Nytt verktøy måler pasienttilfredshet

Psykiatrisk Klinikk ved Stavanger Universitetssykehus er først ute med å ta i bruk et nytt evalueringsverktøy for pasientene. - Jeg håper flest mulig vil benytte anledningen til å ta det i bruk. På den måten kan vi bidra til å bedre behandlingstilbudet, sier Målfrid J. Frahm Jensen i Mental Helse Sørvest.

Tekst : Guro Waksvik

- Vi har fått et nytt enestående system for pasienttilfredshet, og hittil er vi det eneste sykehuset i landet som tar dette i bruk. Evalueringen skal gi et godt mål på om pasientene er fornøyd med behandlingen og med personalet, sier sjefslege Jan Olav Johannessen ved Psykiatrisk Klinikk.

Evalueringsverktøyet omfatter alle distriktspsykiatriske sentre organisert inn under psykiatrisk klinikk og alle poliklinikker og avdelinger på sykehuset. Skjemaet blir sendt hjem til alle som har vært innlagt, eller som har mottatt poliklinisk behandling. Skjemaet er enkelt å fylle ut, og har spørsmål som handler om mellommenneskelige forhold som respekt og trygghet, i tillegg til mer konkrete punkt om selve behandlingen. Evalueringene er anonyme, og går direkte til den avdelingen pasienten har vært tilknyttet.

- For oss vil dette bidra til at vi blir bedre. Vi ønsker å konkurrere på dette med tilfredshet, sier Johannesen.

Verktøyet er i en utprøvingsfase, og vil justeres og endres underveis. Fra 1. desember blir resultatene tilgjengelig på nett. Andre sykehus har meldt sin interesse, og forhåpentligvis vil det etter hvert taes i bruk over hele landet.

- Jeg håper svarprosenten vil bli så høy som mulig. Brukerorganisasjonene kan bidra med å motivere sine medlemmer til å ta verktøyet i bruk, sier Johannesen.

Positiv
- Jeg synes dette er veldig bra og håper flest mulig vil benytte anledningen til å si hva de mener. Evalueringen vil bli en rettesnor for de ansatte, og vil forhåpentligvis bidra til positiv endring, slik at helsepersonell blir mer bevisst handlinger og språkbruk. Hvordan vi føler vi blir møtt har stor betydning, sier Målfrid J. Frahm Jensen i Mental Helse Sørvest.

Hun mener det vil bli opp til ledelsen ved hver enkelt post, poliklinikkene og de distriktspsykiatriske sentrene å bestrebe seg på å bruke evalueringene konstruktivt.

- Skjemaet er enkelt å fylle ut, og er heller ikke tidkrevende. Jeg håper på sikt dette vil resultere i bedre behandling for pasientene. I neste omgang må vi få noe liknende for de pårørende. Kanskje et enda enklere skjema. Viktige punkt er hvordan de pårørende blir mottatt og hvor god informasjon de får underveis, sier Ingvald Espedal fra Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri.

Både Frahm Jensen og Espedal mener de som brukerrepresentanter har et godt samarbeid med Psykiatrisk Klinikk.

- De lytter, og vi blir hørt på, sier Frahm Jensen.

Konkurranse
Evalueringsverktøyet er utviklet i samarbeid mellom SINTEF, SUS, Helse Vest IKT og Corporator. Anonyme tilbakemeldinger fra pasientene blir systematisert og vil gi et bilde av hvordan den enkelte pasient opplever behandlingstilbudet og de ansatte. Evalueringene blir tilgjengelige på nett. Slik kan hver enhet se både hvordan de selv og andre blir vurdert.

- Jeg synes det er inspirerende med konkurranse. Det handler om å strekke seg og bli inspirert til innsats og endringer. For meg er det motiverende med konkurranse. Evalueringene vil gi oss tilbakemeldinger på hva vi må bli bedre på, sier Anne Lise Øxnevad, seksjonsleder ved multiseksjonen, Psykiatrisk Klinikk.

Opprettet: 27.11.2007 | Sist endret: 27.11.2007

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.