2008

Helse Fonna satser stort med eget lærings- og mestringssenter (LMS) i psykiatrien. For teamet er tett samarbeid med brukere og pårørende en forutsetning.

Fra årsskiftet trer diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i kraft. Loven er et kraftig virkemiddel mot å stenge folk med nedsatt funksjonsevne ute fra utdanning og arbeidsliv. Opplever du noe som kan være diskriminering, kan du klage.

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag til helsebudsjett for neste år, med ørsmå endringer. Øremerkingen av midler til psykisk helsevern på sykehus og psykisk helsearbeid i kommunene er opphevet, men Stortinget understreker at satsingen skal fortsette.

- De telefonene Arbeidslivstelefonen får om problemer med rus på jobben kommer fra ledere som bekymrer seg over ansatte og søker råd hos oss, sier Martin Holm, rådgiver på Arbeidslivstelefonen. I de tilfellene har vi god erfaring med å vise til AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. Et godt arbeidsmiljø avhenger av god oppfølging også i slike saker.

Mental Helse fyller 30 år. Det er da ingen alder for en landsomfattende forening, en som holder fanene høyt for menneskerettigheter, respekt og krav til en anstendig behandling av folk som er psykisk syke? Eller – er sannheten at Mental Helse ikke kunne ha vært eldre? Det var neppe mulig å skape en slik landsforening før i 1978 i dette landet. Skal vi prøve å finne ut hvorfor?

I riktig gamle dager boret man hull i skallen på de sinnssyke for å slippe ut onde ånder. Denne hovedtanken er fortsatt er i god behold i norsk psykiatri, mener psykiater Dag Coucheron.

De gode tidene er over. Opptrappingsplanen og øremerkingen av midler til psykiatri og psykisk helsearbeid i kommunene er over. Kommunene har ikke så god råd lenger, noen har tapt på børsen eller går glipp av utbytte de hadde regnet med. Skal vi gi opp, slutte å mase? Ikke tale om!

Det var den overdådige fruen fra Øvre Singsaker, Flettfrid Andrésen, som fant på det: Mental Helses eget tuntre, sa hun, og introduserte Einfrid Halvorsen som taler på siste landsmøte. Da hun begynte som daglig leder 1. juli 1991, var det én ansatt i organisasjonen. Da hun sluttet i 2005, var det 60 ansatte med stort og smått, og Mental Helse var synlig i det helsepolitiske landskapet. Hvordan kunne det skje?

Med Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 er satsingen på habilitering og rehabilitering utsatt nok en gang. Mens Stortinget behandler budsjettforslaget, holder Rehabiliteringsaksjonen demonstrasjon utenfor Stortinget 9. desember.

Fra 2. desember kunne frivillige lag og organisasjoner sende elektronisk registrering til Frivillighetsregisteret. Et Frivillighetsregister vil øke legitimiteten til frivillige lag og organisasjoner som registrerer seg, og hovedfokuset må være å gjøre hverdagen enklere for organisasjonene.

Menneskerettigheter, etikk og tvangsbruk i psykisk helsevern ble grundig belyst på en nasjonal konferanse på Hamar 27. og. 28 november. Mental Helse var blant samarbeidspartnerne til konferansen, som samlet omlag 330 fagfolk, pårørende og brukere.

Verdensdagen for psykisk helse har fått to nye medarbeidere, Torodd Eriksen som koordinator, og Hanne Cathrine Gullerud som prosjektmedarbeider. Truls Bjaaland har vært koordinator for Verdensdagen fra 2003, men gikk fra 1. desember gikk over i ny stilling i Mental Helse. I den forbindelse har Mental Helse rekruttert nye folk til å bringe verdensdagsarbeidet videre.

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen lovte søndag at helseforetakene skal få i oppdrag å øke innsatsen i det psykiske helsevernet. Han håpet også at kommunepolitikerne vil prioritere psykisk helsearbeid neste år, og ikke skjære ned på tilbudene. Hanssen sa dette i en radiodebatt med generalsekretær Mette Kammen i Mental Helse og lederen i Norsk Psykiatrisk Forening, Jan Olav Johannessen.

Mental Helse ble omfavnet av alle, av Helse- og omsorgsdepartementet, fra Norsk Psykiatrisk Forening, av Psykologforeningen og Helsedirektoratet, da foreningen markerte sitt 30 års jubileum på Gardermoen fredag.

Årets uttelling for Mental Helse ble på 4,8 millioner, fordelt på 17 prosjekter. 111 organisasjoner fikk utdelt 230 millioner under Extra-tildelingen 2008. Prosjektleder Lene Pettersen i Mental Helse jublet for 544.000 til videreutvikling av samarbeidsprosjektet Kameratstøtte.no

Riksrevisjonen avdekker alvorlige mangler i kunnskap om regelverk og mangelfull informasjon til pasient og lege. Rapporten viser at det fortsatt er et langt stykke å gå før tilbudet til mennesker med psykiske lidelser er godt nok, konkluderer generalsekretær Mette Kammen.

Med Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 er satsingen på habilitering og rehabilitering utsatt nok en gang. Mens Stortinget behandler budsjettforslaget, holder Rehabiliteringsaksjonen demonstrasjon utenfor Stortinget 9. desember.

Norges forskningsråd og Rådet for psykisk helse samarbeider om konferansen som i år tar opp tre svært aktuelle temaer: Brukermedvirkning i forskning, resiliens og alvorlige psykiske lidelser og livshendelser

Hun fikk diagnosen schizofren - og gikk inn og ut av institusjoner i ti år. Nå har Arnhild Lauveng fått Schizofrenidagenes pris for sitt arbeid innen psykiatrien.

Kompetansesenteret i Trondheim er i etableringsfasen og vil ha i oppgave blant annet å stimulere, understøtte og videreutvikle det psykiske helsearbeidet i kommunene. Senteret er det første i sitt slag. Prioriterte mål vil blant flere være å styrke den tverrfaglige samarbeidskompetansen og videreutvikle arbeidsmåter som fremmer brukernes mestring av hverdagslivet.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.