2009

Aktivt oppsøkende tverrfaglige team er et godt alternativ til innleggelse for folk med alvorlige psykiske lidelser. Mental Helse har snakket varmt om slike team, og nå gir regjeringen støtte til 10 nye team over hele landet.

- Den tyngste av livets overgangsfaser er å forlate hjemmet for en sykehjemsplass. Overgangen oppleves som en sosial smerte, og avgjørelsen er alltid tung og vanskelig, sier seksjonsoverlege Raman Dhawan ved alderspsykiatrisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus.

Selv om du sliter med ensomhet eller angst, kan du oppdage kraften i det å være et medmenneske. Det er noe av tankegangen bak ”Helgelandskonseptet.”

Aromaterapi, et varmt måltid, rene klær og en prat. Tre ganger i uken åpner Funkishuset dørene for rusmiddelavhengige. Målet er å gjøre en liten forskjell i en hverdag som sjelden er topp.

- De skal ta en risikovurdering av meg nå i mai, sier Chris Bjur. - Kanskje jeg får frigang. Da kan det være at jeg slipper ut i november… Chris har sittet inne i seks år til sammen, tre av dem på Ila. Han er altså definert som farlig. Ila fengsel er for folk med forvaringsdom, ”sikringsanstalt” het det før.

- Tenk om alle som ble valgt inn på Stortinget i høst hadde med seg litt tankegods fra Mental Helse, sukker landsleder Anne Grethe Klunderud. Og det er ikke helt utenkelig at mange nyvalgte representanter deler vårt syn i mange viktige saker. Problemet er å få dem til å huske det, når det nærmer seg innstillinger og avstemninger.

- Før trodde jeg at kjente mennesker gikk med solbriller for ikke å bli kjent igjen, sier Sturla Berg-Johansen og tar av seg de mørke brillene. - Men det er jo ikke sånn. Jeg stenger meg inne bak brillene, inn i min egen boble. Der kan jeg late som jeg ikke ser dem – ingen ser hva jeg ser på.

Vil du lese hele nummer 3 fra 2009? Her kan du laste ned bladet som en pdf.

Norsk pasientregisteret har i ny rapport om ventetider og pasientrettigheter første tertial 2009 vist at ventetiden for behandling innen psykisk helsevern for voksne har økt med om lag to dager sammenlignet med året før. Antall ventende øker med over 11 prosent i samme periode.

- Det store problemet til helsevesenet il Norge i dag, det er at vi kommer for sent i gang med å hjelpe folk når de blir syke. Pasientene skal få bedre behandling der de bor. Det skal lønne seg å forebygge sykdom i forkant i stedet for å reparere i etterkant, sa helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen da samhandlingsreformen ble lagt fram i dag.

Mye er oppnådd gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse, men mye gjenstår. Det viser 20 forskningsrapporter og en sluttrapport fra Norges forskningsråd. Forskerne er enige om at øremerkingen av midler til psykisk helsearbeid i kommunene og spesialisthelsetjenesten var nøkkelen til at feltet er styrket. Det kan bli nødvendig å innføre øremerkingen igjen, mener de.

Tvang er noe av det mest belastende et menneske kan bli utsatt for i livet. Derfor synes jeg det er positivt og viktig at en akuttpost på sykehuset bruker en dag til å gå i dybden av dette temaet, sier Stein Hansson i Mental Helse Stavanger

En tjeneste mer i tråd med brukernes ønsker er målet bak forskningsprosjektet "Sammen om - brukerkunnskap". Prosjektet ble initiert av Mental Helse Sandnes og Sandnes kommune og gjennom ført i samarbeid med Høgskole- og universitetssosialkontoret (HUSK) ved Universitetet i Stavanger.

For ungdomskontakter, prosessledere og ansatte i Mental Helses undervisningsprogram venn1.no er jevnlige samlinger viktig og nødvendig. Utveksling av erfaringer og strategier for veien videre var tema under helgens erfaringssamling i Stavern.

Loven om psykisk helsevern må endres, mener et flertall i utvalget. Mental Helse er enig i at det nedsettes et lovutvalg, for å bedre pasientenes rettssikkerhet. Arbeidsgruppen vil også ha en Stortingsmelding om bruk av tvang.

Forvaltningen, brukerorganisasjonene, fagfolk, forskere og andre med tilknytning til feltet vil delta på konferansen, der Forskningsrådet og andre skal legge frem konklusjoner fra evalueringen. Konferansen holdes i Oslo, 17. juni på Grand Hotell.

Attføringsbedriftene må tilpasse seg de menneskene de skal hjelpe tilbake til yrkeslivet. Det er ikke menneskene som skal tilpasse seg attføringen, sa landsleder Anne Grethe Klunderud på den store landskonferansen for attføringsbedrifter på Gardermoen denne uka.

Morten Tveten har vært telefonvakt på Hjelpetelefonen i 18 år, og feiret nylig sin 60-årsdag med gamle og nye kollegaer på Mental Helse Hjelpetelefonen. – Jeg er en evig optimist, og går ikke av før jeg må, sa Tveten i bursdagsselskapet på Frogner Hovedgård i Skien.

Riksrevisjonens undersøkelse av spesialisthelsetjenestens tilbud til voksne med psykiske problem har blitt gjennomgått av kontroll- og konstitusjonskomiteen. På torsdag ble komiteens innstilling diskutert i Stortinget. Mental Helse fulgte debatten fra tilhørerbenken.

Stortinget har satt av en time i dag til å debattere forholdene i voksenpsykiatrien. Men det ligger ikke an til at Riksrevisjonens kritikk av forholdene får politiske følger.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.