Hva mener vi om rusbehandling?

Sentralstyret i Mental Helse ber om innspill fra fylkeslagene til organisasjonens holdning til behandling av rusmisbruk og psykisk lidelse. ”Psykisk helse og rus” blir et satsingsområde for Mental Helse, og vi vil ha forslag til hvilke tiltak organisasjonen bør gå inn for. Frist for tilbakemelding er 1. april 2010.

- Mental Helse bør ha en tydelig stemme inn i debatten om hva som er hovedutfordringene på dette feltet, sier generalsekretær Mette Kammen. Det er fylkeslagenes ansvar å svare på høringen, men det er helt opp til det enkelte fylkeslag hvordan høringen gjennomføres. Dersom det er behov for tips og ideer om gjennomføring av høringer eller navn på mulige innledere, kan lagene ta kontakt med regionsekretærene eller administrasjonen, ved generalsekretæren eller politisk rådgiver.

I høringsnotatet som er sendt ut, heter det blant annet:

Mental Helse opplever at behandlingstilbudet til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer er snevert og avgrenset. Vi er alvorlig bekymret for utviklingen i forhold til ungdom og rus. Mange menneskeliv blir ødelagt av dette, og presset på psykiske helsetjenester vil øke. Det er nødvendig å sikre hurtigst mulig hjelp til dem som sliter, slik at de slipper å stå i ventekø i månedsvis. Det er viktig at dette blir tatt hensyn til når kommunene og helseforetakene planlegger sitt arbeid. Helsevesenet må også ta hensyn til de pårørende og treffe tiltak som letter situasjonen for dem.

Medisiner er ofte det eneste behandlingstilbudet som tilbys, og blir en hvilepute for hjelpeapparatet. Svært mange unge som sliter med psykiske helseproblemer får sin første kontakt med fastlegen, der resultatet ofte blir medisinering. Dette kan i verste fall være hele behandlingen de får, eller det kan være behandling i påvente av å komme til i spesialisthelsetjenesten. I denne prosessen kan det være hjelpeapparatet som er medvirkende til rusavhengighet. Det er derfor også viktig å fremme forskning på psykisk helse og rus som er uavhengig av legemiddelindustrien. Mental Helse krever at det utvikles et behandlingstilbud som ikke først og fremst fokuserer på legemiddel. Det må satses på at mangfold i behandlingstilbudet og det må satses betydelig mer på rehabilitering.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.