2010

Trenger vi et eget ombud for menneskerettigheter her i landet? Debatten er i gang, etter at Norge innrømmet at ikke alt står bra til med menneskerettighetene, ikke bare i den store verden, men også her i idylliske Norge. Pasienter som er innlagt i psykisk helsevern er blant de gruppene som er mest utsatt for brudd på menneskerettighetene.

Marianne Røiseland (44) er ansatt som generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Hun sluttet som informasjonssjef i TV 2 ved årsskiftet, og har tidligere vært journalist og nyhetsleder i Bergens Tidende i til sammen ti år.

Mental Helse mener at satsning på kompetanse, åpenhet, forebygging og erfaringskompetanse er nødvendig for å skape et sunnere arbeidsliv – med både flere i jobb og et redusert sykefravær. Disse nøkkelordene bør reflekteres inn i den nye IA-avtalen.

36 prosent av dem med psykiske helseproblemer sier de aller fleste på arbeidsplassen vet dette. En av fem har aldri fortalt til verken leder eller kolleger at de sliter psykisk. Det viser en ny undersøkelse blant Mental Helses medlemmer. Formålet med undersøkelsen var å vite mer om hva som skal til for at personer med psykiske problemer skal komme i jobb, eller fortsette å stå i arbeid

Gjennom godt skolerte ansatte i barnehager kan barn bli bedre rustet til sosiale ferdigheter som selvkontroll og empati. Dette vil igjen forebygge mobbing, skriver Mental Helse i et innspill til Stortingsmeldingen Kvalitet i barnehagen.

Personer med psykiske lidelser blir taperne hvis Skedsmo 3. mars vedtar å kutte i kommunens psykiske helsetilbud slik budsjettforslaget for 2010 legger opp til. Lørenskog har allerede brukt sparekniven på tilsvarende tjenester til barn og unge. Kuttene skjer i strid med rikspolitiske signaler og faglige anbefalinger, heter det i denne pressemeldingen fra Psykologforeningen og Mental Helse.

Skoleopplegget venn1 er en suksess, og blir stadig mer etterspurt av videregående skoler. Derfor utdanner vi også flere ungdomskontakter fortløpende, sier Sara Sandberg Vik i Mental Helse. Neste kurs er prosesslederkurs 13. og 14. februar på Soria Moria.

En undersøkelse blant Mental Helses medlemmer viser at det er mulig å komme tilbake til jobben, eller beholde den jobben du har, selv om du har psykiske plager. Det avgjørende er hvordan du selv opplever at helsetilstanden er, og viljen til å holde på jobben.

Mental Helse er positive til mye av det ekspertgruppen har lagt fram av forslag for å redusere sykefraværet. Ved å prioritere graderte sykemeldinger, tror Mental Helse det vil bli økt behov for dialog mellom den sykemeldte, arbeidsgiver, Nav og legene.

Tvangsbruken i psykisk helsevern har ikke gått ned, til tross for fagre løfter og velvillige planer. Vil du lære mer om tvang og psykisk helse? Her kan du laste ned et forslag til studieopplegg. Landsstyret i Mental Helse har bedt fylkeslagene om å uttale seg om forslaget innen 1. april i 2010.

- Selv om team Joddski røk ut i semifinalen på TV2's program Det store Korslaget, har koret satt fokus på et tabubelagt emne som angår alle, men som det fremdeles er vanskelig å snakke om, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse, som var til stedet under TV-programmet.

- Arbeidsfravær som skyldes psykiske helseproblemer står som et av de områdene det rettes et spesielt fokus mot når forhandlingene om IA-avtalen nå er i gang. Mental Helse etterlyser deltakere med brukererfaring i den prosessen, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse

Etter kongressen midt i januar, står Mental Helse sterkt i ledelsen av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO. Både Anne Grethe Klunderud og Adrian Tollefsen er med i hovedstyret – Klunderud for Mental Helse og Tollefsen for Unge funksjonshemmede, som er et samarbeidsorgan av 30 organisasjoner for ungdom med funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer. Han er også styreleder i Mental Helse Ungdom.

Dersom Team Joddski skulle gå ut som seierherrer fra Det store korslaget, er Mental Helse sikret midler. Etter forrige helgs spennende korslagavstemning, tar teamet ingen sjanser. Nå har de opprettet de en konto i Nordlandsbanken med oppfordring til næringsliv og privatpersoner om å gi sitt bidrag.

Sentralstyret i Mental Helse ber om innspill fra fylkeslagene til organisasjonens holdning til behandling av rusmisbruk og psykisk lidelse. ”Psykisk helse og rus” blir et satsingsområde for Mental Helse, og vi vil ha forslag til hvilke tiltak organisasjonen bør gå inn for. Frist for tilbakemelding er 1. april 2010.

Even Sundby jobbet som kapellan i Oslo da han en søndag kveld kom hjem etter en 15 timers arbeidsdag og teppet gikk ned. Etter mange år borte fra arbeidslivet er han nå tilbake i 50 prosent jobb. Tirsdag 19. januar blir Sundby intervjuet på God morgen Norge på TV2.

- Angst er en uhyggelig følgesvenn, det er som å ha høydeskrekk på bakken! Angst er panikk, du løper fra deg selv, vanskelig å beskrive hva det er men det er en forferdelig lidelse, sier skuespilleren til TV2, som denne uka setter menn og psykisk  helse på dagsorden.                    

Vi opplever nå at helseforetakene kutter i tilbudet, uten at kommunene bygger opp et alternativ. I forbindelse med omstillingene som skjer i Sykehuset Innlandet, ser Mental Helse Oppland og LPP Gudbrandsdalen med stor bekymring på situasjonen for brukere og pårørende som er avhengige av et velfungerende tilbud innen psykisk helse.

Psykiatriforeningen advarer mot bruk av anbud i psykiatrien. Flere eksempler på uheldige følger av en omorganisering basert på disse anbudsprinsippene kan nå sees i hele landet både innen psykiatri og innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB).

- Jeg er sjokkert. Rapporten viser at verken brukeren eller de pårørende blir hørt. Uten informasjon fra dem er det et lotteri å stille riktig diagnose, sier leder i Mental Helse Sør Vest, Gurid Øygard. Etter Helsetilsynets krasse kritikk av Helse Fonna i vår, fikk Price Waterhouse Cooper (PWC) i oppdrag å granske helseforetaket. Nå er rapporten offentliggjort.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.