Hopp til hovedinnholdet

Pressekontakter

2006

Landsstyret i Mental Helse startet i helga arbeidet med å revidere det sosialpolitiske programmet. Det skal gjelde fra landsmøtet neste år og i tre år framover. Programmet skal vise hva Mental Helse forplikter seg til å arbeide for.

Bak Mental Helse Kompetanse sin modell for brukeropplæring står en rekke mennesker med ulik bakgrunn og tilhørighet. - Jeg er imponert over arbeidsviljen, samarbeidsviljen og viljen til kompromiss som ligger bak dette arbeidet, sier Ragnfrid Kogstad, prosjektleder for Mental Helse Kompetanse.

Statistikken for 2006 viser at det fortsatt er en overvekt av kvinner som ringer til Arbeidslivstelefonen. - Vi tror noe av årsaken er at kvinner har lettere for å snakke om problemer enn menn, sier daglig leder Grace B. Mathisen.

Kronprinsparet inviterer til gjestebud på Skaugum, torsdag 30. november 2006. Årets tema er inkludering i arbeidslivet for mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet. Leder i Mental Helse Ungdom Akershus, flerkulturell gruppe, Samad Rah, skal holde appell.

Medlem i Mental Helse nummer 9000 heter Arna Øvrebust (61) og bor i Stordal kommune i Møre og Romsdal. Til daglig jobber hun som helsesøster og psykiatrisk sykepleier. Ganske nylig var hun med på å stifte nytt lokallag i Stordal.

Mental Helse var blant de ti organisasjonene som fikk flest Extra-kroner til prosjektarbeid. Med 5 502 000 kroner fordelt på 23 prosjekter er dette største utbetaling noensinne for organisasjonen. Totalt søkte Mental Helse om 57 prosjekter. Av de 23 som fikk gjennomslag var 13 nye prosjekter. Landsleder i Mental Helse, Erling Jahn var svært godt fornøyd.

Helseminister Sylvia Brustad besøkte tirsdag Mental Helses hovedkontor på Frogner i Skien. Hun kom i spissen for en delegasjon fra departementet og regjeringspartiene, og var meget interessert i hvordan Mental Helse drives. Hun var full av beundring for den jobben vaktene på Hjelpetelefonen gjør, og forsto at de har reddet liv.

De siste årene har medlemmene strømmet til Mental Helse. I neste uke vil vi passere medlem nummer 9000. I den anledning vil vi gjøre litt oppmerksomhet rundt begivenheten, og medlemmet kan vente seg en hyggelig overraskelse i posten!

Etter to døgn i drift, har nettjenesten sidetmedord.no bekreftet at det er behov for en slik tjeneste. 50 personer har registrert seg som brukere. Gjennomsnittsalderen på dem er 33 år, og de kommer fra hele landet. Men ingen vet hvem de er. Meldingene fra dem viser at mange sliter tungt.

Den 28. august 2006 anmeldte Mental Helse Norge styret i fylkeslaget til Mental Helse Østfold til Sarpsborg Politikammer. Anmeldelsen gjelder forfalsket revisjonsberetning i forbindelse med årsrapporteringen for 2005.

Støtten betyr svært mye! Aktivitetene vi organiserer må være subsidiert da våre brukere ofte er uføretrygdet med lav inntekt, sier Ragnhild Håkonsen, leder i Mental Helse Kongberg.

Noen nye og noen gamle - torsdag og fredag sist i oktober var Mental Helses regionsekretærer samlet i Skien. Hensikten var å ønske nyansatte regionsekretærer velkommen, samt å kombinere dette med samling for nettverkskontaktene for Hjelpetelefonen.

Over halvparten av pasienter som tror at de lider av matintoleranse har egentlig angst eller depresjon. – Psykiske faktorer har en mye større betydning enn vi trodde, det er rett og slett det vanlige livet som setter seg i magen til pasientene, sier professor Tone Tangen på Psykiatrisk institutt ved Universitetet i Bergen.

Koordinator for Verdensdagen for psykisk helse, Truls Bjaaland etterlyser eksempler på vellykkede arrangement i forbindelse med årets markering. - Det kan også være et ekstra fin plakat, gode bilder. Send det til oss, dette kan vi bruke som gode eksempler til dialogkonferansen 2008, sier Bjaaland.

Det ble stående applaus for Monika Landsverk, fylkesleder i Mental Helse Telemark, da hun fortalte sin historie under Småbarnsdagane i Førde. Verdensdagen ble markert med en todagers konferanse med sped- og småbarn i risiko på dagsorden.

- Aldri før har vi registrert så mange arrangementer mens vi ennå skriver september. 742 små og store arrangementer er hittil registret. Likevel vet vi mange ikke er kommet med, og det er disse vi etterlyser nå, sier koordinator for Verdensdagen for psykisk helse, Truls Bjaaland.

- Arbeidslivstelefonene opplever at arbeidsgiver skriver under IA-avtalen, men følger ikke opp ansvaret det medfører. Innringerne forteller at oppfølgingsplan ikke blir laget, sier Grace Beathe Mathisen, daglig leder for Arbeidslivstelefonen.

Norske og danske forskere utvikler nå enkle instrumenter som vil gjøre fastlegene i stand til å fange opp ungdommer som er i ferd med å utvikle depresjoner. Målet er å øke treffsikkerheten fra 20% uten slike instrumenter til 95%, sier førsteamanuensis Ole Rikard Haavet. Når testene er ferdig utviklet, vil han ha den beste inn i fastlegenes elektroniske journal i de to landene.

Hamarkonferansen ”Hvis vi kunne starte på nytt” - 30. august til 2. september - er blitt evaluert, og arrangørene har god grunn til å være fornøyd. Konferansen om psykisk helsevern i et nytt årtusen fikk ”terningkast seks” fra ca. 300 brukere og fagfolk.

Da kronprinsparet besøkte Nordfjord psykiatrisenter, ble dørene stengt for pressen. Det var ikke brukerne som ville det, ikke klinikksjefen og ikke kronprinsparet heller, men Slottet og Fylkesmannen ville ikke ha med pressen på et slikt personlig møte. -Er vi ikke kommet lenger, sukker generalsekretær Olav Kasland i Mental Helse.

Hjelper det folk med alvorlige psykiske lidelser å stelle med husdyr? Ja, viser en fersk doktoravhandling. Forskeren fant mindre angst, mindre depresjon og bedre selvfølelse hos mange pasienter. Husdyr er ingen tryllemedisin mot psykiske lidelser, men et nyttig tillegg til vanlig behandling.

Ullevål sykehus vil legge ned Sogn senter for barne- og ungdomspsykiatri når denne tjenesten er bygget opp på Ullevål. Ansatte og enkelte pårørende advarer mot det, men dette er en omstilling i tråd med brukernes ønsker. Ullevål skal ha honnør, sier regionsekretær Siri Bråtane i Mental Helse. Hun sitter i styringsgruppa for nytt psykiatribygg på Ullevål.

Det pakkes og pakkes, mens bestillingene bare strømmer på i forbindelse med årets Verdensdag for psykisk helse. - Vi har til nå fått et sted mellom 700 og 800 bestillinger på materiell, sier en travel koordinator Truls Bjaaland. Det er over dobbelt så mange som i fjor, foreløpig.

Mental Helse Harstads ildsjel, Alberg Fosli, er mannen bak Asfaltprosjektet som blir vist som reklameinnsalg under NRKs ekstratrekningen tirsdag den 29. august. Prosjektet er et tilbud til unge "som trenger å komme bort fra asfalten". Fosli fikk i 2005 Positiv energiprisen av Hålogoland Kraft for dette arbeidet.

Kommunene får ikke utbetalt flere titalls millioner kroner til psykisk helsevern før de blir flinkere til å ta brukerne med på råd, sier fylkeslegen. Det er bra, mener regionsekretær Kirsten Helene Paasche i Mental Helse.

Mental Helse er en av organisasjonene som eier Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon – FFO. Hva FFO bruker tid og krefter på, er derfor av stor betydning for Mental Helse. Tirsdag var den faste ledelsen i FFO på besøk hos Mental Helse på Frogner i Skien.

Det er mange som ønsker kunnskap og kompetanse om sosialangst! Oslo Mental Helse holder i dag seminar med tema ”Hva hjelper?” Det er det tydeligvis flere som spør seg. – Vi har 200 påmeldte, og 100 står på venteliste, sier regionsekretær Siri Bråtane i Mental Helse.

18 deltagere fra Norge og totalt 68 deltakere fra de nordiske land har denne uken vært samlet i Danmark på Nordisk Sommersamling, den 21. i rekken. – Vi nyter hvert solglimt, og regnet har ikke lagt noen demper på oppholdet, sier Christian Christiansen, leder for de norske deltakerne.

Prosjektleder Ann-Kristin Fiskerud i Mental Helse Akershus blir truet på livet fordi hun arbeider med flyktninger og asylsøkere som har psykiske plager. -De vil nok skremme meg til taushet, men jeg blir sinna i stedet, sier Ann-Kristin.

Ta kontakt hvis det trengs mer materiell, vi kan supplere, sier koordinator for Verdensdagen Truls Bjaaland, her sammen med prosjektmedarbeider Terje Flatlandsmo og medarbeider Henning M. Iversen. Materiellet er gratis!

Finnes det andre metoder mot stemmehøring - hørselshallusinasjoner - enn medikamentell behandling? Ja, hevder terapeut Geir Fredriksen, som er invitert av Mental Helse Telemark som foredragsholder 25. august i Bø. Du får også høre Ronny Nilsens historie, som ved hjelp av denne metoden er kvitt stemmene.

Amaliedagene 17-22 august i Oslo arrangeres i år for 8. gang. Tema i år er "Å få leve sitt liv". Dagene er til minne om Amalie Skram, som har fødselsdag 22. august. Arrangør er We Shall Overcome (WSO) i samarbeid med andre brukerorganisasjoner innen psykisk helse.

De som blir evakuert fra et krigs- eller katastrofeområde, må regne med en psykisk reaksjon etterpå. Mandag ettermiddag tok det to timer fra flyet landet på Gardermoen med evakuerte fra Libanon, til de ble sluppet ut til blitzregnet og TV-kameraene i ankomsthallen. Noe av tiden gikk med til råd om reaksjoner.

Fra 1. juli ringer ikke Psykiatrisk legevakt i Oslo tilbake til pasienter som ringer og ber om det. I hvert fall ikke rutinemessig. Lederen for Psykiatrisk legevakt, Eva Næss, mener at legevakten er like tilgjengelig som før, men slik oppleves det ikke av pasienter.

mentalhelse.no presenteres nå i en ny drakt. Vi har forsøkt å bygge videre på det som har fungert bra, og prøvd å gjøre endringer til det bedre, der vi har syntes og fått tilbakemelding på at det har vært nødvendig. Alle elementer er dessverre ikke helt på plass ennå, men vi jobber med saken.

Forbruket av vanedannende sove- og nervemedisiner falt dramatisk, da leger i Danmark skjerpet inn reseptpraksis. Pasientene savnet ikke pillene.

Kunnskapsdepartementet foreslår i revidert statsbudsjett å heve bevilgningen til studieforbundene med 27 millioner kroner. Økningen kommer etter flere år med nedgang. Dette er gledelig nytt for Mental Helse, og det sikrer rammene for uttak av voksenopplæringsmidler for hele organisasjonen.

- Tvangstiltak svekker ofte pasientenes tillit til behandlerne. Hvis man føler seg krenket av å bli behandlet med tvang, stoler man ikke lenger på behandlerne, og kan komme på kant med helsevesenet. Det mener presidenten i Norsk Psykologforening.

Et knapt flertall i Mental Helses landsstyre sa nei til sponsing fra legemiddelindustrien under landstyremøte 12-14 mai. Debatten har gått i organisasjonen siden i høst, og "Mental Helse og sponsing" var oppe som egen sak i landstyre i desember 2005. Nå er det vedtatt - Mental Helse sier ja til sponsing generelt, men nei til legemiddelkroner.

I et åpent høringsmøte om forslaget til endringer i psykisk helsevernloven fikk Mental Helse støtte fra Norsk Psykologforening til kravet om at behandlingskriteriet skal fjernes fra loven som grunnlag for tvangsinnleggelse. Regjeringen har foreslått endringer i loven, som i noen grad styrker rettssikkerheten for pasientene. Men fortsatt skal den faglig ansvarlige kunne bestemme at en pasient skal behandles, enten han vil eller ikke.

I løpet av uke 19 skal den oppgraderte utgavene av Mental Helses nettside være ferdig. Noen små enderinger gjenstår. Ved å bygge opp mentalhelse.no på nytt fra bunnen av vil vi få en raskere og mer brukervennlig løsning. Utseende på nettsiden vil bli lik tilnærmet lik den gamle.

Dette var blant temaene da Mental Helse i regi av Frognersenteret inviterte til samling med brukerorganisasjonene på Norsjø Hotell, Sauherad i Telemark 24-26. april. - Vi ønsker at dette blir en årlig tradisjon, sa Erling Jahn da han avsluttet samlingen onsdag.

Nå får helsepersonell plikt til spørre om også pårørende trenger hjelp. Sosial- og helsedirektoratet har lagt fram en tiltaksplan som tar sikte på å støtte pårørende og hindre at de selv blir syke eller utslitte. Direktoratet vil at pårørendes kunnskap og erfaring skal brukes til å endre praksis, og vil vurdere hvordan taushetsplikten praktiseres.

For andre året på rad holdt Mental Helse appell på Lillestrøm Torv 1. mai. I år var det ungdommen som ytret seg gjennom Samad Rah, leder i Mental Helse Ungdom Flerkulturelt. I sin tale sa blant annet Rah at gode karakterer og plettfri vandel ikke er nok til å få de jobbene flerkulturelle ønsker seg, og mente at grunnen var ”feil navn”.

Sommerens Sinn & Samfunn er klar! Med ny redaktør i stolen kan vi tilby et innholdsmessig variert magasin. Blant annet kan du lese om 18 år gamle Julian Lund som har diagnosen AD/HD og Aspberger syndrom. Ved Ressurssenter for mennesker med utviklingsmuligheter – RMU – har han fått god hjelp.” Uten RMU hadde jeg liggi tynt ann” sier Julian. Senteret er det eneste i sitt slag i Norge.

Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet har sendt ut et nytt rundskriv som gir politiet og det psykiske helsevernet beskjed om å inngå lokale avtaler om hvordan de skal bruke hverandre. Politiet skal ikke være en hentetjeneste når noen skal legges inn i tvungent psykisk helsevern.

Det første fylkeslaget for ungdom i Mental Helse er nå stiftet – i første omgang som et interimsstyre. Begivenheten fant sted i Lillestrøm hvor 20 mennesker hadde funnet veien til Mental Helses lokaler i Tærudgården. – Vi ønsker et åpent og mer varmt samfunn, sa den nyvalgte lederen Silje Holtmon Akø fra Lillestrøm.

Hele Stortingets helse- og omsorgskomite mener at departementet må vurdere om det ene kriteriet for tvangsinnleggelse i psykisk helsevern kan fjernes. Komiteen mener at Mental Helse Norge har kommet med et svært viktig innspill.

Endelig søknadsfrist for prosjektmidler er 22. mai i Mental Helse Norge. Har dere en aktivitet eller ide dere ønsker å komme i gang med, ta kontakt med oss for å få denne vurdert. Kanskje er du kvalifisert for å få tilskudd gjennom Helse- og Rehabilitering.

Å avskaffe fattigdommen i Norge, finnes det nok politisk vilje til å gjennomføre dette? Det er blant temaene som drøftes i regi av Mental Helses Ressurs- og Kompetansesenter, Frognersenteret, på Norsjø hotell i Sauherad dagene 25-26 april. Seminaret setter også fokus på den nye arbeids- og velferdsetaten, NAV-reformen.

Jan Bjurgren (58) tok fra 18. april over som redaktør av Mental Helses magasin Sinn & Samfunn. Bjurgren har mange år bak seg som journalist i NRK. Han har også vært informasjonsrådgiver, og har utgitt fagbøker. – Det er godt å komme til en organisasjon med et grunnsyn jeg har hatt i mange år, sier han.

-På skjærtorsdag i påskeuka var det en merkbar økning i hendvendelser til Hjelpetelefonen, sier Mette Kammen, daglig leder ved Hjelpetelefonen. Siste delen av påsken økte anropene med 25 prosent, sammenlignet med uka før og med forrige påske. Folk ringer hovedsaklig fordi de er ensomme, deprimerte eller har angstproblemer.

- Påsken er for mange en høytid hvor familie og venner samles, og mange føler seg mindre ensomme enn ellers. For andre er høytiden en ekstra påminning om ensomhet og dårlige familie relasjoner, sier Mette Kammen, daglig leder for Hjelpetelefonen.

Hadde vi vært lojale mot dem vi elsker, hadde verden kanskje sett annerledes ut og vært enklere å leve i, sa Sarah Kane, forfatteren av stykket som har rystet publikum over hele Europa. Nå spilles teaterstykke i flere steder i Norge.

Nå er vårens vervekampanje i gang. Og målet er klart. Innen utgangen av 2006 skal Mental Helse Ungdom ha 1000 medlemmer. . I disse dager har alle de til nå 260 medlemmene av Mental Helse fått informasjon om kampanjen i posten. Annen runde blir til høsten, i forbindelse med Verdensdagen.

Mental Helse Alta fikk gleden av å være medarrangør med Brukerlærerne ved leder Odd Inge Fosen for å arrangere kurs i brukermedvirkning. Interessen var stor, så det blir arrangert nok et kurs i mai i uke 21 og 22. På høsten 2006 blir det kurs for de som ønsker å gå videre for å bli brukerlærere.

I år samarbeider psykologstudentenes Hjelpeaksjon med Rådet for psykisk helse og Mental Helse. Aksjonen har fokus på innvandrere og flyktninger med psykiske lidelser. Fra 31. mars til 2. april går psykologstudenter på gata med bøsser! Midlene skal gå til opprettelse av flerkulturelle grupper i Mental Helse i Trondheim, Tromsø og Bergen. På bildet: prisbelønte soul-artisten Sofian på Kick-off festen på Blå i Oslo, som er en av ambassadørene for innsamlingsaksjonen.

Statsråd Sylvia Brustad garanterer for at Mental Helse skal ha midler til videre drift etter opptrappingsplanens avslutning. I et møte med statsråden uttrykte ledelsen i Mental Helse sin bekymring. Brustad mener at Mental Helse gjør en svært viktig jobb, og skal sikres en levedyktig økonomi

Det bevilges midler til tre virksomhetsområder: forebygging, rehabilitering og forskning. Søker du gjennom Mental Helse er søknadsfristen 22. mai. Mental Helse videresender søknaden 15. juni 2006. 1. april vil søknadsskjemaene være tilgjengelig.

Psykologistudentenes Hjelpeaksjon (PsychAid) er en studentdrevet forening som forsøker å samle inn penger som gis i støtte til foreninger/organisasjoner som arbeider med psykiske lidelser og psykisk velvære. I år er fokus innvandrere og flyktninger med psykiske lidelser. Innsamlingsaksjonen foregår 31. mars til 2. april.

De er tente på oppgaven, de vet hva de vil og har handlings- og strategiplanen klar. Mental Helse Ungdom var 3. til 5. mars samlet på Landskonferanse i Trondheim. 29 ungdommer fikk i løpet av konferansen også på plass et nytt styre.

For ett år siden var de fleste innringerne til Arbeidslivstelefonen mellom 40-49 år. Dette har endret seg i løpet av fjoråret. Nå er de fleste innringerne mellom 30-39 år, melder daglig leder ved Arbeidslivstelefonen Grace Beathe Mathisen.

"Hvis vi kunne starte på nytt..." heter konferansen som i dagene 30. august til 2. september skal foregå på Hamar. Konferansen vil vise andre måter å organisere og drive psykisk helsearbeid på, og har valgt å kalle det en fagfestival med vekt på erfaring, undring og endring. Konferansen er støttet av Sosial- og helsedirektoratet.

- Det var spesielt lærerikt å høre om Mental Helse Hjelpetelefonen, sa leder av Mental Helse Ungdom Akershus flerkulturelt lag Samad Rah. Ti medlemmer av laget kom på dagsseminar til Mental Helses administrasjon i Skien for å lære mer om organisasjonen de har engasjert seg i.

Dette sier Birgitte Finne Høifødt, som nå offisielt kan titulere seg som informasjonsleder. - Jeg gleder meg til å komme ordentlig i gang sier Høifødt. Etter å ha vært konstituert informasjonsleder i organisasjonen i trekvart år, skjønte hun at dette var noe hun ville. - Det gav mersmak, og slik jeg ser det nå er dette den komplette jobben for meg forteller hun.

Påmeldingsfristen til den populære Skifestivalen på Geilo er i år satt til 1. mars 2006. Stiftelsen Skifestivalen er et tilbud til personer som har hatt eller har psykiske lidelser. Flere av Mental Helses medlemmer er årlig med på arrangementet, som årlig har ca. 500 deltakere. - Fysisk aktivitet er viktigere enn noengang, både for den psykisk og fysisk helsa, sier leder Kåre Gundersen.

Sosial- og helsedirektoratet (SHDir) inviterer to brukerrepresentanter fra Mental Helse til møte om mål og indikatorer for psykisk helse. Møtene vil finne sted i Stjørdal, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Bodø.

Norges Forskningsråd og Rådet for psykisk helse inviterer til forskningskonferanse om psykisk helse. Konferansen finner sted 30. mars og er gratis.

Konferansen ” Ta tilbake styringen i eget liv ” samlet godt over 100 fagfolk og brukere i Stavanger fredag. Mental Helse Stavanger, Mental Helse Sør Vest og Lokalgruppen av psykiatriske sykepleiere i Rogaland står sammen om prosjektet, som er det første i sitt slag i Norge.

"Ta tilbake styringen over eget liv" heter konferansen som fikk 361 påmeldinger, mens det bare var plass til 100. Konferansen holdes i Stavanger, fredag 10 februar på hotell Alstor. Brukermedvirkning og individuell plan er aktuelle tema. - Får vi økonomiske midler, kjører vi denne konferansen igjen, sier regionsekretær i Mental Helse Torill Horpestad som er praktisk ansvarlig for konferansen.

- Det har generelt for Hjelpetelefonen vært en jevn oppgang i telefonsamtaler siden i fjor. Statistikken viser at vi har hatt flere telefoner denne helgen enn forrige, mange av disse gir uttrykk for redsel i forbindelse med opptøyer etter reaksjoner på Muhammed-tegningene, sier daglig leder for Hjelpetelefonen Mette Kammen.

- Jeg måtte vente en måned på overtid for å få plass ved en psykiatrisk poliklinikk, forteller leder i Mental Helse Ungdom, Roy Anders Tollåli til NRK. Nye tall fra Norsk pasientregister viser at barn og unge må vente lenger enn voksne for å få psykisk helsehjelp. Særlig ille er situasjonen på Vestlandet.

Konferansen Voksenlæring for velferd arrangeres av Voksenopplæingsforbundet, med støtte fra Sosial- og Helsedirektoratet. Det skal fokuseres på lite utnyttede menneskelige læringsressurser i samfunnet. Konferansen holdes på Britannia Hotel i Trondheim 20-21 mars 2006.

Kvinner og menn med minoritetsbakgrunn har over dobbelt så stor risiko for å oppleve psykiske problemer som befolkningen for øvrig. I dag starter Rådet for psykisk helse et arbeid med å samle kunnskap og foreslå tiltak for denne gruppen. Regionsekretær Siri Bråtane fra Mental Helse vil i dette utvalget trekke inn kompetanse fra egen organisasjon. I Norge er det i dag 230 000 personer med minoritetsbakgrunn.

Ispedd hundekjøring, garnfiske under isen og kongekrabber, har 18 ungdomskontakter jobbet med "Hva kan jeg si? og hvordan skal jeg si det?", på denne samlingen i Neiden. -En god miks av faglig input og naturopplevelser, håper Bjørn Smith-Hald, som er faglig veileder for ungdomskontaktene.

160 brukerrepresentanter, derav ca. ti fra Mental Helse var samlet i Oslo da FFO inviterte til lansering av boken "Brukermedvirkning i helsetjenesten - arbeid i brukerutvalg og andre medvirkningsprosesser." Det var bred enighet i forsamlingen om at tiden er høyst moden for å la de som mottar helsetjenester få økt innflytelse på hvordan disse tjenestene skal utformes.

- Den ny rapporten som SINTEF har utarbeidet på oppdrag fra Sosial og helsedirektoratet forteller hvilken viktig ressurs de distriktspsykiatriske sentra skal være i forhold til døgnbehandling, sier landsleder i Mental Helse Erling Jahn. Han advarer Helse- og omsorgsministeren om å prioritere annerledes enn dette.

For mange kan det by på store utfordringer å drive prosjektarbeid i en frivillig organisasjon. Kunnskapen og erfaringen er svært variert. 14-15. mars inviterer stiftelsen Helse og Rebalitering til konferanse, og ønsker å spre kunnskap og informasjon om prosjektarbeid innenfor rehabilitering og forebygging.

I løpet av de tre første månedene i 2005 hadde Mental Helses undervisningsprogram om psykisk hele i skolen – venn1.no – tre oppdrag. Bestillingslisten for de samme månedene i 2006 er på hele 57 oppdrag, altså en økning på over 1800 prosent disse månedene.

Kongekrabber, kurs og hundekjøring står på programmet når ungdomskontaktene i venn1.no setter hverandre stevne 26. – 29. januar. Felles opplevelser og styrking av venn1.no-kompetansen vil være fokus for samlingen, som denne gangen finner sted i Neiden, 4-5 mil vest for Kirkenes. Her vil gruppen ha en fjellstue, hytter, lavvo og fjellet til sin disposisjon.

Lanseringskonferanse for boken "Brukermedvirkning i helsetjenesten" arrangeres av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) på Thon Hotel Opera i Oslo 24-25. januar 2006. Påmeldingsfristen er fredag 6. januar.

I stedet for politibil til transport av psykisk syke, oppfordrer Stigma-utvalget Mental Helse Norge til egne transporttilbud for psykisk syke, slik det er blitt praksis enkelte steder i Norge. - Vi ønsker at helsemyndighetene oppretter denne tjenesten over hele landet i, sier leder av Stigma-utvalget Ingrid Heimark.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.