2010

Tre av fire pasienter med både psykisk lidelse og rusavhengighet har ikke noe ordentlig sted å bo. Det gjelder Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Bedre samarbeid mellom sykehus og kommune skal bidra til at de skrives ut til en bolig de kan beholde.

Neste år må Lørenskog kommune kutte 19 millioner kroner innen helse, pleie- og omsorg og sosiale tjenester. Dette vil blant kunne gi et dårligere psykisk helsetilbud for ungdom. - Dersom det blir vedtatt, vil unge mellom 14 og 23 år ikke lenger få noe tilbud, sier hovedtillitsvalgt for Norsk psykologforening i Lørenskog, Kjersti Hildonen. Lørenskog er imidlertid ikke alene om å kutte i tilbudene, det skjer over hele landet.

Etter at de nye reglene for bostøtte har virket i et halvt år, har 12.500 nye husstander fått bostøtte. De fleste av dem hadde ikke rett til bostøtte før. Nå skal alle som har lave inntekter og problemer med å betale boutgiftene sine også kunne få bostøtte. Gjelder det deg eller noen du kjenner?

Ikke mange månedene etter opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008) var slutt kom de første kuttene i tilbudet til mennesker med psykiske helseplager. I 2009 kuttet 16 prosent av kommunene i tilbudet innen psykisk helse i følge Helsedirektoratet. – Vi finner oss ikke i disse nedskjæringene, presset kommuneøkonomi må ikke medføre at folk ikke får nødvendig helsehjelp, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

Har du vært arbeidsløs en tid? Jo lengre tid det tar, jo verre er det å komme tilbake igjen. Mental Helses mentorer kan kanskje hjelpe?

Undervisningsopplegget venn1 har gitt elever i videregående skole større kunnskap om psykisk helse, og har gjort det lettere å si fra. SINTEF-forskere har gitt Mental Helses program et viktig ”godkjent”-stempel

Det er vondt å være ensom, samtidig burde det være enkelt å gjøre noe med det. Det handler om at alle må ta ansvar for litt mer enn seg selv. Det handler om å ta vare på hverandre. Hvorfor i alle dager finnes det ensomhet når alle trenger noen?

Helsetilsynet gir Klinikk for psykisk helsevern i Helse Fonna krass kritikk for langvarig feilbehandling av en kvinne. I tilsynsrapporten nevnes lovbrudd, alvorlig faglig svikt og en rotfestet ukultur. Merete Eriksen i Mental Helse Haugesund er ikke overrasket.

Etter en tilsynsrunde hos Arbeids- og velferdsetaten (NAV) i 2007 fant Datatilsynet store mangler knyttet til personvern og datasikkerhet. Mye tyder på at et pålegg om å innføre et tilfredsstillende system for personvern ikke er fulgt.

På Litteraturhuset i Oslo gjør tre kvinner seg seg klare til å formidle en monolog om schizofreniens indre landskap. Det er klart for urpremiere på forestillingen "I morgen var jeg alltid en løve"

Det er tverrpolitisk enighet i Stortinget om at tvang ikke skal brukes i psykisk helsevern, unntatt i helt spesielle tilfeller. Men flertallet er enig med regjeringen i at det arbeidet som nå er i gang for å begrense tvangsbruken, er et skritt i riktig retning. Mental Helse Ungdom fikk skryt fra Stortingets talerstol for postkortaksjonen mot nedskjæring.

- Med tema arbeid og psykisk helse har vi tydeligvis truffet bredt. Påmeldingene strømmer på. I noen fylker er det allerede fullt, sier koordinator for Verdensdagen, Torodd Eriksen

Helsetilsynet har gitt ut en samlet oversikt over tilsyn med 56 distriktspsykiatriske sentra de siste to årene. Det ble funnet alvorlige feil ved 44 av dem. - Vi ser alvorlig på at pasienter ikke blir sikret behandling de har krav på, sier direktør Lars E. Hansen i Helsetilsynet.

Postkortaksjonen som Mental Helse Ungdom har startet mot kutt i tilbudet til barn og unge, begynner å vekke oppmerksomhet. Håpet er at bøttevis med kort skal få helse- og omsorgsministeren til å bremse helseforetakenes kutt i gode tilbud.

I løpet av året skal det bli lettere å komme i gang med selvhjelpsgrupper her i landet. Da starter Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp distriktskontorer flere steder. Der kan en få informasjon, faglig støtte og hjelp til å starte selvhjelpsgrupper, opplyser Helsedirektoratet.

Jæren distriktspsykiatriske senter, avdeling Kløver 2, har fått mye ros for ordningen med brukerstyrte plasser. Nå har de også fått Akuttpsykiatriprisen for 2010. Kjempeflott, sier landsleder Anne Grethe Klunderud.

Fra 1. mars 2010 vil arbeidsavklaringspenger erstatte attføring, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uføretrygd. Målet er et enklere regelverk og at brukerne skal slippe å bli sendt mellom ulike stønadsordninger. Det er mange bra intensjoner i denne ordningen, men Mental Helse er likevel skeptisk til deler av den.

Anne Kathrine Hallsteinsen begynte med karate i september 2005. Siden har det ballet på seg. Hun har for lengst brunt belte grad to, og sikter mot grad tre i løpet av våren. -Følelsen av å mestre har hatt veldig stor betydning for meg, forteller hun.

Sunniva Ørstavik har vært gjennom en sorgprosess, sier hun. Det var trist å forlate Rådet for psykisk helse, der hun har vært i 11 år, de siste fem som generalsekretær. Samtidig har hun det utrolig gøy. Hun overtok som likestillings- og diskrimineringsombud fra årsskiftet.

Agathe Svela er for lengst tilbake i arbeid etter knekken hun fikk i 1999. Men veien har vært bratt. - Jeg er psykiatrien stor takk skyldig. Men den største jobben har jeg gjort selv, sier hun.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.