Flott - stå på, sa Brustad

Helseminister Sylvia Brustad besøkte tirsdag Mental Helses hovedkontor på Frogner i Skien. Hun kom i spissen for en delegasjon fra departementet og regjeringspartiene, og var meget interessert i hvordan Mental Helse drives. Hun var full av beundring for den jobben vaktene på Hjelpetelefonen gjør, og forsto at de har reddet liv.

Helseministeren ble invitert av generalsekretær Olav Kasland på Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober, da de to sto på stand utenfor Stortinget. Etter en orientering om organisasjonen og arbeidet som medlemmer og ansatte utfører, fastslo Sylvia Brustad at Mental Helse gjør en meget god og viktig jobb.

På spørsmål fra Brustad, sa generalsekretær Olav Kasland at vi er bekymret for hva som kommer til å skje, når Opptrappingsplanen for psykisk helse løper ut ved utgangen av 2008. Hvis de midlene som er øremerket til psykisk helsearbeid, særlig i kommunene, faller bort, kan utviklingen gå i revers. Sosial- og helsedirektoratet har undersøkt blant rådmennene i kommunene, som også vil ha fortsatt øremerking, slik at midlene blir brukt til psykisk helsearbeid, og ikke til alle andre gode kommunale formål. Og selvfølgelig håper vi å beholde støtten til brukerorganisasjonene.

De rådene Brustad fikk med seg tilbake til Oslo, var blant annet at regjeringen må skaffe de 2.800 boligene som mangler i kommunene, den må legge til rette for fornuftig bruk av de rehabiliteringstilbudene som finnes, og behandlingsapparatet må bli flinkere til å bruke nettverket som folk har, når de blir sjuke.

Statsråden og delegasjonen fikk med seg dette notatet på veien hjem:

Velkommen til en organisasjon i vekst! Hittil i år har vi fått 1350 nye medlemmer, og vi nådde 9.000 medlemmer i morges. Veksten i medlemstallet i år er det største noen gang. Nesten hver uke blir det dannet et nytt lokallag – vi har snart 250 nå, og fylkeslag i alle 19 fylker.

Vi er etterspurt som aldri før. I sommer ba flere fylkesmenn kommunene om å dokumentere brukermedvirkning i det psykiske helsearbeidet. Fylkesmennene holdt igjen millionbeløp fra Opptrappingsplanen, hvis kommunene ikke oppfylte kravet om brukermedvirkning. Da ble det fart på kommunene, og lokallagene våre ble nedringt. Nå opplever vi faktisk et press for å klare bestillingene. Vi har ikke nok folk til å drive opplæring.

Flaskehalsen, både for kommunene og oss, er at det tar tid og penger å lære opp brukere til å bli dyktige medspillere i en kommunal planprosess. Brukerne skal ha en reflektert holdning til sine egne erfaringer, og de skal få fram og presentere andres meninger og erfaringer.

Et eksempel: I Nord-Trøndelag blir nå 11 brukere skolert i metoden ”Bruker spør bruker”, et verktøy som er utviklet av Mental Helse i samarbeid med kommunene og et helseforetak. Det dreier seg om evaluering og kvalitetssikring, og gir kommunene meget pålitelige svar som gjør det mulig å forbedre tilbudet. Nettopp i Nord-Trøndelag manglet det dokumentasjon fra 11 av 24 kommuner, da fristen gikk ut 15. september. Metoden er brukt i Stange også, bl.a.

Det er ikke bare kommunene som spør etter oss. Hjelpetelefonen besvarer alle de henvendelsene den rekker, men det er nok noen som legger på før de får svar. Da vi satte i gang en ekstra linje tidlig i år, økte antall besvarte henvendelser med 25 %.

Sist onsdag åpnet vi nettjenesten sidetmedord.no og den slo an øyeblikkelig. Her kan folk skrive en melding anonymt, og de skal få svar innen 48 timer. De som svarer, er ikke leger eller psykologer, men medmennesker som har innsikt og oversikt. Meldingene de første dagene tyder på at vi når yngre mennesker over hele landet, og at mange finner det lettere å skrive om vanskelige problemer enn å snakke om dem. En større andel av meldingene handler om tyngre saker enn det som er vanlig i Hjelpetelefonen.

Takk for sist under Verdensdagen for psykisk helse, forresten. Vi synes det var flott at statsråden tok seg tid til å stå på stand sammen med oss og 15 andre organisasjoner i en drøy time. Nå har vi holdt opptelling, og det var ca 1600 arrangementer i alt! Vi har aldri før fått så mange bestillinger på materiell. En egen og litt mer dyptloddende evaluering er i gang.

Med andre ord – vi henger i for å klare alle bestillingene – egentlig et luksusproblem for en interesseorganisasjon. Det vi gjerne skulle hatt større muligheter til, er å drive opplæring av brukerrepresentanter til kommunene og helseforetakene. Det vil samtidig styrke oppbyggingen av lokal- og fylkeslag. I Mental Helse vet vi at ildsjeler er nødvendige, men de kan brenne ut også. I et brev til statsråden den 8. august i år tillot vi oss å be om et årlig samlet rammetilskudd på 10 millioner kroner, til erstatning for driftstilskudd som tas fra opptrappingsmidlene. Vi må jo også tenke lenger enn til 1.1.2009. Vi føler at vi har myndighetenes tillit, og med et slikt rammetilskudd skal vi også vise oss tilliten verdig.

Opprettet: 21.11.2006 | Sist endret: 23.11.2006

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.