Nok å ta tak i

De gode tidene er over. Opptrappingsplanen og øremerkingen av midler til psykiatri og psykisk helsearbeid i kommunene er over. Kommunene har ikke så god råd lenger, noen har tapt på børsen eller går glipp av utbytte de hadde regnet med. Skal vi gi opp, slutte å mase? Ikke tale om!

Landsleder Anne Grethe Klunderud og nestleder Torbjørn Garberg har vært ute i vinden før. Novembervinden i 2008 er surere enn vanlig, og krever at man står sammen, støtter hverandre.  De står i spissen for et arbeid som kan ta pusten fra de fleste.

- Det viktigste nå? På kort sikt er det å hindre at kommunene skjærer ned på tilbud som betyr mye for folks livskvalitet: dagtilbud, aktivitetstilbud – det som ikke er livsnødvendig, men som gir innhold i dagen, sier Anne Grethe og hutrer i novembervinden. - På litt lengre sikt er det viktig å sikre et tilbud i kommunene, som gjør at behovet for behandling i spesialisthelsetjenesten ikke blir like nødvendig. Det er i kommunene folk bor, det er der de har senga si i dag! Men kommunene mangler både folk, kunnskap og midler, selv om mye har blitt bedre de siste 10 årene. Opptrappingsplanen hadde som mål at 3400 boliger skulle bygges i kommunene for folk med psykisk sykdom. Behovet er i hvert fall på 6000 omsorgsboliger, mener hun. Tett oppfølging av alvorlig syke der de bor, vil gjøre mye tvangsbehandling overflødig.

Torbjørn sitter midt i utredningsarbeidet om tvangsbruk, og er enig. – Det er en hovedsak for Mental Helse å få fjernet ”behandlingskriteriet” som grunnlag for tvangstiltak. Adgangen til tvangsinnleggelse og tvangsbehandling fordi en lege mener at utsikten til bedring blir svekket, eller det er fare for at pasienten blir verre uten øyeblikkelig behandling, bidrar til å opprettholde en gal behandlingskultur! Der gjorde Erling Jahn, Anne Grethes forgjenger som landsleder, en fenomenal jobb, fastslår Torbjørn. – Det ville ikke ha stått på dagsorden uten hans innsats…

Hvert år blir 10.000 mennesker utsatt for tvangstiltak i Norge, i medhold av lov om psykisk helsevern. Mange tvangsinnleggelser skyldes plassmangel – det er en måte å snike i køen. Altfor mye skyldes gamle, inngrodde vaner. Hva skal vi med en egen lov for psykisk helsevern? Nødvendige lovbestemmelser om tvang og maktbruk kan samles i en egen tvangslov, mener de to. Det krever en opprydning i sosialtjenesteloven, pasientrettighetsloven, kommunehelseloven osv, men det er nødvendig. Dette blir en hovedsak på neste landsmøte, varsler de allerede nå.

Anne Grethe og Torbjørn er også bekymret for utviklingen av faget psykiatri – sparekniven kan også ramme kompetansemiljøer som trengs, ikke minst for barn og unge. Et område som regjeringen har varslet et krafttak på, er samhandlingen mellom sykehusene og kommunene. Er det noen som vet hvordan den samhandlingen virker eller ikke virker, så er det brukerne av de samme tjenestene. Men det koster å utdanne folk som kan representere flere enn seg selv, finne fram til flinke folk som kan sitte ved samme bord som helseforetaksledere og rådmenn… Vi må jo være i stand til å gjøre vår del av jobben, for et bedre tilbud til folk med psykiske plager.

Opprettet: 08.12.2008 | Sist endret: 08.12.2008

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.