Etterlyser brukermedvirkning når IA-avtalen skal forhandles

- Arbeidsfravær som skyldes psykiske helseproblemer står som et av de områdene det rettes et spesielt fokus mot når forhandlingene om IA-avtalen nå er i gang. Mental Helse etterlyser deltakere med brukererfaring i den prosessen, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse

- Det er stor grunn til å stille spørsmålstegn ved at de som representerer gruppene som enten allerede er utstøtt, som ønsker seg inn i arbeidslivet, eller som står i arbeidslivet på tross av de utfordringene en nedsatt funksjonsevne medfører ikke er regnet som aktuelle parter, sier Klunderud. 

- En ekspert kan vel også være en som vet hvor skoen trykker når det gjelder psykiske helseplager i arbeidslivet. Igjen er vi der at brukermedvirkning er noe vi snakker om, men som ikke gjennomføres i praksis.

Forhandlingene om ny IA-avtale er nå i gang, hvor målet er ny avtale innen 1. mars. Et ekspertutvalg kommer med sine anbefalinger til regjerningen 3. februar. Partene som er involvert i denne prosessen, i tillegg til representanter for regjeringen, er arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjonene.

Ønsker forskning på arbeid og psykisk helse
- Det finnes trolig flere med lettere psykiske helseproblemer innenfor arbeidslivet, enn det antallet som står utenfor. Også blant gruppen med tyngre lidelser er det en stor del som er i arbeid, kanskje spesielt innenfor gruppen stemningslidelser. Dette er mennesker som innehar en svært viktig kompetanse i forhold til å mestre helseproblemene den enkelte opplever. Dessverre har det fra samfunnets side vært liten interesse for å systematisere denne kunnskapen gjennom forskning. Fokuset har til enhver tid vært begrenset til hva profesjonsgruppene til en hver tid har utført i sine behandlingsmiljøer, noe som medfører at vi i dag har forsvinnende lite kunnskap om hva som virkelig har fungert for mennesker som har ekspertkompetanse i forhold til å mestre livet med større og mindre grad av symptomtrykk, mener Anne Grethe Klunderud

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.