2007

-Flere mobbesaker ville bli avdekket hvis legene gjorde jobben sin – og meldte slikt saker inn til Arbeidstilsynet, mener Grace Beathe Mathisen, daglig leder ved Arbeidslivstelefonen. I stedet for rapportering til Arbeidstilsynet skriver legen ut medisiner mot depresjon.

- Sliter du med å komme i gang med livet ditt? Føler du deg utafor, annerledes og ensom? I høst erfarte en gruppe ungdommer i Skien at tilbudet ”Pausa” i regi av Mental Helse Kompetanse ga dem ny giv. Nå er pilotprosjektet blitt et prosjekt som skal gå over foreløpig ett år.

- En sammenslåing av Helse Øst og Helse Sør kan gå ut over kvaliteten på tjenestetilbudet, og jeg frykter psykiatrien vil lide, sier Egil Mundal Martinsen i Mental Helse. Martinsen sitter i det regionale brukerutvalget i Helse Sør.

Underskriftskampanjen Rehabilitering til alle som trenger det, er satt i gang for å påvirke politikerne til økt satsing på rehabilitering. Det betyr krav om økte ressurser, bedre kvalitet og styrking av retten til rehabilitering.

Statsminister Jens Stoltenberg har forsikret at arbeidet for en bedre psykisk helse skal fortsette etter at Opptrappingsplanen er over neste år. I en tale til 500 helsearbeidere i Trondheim sa Stoltenberg at selv om vi har nådd de fleste målene som kan telles i planen, vet vi for lite om kvaliteten. Brukermedvirkning er en forutsetning for å nå målene i planen, sa han, og la til at brukerne til syvende og sist må avsi dommen om vi har lyktes med de høye målsettingene. – En lovende tale, sier generalsekretær Olav Kasland i Mental Helse.

Du skal være ganske tøff, når du forteller din egen historie til andre ungdommer. Mental Helse Ungdom utdanner hvert år ungdomskontakter til undervisningsopplegget "venn1.no". De blir rollefigurer for andre ungdommer, og skreller vekk litt av det mystiske ved å ha psykiske problemer.

Det er de konfliktene som får lov til å utvikle seg som er helsefarlige, og som kan ende i alvorlige personkonflikter og mobbing, sier daglig leder for Arbeidslivstelefonen Grace Beathe Mathisen. En anslår at miljøet på arbeidsplassen er årsaken til hver femte sykemelding.

Startskuddet for Verdensdagen for psykisk helse 2007 gikk i helgen på Soria Moria i Oslo. Tema i år er ungdom og psykisk helse. Første etappe ble en tøff innføring i mediehåntering for fylkeskontaktene – Verdensdagens uunnværlige støttespillere.

Det ble en stor dag for Mental Helse Ungdom Akershus, Flerkulturell gruppe . Rådet for Psykisk Helse hadde bestemt at det var vår gruppe som skulle få den gjeve prisen. Tidligere har prisen blitt utdelt til blant annet tidligere Statsminister Kjell Magne Bondevik.

Den andre konferansen om psykisk helsevern i et nytt årtusen arrangeres på Hamar i september.

KREM, landets første talent og ressurssenter, kunne denne uken se tilbake på et års suksessfull drift. Mental Helse Kompetanse har et faglig samarbeid med KREM.

Den etterspurte organisasjonshåndboka til Mental Helse er ferdig. Teksten er revidert, boka har spiralinbinding og er trykket i fire farger. Håndboka er først og fremst et viktig verktøy i arbeidet som tillitsvalgt i Mental Helse.

Politioverbetjent Finn Abrahamsen i Oslo politidistrikt mottok i går Kommunikasjonsprisen 2006. Prisen på 10 dagsverk fra Norges fremste kommunikasjonseksperter gir han videre til Mental Helse. - Prisen kommer godt med i deres arbeid, det er hyggelig å gjøre noe for dem, for de gjøre en kjempejobb, sa Abrahamsen da han fikk prisen.

Den første helgen i mars holdt Mental Helse Ungdom sin tredje Landskonferanse. I løpet av samlingen ble sosialpolitisk program, vedtekter og handlings- og styringsplan for Mental Helse Ungdom gjennomgått og forslag til endringer sendt videre. Innen helgen var over kunne også et nytt styre bli presentert.

Ungdom og psykisk helse står på dagsorden når Verdensdagens dialogkonferanser arrangeres i alle landets fylker. Startskuddet gikk i Stavanger 6. mars.

Helgen 9. – 11. mars gikk årets konferanse i regi av Studentenes landsforbund av stabelen i Bodø. Temaet i år var ”Alle studenter har en psykisk helse.”

Etter den fjerde dialogkonferansen i regi av Verdensdagen for psykisk helse kan arrangørene telle 1000 påmeldte til nå. Konferansene sprenger alle tidligere rammer, sier kooordinator Truls Bjaaland i Mental Helse. I fjor var det totalt 1400 deltakere på 21 konferanser.

Det kan se ut som om det går en depresjonsepidemi blant unge i Europa, sier forsker og fastlege Ole Rikard Haavet. Fastleger er som folk flest - vi vil jo helst se unge mennesker som friske, sier han til NRK-Dagsnytt. Nå arbeider Haavet og danske kolleger med å utvikle et spørreskjema som kan hjelpe fastlegene til å avsløre depresjon hos unge pasienter, og dermed forhindre at det utvikler seg så langt at de sklir ut i psykiatrien.

Generalsekretær Olav Kasland slutter i Mental Helse Norge for å bli NAV-sjef på Notodden. Han understreker at det ikke er noen forhold i organisasjonen som gjør at han slutter, men hensynet til egne barn. En generalsekretær må regne med lange arbeidsdager. –Jeg vil ikke gå glipp av barnas oppvekst, sier Olav Kasland.

Arbeidslivstelefonen hadde en kraftig pågang i januar og februar i år, fra folk som har opplevd mobbing og trakassering på jobben. Det som fikk folk til å ringe, var de voldsomme presseoppslagene om Valla-Yssen-saken, sier daglig leder i Arbeidslivstelefonen, Grace Beathe Mathisen.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.