energidrikker er doblet de siste to årene. Ingen vet eksakt hvilken effekt koffein har på mennesker med ADHD, men salgsutviklingen bekymrer ADHD Norge.

23. april 2012

Nettmobbing er mer skadelig for barn enn porno, og mobbingen er det intet filter som klarer å stoppe. Elisabeth Staksrud skriver i sin doktorgrad at alle forsøk på å besky .

22. april 2012

Føler du deg slapp og trøtt? Med noen små justeringer kan du få den energiboosten du trenger.

22. april 2012

- Ingen andre partier enn SV har en politikk som i så stor grad vil svekke prinsippet om at det skal lønne seg å jobbe.

19. april 2012

Etter tre dager i retten, begynner rettspsykolog Pål Grøndahl å skjønne hvordan de to sakkyndigrapportene om tiltaltes mentale helse kan ha så forskjellig konklusjon.

19. april 2012

Psykiske lidelser er en av de største helsemessige utfordringene i dag, men en offentlig skoletjeneste for dette er ikke lovpålagt. Skoleprosjektet på Rommen skole et av få som tilbyr psykologhjelp til barn og unge. Men ordningen sliter med språkbarrierer, pengemangel og svak kommunikasjon.

19. april 2012

SOS International har så langt lansert online-programmer som hjelper folk til å stresse mindre, få en bedre hverdag, forebygge negative tanker og depresjon - samt hvordan man kan leve sunnere.

19. april 2012

Kvinnen som er siktet for knivdrapet på Maggy Andersen (36), blir beskrevet som strafferettslig utilregnelig.

19. april 2012

Dagrun Eriksen (KrF) ber Kristiansand kommune og sykehuset om å skjerpe seg.

18. april 2012

Føreren av denne bilen hadde en promille på 3,1 da han traff fjellveggen i Øygarden. En så høy promille kan i seg selv være dødelig.

18. april 2012

Mellom tre og seks prosent av nordmenn opplever sterk støyplage og to til tre prosent opplever sterk grad av søvnforstyrrelser som følge av veitrafikkstøy. Hele 1,5 millioner har trafikkstøy som overstiger anbefalingene utenfor sin egen bolig. Sterk støyplage og søvnforstyrrelser er estimert til å b

18. april 2012

Foreldre oppsøker Nav for å få hjelp til å få ungdommen i jobb, ikke for å «nave».

18. april 2012

Spørsmål Knut Arild Hareide (KrF): Psykisk vold mot barn er ofte vanskelig å avsløre. Frykt for represalier hindrer mange barn og foreldre i å søke helsehjelp.

18. april 2012

Rettssaken mot Anders Behring Breivik for terroren ved regjeringskvartalet og på Utøya er startet. Ti uker er satt av til den største rettssaken etter krigen.

18. april 2012

Politiet i Agder har til nå i år mottatt over 420 meldinger som omhandler psykiatri. Kristiansand kommune og sykehuset blir ikke enige om å etablere et skjermet botilbud for de tyngste og farligste pasientene.

18. april 2012

9 av 10 forvaringsfanger slipper ut av forvaring uten noen form for tilvenning i åpen soning. Det kan gå på sikkerheten løs, frykter fengselsdirektøren på Ila.

17. april 2012

Mental Helse tilbyr bistand til personer som har behov for å drøfte reaksjoner, tanker og følelser i forbindelse med den pågående rettssaken motAnders Behring Breivik.Hjelpetelefonen; 116 123.Les mer om ordningen H E R.

17. april 2012

Alle former for vold mot barn er lovbrudd, og dersom vi som jobber i skolen har grunn til å tro at det skjer, har vi plikt til å melde fra, skriver Erlend Vinje.

16. april 2012

(VG Nett) Rettpsykiater Henning Værøy er krystallklar i sin dom over Breiviks psykiske helse etter første dag i retten.Han har ikke tro på at konklusjonen i den første rapporten om Breiviks mentale tilstand er riktig.

16. april 2012

At psykologer, uten formell kompetanse innenfor medikamentell behandling, uttaler seg om medisiner og «utgåtte» psykiatere uttaler seg uten inngående kunnskap skaper problemer for troverdigheten til norsk rettspsykiatri.

16. april 2012

Her er ekspertenes råd til hvordan du snakker med barn i ulike aldre om rettssaken mot Anders Behring Breivik.

16. april 2012

Stadig flere personer velger å trappe ned og avslutte bruken av vanedannende midler som lindrer søvnproblemer og angst. Det er positivt fordi effekten av disse medikamentene avtar ved langtidsbruk.

16. april 2012

Lege og en av Norges beste langdistanseløpere gjennom alle tider, Marius Bakken, skriver ut treningsprogram til sine pasienter. Dette er helt i tråd med forskning.

16. april 2012

En healer forandret livet til Morten Harket. Men han føler seg fortsatt alene i verden.

16. april 2012

Dette er hva du kan vente deg - fra puberteten til du blir gammel.

16. april 2012

Dette skjer den første dagen i retten.

16. april 2012

Også de som ikke berøres direkte av terror kan få symptomer på posttraumatisk stress. Det kan komme av å følge med i massemedia.

15. april 2012

10 prosent av alle overvektige sliter med spiseforstyrrelser. - Det er trist at folk ikke skjønner at det er mer bak overvekt enn en lat person uten selvkontroll, sier Marit Larsen.

14. april 2012

foreslo styrking: En rapport med tiltak for å bedre rettspsykiatrien har i årevis ligget og støvet ned i Justisdepartementet. Norsk rettspsykiatri er dårlig fordi den er for billig, hevder psykologspesialist Pål Grøndahl.

13. april 2012

- Sorg oppleves ofte som ensomt, og det kan være vanskelig å dele følelser og tanker. Men sorg trenger også omsorg. Omsorg er å sørge for og sørge med. Sørge for gjennom samtaler om det vonde, men også å sørge for konkrete forslag om skogsturer, cafebesøk eller en spasertur. Sørge med ved å sørge sa

13. april 2012

Psykologistudentenes hjelpeaksjon PsykAid samler i år inn penger for å skape et møtested for ungdom som lever med psykisk syke foreldre.

13. april 2012

Widar Rekevik fikk advarsel og oppsigelse fra Flekkefjord kommune for å varsle om sin bekymring for drapskvinnens mangelfulle helsehjelp i forkant av tragedien. Før arbeidsrettssaken – tilbød kommunen ham sluttpakke på 350.000 kroner.

12. april 2012

Til høsten kan Bergen få en egen møtesplass for ungdom med psykisk syke foreldre. Dette takket være studenter ved universitetet i Bergen.

12. april 2012

Her får du som mor, far, lærer eller ansatt i barnehage, tips og råd om hvordan du kan snakke med barna om rettssaken, hva som skjedde 22. juli og Anders Behring Breivik.

12. april 2012

I dag får alle landets fylkeskommuner folkehelseprofiler som gir politikere og planleggere et nytt og viktig verktøy. Folkehelseprofilene viser hvilke helseutfordringer fylkene har og gir viktige data om for eksempel ulykker, kreft, KOLS, diabetes og psykiske lidelser.

12. april 2012

Forskning viser at hasj gir økt risiko for psykose og schizofreni. I en artikkel til forebygging.no skriver Willy Pedersen i 2007 at;

12. april 2012

Når det gjelder å forebygge mistrivsel på arbeidsplassen vil det være naturlig å se nærmere på faktorer som styrker det psykososiale arbeidsmiljøet.Statens arbeidsmiljøinstitutt (www.

12. april 2012

– Vår oppgave blir ikke å være først ute med det siste, men å forklare og trygge barna. Det sier prosjektleder Live Kaldestad om Supernytts dekning av den forestående rettsaken knyttet til terrorhandlingene 22. juli.

12. april 2012

I anledning Verdens arbeidsmiljødag fredag 27. april gir vi deg muligheten til å få et oppdatert bilde av arbeidsmiljøtilstanden i Norge. Arbeidsministeren åpner dagen med en beskrivelse av arbeidsmiljøtilstanden i Norge og de utfordringene vi står overfor.

12. april 2012

Åpenhet, kommunikasjon og nye arenaer. De er viktige stikkord for Roger Helmers i rollen som senior stabsoffiser for Hærens ivaretakelse av veteraner og veteranfamilier.

12. april 2012

Aktiv fritid i Asker kommune startet våren 2011 opp Flyt-prosjektet som retter seg mot unge under 25 år som står i fare for å bli eller er rusavhengige.

12. april 2012

– Slik situasjonen er i dag, er vi i ferd med å ødelegge troverdigheten til psykiatrien og rettspsykiatrien spesielt, sier tidligere rettspsykiater Harald Reppesgaard.

12. april 2012

Adrian Pracon føler at det er et uønsket bånd mellom ham selv og drapsmannen Anders Behring Breivik. Nå kommer han ut med bok om sin historie.

12. april 2012

Rettspsykiatri: Konsekvensen av tilregnelighetskaoset i Breivik-saken kan presse fram lovendringer for framtidig bruk av straff mot psykisk syke kriminelle.

12. april 2012

Toralf Førland, soneleder psykiske helsetjenester i Flekkefjord kommune, trodde ikke at den drapstiltalte kvinnen ville komme til å ta livet av noen.

11. april 2012

** Drapssiktet rømte fra psykiatrisk sykehus** Har ikke vært lignende tilfeller på 20 år

11. april 2012

Hva er somatisering?Hva kan årsaken være?Når bør du søke lege?Hva gjør legen?Vis hele dokumentet Hva er somatisering?Kroppslige plager med psykisk bakgrunn betegnes i medisinen som somatiseringDet betegner kroppslige symptomer hvor kroppslige forklaringer ikke kan påvises eller ikke står i

11. april 2012

Barn og unge med søvnvansker er sårbare for overvekt og psykiske lidelser. Trøsten er at man kan få bukt med søvnproblemet ved hjelp av velprøvde metoder, og terapi gir bedre resultat enn medisiner.

11. april 2012

Kan det virkelig stemme at personligheten vår bestemmes tidlig i barndommen?

11. april 2012

Det norske arbeidsmarkedet er fortsatt kjønnsdelt, noe som gjør at menns og kvinners arbeidshverdag utsettes for ulike arbeidsmiljøutfordringer.Til tross for at Norge er blant landene i Europa med aller høyest andel sysselsatte kvinner (kun slått av Island), ser man fortsatt et skjevt arbeidsmarke

10. april 2012

Psykisk syke rammes tidligere av sykdommer som er vanlige i alderdommen, viser forskning.

10. april 2012

Sprikende rapporter. Tidenes grundigste psykiatriutredninger munner ut i flere spørsmål enn svar. Det slår tilbake på rettspsykiatrien selv.

10. april 2012

Anders Behring Breiviks forsvarer advarer mot tøffe uttalelser fra Breivik i rettssaken neste uke.

10. april 2012

22/7: Uansett hva den nye sakkyndigrapporten konkluderer med, vil forsvarernes mål være å få dømt Anders Behring Breivik som en tilregnelig mann.

09. april 2012

- Depresjon er et av symptomene på utbrenthet, sier Asbjørn Grismo.

02. april 2012

Det er de tradisjonelle industrikommunene som har de største rusproblemene i Norge, sier Sverre Nesvåg. I forrige uke publiserte Korfor ei kartlegging av rusmiddelproblemene i 49 norske kommuner – den skal være representativ for Norge.

02. april 2012

Mental Helses hjelpetelefon er bemannet hele påsken. Trenger du noen å snakke med, kan du ringe 116 123. Nummeret er gratis og du får snakke med en av veilederne som bemanner tjenesten.

30. mars 2012

Seksjonsoverlege Samira Lekhal sier primærhelsetjenesten må bli flinkere til å gi overvektige barn et godt behandlingstilbud. Hun mener veiing og måling av barn må bli obligatorisk.

30. mars 2012

Mange studenter med usynlige funksjonshemninger finner ikke informasjon om tilrettelegging og aner ikke hvem de skal kontakte ved universitetene.

30. mars 2012

Bruk av cannabis over lengre tid fører til arbeidsmotivasjonen synker. Men å eksperimentere som ung, er ikke nødvendigvis så farlig.

30. mars 2012

Regjeringens forslag til en psykisk helsevernlov møter motstand fra en rekke hold. «Lite gjennomarbeidet», «haster gjennom» og «sterkt betenkelig», lyder bekymrede tilbakemeldinger.

29. mars 2012

Da faren døde begynte Linda Torseth (40) å strikke for små prematurbarn.

29. mars 2012

Det er konklusjonen i en kommentar i BMJ (British Medical Journal). Kommentaren baseres blant annet på et intervju med Christian Gold og hans forskning og på en artikkel publisert i GAMUT-tidsskriftet Nordic Journal of Music Therapy.

29. mars 2012

- Helsepersonell er ofte usikre på hva brukermedvirkning skal innebære. Det er sterke føringer fra myndigheter på at brukermedvirkning skal gjennomføres, men det er ofte ikke klart hva dette skal bety i praksis. Spesielt gjelder dette brukeres innflytelse på beslutningsprosesser, altså hvem skal bes

29. mars 2012

Når den femte ministeren på syv år nå tar over ansvaret for et presset barnevern, er det på tide at tilstrekkelige barnevernstjenester sees i sammenheng med fremtidens velferdssamfunn.

29. mars 2012

Anne-Grete Strøm-Erichsen har hastverk med å få på plass sin «Lex Breivik», men somler altfor lenge med å stramme inn skjenketidene.I dag skriver Vårt Land om helse- og omsorgministerens panikkartede hastverk for å få endret lovverket om psykisk helsevern.

29. mars 2012

Kritikerne mener lovforslaget bryter med rettssikkerheten og menneskerettighetene. Men helseministeren mener det er nødvendig.

29. mars 2012

I åtte år utsatte den psykotiske 45-åringen døtrene sine for seksuelle overgrep. Sør-Trøndelag tingrett mener det er fare for at mannen kan begå nye overgrep. Likevel går han fri.

29. mars 2012

Senter for psykoseforskning ved UiO mottar som ett av tre forskningssentre nå flere millioner kroner til arbeidet sitt. – Veldig fint, for det er på tide med mer fokus på forskning på psykiske lidelser, mener samfunnsmedisiner.

29. mars 2012

Et dialogmøte mellom en ungdom og familien kan hindre kontroll og giftepress. Men det er viktig at den som tilrettelegger møtet har god kulturforståelse.

29. mars 2012

P4 (Lillehammer): Fra neste år vil psykisk syke i Bergen få behandling over nett. Det kan bety kortere ventetid og økt kapasitet ved poliklinikkene.

29. mars 2012

I dagsrevyen i kveld hørte vi eldre, syke mennesker rope om hjelp på sykehjem. Det er snakk om ekstremt skjøre personer med angst for å bli forlatt. Personene lenkes til sengen, dopes ned og er ikke annet enn en skygge.

28. mars 2012

Deres Kongelige Høyheter Kronprinsen og Kronprinsessen hadde invitert nær femti gjester til gjestebud på Skaugum i kveld. Dette er en årlig tradisjon som i år finner sted for niende gang.

28. mars 2012

Nå har aktor lagt ned påstand om frifinnelse.

28. mars 2012

Nå starter arbeidet med å finne ut om drapssiktede er tilregnelig eller ikke. Slik jobber de sakkyndige.

28. mars 2012

Det kan gjøre deg syk i fremtiden.

28. mars 2012

Rådet for psykisk helse og Mental helse ungdom arrangerte denne uken et dialogmøte i Drammen for å sette mer fokus på unges egne opplevelser av tjenestetilbudet til unge med psykiske vansker i kommunen. Målet er å bidra til konkrete løsninger.

28. mars 2012

Regjeringen sitt nye lovforslag som skal sikre at Anders Behring Breivik må sitte innesperret resten av livet kan være i strid med grunnloven og den europeiske menneskerettskonvensjonen.

28. mars 2012

SLUTT: 1. april legger Ahus ned døgnenheten ved Alna DPS på Lindeberg. Årsak: Overkapasitet og økonomi.

28. mars 2012

Senter for psykoseforskning ved UiO mottar som ett av tre forskningssentre nå flere millioner kroner til arbeidet sitt. – Veldig fint, for det er på tide med mer fokus på forskning på psykiske lidelser, mener samfunnsmedisiner.

27. mars 2012

Like mange menn som kvinner opplever seksuell trakassering på arbeidsplassen.En av seks norske arbeidstaker, uansett kjønn, har blitt utsatt for seksuell trakassering fra en av sine medarbeidere.

27. mars 2012

Antidepressiver øker ikke risikoen for fosterskader eller for tidlig fødsel, viser ny, norsk studie.

27. mars 2012

En mann i 30-årene er tiltalt for å ha skaffet seg sex ved å misbruke sin stilling.

27. mars 2012

Migrenemedisinen Anervan trekkes fra markedet på grunn av risikoen for alvorlige bivirkninger.For å gi leger og pasienter tid til å finne annen behandling, vil Anervan være i salg fram til 1.

27. mars 2012

Ja, mener forskere. Likevel bor nesten 900 000 av oss alene.

27. mars 2012

Søvnens betydning for barn og unge er tema når Psykologforeningen og Norsk Lektorlag trommer sammen til debatt på Litteraturhuset 10. april under tittelen Marsj i seng!Hvor viktig er søvn for barn og unges utvikling, livskvalitet og psykiske helse?Hva gjør jeg når poden snur døgnet, trivselen i b

27. mars 2012

Helse- og omsorgsministeren har mottatt en strøm av advarsler mot å vedta «Breivik-loven».

27. mars 2012

Mobbeprogram som gjennomføres ved norske skoler, har ingen beviselig effekt.

26. mars 2012

Forskning viser at folk med psykose kan gå i månedsvis uten at de fanges opp. I Stavanger har de i flere år jobbet for å gi folk med psykose hjelp tidlig. En ny studie viser at det gir pasientene et friskere liv på lang sikt.

26. mars 2012

Forskere i Bergen prøver å finne ut hva som skjer når schizofrene hører stemmer i hodet. Mye tyder på at deler av hjernen er overarbeidet. En app skal hjelpe pasientene.

26. mars 2012

Ved å oppdage tegn til psykiske lidelser tidlig kan du både hindre, mildne eller forsinke utbruddet av en psykose. Psykose er en alvorlig «forvirringstilstand» som kan sette merker for livet.

26. mars 2012

Han var overbevist om at han styrte verden, fikk hemmelige beskjeder fra TV-en og trodde han så skjeletter bevege seg på veggene. Inne i hodet var alt kaos, og han var livredd. Bergfinn Haaland hadde utviklet en psykose.

26. mars 2012

En NOU-rapport anslår at mellom 8000 og 16.000 årlig utsettes for voldtekt i Norge. Om lag 1000 saker ender med anmeldelse.– Skal vi gjøre dette omfanget synlig, må vi ha langt flere anmeldelser.

26. mars 2012

Flere sengeplasser legges ned på Veum, fordi psykiatrien ute i distriktene skal rustes opp.

26. mars 2012

Over halvparten av alle voldtektsofre har selvmordstanker, og mange skader seg selv. For første gang er ettervirkningene av seksuelle overgrep kartlagt.

25. mars 2012

Barn ned i 11-12 år ber om hjelp for å takle spiseforstyrringar.

25. mars 2012

(VG Nett) Sterkt funksjonshemmede Torstein Lerhols uttalelser om at han blir forbannet på ungdom som går på trygd vekker reaksjoner.- Jeg har stor respekt for Lerhol og motivasjonen hans, men jeg blir enormt provosert av hvordan han sparker nedover og stigmatiserer alle med skjulte problemer, sier

23. mars 2012

26-åringen slet tidligere tidligere kraftig med både spiseforstyrrelser og tvangslidelser. Nå gleder hun seg til å klare seg selv, og håper på å snart få bruk for sykepleierutdannelsen.

23. mars 2012

Medan Verdas helseorganisasjon fastslår at psykiske lidingar er største trusselen mot utvikling, nemner ikkje den norske regjeringa mental helse i det heile i den nye stortingsmeldinga. Ekspert reagerer kraftig.

23. mars 2012

Jobbresept har siden oppstarten i 2007 hatt 260 unge pasienter under sine vinger. Resultatene er oppsiktsvekkende, og halvparten har fått hjelp til å komme i arbeid.

23. mars 2012

Talet på barn med angstsymptom kan halverast dersom ein legg til rette for betre samarbeid mellom barn og terapeut, viser UiB-forsking.

23. mars 2012

22/7-RETTSSAKen: Blir Anders Behring Breivik kjent tilregnelig og dømt til forvaring, vil vi slippe å høre fra ham de ti første årene. Blir han derimot kjent utilregnelig, vil han kunne få tilgang til tre rettsinstanser hvert år i mange tiår framover, kanskje hele sitt liv.

22. mars 2012

**4600 ungdommer på uførepensjon i 2011 **Ingen vil ansette Torstein

22. mars 2012

Anders Behring Breiviks forsvarer Geir Lippestad mener regjeringen prøver å innføre livstidsstraff i Norge.

22. mars 2012

Advokater advarer mot lovforslaget som regjeringen haster igjennom før rettssaken mot Anders Behring Breivik.

22. mars 2012

Vi låner stadig mer penger. Kredittkortgjelden blant nordmenn fortsetter å øke, og vi låner stadig mer penger. Den personlige gjelden til folk er mer enn fordoblet de siste 10 årene. I gjennomsnitt har hver nordmann en gjeld på 565.200 kroner, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

22. mars 2012

Ila fengsel venter ennå på svar på søknad om penger til å bygge en ressursavdeling for psykisk syke innsatte.

22. mars 2012

Har en massemorder krav på vår barmhjertighet? Skal sykepleiere «understøtte håp, mestring og livsmot» hos Anders Behring Breivik?

22. mars 2012

– Når sjefene velger å satse på oss, vil vi yte ekstra tilbake, sier fire samstemte helsearbeidere og veiledningsstudenter ved Fagskolen i Oslo.

22. mars 2012

SJØVEGAN: Tirsdag fikk Mental helse i Salangen sosialarbeiderprisen for 2012. En pris som deles ut hvert år av Fagforbundet i Troms.

22. mars 2012

TØNSBERG: Kommuneoverlege Frank Thrana frykter beskyttelseshysteriet gjør barna til dataslaver.

22. mars 2012

Om den psykiske helsen skranter er det fortsatt ikke noen en uten videre deler med andre. Selv ikke i åpenheten og sosiale mediers tidsalder. Og kanskje av god grunn.

22. mars 2012

NY TREND: På fire år har antall gutter som søker seg til helse- og sosialfag økt med hele 70 prosent. Samtidig mener forskere det er en myte at menn som velger utradisjonelt er «annerledes».

21. mars 2012

Like mange menn som kvinner blir utsatt for seksuell trakassering på jobb, men kvinner er mest utsatt for psykiske plager i etterkant.

21. mars 2012

Ungdommer sliter i den videregående skolen. Men det finnes løsninger.

21. mars 2012

De som er utsatt for tvang innenfor psykisk helsevern oppfatter bruken som krenkende og urettmessig, mens de ansatte mener at den er nødvendig fordi det mangler alternativer.

21. mars 2012

Hvem lurer ikke på noe om sex, kropp og følelser når man er ung?

20. mars 2012

– Jeg utagerte ganske mye og lå mye i belteseng, sier Geir Jensen.Han er tilbake på psykiatrisk avdeling på Stavanger Universitetssykehus der han selv ble innlagt med psykose i 1999.

20. mars 2012

Innen 1. juni skal en arbeidsgruppe ha laget en plan for tilbudet til pasienter med dobbeltdiagnoser.

20. mars 2012

Høgskolen i Hedmark skal de neste fire årene forske på langsiktig oppfølging av mennesker som har opplevd kriser. Dagens krigsveteraner er en meget aktuell gruppe.

20. mars 2012

– Skal man virkelig måtte prøve å ta livet sitt eller skade seg selv før man får skikkelig hjelp her i landet, spør Elisabeth Løvli. Hun har slitt med psykiske lidelser gjennom de siste 12 årene, men er ikke syk nok til å få den hjelpen hun trenger.

20. mars 2012

Overbeskyttede barn kan ende opp med angst, advarer forsker.

19. mars 2012

Jobben betyr mye for tidligere rusmisbruker Ina Kristiansen, hun og mange andre fortviler over at aktivitetstilbudet Jobben i Kongsvinger nå står i fare for å bli borte.

19. mars 2012

SKIEN: Det er ikke lenger bare din business om du røyker, drikker, eller blir for tjukk. I årene framover må kommunene ta større ansvar for at innbyggerne holder seg friskere.

19. mars 2012

Christin Bjelland, ny nestleder for den nasjonale støttegruppa etter 22. juli, håper det blir etablert ordninger nå som også kan gjelde andre barn og unge som har det tøft.

19. mars 2012

Over halvparten av dem som går på attføring hos DI Gruppen og Mølla Kompetansesenter, kommer tilbake i fast jobb, skriver Budstikka.

19. mars 2012

Eit forskingsprosjekt i Tromsø vil finne ut av omfanget av digital mobbing og om digital mobbing skjer i staden for eller i tillegg til vanleg mobbing.

19. mars 2012

Over en prosent av gravide i den norske mor- og barnstudien (MoBa) brukte medisiner mot depresjon i svangerskapet. For noen gravide er slik behandling nødvendig, men er dette trygt for fosteret? I en ny delstudie fra MoBa er det ikke vist noen økt risiko for medfødte fosterskader, for tidlig fødsel

19. mars 2012

Psykiske lidelser som angst og depresjon er økende blant unge. Det er alarmerende.

19. mars 2012

Pappa var av den typen som fikk lysende ideer om natten – og realiserte dem i samme øyeblikk han satt beina utenfor senga neste dag.

17. mars 2012

Kristiansandere dør sjeldnere av hjertesykdommer men har større behov for psykiatrisk behandling enn landsgjennomsnittet. Det er noen av funnene i en ny, stor folkehelseundersøkelse.

16. mars 2012

Andelen kvinner med rusproblemer stiger i Norge. Kvinner som begynner med problematisk alkoholbruk får også raskere behov for hjelp enn menn.

16. mars 2012

Det skulle være et prøveprosjekt over tre år. Ti år etter starten er behovet for Arbeidslivstelefonen minst like stort.

16. mars 2012

Selv om de ikke gjør det med vilje, viser undersøkelser at pårørende som tar seg av demente hjemme ofte opptrer krenkende. Det er et hardt og tålmodighetskrevende arbeid å ta seg av en dement mor, far eller onkel.

16. mars 2012

– Vi har fått en fordobling på sykefravær relatert til psykiske problemer. Dette er dramatisk, uttaler Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, i forbindelse med en NRK P3-dokumentar om psykisk helse. Hun snakker også om hvor viktig det er å systematisk arbeide med psykisk helse de

15. mars 2012

Nærings- og handelsminister Trond Giske mottok i dag en utredning om muligheter og barrierer for sosialt entreprenørskap i Norge.Bakgrunnen for utredningen har vært å få mer kunnskap om sosialt entreprenørskap i velferdsstaten Norge.

15. mars 2012

Svenske forskere har funnet fasiten på forekomsten av søvnproblemer, stress og psykiske lidelser.

15. mars 2012

De siste ukene har veteranforbundet daglig fått inn meldinger om soldater med psykiske problemer. Forsvaret har ikke gitt psykisk hjelp til 7300 soldater som har vært i Afghanistan-krigen. Sp-politiker advarer mot farlige tilstander.

15. mars 2012

Frida Johansen og Werner Fredriksen i Rådet for psykisk helse var torsdag innledere på dialogkonferansen arrangert av Verdensdagen for psykisk helse. Der snakket de to representantene om Rådet for psykisk helses prosjekt – ”Hverdagslykke”.

15. mars 2012

Oslos helsesøstre har tre ganger flere elever enn anbefalt.

15. mars 2012

Det skulle være et prøveprosjekt over tre år. Ti år etter starten er behovet for Arbeidslivstelefonen minst like stort.

15. mars 2012

Benedikte Rasmussen snakker åpent ut om kollapsen.

15. mars 2012

TweetBare én prosent av unge uføre er tilbake i jobb etter fem år, ifølge Nav.Dagens Næringsliv har tidligere skrevet at andelen unge uføre har økt med 24 prosent de siste fire årene, og utgjør nå 9200 personer.

15. mars 2012

Forskere rapporterer sammenheng mellom problematferd og det usunne fettet.

15. mars 2012

Bydel Groruds seksjon for psykisk helse inviterer til en serie med fagkvelder med temaet

14. mars 2012

Arne HolteDen store psykologprisen for 2012 ble 14. mars tildelt Arne Holte. Prisvinneren ble hyllet som en av motorene bak det psykiske helsearbeidet i Norge og fikk prisen overrakt av sin øverste sjef, helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm- Erichsen.

14. mars 2012

Jo eldre vi blir, jo flere trenger psykiatrisk hjelp. Likevel får færre spesialisthjelp etter at de har fylt 40, viser en ny doktorgradsstudie. Leger og psykologer bør dele kontor, foreslår Høyre.

14. mars 2012

Kvinner som begynner med problematisk alkoholbruk får raskere behov for hjelp enn menn. Andelen kvinner med rusproblemer i Norge stiger.At kvinner raskere forserer de ulike stadiene i utvikling av rusavhengighet kalles teleskopeffekten, og er et av funnene man gjorde da man fra 90-tallet ble mer o

14. mars 2012

Etter å ha hørt fire timer på en CD med fuglekvitter og fossefall fikk pasienter halvert sin sosiale angst.

14. mars 2012

Over 80 personer i Norge har fått nerveforstyrrelser, selvmordstanker eller blitt innlagt på sykehus etter bruk av antirøykpillen Champix. Samtidig øker bruken av middelet.

13. mars 2012

Mental Helse mener at de eneste kriteriene for å bruke tvangstiltak er om den enkelte har manglende samtykkekompetanse, eller er til fare for seg selv eller andre.

13. mars 2012

Tidligere følte han seg som den ekstra skruen i flatpakken fra Ikea. Den som ikke har noen funksjon og ingen trenger. Slik er det ikke lenger.

13. mars 2012

Er humøret varierende og kroppen slapp? Du kan skylde på været!

13. mars 2012

Forskning viser at barn som vokser opp med deprimerte foreldre har større sjanse for å selv bli deprimert. Støtte fra annet hold kan være av stor betydning for barnets helse videre i livet.

13. mars 2012

Hvem vil vel ikke bli lykkeligere? Ofte er det ens egen forståelse av begrepet ”lykke” som står i veien. Her er seks vanlige antagelser. 1. Enten så har du det, eller så har du det ikke Det er ikke forutbestemt hvem som kan bli lykkelige.

13. mars 2012

Pasienter med uspesifikke kroniske korsryggsmerter bør screenes for psykiatriske tilleggslidelser. Det mener en gruppe norske forskere.

13. mars 2012

Personer med lavt nivå av signalstoffet glutamat har kraftigere blodgjennomstrømning i hjernen. Dette kan forklare kognitiv svikt hos schizofrene.

12. mars 2012

1 av 3 ryggpasienter har psykiske plager. Sjekk hva du kan gjøre her.

12. mars 2012

En av fire ungdommer i Trondheim har psykiske problemer som påvirker hverdagslivet. Det må vi gjøre noe med.

12. mars 2012

Selv om den fysiske livskvaliteten synker, har eldre mennesker det mentalt bedre viser ny forskning.

12. mars 2012

Helsesøstertjenesten i Bodø møter daglig barn som strever psykisk. Stram økonomi, nye krav og satsingsområder gjør at de må prioritere tøft. Linda Storholm 97 02 11 13 lsan.no Bodø: Ledende helsesøster Inger Øvereng forteller om stor pågang for helsesøstrene som jobber i skolene. Det er stor økning

12. mars 2012

Hver fjerde NTNU-er på sykemelding har diagnosen psykisk lidelse. det er høyere enn i befolkningen ellers. Samfunnsmedisiner Steinar Westin tror ikke forskere er

12. mars 2012

Bistandsbransjen har sviktet mennesker med psykiske lidelser. Noen ganger er de bare oversett og glemt, andre ganger ekskluderes de systematisk, mener Michelle Funk i Verdens helseorganisasjon (WHO).

11. mars 2012

Blant tenåringer som ser sine foreldre ofte beruset, er selvmordstanker og selvmordsforsøk mer vanlig.

11. mars 2012

Nina Rones var på ferie i Tokyo da jordskjelvet rammet. Hun er opptatt av den psykiske belastningen katastrofen har ført med seg.

10. mars 2012

Frivillighetsprisen for 2012 i Sortland er tildelt Mental Helse Sortland.

09. mars 2012

Kulturuka i Sortland ble fredag kveld åpnet med show i gymsalen og utdeling av årets Frivillighetspris.

09. mars 2012

To fruktbare dager på den nasjonale psykiatrikonferansen ”La oss få det til å virke 2012” er vel overstått, og arbeidet med de utarbeidede tiltakene fra tre rapporter kan fortsette, med full enighet om at

09. mars 2012

Vegdirektoratet vurderer å bruke flere hundre millioner kroner for å gjøre det vanskeligere å hoppe fra bruer. Men forskning fra Canada sår tvil om brosikring virker.