2008

- Sykehusene har fått store økninger i pensjonspremiene og pensjonskostnadene sine. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 3,5 milliarder kroner for å dekke utgiftene. Dette vil også sikre de private, ideelle helseinstitusjonene som har avtale med de regionale helseforetakene, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. - Positivt, det betyr mindre behov for å kutte på andre budsjettposter, men det gjenstår å se om de øremerkede midlene til psykiatrien får være i fred, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

8. mai vedtok Stortinget at ungdommer innen Barne- og ungdomspsykiatrien nå har mulighet til å beholde tilbudet som finnes, helt frem til fylte 23 år. – Et gledelig vedtak, sier leder i Mental Helse Ungdom Adrian Kjølø Tollefsen. Tidligere har ungdommer som har fylt 18 ofte stått igjen uten noen form for behandlingstilbud, noe som ofte forverrer situasjonen de befinner seg i.

Helse og Rehabilitering ber om forslag på kandidater innen 1. september. Disse fremmes av søkerorganisasjonene, blant annet Mental Helse, innen denne fristen.

Mental Helse og andre brukerorganisasjoner får lov til å opptre på medlemmenes vegne i klagesaker til forvaltningen. – Det ansvaret skal vi gjerne påta oss, sa landsleder Anne Grethe Klunderud i Stortinget mandag. Forventningene til den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er skyhøye.

- Umenneskelig og fryktelig, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse om måten psykisk syke fanger blir behandlet på i norske fengsler. Hun støtter utspillet til lederen i helse- om omsorgskomiteen på Stortinget, Tom Harald Nesvik fra Fremskrittspartiet, om at en hurtigarbeidende gruppe sørger for at behandlingstilbudet kommer på plass.

- Det har vært flere saker i media hvor man leser om folks avmaktsfølelse i møte med NAV. Dette forteller også innringerne om til Arbeidslivstelefonen, sier daglig leder Grace Beathe Mathisen. Hun advarer NAV mot å misbruke den maktposisjonen de har.

Venstre vil ha en handlingsplan for å redusere tvangsbruk innenfor psykisk helsevern. Partileder Lars Sponheim og to andre Stortingsrepresentanter står bak et representantforslag som vil pålegge regjeringen å utarbeide en slik plan. De viser spesielt til Mental Helses mening om saken, og landsleder Anne Grethe Klunderud er glad for utspillet.

Mosseregionen er først ute i Norge med et aktivt oppsøkende tilbud til folk med alvorlige mentale lidelser og/eller rusavhengighet. Ingen behandling skjer på kontor, alt skjer der brukerne befinner seg – hjemme, på vanlig sykehus eller i fengsel. –De blir ikke kvitt oss, sier prosjektleder Birgit Rød.

Kurs i sinnemestring oppleves som et skritt i riktig retning for deltakeren vi har snakket med. - Men fortsatt er veien lang og tung å gå, sier han.

Vold i nære relasjoner kan være smertefullt også for den som utøver vold. Sinnemestringskurs er et tilbud for menn som er motivert til å endre aggressiv atferd.

Reidun Fjeld Carlsen har arvet hjørnekontoret til sosialsjefen. Han er blitt NAV-sjef og har flyttet lenger bort i gangen i kommunehuset. Hun har utsikt over Tjømes golfbane, et bølgende grønt plysjteppe i mars. Ingen spiller der nå, selv om banen er ganske tørr og helt uten snø. – Nei, den banen er nok ikke for innfødte, smiler Reidun. Ganske få tjømlinger spiller golf.

- Jeg skvatt, da jeg hørte ordet ’nedlatende’ i Sivilombudsmannens uttalelse om NAV... Det er i hvert fall ikke meningen å være det. Men ja, jo, vi i NAV må nok bli flinkere til å gjenkjenne ting. Ydmykhet, sier Kristian Aas, leder for NAV-kontoret på Tjøme. Han har halvannet års erfaring med framtidas NAV – arbeid, trygd og sosiale tjenester på samme kontor.

Hvis Stortinget følger regjeringens forslag, vil det bli forbudt å diskriminere folk med nedsatt funksjonsevne. Hvem er det? Det er, blant andre, folk som har en psykisk lidelse. Loven krever at offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og likeverd, og sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne.

- Det er ikke gått stort mer enn ett år siden min sønn fikk Individuell plan. Hva har denne planen så bevirket? Jo – som pårørende kjenner vi jo nesten ikke sønnen vår igjen, sier nestleder i Mental Helse Torbjørn Garberg. Sosial- og helsedirektoratets har nå laget en veileder og brosjyre om Individuell plan.

- Hvordan kan helseminister Sylvia Brustad leve med at et velfungerende rehabiliteringstilbud nå avvikles uten at pasientene et sikret et fullverdig tilbud, spør Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse. Fra 1. juli 2008 står Solbu ettervernshjem i Oslo uten driftsavtale, fordi Ullevål sykehus (Helse Sør-Øst) må spare penger. Sykehuset mener at Oslo kommune må betale.

En gjennomgang av forskningslitteratur om tvang i psykiatrien og alternativer til tvang, viser blant annet store forskjeller fra sykehus til sykehus. Pasientene er neppe sykere der det brukes mest tvang, men personalet er vant til at det skal være sånn.

Vold mot kvinner og barn er et omfattende samfunnsproblem, og gir langsiktige fysiske og psykiske konsekvenser. Som første kommune i landet har Stavanger tatt initiativet til et tilbud for dem som lever med vold i nære relasjoner.

Hjelpetelefonen til Mental Helse hadde ca. 2200 henvendelser i løpet av påsken, og 50 prosent av disse ble besvart. - To innringere i 20-årsalderen var også nær på å ta sitt eget liv. Dette fikk imidlertid Hjelpetelefonen avverget ved god hjelp av politiet, sier daglig leder ved Hjelpetelefonen Inger Ellingsen.

Sentralstyret i Mental Helse Norge er bekymret for at overskridelsene ved landets sykehus fører til at tilbudet til pasienter med psykisk sykdom blir dramatisk dårligere. De eksemplene Mental Helse har fått melding om, er dramatiske og kan føre til at liv går tapt. Helsestatsråden får noen vanskelige spørsmål.

Andreas (51) fra Oslo er en fast bruker av Mental Helses Hjelpetelefonen. Rett før påske tok han kontakt med tjenesten for å fortelle hvor viktig tilbudet er for han, på dager med ensomhet, angst eller vrangforestillinger. – Samtalene har en terapeutisk virkning, sier han.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.