2010

Sentralstyret som ble valgt på landsmøte i slutten av oktober har hatt sin første samling - på Frogner hovedgård hvor Mental Helses administrasjon holder til. - Dette har vært en god oppstart. Det nye styret har en bredde i sin referansebakgrunn, med både pårørendekompetanse, egenkompetanse og fagkompetanse, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

Ett av de få praktiske tiltakene for å motvirke utstøting fra arbeidslivet – Arbeidslivstelefonen – er i fare for å bli nedlagt neste år. Torbjørn Røe Isaksen (H) Telemark har tatt saken opp med arbeidsministeren og spurt om hun vil bidra med de nødvendige midler for at Arbeidslivstelefonen kan opprettholdes.

Tom for gode gavetips til jul? Med flotte refleksvester kan Mental Helse redde liv i vintermørke! Mens du likevel er innom siden vår, bør du kikke på Mental Helse-butikken: Kanskje du får noen gode ideer til noen som fortjener en gave, eller kanskje til deg selv?

Mental Helse støtter et forslag i Stortinget om å etablere psykiatriambulanser i alle landets fylker. I dag blir mange pasienter hentet av uniformerte politifolk, også i tilfeller hvor det ikke er nødvendig. Det er gode erfaringer med ”psykebilene” i Bergen og Stavanger.

Slik kan FFOs høringskonferanse til den nye loven om kommunale helse- og omsorgstjenester oppsummeres. Det at lovforslaget legges frem samtidig med forslag til ny lov om folkehelse og nasjonal helse- og omsorgsplan, gjør det ikke mindre omfattende og enklere å forstå.

35 prosjekter som er søkt gjennom Mental Helse fikk i alt 11,7 millioner fra Extrastiftelsen, da midlene for neste år ble delt ut 23. november. Dette er ny rekord, nesten to millioner mer enn for ett år siden. Mental Helse er dermed den tredje største av i alt 268 søkerorganisasjoner.

Etter 4 års drift og med 20.000 besvarte meldinger, er Sidetmedord.no nå etablert som en trygg og godt brukt nettjeneste. Arne er ansatt som veileder på nettjenesten. Han har vært med fra starten og kan derfor si noe om hva slags erfaringer han har gjort seg i løpet av disse 4 årene. - Alle de gode tilbakemeldingene vi har fått kan tyde på at det hjelper å skrive om tanker og opplevelser som kan være vanskelige å håndtere.

Aktiv jobbing for å få nyvervede medlemmer innbetalt og registrert helt til siste stund gjorde at det ble en meget spennende innspurt på vervekampanjen 2010. Og innsatsen gav belønning: Mental Helse Nærøy og Vikna som lå på tredje plass for en uke siden gjorde en kjempejobb på slutten og gikk inn på førsteplass som det lokallaget som har vervet flest nye medlemmer denne høsten.

1. juni 2010 ble det innført en ny automatisk frikortordning for egenandelstak 1. Fra 2011 blir alle egenandeler registrert automatisk, også egenandeler fra pasientreiser med rekvisisjon. Kvitteringskort for egenandeler vil derfor ikke lenger benyttes.

-Det er jevnt løp mellom Mental Helse Gran og Mental Helse Sauda i kampen om å bli det lokallaget som har vervet flest nye medlemmer, forteller Håkon Røsaker, organisasjonskonsulent i Mental Helse. Og Mental Helse Nærøy og Vikna ligger rett bak.

Ut fra tanken om at alle mennesker i Norge skal ha like muligheter og rettigheter mener Mental Helse det er mange argumenter for å fjerne Lov om psykisk helsevern. En opprettholdelse av særlovgivningen synes blant annet klart å bryte med bestemmelser og intensjonen i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Når det gjelder bruken av tvang skal de eneste kriteriene for slike tiltak være vurdering av at den enkelte har manglende samtykkekompetanse eller er til fare for seg selv eller andre. Samtykkekompetanse som innslagspunkt for bruk av tvang overflødiggjør derfor debatten om de enkelte tilleggskriterium.

Fra 1. november 2010 er noen av Mental Helses vedtekter endret. Organisasjonens navn var tidligere Mental Helse Norge, selv om også Mental Helse ble brukt i profileringssammenheng. Nå heter vi gjennomgående Mental Helse.

Mental Helse høstet mange godord i løpet av landsmøtet på Ringsaker. Med sitt vedtak om å fjerne lov om psykisk helsevern ble ord som epokegjørende brukt. Norsk Psykologforening sa kunnskapen Mental Helse representerer er helt grunnleggende for at psykologer skal gjøre en god jobb.

En omfattende prosess i Mental Helse lå til grunn da landsmøte enstemmig gikk inn for å fjerne særloven – lov om psykisk helsevern. Landsmøtet mener også at all tvangslovgivning innenfor helse- og sosialtjenesten må samles i en felles lov. – Ved enighet om dette blir vi bedre hørt utad, sa Torbjørn Garberg, nestleder i Mental Helse

Anne Grethe Klunderud ble enstemmig valgt som landsleder i Mental Helse, og fortsetter som landsleder i tre nye år. For første gang i Mental Helses historie er også et sentralstyremedlem med flerkulturell bakgrunn valgt inn i sentralstyret.

- Vi skal vise dere tilliten verdig, sa Adrian Lorentsson nestleder i Mental Helse Ungdom før landsmøtet skulle stemme over forslaget om at Mental Helse Ungdom skulle bli en selvstendig ungdomsorganisasjon. Leder Adrian Tollefsen forsikret landsmøtedelegatene om at de skulle forsette det gode samarbeidet med Mental Helse i fremtiden.

De siste dagene i oktober holder Mental Helse sitt landsmøte på Rica Hotel Hamar i Ringsaker kommune. Tillitsvalgte, ansatte og gjester skal samles, og innen oktober er omme skal blant annet et nytt handlingsprogram for de neste tre årene vedtas.

Geirr Abelsen er oppnevnt som medlem av et utvalg som skal gi arbeidsminister Hanne Bjurstrøm konkrete råd om hvordan unge mennesker med funksjonsnedsettelser lettere skal komme i arbeid. Geirr sitter i sentralstyret i Mental Helse.

NAPHA – Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid lanserer i dag (onsdag 20.10) ”psykiskhelsearbeid.no.Det nye nettstedet skal bli et nyttig verktøy for alle som jobber med- eller er interesserte i psykisk helsearbeid.

Da har du nå muligheten til å påvirke regjeringens arbeid med ny Nasjonal helse- og omsorgsplan. I motsetning til andre høringer som kun blir sendt bestemte høringsinstanser, er denne planen lagt ut til åpen høring. Det betyr at alle har mulighet til å komme med sine innspill.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.