Hopp til hovedinnholdet

2007

Fra 1. juli 2008 står Solbu ettervernshjem i Oslo uten driftsavtale, fordi Ullevål sykehus (staten) må spare penger. Sykehuset mener at Oslo kommune må betale. – Dette må ordne seg, for pasientene har rett til nødvendig helsehjelp. De får riktig hjelp på Solbu, sa landsleder Anne Grethe Klunderud i NRK P2s magasin Sånn er livet onsdag.

Svært mange ansatte i helsevesenet i Norge får en bok i julepresang. Det er en bok som beskriver overgrep, brudd på menneskerettighetene og dårlig behandling av psykisk syke eller rusa mennesker. To helseministre har gått sammen om å få skrevet boka ”Brev til en minister”, og få den gitt ut i hele 205.000 eksemplarer.

Rådet for psykisk helse har gitt Tabuprisen for 2007 til Elin Sverdrup Thygeson, for hennes mangeårige kamp mot tabuer og arbeid for de svakeste. Da hun fikk prisen av styreleder Ansgar Gabrielsen, kvitterte hun kjapt med at ”dette passet jo bra, siden Oslo kommune har skåret ned støtten til Galebevegelsen med samme beløp”.

I november holdt Jobbing uten Mobbing, et prosjekt i regi av Arbeidstilsynet, en nasjonal konferanse om mobbing. På konferansen fikk man innsikt i metoder og verktøy for å forebygge og håndtere mobbing, trakassering og diskriminering.

Mental Helse opplever at mye positivt har skjedd i løpet av gjennomføringen opptrappingsplanen, men det står fortsatt en del igjen for å sikre god nok kvalitet og samhandling i tjenestetilbudet. Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse, samt nestleder Torbjørn Garberg møtte nylig helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Nettverket, samtalen og likeverdigheten er det primære for professor Jaakko Seikkula. -Vi skaper en form her og nå. I denne formen for dialog ligger det unike muligheter. Vi blir alle jevnbyrdige stemmer, og ressursene til hver enkelt kommer fram, sier Seikkula.

Professor i psykologi John Read, mener det ikke finnes vitenskapelig belegg for begrepet schizofreni. - I løpet av ti år vil diagnosen bli fjernet, sier han.

Har du tatt speilprøven noen gang? Prøv å slappe helt av i fjeset, ikke tenk på noe spesielt. Når ansiktet er falt til ro, kikker du i speilet. Hvordan ser du ut? Ikke som passbildet ditt, forhåpentlig? Er du sur, er du blid? Er du uutgrunnelig? Når Anne Grethe Klunderud er helt avslappet i fjeset, har hun et lite smil i øyekroken. Hun er i utgangspunktet blid.

Psykiatrisk Klinikk ved Stavanger Universitetssykehus er først ute med å ta i bruk et nytt evalueringsverktøy for pasientene. - Jeg håper flest mulig vil benytte anledningen til å ta det i bruk. På den måten kan vi bidra til å bedre behandlingstilbudet, sier Målfrid J. Frahm Jensen i Mental Helse Sørvest.

Mandag 26. november inviterer Kronprinsparet igjen til gjestebud på Skaugum, melder Rådet for psykisk helse. På gjestelisten står blant annet nylig avgått landsleder for Mental Helse, Erling Jahn. Gjestebud ble første gang arrangert i forbindelse med TV-aksjonen Hjerterom i 2004, der inntektene gikk til Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse.

I fjor fikk Mental Helse største utbetaling noensinne med 5 502 000 kroner til 23 prosjekter. I år ble rekorden slått med et brak. Hele 7 049 000 kroner til 27 prosjekter ble organisasjonen tildelt i Extra-kroner gjennom stiftelsen Helse- og rehabilitering.

Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen besøkte i forbindelse med Verdensdagen for forebygging mot seksuelle overgrep Mental Helses administrasjon i Skien. Der fikk hun møte Janne Flittig Jacobsen, lokallagskontakt for Mental Helse i Telemark, som selv har vært utsatt for seksuelle overgrep. – Neste år skal denne dagen få større markering, lovet statsråden.

Nettjenesten Si det med ord - www.sidetmedord.no - har nå vært i drift i ett år. For å forbedre dette tilbudet inviteres alle brukere av Si det med ord til et nettmøte 22. november fra klokken 17.00 til 21.00. Målet med dette er å vite mer om nytteverdien brukerne har av tjenesten.

Undersøkelser viser at ledere gjennomgående står for 50-80 prosent av all mobbingen på arbeidsplassen. Fem prosent av norske arbeidsdyktige mobbes til enhver tid. - I samtaler med innringere får vi høre mange tragiske historier fra arbeidslivet. Arbeidsplassen er det stedet vi oppholder oss mest ved siden av hjemmet, og arbeidet påvirker i stor grad livet til den enkelte, sier Grace Beathe Mathisen, daglig leder ved Arbeidslivstelefonen.

Sosialangst blant barn og unge, er det mulig å forebygge? Mental Helse Oslo, i samarbeid med Oslo kommune arrangerer temadag om sosialangst mandag 19. november i Folkets Hus i Oslo. Ca.15 prosent av Norges befolkning lider av sosial fobi – temadagen inviterer ulike målgrupper til aktuelle foredrag.

I Tromsø, Bergen, Oslo og Trondheim inviterer Rådet for psykisk helse til konferansen Rådslag 2008 i perioden 14-29. januar. Foredragsholderne, flere tilknyttet Mental Helse, har som et overordnet mål å finne løsninger for bedre psykisk helse i årene som kommer.

Det er stort at 1500 unge mennesker sitter som tente lys og lytter, åpner sansene og lærer om psykisk helse, sier informasjonskonsulent i Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, Elin Skogen. Oppslutningen var rekordhøy da Kulturruss gikk av stabelen i Stavanger.

På oppdrag fra Oslo kommune Helse- og velferdsetaten og i samarbeid med Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri Oslo (LPP Oslo) gjennomfører Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) en undersøkelse blant pårørende til personer med psykiske lidelser i Oslo. Undersøkelsen videreformidles nå også gjennom Mental Helse. Undersøkelsen vil kartlegge hvordan pårørende opplever Oslo kommunes tjenestetilbud til personer med psykiske lidelser.

...and the winner is: Anne Borgen fra Svelvik i Vestfold! Generalsekretær Mette Kammen og nyvalgte landsleder Anne Grethe Klunderud (bildet) trakk ut vinnerne av vervekonkurransen på landsmøtets siste dag, med deltakerne på landsmøte som vitne.

Et klart flertall gikk inn for landsstyrets forslag til økning av medlemskontigenten. Et enkeltmedlemskap vil i neste landsmøteperiode koste 275 kroner, som er en økning på 45 kroner. Ungdomsmedlemskap øker tilsvarende, fra 115 til 160.

Blomstene drysset over Verdensdagen for psykisk helse, da landsmøtet i Mental Helse behandlet en kort rapport om utviklingen av dagen. Markeringen i Norge er noe helt spesielt i forhold til det som skjer i de andre nordiske og europeiske land, sa landsleder Erling Jahn.

Landsmøtet i Mental Helse ble åpnet med 58 delegater i salen, mens de fleste gjestene og flere fylkeslag sto igjen på tåkelagte flyplasser rundt i landet. Den eneste av gjestene som rakk fram, var ordfører Johan Arnt Elverum i Stjørdal. Han leder en kommune i sterk vekst, med milliardinvesteringer i flyplassen, Statoil Hydro som motor i næringslivet og kraftig vekst i folketallet.

Det er landsmøtetid i Mental Helse, og i løpet av helgen 26. til 28. oktober skal blant annet en ny landsleder være på plass. Erling Jahn går av etter 9 år i denne viktige lederposisjonen. Mental Helse avholder landsmøte hvert tredje år, og i år samles nesten 150 delegater, observatører, administrasjon og gjester seg på Rica Hell Hotell i Stjørdal.

Fra tid til annen får Arbeidslivstelefonen henvendelser fra folk som ikke makter jobben på grunn av en arbeidskonflikt. - En innringer fortalte nylig at hun hadde fått en telefon fra NAV, der de orienterte om at utbetaling av sykepenger vil bli stoppet fordi årsaken til fraværet skyldes en arbeidskonflikt, forteller rådgiver ved Arbeidslivstelefonen Martin Holm.

Da Mental Helses Hjelpetelefonen startet opp i 1992 fikk telefonvaktene 20.000 samtaler det første året. 15 år etter har antall henvendelser økt til 60.000. I dag teller Hjelpetelefonen 19 faste vakter, pluss 16 ekstravakter. Fem av de ti første telefonvaktene, samt Hjelpetelefonens "mor", Einfrid Halvorsen, ble gjort stas på ved markeringen av 15. årsdagen.

Mental Helses nettjeneste Si det med ord, får stadig flere brukere. - I oktober har vi hatt et oppsving, mye takket være Verdensdagen for psykisk helse, samt at vi har sendt ut informasjonsmateriell, sier prosjektleder Lene Pettersen. Nettjenesten hadde en topp på 10. oktober med 130 besøk, mot normalt på ca. 100.

Tusener av medlemmer i Mental Helse var med på ett eller flere arrangementer rundt Verdensdagen for psykisk helse. Lederen for Mental Helse Ungdom, Adrian Kjølø Tollefsen, var med på seks av dem, bare onsdag. Samtidig forberedte han et stormøte på Youngstorget lørdag, og fikset et ekstra møte med helseministeren.

10.oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Dagen i dag markeres over hele landet med godt og vel 1500 arrangementer. På TV2 ble Mental Helses "Åpenhetsprisen 2007" delt på God morgen Norge, som i år gikk til Marco Elsafadi.  - Prisen får du for din innsats for ungdom som sliter med å få orden på livet sitt, sa Adrian Kjølø Tollefsen, leder i Mental Helse Ungdom. Ungdom og psykisk helse er tema for årets Verdensdag.

Det psykiske helsearbeidet i kommunene har store utfordringer i årene som kommer. Når opptrappingsplanen for psykisk helse avsluttes i 2008 må det mer penger til, mener Mental Helse.

Vår økonomileder gjennom flere år har valgt å slutte, og vi søker derfor etter en ny økonomileder. Økonomi- og administrasjonsleder har det overordnede ansvaret for økonomiforvaltning og økonomistyring, finansiering, regnskapsføring, budsjettering og kostnadskontroll for Mental Helse Norge, som organisasjon og bedrift.

21.-22. november arrangeres en konferanse hvor man stiller spørsmål omkring temaet ”hvordan blir kvinner med erfaringer av overgrep og vold forstått og møtt i psykisk helsefeltet.” Konferansen arrangeres i Helsinki, Finland.

Drammenkonferansen "Aktivitet og arbeid – veier tilbake" setter arbeid, unge og psykisk helse på dagsorden 5. oktober ved Rica Park Hotell i Drammen. 6. oktober vies til likemannsarbeid - det vil si hvordan man som bruker kan benytte sin erfaring til dem som er i samme situasjon. Det er Mental Helse Norge og Mental Helse Buskerud som står bak arrangementet.

Samme dag som Mental Helse Telemark og Bø kommune arrangerte fagdag om seksuelle overgrep og incest la Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellom fram en ny oppsiktvekkende rapport om seksuelle overgrep mot barn og ungdom. - Sett overgrep og incest på dagsorden, og snakk høyt, sa foredragsholder Janne Flittig Jacobsen, som selv ble misbrukt som barn.

Den gjennomsnittlige ventetiden for behandling i barne- og ungdomspsykiatrien er nå 79 dager, viser tall fra Norsk pasientregister. – Det bør innføres en ventelistegaranti for barn og unge med psykiske problemer. Det vil kunne være med på å forhindre flere selvmord årlig, sier ungdomssekretær Ole Marius Vollen i Mental Helse Ungdom

Mental Helse har fått ansvaret for å forvalte innsamlede midler fra psykologistudentenes hjelpeaksjon PsychAid. Pengene er fra fjordårets innsamlingsaksjon, hvor målet var innvandrere og flyktninger med psykiske lidelser. Det gis kr. 15.000 som et engangsbeløp til oppstart av flerkulturelle grupper.

- Konferansen har gitt tro og håp for framtidens arbeid inne psykisk helse, sier Monica Landsverk, fylkesleder i Mental Helse Telemark. Hun håper framtidens psykiske helsearbeid vil være preget av mindre medisiner og mer medmenneskelighet.

Musikalske utpust, allsang og dialogen som verktøy. I går deltok blant annet lege, musiker og forfatter Audun Myskja og professor i psykologi Jakko Seikkula (bildet) på konferansen Hvis vi skulle starte på nytt, som holdes på Hamar.

Mental Helses sentralbord er oppe mellom 08.30 til 14.00 hver dag. Etter klokka 14.00 ringer du på direktenummeret, eventuelt mobilnummeret til den medarbeideren du vil snakke med. Opplysning om telefonnummer/mobilnummer finnes på nettsidene til Mental Helse under "Om oss".

De regionale helseforetakene fikk i romjula en påminnelse fra statsråd Sylvia Brustad om støtte til lokale brukerorganisasjoner. Mental Helse har påvist store forskjeller i støtten fra helseforetakene til fylkeslagene, og statsråden fant grunn til å minne om at brukernes reelle medvirkning og innflytelse er et grunnleggende prinsipp i Opptrappingsplanen for psykisk helse.

Undervisningsopplegget venn1.no til Mental Helse seiler i medvind. I 2005 fikk 1400 elever i den videregående skole være med på denne undervisningen, mens hele 6000 elever fikk delta i undervisningsopplegget i 2006. Formålet er å forebygge psykisk sykdom.

-Flere mobbesaker ville bli avdekket hvis legene gjorde jobben sin – og meldte slikt saker inn til Arbeidstilsynet, mener Grace Beathe Mathisen, daglig leder ved Arbeidslivstelefonen. I stedet for rapportering til Arbeidstilsynet skriver legen ut medisiner mot depresjon.

- Sliter du med å komme i gang med livet ditt? Føler du deg utafor, annerledes og ensom? I høst erfarte en gruppe ungdommer i Skien at tilbudet ”Pausa” i regi av Mental Helse Kompetanse ga dem ny giv. Nå er pilotprosjektet blitt et prosjekt som skal gå over foreløpig ett år.

- En sammenslåing av Helse Øst og Helse Sør kan gå ut over kvaliteten på tjenestetilbudet, og jeg frykter psykiatrien vil lide, sier Egil Mundal Martinsen i Mental Helse. Martinsen sitter i det regionale brukerutvalget i Helse Sør.

Underskriftskampanjen Rehabilitering til alle som trenger det, er satt i gang for å påvirke politikerne til økt satsing på rehabilitering. Det betyr krav om økte ressurser, bedre kvalitet og styrking av retten til rehabilitering.

Statsminister Jens Stoltenberg har forsikret at arbeidet for en bedre psykisk helse skal fortsette etter at Opptrappingsplanen er over neste år. I en tale til 500 helsearbeidere i Trondheim sa Stoltenberg at selv om vi har nådd de fleste målene som kan telles i planen, vet vi for lite om kvaliteten. Brukermedvirkning er en forutsetning for å nå målene i planen, sa han, og la til at brukerne til syvende og sist må avsi dommen om vi har lyktes med de høye målsettingene. – En lovende tale, sier generalsekretær Olav Kasland i Mental Helse.

Du skal være ganske tøff, når du forteller din egen historie til andre ungdommer. Mental Helse Ungdom utdanner hvert år ungdomskontakter til undervisningsopplegget "venn1.no". De blir rollefigurer for andre ungdommer, og skreller vekk litt av det mystiske ved å ha psykiske problemer.

Det er de konfliktene som får lov til å utvikle seg som er helsefarlige, og som kan ende i alvorlige personkonflikter og mobbing, sier daglig leder for Arbeidslivstelefonen Grace Beathe Mathisen. En anslår at miljøet på arbeidsplassen er årsaken til hver femte sykemelding.

Startskuddet for Verdensdagen for psykisk helse 2007 gikk i helgen på Soria Moria i Oslo. Tema i år er ungdom og psykisk helse. Første etappe ble en tøff innføring i mediehåntering for fylkeskontaktene – Verdensdagens uunnværlige støttespillere.

Det ble en stor dag for Mental Helse Ungdom Akershus, Flerkulturell gruppe . Rådet for Psykisk Helse hadde bestemt at det var vår gruppe som skulle få den gjeve prisen. Tidligere har prisen blitt utdelt til blant annet tidligere Statsminister Kjell Magne Bondevik.

Den andre konferansen om psykisk helsevern i et nytt årtusen arrangeres på Hamar i september.

KREM, landets første talent og ressurssenter, kunne denne uken se tilbake på et års suksessfull drift. Mental Helse Kompetanse har et faglig samarbeid med KREM.

Den etterspurte organisasjonshåndboka til Mental Helse er ferdig. Teksten er revidert, boka har spiralinbinding og er trykket i fire farger. Håndboka er først og fremst et viktig verktøy i arbeidet som tillitsvalgt i Mental Helse.

Politioverbetjent Finn Abrahamsen i Oslo politidistrikt mottok i går Kommunikasjonsprisen 2006. Prisen på 10 dagsverk fra Norges fremste kommunikasjonseksperter gir han videre til Mental Helse. - Prisen kommer godt med i deres arbeid, det er hyggelig å gjøre noe for dem, for de gjøre en kjempejobb, sa Abrahamsen da han fikk prisen.

Den første helgen i mars holdt Mental Helse Ungdom sin tredje Landskonferanse. I løpet av samlingen ble sosialpolitisk program, vedtekter og handlings- og styringsplan for Mental Helse Ungdom gjennomgått og forslag til endringer sendt videre. Innen helgen var over kunne også et nytt styre bli presentert.

Ungdom og psykisk helse står på dagsorden når Verdensdagens dialogkonferanser arrangeres i alle landets fylker. Startskuddet gikk i Stavanger 6. mars.

Helgen 9. – 11. mars gikk årets konferanse i regi av Studentenes landsforbund av stabelen i Bodø. Temaet i år var ”Alle studenter har en psykisk helse.”

Etter den fjerde dialogkonferansen i regi av Verdensdagen for psykisk helse kan arrangørene telle 1000 påmeldte til nå. Konferansene sprenger alle tidligere rammer, sier kooordinator Truls Bjaaland i Mental Helse. I fjor var det totalt 1400 deltakere på 21 konferanser.

Det kan se ut som om det går en depresjonsepidemi blant unge i Europa, sier forsker og fastlege Ole Rikard Haavet. Fastleger er som folk flest - vi vil jo helst se unge mennesker som friske, sier han til NRK-Dagsnytt. Nå arbeider Haavet og danske kolleger med å utvikle et spørreskjema som kan hjelpe fastlegene til å avsløre depresjon hos unge pasienter, og dermed forhindre at det utvikler seg så langt at de sklir ut i psykiatrien.

Generalsekretær Olav Kasland slutter i Mental Helse Norge for å bli NAV-sjef på Notodden. Han understreker at det ikke er noen forhold i organisasjonen som gjør at han slutter, men hensynet til egne barn. En generalsekretær må regne med lange arbeidsdager. –Jeg vil ikke gå glipp av barnas oppvekst, sier Olav Kasland.

Arbeidslivstelefonen hadde en kraftig pågang i januar og februar i år, fra folk som har opplevd mobbing og trakassering på jobben. Det som fikk folk til å ringe, var de voldsomme presseoppslagene om Valla-Yssen-saken, sier daglig leder i Arbeidslivstelefonen, Grace Beathe Mathisen.

Brukerlærerne foretar en styrt avvikling for å gå inn i «Erfaringsakademiet». Dette skal være et nasjonalt akademi med hovedfokus på bruker- og pårørendeopplæring. Akademiet er en del av Mental Helse Kompetanse. - En heldig løsning for oss, sier tidligere leder for Brukerlærerne Thor Helgesen (bildet).

Hver 15. ungdom i 15-16-årsalderen har siste året prøvd å skade seg selv. Nå er det åpnet et unikt behandlingstilbud i Molde for ungdom som ikke greier å regulere følelsene sine. Britt Evy Nerland fra Mental Helse fikk æren av å klippe snora.

Mens Mental Helses sentralbord er stengt hele påskeuken, vil som alltid Hjelpetelefonen holde sine linjer på 810 30 030 åpne hele døgnet. Nettjenesten Si det med ord er betjent fram til påskens helligdager. Arbeidslivstelefonen på 815 44 544 har også vanlig åpningstid fram til helligdagene.

Fra skjærtorsdag til første påskedag ble nummeret til Hjelpetelefonen oppringt 1878 ganger. 667 av disse ble besvart, som er en svarprosent på 35,5. Det er alvorlig at svarprosenten er så lav med tanke på de som trenger noen å snakke med, sier daglig leder Mette Kammen.

Flere meldinger enn forventet kom inn til Hjelpetelefonens nettjeneste Si det med ord i løpet av påsken. Snittalderen ligger på 25 år, og de skriver om alvorlige problemer. Flere unge skriver om spiseforstyrrelser, men også om depresjoner og selvmordstanker.

I januar, februar og mars ringte nesten dobbelt så mange til Arbeidslivstelefonen enn på samme tid i fjor. Arbeidslivstelefonen viser at folk har et stort behov for å ringe en uavhengig instans der de får svar med en gang, for å få hjelp i en konkret situasjon.

Søndag vedtok Venstres landsmøte enstemmig å utrede Rogaland Venstres forslag om fastpsykolog til alle. Initiativtaker til forslaget om fastpsykolog, Per A. Thorbjørnsen (bildet), er fornøyd etter helgens landsmøte i Bergen.

12. april stod i menneskerettighetenes tegn da Mental Helse Kompetanse i samarbeid med menneskerettighetsutvalget i LPP, Gro Hillestad Thunes nettverk og Rådet for psykisk helse arrangerte strategimøte hvor temaet var menneskerettigheter for psykiatriske pasienter. Inga Marte Thorkildsen (SV) var også tilstede, og oppsummerte med en lang liste over hva hun vil bidra med.

19. april 1997 la daværende helseminister Gudmund Hernes fram stortingsmeldingen som skulle bli forløperen til Opptrappingsplanen for psykisk helse. Ti år etter spør Mental Helse hvorfor Norge fremdeles ligger på verdenstoppen i tvangsbruk i psykiatrien.

Ungdommen i Mental Helse har helt klart satt sitt preg på dialogkonferansene i år. Med klare røster har de fortalt hva det betyr å slite psykisk når man er ung, sier Truls Bjaaland, koordinator for Verdensdagen for psykisk helse. Totalt deltok 1500, fordelt på 21 konferanser.

Hver mandag ettermiddag siden januar har ungdommene i vekst- og mestringsgruppa ”Mitt liv” møttes i trivelige lokaler i Grønnegata i Hamar. – For å være sosial, sier "Anne" (17). – Jeg har ikke så mye annet å fylle hverdagen min med. – For å få utløp for det kreative, sier "Tone" (21) mens hun former leirefiguren.

Det blir nå innført nye rapporteringskrav for privatpraktiserende psykologer og psykiatere som har avtale med et regionalt helseforetak. Hensikten er å bedre oversikten over det totale hjelpetilbudet i spesialisthelsetjenesten for mennesker med psykiske lidelser

Som tidligere år inviterer Mental Helse Kompetanse til konferanse for bruker- og pårørendeorganisasjonene innen psykisk helsefeltet.

Med tema ungdom, kultur og psykisk helse samlet URO-konferansen i Kristiansand et bredt spekter av fagfolk. Film, drama, musikk og foredrag dannet rammen for konferansen, som nå tar mål av seg å bli en årlig begivenhet.

Bruken av tvangsmidler i psykisk helsevern har økt fra 2001 til 2005 viser en fersk Sintef-rapport. Dette til tross for at ett av målene i Opptrappingsplanen for psykisk helse er å redusere tvang. – I 2002 ba Mental Helse om en granskning av det psykiske helsevern på grunn av økt tvangsbruk, men ble avvist, sier Erling Jahn, landsleder i Mental Helse.

Etter at Olav Kasland har sluttet som generalsekretær i Mental Helse er nå daglig leder for Hjelpetelefonen og assisterende generalsekretær Mette Kammen konstituert som generalsekretær. Nestleder ved Hjelpetelefonen Christian Christiansen er konstituert som daglig leder for Hjelpetelefonen.

Arbeidslivstelefonen får stadig flere henvendelser fra personer over 50 som sliter med innpass i arbeidslivet. - Tidligere har vi hatt få telefoner om dette, sier daglig leder for Arbeidslivstelefonen Grace Beathe Mathisen.

Bedre brukermedvirkning sto på dagsorden da seminaret Et godt bofellesskap - Muligheter og utfordringer, gikk av stabelen i Stavanger onsdag 23. mai. Mental Helse var representert med foredragsholder Stein Hansson og flere medlemmer.

P4 meldte onsdag morgen at Sosial- og helsedirektoratet mener at for få psykisk syke blir fratatt førerkortet, og at dette er en svært trafikkfarlig gruppe mennesker. - Dette blir for dumt, sier Anne Grethe Klunderud, nestleder i Mental Helse Norge.

Vakre Triora i Nord-Italia var rammen rundt samlingen for Verdensdagens fylkeskontakter og samarbeidspartnere. 25 deltakere ble også i år invitert ned til skuespiller Per Christian Ellefsens fjellandsby hvor han har sitt Palazzo Capponi - til inspirasjon og refleksjon rundt tema ungdom og psykisk helse.

NAV har for 2007 en total bevilgning over Opptrappingsplanen for psykisk helse på 143 millioner. Gjennom satsingen på Vilje Viser Vei iverksettes mange tiltak over hele landet. Å få brukerne på banen nå er viktig, for det er i år midlene er der, sier Grace Beathe Mathisen, daglig leder i Arbeidslivetelefonen.

Mental Helses nye generalsekretær heter Mette Kammen, og kommer fra stillingen som daglig leder for Hjelpetelefonen/ assisterende generalsekretær. Seks personer ble kalt inn til intervju av 15 søkere, og av disse ble Mette Kammen valgt enstemmig.

Når 2008 er ved veis ende er Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008) over. På en konferanse i Norges Forskningsråd om evalueringen av denne sa blant annet landsleder i Mental Helse, Erling Jahn, at mye positivt er skjedd, men etterlyste forskning på kvaliteten av det som tilbys i det psykiske helsevern.

Menneskerettigheter? Det er noe det syndes mot i Uganda eller Kina eller der omkring, ikke sant? Få begrepet ned fra himmelen og utenrikspolitikken, var den høflige oppfordringen fra Gro Hillestad Thune, da Stortinget møtte organisasjonene for å lære om norske brudd på menneskerettighetene.

Mye fint er skjedd i det psykiske helsearbeidet under Opptrappingsplanen, men det er flere trinn å gå i denne trappa. Til et møte med helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad 19. juni har generalsekretæren og arbeidsutvalget i Mental Helse satt opp en liste over hvor langt vi er kommet. Statsråden vil ha råd om hvordan arbeidet skal videreføres fra og med neste år.

Brukerforum i Stange og Hamar har gjennom prosjektet "Myndiggjøring og medvirkning" utarbeidet et opplæringsprogram for brukermedvirkning, der personer som selv har brukererfaring lærer opp både brukere og tjenesteutøvere.

Sommeren gode nyhet er at det nå er mulig å ringe gratis til Hjelpetelefonen. – Hjelpetelefonen ønsket en fast lav enhetlig pris fra NetCom – men fikk til svar at de ønsket å gjøre en samfunnsinnsats ved å gjøre dette gratis, sier er glad fungerende leder for Hjelpetelefonen, Christian Christiansen.

Sosial- og helsedirektoratet har gitt Hjelpetelefonen en ekstra støtte på 750.000 kroner. Dette sikrer bl.a. en fast drift av nettjenesten www.sidetmedord.no

Mange små drypp, men ingen kvantesprang. Et halvt århundre med forskning har ikke gitt signifikante gjennombrudd som vil få betydning for psykiske lidelser.

Unge mennesker har ikke tid til å vente et år på akutthjelp. Noen av dem mister vi, sier lederen for Mental Helse Ungdom, Adrian Tollefsen. Helseregionen ser til Nord-Norge for å lære hvordan fagfolk kan rekrutteres.

SINTEF Helse har beregnet hvor mange som får hjelp for psykiske problemer og sykdommer på kommunalt nivå. I følge tallene som 26.juni 2007 ble lansert på Kommunal RAPPORTs nettsider er det totalt 100.000 barn og voksne. I dette tallet er det tjenestemottakere med både alvorlige og lettere psykiske sykdommer.

Individuelt tilpasset, fleksibelt, men best av alt: en bekreftelse på at du duger til noe. For Thomas Hansen er JobbResept midt i blinken.

- Sokrates var tøff. Han gjøv løs på sitt bytte, rev og slet i fordommer og selvfølgeligheter, søkte forvirring – og ut fra forvirring, forundring og undring, hjalp han en ny tanke til verden. Men han var altså ikke helt forbilledlig, sier Haakon Gaukstad og kikker vennlig på den lille bysten jeg har bedt ham ta med på Fiasco Bar. Sokrates holder munn i marmoren sin, eller er det gips?

Snart 35. Forfatter, dramatiker og musiker Tore Renberg synes livet er godt å leve. Derfor svømmer han 2000 meter i uken, røyker mindre og spiser mer brokkoli.

Vi er i dag ca. 9500 medlemmer i organisasjonen. Hvis hver og en av oss som er medlem verver ett medlem hver, er vi 19.000! Og det er nettopp det vi ønsker å gjøre - vi verver én! Da har vi for lengst oppnådd målet for denne landsmøteperioden om å bli 12.000 medlemmer. Nestleder i Mental Helse, Anne Grethe Kluderud oppfordrer: ALLE KAN VERVE EN!

5000 personer har ringt Arbeidslivstelefonen som drives av Mental Helse siden oppstarten i 2002. Utstøtelse fra arbeidslivet, mobbing, trakassering, lønn, og sykefravær, er saker som går igjen. Det er arbeidstakers marked, er du i et arbeidsforhold hvor mye er prøvd, men ingenting nytter, bytt jobb, råder daglig leder Grace Beathe Mathisen.

Hjelpetelefonen har hatt en økning på 12 prosent flere henvendelser for første halvår i 2007. De vanligste grunnene til at folk ringte i juni og juli var samlivsproblemer og fordeling av barn i sommerferien. Det dårlige været over store deler av landet ga også mange flere telefonsamtaler.

Mental Helse ser det som viktig og svært positivt at forslaget om utvidelse av Pasientombudsordningen, og støtter med visse endringer forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet. Mental Helse at bruker- og pårørendegrupper blir sterkere ivaretatt gjennom ordningen.

Du trenger bare å verve ett nytt medlem til Mental Helse for å bli med i trekningen av én natt for to personer på et valgfritt Rica hotell. Medlemsvervingen er satt igang for å nå målet for landsmøteperioden 2004-07 er å bli 12.000 medlemmer. Noen er ekstra ivrige, slik som lokallagsleder Åse Skjølberg med 16 nye medlemskap.

- Får barn og unge mer kunnskap om psykiske lidelser øker forståelsen, og følelser som skam og skyld reduseres betraktelig, sier psykolog Stine Svardal. Hun er initiativtaker til gruppene som tilbys barn og ungdom med en psykisk syk mor eller far i Sola kommune.

Opptrappingsplanen for psykisk helse avsluttes i 2008 uten forpliktende planer for hvordan arbeidet skal videreføres i kommune-Norge. I en undersøkelse sier åtte av ti rådmenn at de er bekymret for situasjonen. Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri og Mental Helse Norge krever forpliktende svar fra politikerne før valget.

Bygdedyret har mange liv på samvittigheten. Tor Jonsson ga det navn, før det tok livet hans. Knut Hamsun flyktet fra det. Forresten – det har ingen samvittighet, bygdedyret. I stadig nye skikkelser ligger det og lurer på dem som er annerledes, som stikker seg ut, som finner på noe nytt.

”Det er litt dumt”, sier Charlotta. Det må være årets underdrivelse. Stivbeint byråkrati gjør at hun mister et år på videregående skole, fordi hun er innlagt på Kringsjåtunet. Fordi hun er psykisk syk og får behandling.

Psykologspesialist Kari Lossius ønsker dokumentasjon som gjenspeiler hva den enkelte helsespesialist faktisk kan. - På andre felt i livet velger vi det vi vurderer som best. Den muligheten bør vi ha også når det gjelder valg av behandler, sier hun.

Når Erling Jahn kommer ruslende med en liten ryggsekk, minner han om Ludvig. Du vet han litt engstelige, som har sånn lyst på en lakrisbåt til, og lurer på om han får ligge innerst. Han innrømmer det også, han er litt Ludvig. Men når han nagler en vranten byråkrat eller en unnfallende politiker med blikket, og stemmen blir lav og drepende saklig, da er han en annen. En robot, mener han selv. På landsmøtet i oktober går han av som landsleder i Mental Helse.

Jæren Distriktpsykiatriske senter har stilt to plasser til rådighet for personer som selv bestemmer når de trenger innleggelse – og dermed er tvangsbruken gått ned. Etter en studie- og forsøksperiode på to år ble de to plassene som egentlig het kriseplasser omdøpt til brukerstyrte plasser og gjort permanent.

Mental Helse får stadig nye medlemmer! - Først i september er det registrert 1077 nye medlemskap, mens det på samme periode i fjor var det 995 medlemskap, opplyser organisasjonskonsulent Håkon Røsaker. Også Mental Helses ungdomsorganisasjon vokser, nylig ble medlem nr. 500 registrert. Vervekampanjen fortsetter fram til 1. oktober.

- Mitt inntrykk er at enkelte bedrifter synes IA-avtalen, et inkluderende arbeidsliv, gjør seg best i glass og ramme på direktørens kontor. Da kan man med god samvittighet overfor kunder fortelle at man er en IA-bedrift. Nå er tiden er moden for en sertifisering av tjenesten, sier rådgiver Martin Holm ved Mental Helses Arbeidslivstelefonen.

Med Verdensdagen for selvmordsforebygging som bakteppe, lanserte Målfrid J. Frahm Jensen diktsamlingen ”gjennom ord” i Sandnes i helgen. Omtrent 50 fant veien til lanseringen, blant annet representanter fra Mental Helse, Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning og Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.

Mental Helse Ungdom arbeider for innføring av ventelistegaranti for barn og unge med psykiske problemer. - Vi mener bestemt at dette vil kunne være med på å hindre flere selvmord årlig i Norge, sier leder i Mental Helse Ungdom, Adrian W. Kjølø Tollefsen, på Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september.

Utfordringene handler om kultur, holdninger, menneskesyn og makt. Vi må tørre å tenke nytt, og vi må ha noen ideer og drømmer om hvor vi vil sammen. Det viktigste er tjenester for brukerne på brukernes premisser, sa generalsekretær i Rådet for psykisk helse Sunniva Ørstavik (bildet), under åpningen av konferansen Hvis vi skulle starte på nytt, på Hamar 11. september.

- Den som ikke blir sett, respektert og lyttet til, vil som siste utvei påkalle oppmerksomhet gjennom symptomer, sier professor og fastlege Eivind Meland.

Pressekontakt

- Politisk rådgiver og informasjonsleder

48 00 60 50

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.