Hanssen lover mer til psykiatri

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen lovte søndag at helseforetakene skal få i oppdrag å øke innsatsen i det psykiske helsevernet. Han håpet også at kommunepolitikerne vil prioritere psykisk helsearbeid neste år, og ikke skjære ned på tilbudene. Hanssen sa dette i en radiodebatt med generalsekretær Mette Kammen i Mental Helse og lederen i Norsk Psykiatrisk Forening, Jan Olav Johannessen.

- Dere skal ikke være bekymret for sykehusene, sa Hanssen. - I de oppdragsdokumentene som går til helseforetakene skal det stå at veksten i psykiatrien skal være større enn veksten i somatikken. Likevel varslet han at samhandlingsreformen, som lanseres til våren, skal satse sterkere på det psykiske helsearbeidet i kommunene. Da kan hjelpen bli satt inn tidligere. ”Du må jo bli steinsjuk for å få hjelp i spesialisthelsetjenesten”, utbrøt helseministeren, og lovte en gjennomgående opprustning av kommunehelsetjenesten, med flere fastleger, oppsøkende psykiatriteam, rusteam og omsorgsboliger. Samtidig takket han Mental Helse for verdifulle innspill.

Mette Kammen etterlyste en reaksjon fra myndighetene, hvis helsetjenesten fortsatte å overse sentrale forskrifter, som reglene om Individuell Plan og forskrifter om informasjon til pasientene. Det får ingen konsekvens for den som ikke følger loven, sa hun.

Helseministeren innrømmet at helsepersonell har en tendens til å ”definere sin kompetanse over loven”: En lov er ikke en lov i helsesektoren, sa han med et sukk. Psykiater Johannessen svarte at vett og lovlydighet er gjennomsnittelig fordelt i helsesektoren også, men at helsepersonellet kan bli tvunget til å bryte loven, når den ikke passer til pasientens behov.

Kammen minnet om at det finnes gamle holdninger som gjør at brukerne må bukke og skrape for å få det de har krav på, men tilføyde at det finnes mange DPS’er og kommuner som gjør en veldig god jobb. Helseministeren varslet at det blir sterkere styring med at legene ikke selv skal kunne velge sine pasienter. I debatten i NRK P2s Søndagsavisen kom det fram at familien til artisten St. Thomas fant 52 avslag på psykiatrisk behandling blant hans etterlatte papirer.

Rapporten fra Riksrevisjonen om en gjennomgående svikt i rettighetene til behandling, var utgangspunkt for debatten. Jan Olav Johannessen mente at det ikke var grunn til å tegne bildet så dramatisk som Riksrevisjonen har gjort, men at rapporten er god drahjelp i psykiatriens konkurranse med somatikken om begrensede midler. Han sa seg enig med Mental Helse i at øremerkingen av midler til psykisk helsefeltet må fortsette. Helseministeren ønsket å berolige med at han selv skal passe på helseforetakene, og han regnet med at kommunepolitikerne har forstått hvor viktig dette er. – Folk i kommunen vet at dette dreier seg om naboen, om noen de kjenner, og mange kommuner bruker mer penger på dette feltet enn de ville ha fått med øremerking, sa Hanssen.

Mette Kammen minnet om at Mental Helse har fått mange meldinger fra kommuner der både ordfører og rådmann er bekymret for feltet. Allerede nå, før Opptrappingsplanen er ferdig, kuttes det ned. Kommunene har beinharde prioriteringer nå, sa hun. Johannessen hadde også eksempler på at helseforetak overfører penger fra psykiatrien til somatikken, og håpet på nye sterke styringssignaler fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Hør Søndagsavisen fra 30. november

Opprettet: 30.11.2008 | Sist endret: 02.12.2008

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.