Brukermedvirkning eller brukeralibi?

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen fikk med seg innspill for at samhandlingsreformen kan skape en sterkere pasient- og brukerrolle. (foto: skjermdump)

- Hvis myndighetene mener alvor med brukermedvirkning, forutsetter det reell medvirkning. Kompetansen i erfaringer må tas på alvor og gis reell mulighet for at så skal skje.

Dette sa generalsekretær i Mental Helse, Bjørn Lydersen i forbindelse med paneldebatten som ble holdt som avslutning på Helsekonferansen. Han fortsatte med:
- Et eksempel er når en viktig referansegruppe i Helsedirektoratet består av én brukerrepresentant og 14 fagpersoner, så er ikke det brukermedvirkning, men kun brukeralibi. Enda første punkt i mandatet til denne referansegruppa er å ivareta viktige brukerinteresser, sa Bjørn Lydersen i paneldebatten.

Tillit er helsetjenestens drivstoff

Professor Per Fugelli

Før paneldebatten holdt Per Fugelli foredrag som var en god opptakt til tema for paneldebatten. – Tillit er helsetjenestens drivstoff. De har fem kilder til tillit: det er ærlighet, makt, se den syke, bry seg om den syke og kyndighet. Punktet om å dele makt handler om når to eksperter møtes. Den ene er ekspert på sitt fag, den andre er ekspert på sitt liv. God samhandling oppstår når samhandlingen mellom disse møtes i respekt for hverandres fortolkningsevne, sa Fugelli.

Sterkere pasient- og brukerrolle
Årets tema for Helsekonferansen var ”Samhandlingsreformen. Vi er i gang!”. Et av de viktige målene med samhandlingsreformen, er en sterkere pasient- og brukerrolle. Dette betyr blant annet at pasienter, brukere og pårørende skal ha økt innflytelse over utformingen av tjenestetilbudet og var tema for paneldebatten hvor generalsekretær i Mental Helse, Bjørn Lydersen deltok.

Blir vi hørt av systemene?
Debattleder Abid Raja startet med å stille spørsmålet: Blir vi hørt av systemene? - For den enkelte har mange opplevd å få god hjelp, men mange opplever også at man i møte med helsetjenestene blir fratatt muligheten til å definere selv hva man trenger hjelp til. Det handler om makt og vilje til å avgi makt, svarte Bjørn Lydersen.
- Det er mange historier rundt krenkelser og det å bli satt på siden av eget liv. Fagfolk må innse at vi er i en ujevn maktsituasjon. Pasienten har avgitt makt til helsetjenesten, men myndigheter og fagfolk må også gi avgimakt til pasienten, fortsatte han.

Pasienten i sentrum

I går kåret helseministeren dagens sitat som kom fra direktør i Statens helsetilsyn, Lars E. Hanssen: ”Det er vanskelig å sette pasienten i sentrum, hvis man har satt seg der selv først.” Dette er kjernen i brukermedvirkning. I helsetjenester som er brukerstyrt bruker man begrepet helsepersonell medvirkning. Brukermedvirkning må inn i undervisning og i tjenestesteder med erfaringskonsulenter. Det er viktig for å få behandleren ut av sentrum og pasienten inn, sa generalsekretær Bjørn Lydersen.

Hvordan sikre unge i brukermedvirkning?
Et av spørsmålene fra salen kom fra Unge Funksjonshemmede. De spurte hvordan vi kan sikre at de unge blir med i brukerutvalg og får ta del i eget behandlingsforløp? Bjørn Lydersen kom med en konkret oppfordring: Ingen ting om oss uten oss. Myndigheter og planleggere bør ikke en gang tenke på å planlegge tjenester uten å spørre den det gjelder. Dessuten må brukerne inn i forskningen for å se hele menneskene og nyttiggjøre seg alle ressurser.

Ingen alternativer til samhandlingsreformen

Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen avsluttet konferansen med blant annet å si at vi har konkrete resultater av reformen allerede etter 4 måneder. Klart vi må gjøre ting på systemnivå, men ikke tro at alt kan overlates til meg som statsråd. Sykehusene må ta ballen og lærer av de som klarer dette bra. Det er ingen alternativer til reformen.

Fakta: Helsekonferansen arrangeres av Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Helsedirektoratet. Det er en møteplass for inspirasjon, ny kunnskap, utveksling av erfaringer og et sted å knytte nye kontakter. Kilde: www.helsekonferansen.no

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.