2009

Økningen av uførepensjonering øker i alle aldersgrupper, men er sterkest i den yngre delen av befolkningen viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. – Barn og unge må fanges opp på et tidligere tidspunkt, det vil forhindre at ungdom på videregående skole dropper ut og rekrutteres til uførepensjonering, sier Grace Beathe Mathisen, daglig leder ved Arbeidslivstelefonen til Mental Helse og prosjektleder for arbeid og psykisk helse.

Kveldspoliklinikken ved Vinderen distriktspsykiatriske senter tilbyr korttidsbehandling for dem som sliter med angst og depresjon. Resultatene så langt er svært gode. Psykolog Torkil Berge mener tilsvarende sentre bør etableres over hele landet.

- Opptrappingsplanen har prioritert de alvorlige lidelsene. Men nå svikter det ikke lenger i alle ledd, og vi kan tillate oss å omprioritere. Depresjoner alene koster Norge flere titalls milliarder årlig, sier divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Arne Holte.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har fått klar beskjed om at Riksrevisjonens rapport om tilbudet til voksne med psykiske plager gir et riktig bilde av tilstanden. Komiteen har også fått beskjed om hva som må til for å rette på forholdene.

- Det er en skjevfordeling når gjelder hvor mye ressurser vi bruker på forebygging og reparering, sa helseminister Bjarne Håkon Hansen da han nylig møtte bruker- og pårørendeorganisasjoner, fag- og profesjonsorganiasjoner.

En ny rapport fra SINTEF viser at den samlede bruken av tvangsmidler samt vedtak om skjerming økte fra 2001 til 2007. Målt både ved antall ganger, antall timer og antall pasienter er økningen mer enn 20 prosent. Dette bekrefter at opptrappingsplanen har mislykkes med å redusere tvangsbruk, sier Torbjørn Garberg, nestleder i Mental Helse.

Hjelpetelefonen til Mental Helse hadde få henvendelser om finanskrisen i 2008. Men ettersom konkurser og arbeidsløshet begynner å bre om seg, opplever Hjelpetelefonen nå flere telefoner fra bekymrede mennesker. – Totalt har vi hatt en økning i antall henvendelser på 9.2 prosent i januar sammenlignet med januar 2008, sier Inger Ellingsen, daglig leder på Hjelpetelefonen.

- Folk tør å komme til meg fordi jeg er åpen om psykiske problemer, sier Aina Rødtang, lokallagsleder i Narvik. I 2008 har hun vervet flest medlemmer, hele 25 nye medlemskap! Lokallagslederen er dermed det medlemmet i Mental Helse som har vervet flest medlemmer noensinne på ett år. – Det er en glede å verve andre inn i det positive arbeidet Mental Helse driver, sier hun.

Reaksjonene etter NRK dokumentaren på Brennpunkt om behandlingen av psykisk syke i norske fengsler fikk mange til å ringe Hjelpetelefonen. – Vi fikk ti helt nye brukere i løpet av tre timer, vanligvis får vi fire, fem nye brukere i løpet av et døgn, sier Ingen Ellingsen, daglig leder ved Hjelpetelefonen. Det var blant andre tidligere innsatte og pårørende som tok kontakt.

Etter oppslag i Aftenposten om at det stadig mobbes på norske arbeidsplasser har flere tatt kontakt med Arbeidslivstelefonen til Mental Helse. 100 000 mobbes på jobben hvert år, ca. fem prosent av alle som er i jobb. Det er skambelagt å bli mobbet på jobben, derfor tror vi mye holdes skjult, sier Grace Beathe Mathisen, daglig leder ved Arbeidslivstelefonen.

Brukerne er mindre fornøyd i 2007 enn det de var i 2004 viser en landsomfattende spørreundersøkelse om poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet. -Dette viser at vi mye arbeid gjennstår for å sikre et godt helsetilbud for mennesker med psykiske helseproblemer, sier Mette Kammen, generalsekretær i Mental Helse.

Det var en enorm økning i fjor for nettjenesten www.sidetmedord.no. Det kom inn 6000 meldinger, en økning på 71 prosent. Tre av fire som skriver er kvinner, men i fjor var det stadig flere menn som benyttet seg av nettjenesten, der de kan skrive anonymt om vriene ting og få svar. I fjor kom det 1912 nye brukere, en økning i antall brukere på 28 prosent.

Åtte av ti ungdommer som sliter med psykiske plager, får ikke faglig hjelp. Dette viser en undersøkelse fra Folkehelsa. - Vi må fange opp ungdommene tidligere, sier divisjonsdirektør Arne Holte i Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen blir omtalt i NRK Puls i kveld. Der sier nestlederen i Mental Helse Ungdom, Adrian Lorentsson, at Folkehelseinstituttets tall bekrefter det Mental Helse Ungdom har framholdt lenge: Det er ikke lett å få hjelp tidlig nok.

Høsten 2007 kom Nasjonal strategiplan 2007-2012 for arbeid og psykisk helse. Regjeringens plan er at mennesker med psykiske lidelser i størst mulig grad skal få bruke sine ressurser i arbeidslivet. - Med finanskrise og et strammere arbeidsmarked er det godt vi fra 1. januar i år har fått diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, et kraftig virkemiddel mot å stenge folk med nedsatt funksjonsevne ute fra arbeidslivet, sier Grace Beathe Mathisen ved Arbeidslivstelefonen.

En undersøkelse som SINTEF Helse har foretatt om tvangsbruken ved 10 psykiatriske akuttposter på seks sykehus, viser at det finnes gode alternativer til tvang. Noen steder er tvangsbruken en vane, og det er tungt å kvitte seg med vanen hvis ikke ledelsen går helhjertet inn for det. Det er også eksempler på at selve undersøkelsen gjorde personalet mer bevisst, og førte til mindre tvang.

En undersøkelse blant medlemmene i Mental Helse og ADHD Norge i Nordland, Troms og Finnmark viser at det fortsatt er store behov for flere og bedre tilbud til mennesker med psykiske plager. Men de som har fått et tilbud, er stort sett fornøyd.

Siden nyttår er det blitt lettere å tvangsbehandle pasienter som ikke kan ta vare på seg selv. - Mental Helses erfaring med tvangsbruk i dag, er at det er økende og vi har liten grunn til å tro at ting vil bli annerledes ute i kommunene når denne loven kommer, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

Nordisk forening for sosial og mental helse ber den islandske regjeringen om å ivareta barns og unges mentale helse i den krisen som landet befinner seg i. Unge mennesker er de mest sårbare, skriver foreningen.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.