Mental Helse / Nyheter / Eksterne nyheter


Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold

Eksterne nyheter

Gutter som mobbes, unngår lettere varige psykiske plager hvis de driver idrett, viser en stor nordisk undersøkelse.

I Norge er nær ti prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder uføretrygdet. Arbeidsuførhet varierer betydelig mellom yrkesgrupper, og vi trenger mer kunnskap om hvilke spesifikke arbeidsfaktorer som bidrar til dette.

Færre barn som opplever alvorlig omsorgssvikt, mer sammenhengende behandlingskjede, flere tiltak med røtter i forskning: Fjell kommune utenfor Bergen har uoffisiell norgesrekord i antall kommunepsykologer per innbygger.

I flere år ble gutten mobbet. Først i barneskolen, så ungdomsskolen. 10 år senere er han tilkjent en erstatning på halvannen million kroner. Vestby-skolene tok ikke mobbingen på alvor.

- Bindingen til legemiddelindustrien er sterk også hos mange fastleger, skriver intensivsykepleier Gry Grønseth i dette innlegget.

Midlertidige stillinger bidrar bare til å stigmatisere den fra før mest diskriminerte gruppen på arbeidsmarkedet.

(NPK-NTB): Førstelinjetenesta innan psykisk helse skal trappast opp. Venstre ventar ein solid pott frå regjeringa i statsbudsjettet til neste år.

-Min erfaring er at mange terapeuter innen psykisk helse ikke er systematiske nok når det gjelder å hjelpe pasienter til å beholde tilknytning til arbeidslivet, og se dette som en del av behandlingen, sier psykologspesialist Torkil Berge.

Eks-statsråd Inga Marte Thorkildsen og Barns Beste leverte nylig et lovforslag til helseminister Bent Høie. De foreslår at plikten helsepersonell har til å ivareta barn som pårørende også skal gjelde barn som har mistet foreldrene sine.

Veteraner som sliter psykisk etter utenlandsoperasjoner, får i mange tilfeller ikke den hjelpen de trenger.

ny handlingsplan: Disse ungdommene får en viktig rolle i et allerede vellykket arbeid for å stanse radikalisering i Oslo.

Kommuner i hele landet skal til høsten gå sammen om å gjøre hverandre bedre på rus- og psykisk helsetjenester. Egne forbedringsteam skal sikre at brukernes mål blir styrende for tjenestene.

NRKs kartlegging viser at over halvparten av drapene i Norge gjennom 10 år er begått under påvirkning av rusmidler - alkohol, narkotika, piller eller en blanding av disse. Her er premissene for undersøkelsen.

Fire læringsfilmer skal gjøre sykehjemsansatte bedre rustet til å forebygge og håndtere overgrep på institusjon.

Norske forskere er de første som viser at GMT-metoden har effekt på kognitive funksjoner hos personer med medfødt lidelse som påvirker tenking, handling og følelser.

Fysiske og psykiske lidelser øker risikoen for uføretrygd, men personlighet har også betydning. Det viser en studie forskere ved Folkehelseinstituttet har gjennomført.

Pasienter og brukere i 29 kommuner blir i dag stilt spørsmålet "Hva er viktig for deg"?.

Foreldrene sto frem med historien om datteren som tok sitt eget liv, bare 19 år gammel. Nå snur helseministeren om selvmord i psykiatrien. – Jeg håper de som er innlagt blir passet betre på, sier Hildes mor.

LONDON: Det nyutviklete e-helseverktøyet PsyConnect vekket internasjonal interesse da det ble presentert på konferansen Refocus on Recovery i London. Verktøyet skal gi personer med psykiske helseutfordringer mer kontroll og oversikt over egen helse og behandling.

Barn som pårørende – ofte med alt for stort omsorgsansvar – har alltid vært usynlige. Men nå kommer de stadig høyere på dagsorden i Skandinavia, og i Norge får vi mange flere svar om konsekvenser og barnas levekår allerede i år.

Skriv utDette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.