Hopp til hovedinnholdet

2005

Nå kan du høre og se Arbeidslivstelefonen. Første juledag vil det bli vist film og spilt av radioreklame for Arbeidslivstelefonen, som holder åpent som vanlig i romjulen. –Tilbakemeldingene fra innringerne viser at vi er et viktig og nødvendig tilbud, og gjennom dette håper vi å nå ut til enda flere, sier Grace Beathe Mathisen, daglig leder på Arbeidslivstelefonen.

Direktoratet vil endre reglene for tildelingen til organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne. Departementets høringsnotat oppleves av Mental Helse Norge som et ulogisk, lite gjennomtenkt og krenkende framstøt, heter det i en pressemelding fra Landsstyret i Mental Helse Norge.

Fylkessekretær i Mental Helse Akershus Ann Kristin Fiskerud har mottatt Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern for sitt arbeid med psykisk helse i innvandrermiljøer. Priskomiteens leder Bengt Karlsson kalte Fiskerud en foregangskvinne i arbeidet med psykisk helse, og sa at hun på en forbilledlig måte har bidratt til offentlig debatt rundt innvandrerers psykiske helse.

- Desember er en måned hvor mange ekstra- og deltidshjelpere i butikk ringer til Arbeidslivstelefonen. Mange lurer på om de har rett på ubekvemtillegg og godtgjørelse for arbeid på hellig- og høytidsdager. Dessverre får vi også telefoner i førjulstiden fra ekstrahjelp i butikk som blir dårlig behandlet, sier daglig leder Grace Beathe Mathisen.

- John Alvheim hadde et spesielt hjerte for Mental Helse Hjelpetelefonen, og har vært en svært god kontakt for organisasjonen opp igjennom mange år, sier tidligere generalsekretær i Mental Helse Einfrid Halvorsen. Han så fram til fredelige år som pensjonist, men fikk dessverre aldri oppleve dette

Albert Fosli (62) i Mental Helse Harstad er kåret til årets hverdagshelt av Hålogoland Kraft, som hvert år deler ut Positiv energi-prisen. Fosli har gjennom sine mange prosjekt, de fleste økonomisk støttet av Helse og Rehabilitering, bidratt til at mange i kommunen har fått en bedre hverdag. Prisen er en gave på 20.000

Dette er den korte oppsummeringen etter årets Verdensdag for psykisk helse. Summen viser 1 200 arrangement i 2005, noe som er en økning 44,9 % fra 2004. Det er derimot stor variasjon fra fylke til fylke, hvor 116 registreringer er toppresultatet, mens 20 er i bunn av listen.

Årets Extra tildeling ble en gledens dag for Mental Helse, som fikk 5.286 millioner kroner fordelt på 21 prosjekter. Mental Helse ble dermed blant de ti organisasjonenen som fikk flest Extra-kroner i år. Organisasjonen er også størst på forebyggende prosjekter i forhold til tildelingen. Blant de innvilgede prosjektene var blant annet Hjelpetelefonens Krisemail-tjeneste.

Dette er tittelen på en nordisk konferanse om arbeid, rehabilitering och tilbakeføring ved psykisk uhelse. Konferansen arrangeres i Stockholm 25. - 26. januar 2006 av Nordiska Föreningen För Social och Mental Hälsa (NFSMH), Riksförbundet för Social och Mental Hälsa og RSMH (Återhämtningsprojekt Paraplyprojektet inom Europeiska socialfonden).

Hjälplinjen - Sveriges svar på Mental Helses Hjelpetelefonen - klarer bare å svare på en tredjedel av alle innkomne telefonsamtaler. Problemstillingene er de samme som i Norge, vi sliter med de samme plagene som broderfolket. På besøk hos Hjelpetelefonen i Skien fikk svenskene nye og nyttige ideer til sin egen telefontjeneste.

Ønsker du innsikt og forståelse i likemannsarbeidet innenfor psykisk helsefeltet? Mental Helse arrangerer fra 13- 15. desember 2005 et arbeidsseminar om likemannsarbeid i Mental Helse og innenfor psykisk helse. Seminaret har som formål å utvikle en strategi og handlingsplan for Likemannsarbeid i organisasjonen fra 2006- 2010. Påmeldingsfrist: Fredag 18. november!

Studentene ved Høgskolen i Agder ønsker å bruke Mental Helses undervisningsprogram venn1.no for elever i videregående skole. Studentene er allerede i gang, men ønsker nå å bruke undervisningsprogrammet i sin helhet. Høgskolen knytter nå kontakter med representanter for Mental Helse Ungdom, som er viktige bidragsytere i undervisningsopplegget. Samtlige videregående skoler i Aust-Agder får tilbud om undervisning på nyåret.

Mental Helse jobber for at mennesker med psykiske lidelser skal få økt velferd, bedre livskvalitet og aktiv deltagelse i samfunnslivet. Svaret på denne utfordringen ligger ikke i en utbygging av antall sengeplasser i akuttpsykiatrien, men i et fleksibelt og samhandlende hjelpeapparat. Det sier landsleder Erling Jahn, og støtter dermed generalsekretæren i Rådet for psykisk i helse i den pågående avis og radiodebatten om hvordan skal vi best kan løse ”krisen i psykiatrien."

- Det er urovekkende at så mange som én av fire jenter i ungdomsskolen sliter med psykiske problemer i Oslo. Elevenes helsetilstand avhenger av hvilken skole de går på. Enkelte skoler er veldig flinke til å skape et godt psykososialt miljø, andre ikke. Skoler og kommuner bør prioritere helsesøstertjenesten og helsestasjoner for og barn ungdom. Det kan føre til bedre psykisk helse for mange skolelever, sier ungdomssekretær Ole Marius Vollen i Mental Helse Ungdom (MHU).

- Vi gikk ut med en ambisjon på at 60 prosent av Norges befolkning i 2005 skulle ha hørt om Verdensdagen for psykisk helse. Den målsetningen ble ikke oppnådd, men vi er fornøyd med at over halvparten av den norske befolkningen tross alt har hørt om Verdensdagen, sier koordinator for Verdensdagen Truls Bjaaland. I Sosial- og helsedepartementets informasjonssating "Noe å snakke om..?" er målet i 2008 å nå 80 prosent av befolkningen.

- Mental Helse Ungdom har i løpet av ett år utdannet 30 ungdomskontakter etter undervisningsprogrammet venn1.no. Ungdomskontaktenes fremste oppgave er å drive forebyggende arbeid innen psykisk helsearbeid i videregående skole, folkehøgskoler og på ulike fritidsarena over hele landet. De skal også sette fokus på egen og venners psykiske helse, sier prosessleder Bjørn Smith-Hald.

- Det er positivt at flere yrkeshemmede med psykiske lidelser kommer i jobb igjen etter endt attføring. Det er viktig å se menneskers positive egenskaper framfor sykeliggjøring av helsetilstanden. Men det er svært urovekkende at 22 000 nordmenn har falt ut av arbeidsmarkedet det siste tiåret på grunn av en psykisk lidelse, sier leder av Stigmautvalget og sentralstyremedlem i Mental Helse Norge, Ingrid Heimark.

Generalsekretær i Mental Helse Olav Kasland er førstkommene søndag gjest i P4s ukentlige livssynsprogram hos radioprest Einar Gelius. En ny generalsekretær i landets største bruker- og pårørende organisasjon innen psykisk helse er en nyhet i seg selv, men organisasjonens arbeid vil også bli viet mye omtalte. Radioprogrammet går på lufta søndag 30. oktober kl. 08.30

Rådet for psykisk helse skal premiere to bedrifter som har utmerket seg ved å legge til rette for psykisk syke i bedriften. Du kan nominere din egen arbeidsplass, og forslagsfrist er 7. november. Vinnere får 50.000 kroner hver. - Tiltak som dette vil skape større åpenhet om psykisk syke som ønsker seg arbeid og en mer meningsfull hverdag, men møter stengte dører i arbeidslivet, sier daglig leder for Arbeidslivstelefonen Grace Beathe Mathisen. Konkurransen er en den av konferansen "Verdt en jobb" i Oslo 5. og 6. desember 2005.

Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern skal deles ut 9. desember i Oslo i forbindelse med seminaret "Tør vi tro på det pasienten sier?". Prisen ble tildelt Mental Helse Norge i 2003 for deres konsekvente, uredde og utholdelige kamp for åpenhet omkring psykiske lidelser.

- Det å bli kjent med mennesker er ikke så farlig. Det kan være krevende og slitsomt, men også en berikelse. Jeg har bodd og delt tanker med Elling siden 1998. Nå går vi lykkelig fra hverandre. Elling ville vi nok hatt som nabo. Det er fordi vi kjenner mannen. Vi kan alle være litt gale i hverdagen, men vi trenger ikke å være syke av den grunn, mente skuespiller Per Christian Ellefsen.

TV-aksjonen Drømmefanger skal gi en røst til dem som i dag ikke blir hørt. La oss som organisasjon gjøre vårt slik at TV-aksjonen blir like vellykka som den i 2004, sier landsleder i Mental Helse Erling Jahn. Mental Helse tar avstand fra oppropet mot TV-aksjonen som har kommet fra enkelte fedre- og foreldreorganisasjoner. Vi kan ikke tenke så snevert, sier Jahn.

Ville du hatt Elling som nabo…

KOR E’ ALLE HELTER HEN?

Velkommen til kursi samarbeid

I anledning Verdensdagen for psykisk helse vil forfatter Ingvar Ambjørnsens populære Elling-figur, skuespiller Per Christian Ellefsen, være innleder på Humanitetens Hus i Skien. Arrangørene håper på fullt hus tirsdag 18. oktober på Cafe Solferino.

Eidene Seminar 2005.

Fagdag på BORGESTADKLINIKKEN

Norges forskningsråd (NFR)

Program for helsetjenester og helseøkonomi, Høgskolen i Agder, Sørlandet Sykehus HF og Mental Helse-Vest Agder

- 50.000 barn og unge blir ikke fanget opp av det offentlige hjelpeapparatet. De får ikke hjelp for sine psykiske lidelser. Det er meget alvorlig. 10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Tema i år er om barn og unge. Vi markerer dagen i dag med et orange bånd med budskapet, "se på meg". Barn trenger å bli sett, opplyser generalsekretær Olav Kasland i Mental Helse.

Det var en stolt og takknemlig - men også ydmyk Paal Andre Grinderud som fikk Åpenhetsprisen 2005 i dag på Verdensdagen 10. oktober. Nyheten ble kjent på TV 2 og God Morgen Norge, hvor generalsekretær i Mental Helse Olav Kasland bekjentgjorde nyheten. Selve prisen, som et et kunstverk og 10.000 skal overrekkes Grinderud i Oslo i dag. Åpenhetsprisen deles ut hvert år til en person som har vært i medias søkelys med åpenhet rundt psykiske lidelser.

- Det er viktig at Mental Helse som en landsdekkende organisasjon utenfor Oslo er engasjert i sitt lokalmiljø. 385 ansatte ved Norske Skog Union blir oppsagt, i tillegg til alle de andre som har sitt levebrød knyttet opp mot bedriften, da er det i slike stunder ekstra viktig at folk i nettverket stiller opp, sa generalsekretær i Mental Helse Olav Kasland til pressen.

Lørdag 8. oktober åpner statsminister Kjell Magne Bondevik et stort barne- og familiearrangement på Youngstorget i Oslo i forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober 2005. Sjefen over sjefer, Asgeir Borgemoen, kommer. Det samme gjør den nye sjefen i Mental Helse Norge, generalsekretær Olav Kasland.

- Det er godt å være her. Jeg har gledet meg lenge til å arbeide for Mental Helse Norge. I denne jobben får jeg gjøre noe jeg virkelig brenner for, sier Olav Kasland (44). I dag begynte han i stillingen som ny generalsekretær. Han tar over etter Einfrid Halvorsen, som gikk av med pensjon 1. juli i år. Den nye generalsekretæren kommer opprinnelig fra Bø i Telemark, er utdannet sosionom og har tilleggsutdannelse i organisasjonsutvikling, ledelse og økonomistyring.

- Mental Helse Norge vil sørge for at kommunene og helseforetakene følger opp den lovpålagte plikten til å utarbeide individuelle planer for pasienter med psykiske problemer. Vi kan ikke lenger godta at kommunene og psykisk helsevern bryter loven og saboterer denne viktige ordningen. Anvendelse av tvangsmidler må til, uttalte landsleder Erling Jahn på samlingen til Hjelpetelefonens fylkeskontaker i Skien i helgen.

- Søknadsfrist for midler fra tv-aksjonen Hjerterom er 17. oktober 2005. I 2006 er det bevilget nærmere 3 millioner kroner til nye prosjekter og vel 3 millioner kroner til Hjerteromsprosjekter. Vi oppfordrer lokallag og fylkeslag til å søke om midler til nye tiltak, sier fungerende generalsekretær og leder av Hjelpetelefonen i Mental Helse Norge, Mette Kammen.

- Vi er glad for at myndighetene har tatt initiativ til å få utarbeidet en tiltaksplan for pårørende i psykiatrien. Mental Helse Norge har deltatt aktivt i utarbeidelsen av forslaget til tiltaksplan. Etter vår vurdering gir utkastet en god og dekkende beskrivelse av de pårørendes situasjon. Behovet for støttetiltak illustreres godt gjennom forslag til 30 konkrete tiltak, sier sentralstyremedlem Torbjørn Garberg i Mental Helse. Han er glad for at tiltakene er satt på dagsordenen.

Mental Helse Ungdom ønsker større satsning på å forebygge psykiske lidelser, og kraftaket på settes inn på skolene. Det sier leder i Mental Helse Ungdom Roy Tollåli. Nye tall fra Norges Forskningsråd, Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF viser at 50 000 barn og unge under 18 år går rundt med ubehandlete psykiske lidelser. Mental Helse Norge mener helsesøsters kompetanse på psykisk helsearbeid må styrkes, og at barn og unge får innkalling til time hos psykolog hvert skoleår, sier Tollåli.

Mental Helse stiller spørsmål ved behovet for et eget lovverk for psykisk helsevern og er sterkt imot ordninger som bidrar til å gjøre psykisk helsevern til en særomsorg. Mental Helse vil ha en endring i loven som sikrer at et hvert vedtak om bruk av tvangstiltak, skal gi brukeren rett til advokat etter lov om fri rettshjelp. Mental Helse foreslår at behandlingskriteriet ved bruk av tvang, bør fjernes fra psykisk helsevernloven. Ut i fra et kritisk brukersynspunkt er den eneste akseptable grunnen til bruk av tvang at brukeren er i en tilstand med direkte alvorlig fare for seg selv og for sine omgivelser.

- Verdensdagsatsingen i år favner bredt. Vi har satt opp tema barn, familie og nettverk og opplever at dette bringer andre organisasjoner sammen på en ny arena, som sammen får til spennende arrangementer rundt Verdensdagen, sier Hans Jacob Edvardsen i Mental Helse, ansvarlig for mobilisering Verdensdagen. Den største satsingen har rettet seg mot barnehagene, så langt vet man at 3000-4000 barn skal bidra med en aktivitet tilknyttet Verdensdagen.

Bestillingene strømmer på, og så langt har koordinator for Verdensdagen Truls Bjaaland mottatt 400 henvendelser på materiell. - Det er viktig at alle arrangementene blir registrert, slik at vi får lagt ut dette på www.verdensdagen.no. Dette er en viktig kilde for media, og for andre som ønsker å holde seg orientert om hva og hvor ting skjer rundt om i landet. Målet er 1000 arrangementer.

Fagfolk mener det bør bli lov å bruke tvang overfor barn i psykiatrien. Helse- og omsorgsdepartementet tenker nå å oppheve forbudet på bakgrunn av fagfolks vurdering. Heidi Wibeke Bakkland i Mental Helse Ungdom reagerer kraftig på dette og sier til NRK Dagsnytt at det fikk "hårene til å reise seg på kroppen" da hun fikk høre nyheten i dag morges. Å bruke tvang på barn i psykiatrien bør aldri tillates, råder hun, som selv har erfaring med tvangsbruk.

Norsk Tipping får over nyttår monopol på spilleautomatene, som er et ledd i Regjeringens handlingsplan mot pengespillproblemer. I en uttalelse til NRK støtter landsleder Erling Jahn kulturministerens nei til full kompensasjon til organisasjoner etter tapet av inntekter. -Mental Helse representerer mange spilleavhengige, og vi er imot denne form for inntekt, sier han.

Landsleder Erling Jahn i Mental Helse ønsker å foreslå for organisasjonens politiske ledelse å endre psykiatriloven. Loven skal revideres, og er nå ute på høring. Det såkalte "behandlingskriteriet" ønsker han slettet fra lovverket. – Forskning viser at tvang ikke fører til noen bedring, sa Jahn i sin åpningstale på Norsjø hotell i Telemark på konferansen ”Det psykiske helsevernet i brukerperspektiv”.

Konferansen "Det psykiske helsevernet i brukerperspektiv" skal dagene 25-26. august samle 40 forskere og medforsker med brukererfaring til workshop i Telemark. Samlingen er et ledd i arbeidet med å etablere det statlige, brukerstyrte erfarings-, opplærings- og kompetansesenteret som skal drives i regi av Mental Helse. Jeg er gledelig overrasket over interessen for konferansen, sier prosjektleder Ragnfrid Kogstad.

Ca. 3500 barnehager i Norge gis muligheten til å få økonomisk støtte for å finne på aktiviter som handler om barn psykiske helse. Søknadsfristen er satt til 5. september. Alle får tilsendt ballonger, tegneblokker, reflekser, plakater og brosjyremateriell. Arrangementene som får støtte skal gjennomføres i ukene før og etter 10.oktober.

Gjennom Amaliedagene setter brukerorganisasjonene psykiatrien på dagsorden. Mottoet for årets Amaliedager er kunst, kultur og galskap og går av stabelen i Oslo fra 17. til 22. august.

Hjelpetelefonen til organisasjonen Mental Helse mottok ca. 42 000 anrop i 2004 hvorav ca. 31 500 medførte en samtale med en telefonvakt. I Hjelpetelefonens årsrapport 2004 utfordres offentlige myndigheter til å i sterkere grad inkludere Hjelpetelefonens tilbud i sin beredskap. Det samme gjelder andre krisetelefoner.

Prosjektleder i Mental Helse Flerkulturelt lag Ann-Kristin Fiskerud er på grunn av sitt arbeid med det flerkulturelle laget invitert til Skaugum neste torsdag. Fra Mental Helse er også Kari Vogsland fra Skien og Odd Volden fra Kristiansand invitert. Det er kronprinsparet som selv har tatt initiativ til gjestebudet hvor 80 gjester er invitert, derav også rusmisbrukere, fattige og mennesker med psykiske problemer.

Den opprinnelige fristen for å søke støtte til arrangementer/aktiviteter og bestilling av materiell er flyttet fra 15 til 25 august. Alle organisasjoner som setter psykisk helse på dagsorden under temaet ”barn familie og nettverk” kan søke om tilskudd til gjennomføring av arrangementer knyttet til ukene rundt 10. oktober. Materiellet kan bestilles direkte på nettet og er gratis.

Hvor lenge tenker politikerne at unge med psykiske problemer skal vente på behandling, spør Mental Helse i en pressemelding. Organisasjonen etterlyser også et sterkere press på samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for å unngå hendelser som det såkalte "trikkedrapet".

Mental Helses "stigmautvalg" ønsker å være en pådriver i arbeidet for å motvirke fordommer mot psykisk syke i samfunnet. Nylig hadde de sitt andre møte i Stavanger. Vi arbeider med å skaffe oss kontaktpersoner i hvert fylkeslag, slik at vårt arbeid kan nå ut over hele landet, sier Ingrid Heimark som er en av de fire medlemmene i stigmautvalget.

-For å imøtekomme etterspørselen etter venn1.no holder vi i disse dager på å lage en film tilknyttet venn1.no, forteller ungdomssekretær Ole Marius Vollen. Gjennom ”Psykisk helse i skolen” tilbys undervisningsprogrammet venn1.no til ungdom under videregående opplæring. Programmet er unikt ved at deltakerne ikke bare lærer om psykisk helse, hvordan være venn med en som har psykiske problemer og hvor det er mulig å få hjelp, men ungdommene får også historien til en eller flere brukere.

Halve Norge er i feriemodus og de fleste av oss nyter late dager. Men for vaktene på Hjelpetelefonen er det derimot langt ifra stille. –Særlig på kvelds- og nattestid er det god pågang av innringere, forteller koordinator Christian Christiansen, som også kan forteller at statistikken viser en økning i antall samtaler i sommer, sett i forhold til tidligere år.

Nordlandssykehuset, Mental Helse, Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring og Helseutvalget for homofile arrangerer konferansen (U)synlig i Bodø 29. - 30. august. Konferansen vil fokusere på lesbiske og homofile som en usynlig minoritet, særlig i møte med helsevesenet og arbeidslivet, i skolen og i idretten. Konferansen vil bli ledet av tidligere stortingsrepresentant Anders Hornslien.

Dette er Erling Jahns kommentar til de foreløpige tallene fra Samdata psykisk helsevern 2004. Disse tallene gir en oversikt over styringsindikatorer, samt analyser av utviklingstendenser innen psykisk helsevern.

Bergen-undersøkelsen (BiB) viser at det er færre barn med problemer i Norge, enn i andre europeiske land. Dette er selvfølgelig veldig gledelig sier Roy Anders Tollåli, leder Mental Helse Ungdom.

Årets Sommerfestival arrangeres på Tromøya ved Arendal 21. - 26. august, med påmeldingsfrist 29 juli. I år er det 21 år siden Kåre Gundersens kreative ide om idrettsfestival for mennesker med psykiske lidelser ble virkelighet.

- Det kunne nesten ikke ha vært bedre, sier Christian Christiansen som var ansvarlig for at nærmere 80 deltakere fra hele Norden fikk en smakebit av såvel norsk natur, som norsk psykiatri.

Dette er hovedtema for spørsmål som ofte går igjen blant innringerne til Arbeidslivstelefonen, skriver daglig leder Grace Mathisen i det siste Nyhetsbrevet fra telefonen.

Helse- og velferdsetaten i Oslo støtter likevel Mental Helses prosjekt ”Alene – sammen” med kr. 350.000 for 2005. Dette er et samarbeid mellom Mental Helse og Oslo kommune. Regionsekretær i Oslo Siri Bråtane beklager at pengene de har ventet på siden april først kommer nå, og håper at prosjektet nå kan videreføres på en ryddigere måte.

Glade og forventningsfulle kom det mandag 27. juni deltakere fra Finland, Sverige, Danmark, Island og vertslandet Norge til årets samling på Norsjø Turisthotell, i Sauherad kommune.

Milano var mellom 10. - 11. juni åsted for en internasjonal konferanse om mental helse og brukeres perspektiv. Bak konferansen stod World Association for Psychosocial Rehabilitation og Milano by, i samarbeid med World Health Organization.

Det var stor enighet blant fylkeslederne i Mental Helse om at tiden er moden for et Frognersenter. Vi trenger et sted hvor brukere, fagfolk og helsepersonell kan møtes, og hvor nye tanker kan tenkes om psykiatri, kom det fram under en minikonferanse i Oslo 15. - 16. juni.

Akershus Røde Kors og Mental Helse Akershus Flerkulturelle lag vil i samarbeid informere om forebyggende psykisk helsearbeid blant flyktninger og innvandrere i Akershus. Derfor inviterer de til stormøte tirsdag 14. juni i Oslo.

- Det er på tide å tenke nytt i psykiatrien når det gjelder lokalisering av nye sykehus, sier fylkesleder i Mental Helse Hedmark, Liv Christophersen. Vi ønsker ikke å opprettholde de gamle avsidesliggende "asylene", men heller en utbyggingen av Distrikspsykiatriske Sentra (DPS), hvor folk får hjelp i nærmiljøet.

De to nye regionsekretærene Barbro Aas (bildet) fra Holmestrand og Aslaug Timland Dale fra Skien, er ansatt i Mental Helse etter at regionssekretær Inger Marit Osland går av med alderspensjon. Barbro Aas har kontor i Drammen, og Aslaug Dale på Frogner i Skien hvor Mental Helse har sin administarsjon. Dale skal ha det koordinerende avsvaret for organisasjonens åtte regionsekretærer.

Festlokalet på Hotell Høyers i Skien var så godt som fullstappet da generalsekretær i Mental Helse Einfrid Halvorsen satt seg bords for å bli feiret lørdag 28. mai.

Olav Kasland (44) er ansatt i Mental Helse som ny generalsekretær etter Einfrid Halvorsen, som går av med pensjon 1. juli. Kasland kommer fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) hvor han har hatt flere lederstillinger.

- Det har vært en merkbar økning i antall henvendelser første kvartal i år til Arbeidslivetelefonen. Vi tror økningen skyldes at vi er blitt mer tilgjengelig og at telefonen er åpen alle hverdager. Det er i tillegg ansatt to rådgivere til å besvare telefonen når det ringer, mot en tidligere. Det sier daglig leder Grace B. Mathisen til mentalhelse.no.

- Det er ikke mangel på tid og penger som er det største problemet i psykiatrien, det er holdningene vi har i rollen som hjelper eller bruker, sier nestleder i Mental Helse Anne Grethe Klunderud. På et seminar ved Kompetenceteamet på Hedelund i København skal hun sammen med Marit Borg, ergoterapeut ved Folloklinikken, forelese om den viktige relasjonen mellom mennesker med psykiske sykdommer og de som skal hjelpe.

- Gi mannen tid til å åpne seg før antidepressiva prøves ut, sier lege og androlog Ken Purvis til Mental Helses magasin Sinn & Samfunn. Purvis er bekymret for norske menns psykiske helse. Når mannen sliter psykisk, og legen gir ham antidepressiva, gjør det ofte bare vondt verre, mener han. De blir som zoombier, mens de i stedet burde fått hjelp til å føle seg som cowboyhelten John Wayne.

Lilliann Løvli fra Skien sto i april i år fram i Telemarksavisa og fortalte om hvordan det var å flytte inn i nyetablerte psykiatiboliger - midt i et villastøk - med svært skeptiske naboer. I dag er det ingen som klager, men Lilliann synes det er leit at psykisk syke blir møtt med redsel og forakt når man trenger et sted å bo. For sin åpenhet om dette i media overrakte Truls Bjaaland fra Mental Helse blomster til beboeren.

Mental Helse Ungdom søkte i april om medlemskap i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Ungdom (FFOU). De er nå innvilget fullt medlemskap, og er dermed den første ungdomsorganisasjonen under ungdomsparaplyen FFOU som setter psykisk helse på dagsorden. - Det var naturlig for oss å bli medlem i FFOU da vi jobber mot de samme målene, sier ungdomssekretær Ole Marius Vollen i Mental Helse Norge.

- 50 millioner kroner er fordelt til ekstraordinære tiltak for mennesker med alvorlige psykiske lidelser, dårlige levevilkår og dårlige hjelpetilbud i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Dette er det pekt på i Opptrappingspanen for psykisk helse. Problemet er størst i storbyene, sier helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen.

20 års jubileet for de populære Nordiske Sommersamlingene skal i år arrangeres i Norge, på Norsjø Hotell i Telemark fra 27. juni til 3. juli. - 1985 ble den første sommersamlingen holdt i Norge. Vi er stolte av å få være verstskap i jubileumsåret, sier leirleder Christian Christiansen.

Mental Helse Norge mener at helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen må ta brukerne og pårørende på alvor. De har kunnskap og kompetanse som fagfolk ofte ikke kjenner til eller bruker. Det er nødvendig med en god dialog med brukerne og pårørende, går det fram av en pressemelding fra organisasjonen.

Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen tror ikke det er mulig å oppfylle målene i Opptrappingspalen for psykisk helse. Han legger skylden på fagmiljøene innen psykiatrien og mener psykiaterne må rydde opp. Gabrielsen tok et kraftig oppgjør med behandlerne, organisering og prioritering innen tjenesten, da han gjorde rede for psykisk helse overfor Stortinget i går.

- Det er uverdig at ungdom som lever av sosialhjelp må kjempe med nebb og klør for å klare seg økonomisk, sier leder i Mental Helse Ungdom Roy Anders Tollåli. Etter at arbeidsmarkedskontrakten hans gikk ut, har Tollåli opplevd hvordan det er å klare seg på minstetakst i sosialstønad. Stønader som attføring, dagpenger, rehabiliteringspenger og sosialhjelp henger ikke med i forhold til hvor dyrt det er å leve i dette landet. Terskelen for å få sosialhjelp i Norge er også alt for høy, mener Mental Helse Ungdom, som i helgen hadde sitt første styremøte.

- Det er viktig å skape en møteplass for ungdom, samt å nå ut med vårt tilbud til ungdom som sliter, sa nyvalgt leder Merethe Sørensen i Mental Helse Ungdom Nedre Romerike under stiftelsesmøte 4. april. Dette er det andre lokallaget som er stiftet etter at Mental Helse Ungdom fikk sin egen undomsorganisasjon i vinter.

(Nett Mental Helse): I morgen samles 100 deltakere på den første dialogkonferansen om samhandling i helsetjenesten på Quality Straand Hotel i Vrådal. Konferansen skal stimulere til forbedring innen psykiatri, rus og somatikk. Den skal også styrke og bygge opp under tiltak som allerede gjennomføres på området, skriver Helse Sør på sine nettsider.

- 100 000 norske barn er rammet av mor eller fars psykiske lidelser eller rusmisbruk. I Norden er antall barn som lider bortimot 400 000. Ca. 15 000 barn er til enhver tid inne til behandling for psykiske skader ved norske sykehus. Det uttalte helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen på et informasjonsmøte om prosjektet "Barn av psykisk syke" på Frogner Hovedgård i Skien i går ettermiddag.

(Mental Helse Nett) Fra 1. januar i år er det ikke lenger fylkeslegen eller fylkesmannen som skal fordele økonomiske tilskudd til lokale velferds- og ferietiltak. Midlene skal heretter fordeles via organisasjonenes sentrale ledd.

Ole Marius Vollen fra Skien ble i mars i år ansatt som ungdomssekretær i Mental Helse. Han får ansvaret med å følge opp Mental Helse Ungdom, samt undervisningsprogrammet venn1.no. Vollen har lang fartstid fra Norsk Folkehjelp.

(Mental Helse Nett) - Regjeringen foreslår å endre pasientrettighetsloven slik at pasienter uten samtykkekompetanse og som yter motstand, kan sikres helsehjelp når dette er strengt nødvendig for å unngå vesentlig helseskade. Målet med lovforslaget er å få så klare regler at bruken av tvang kan forebygges og begrenses.

- Dersom Helse Sør skiller psykiatrien ut i et eget helseforetak, vil det sette psykiatrien flere skritt tilbake. Helsevesenet har de siste 10 årene jobbet aktivt for at psykiatri og somatikk skal jobbe sammen, men å etablere psykiatrisk særomsorg, vil svekke psykiatrien.

Rakettene gikk til værs lørdagskvelden i Skien da Mental Helse Ungdom ble stiftet 5. mars. Dette er en den første og eneste ungdomsorganisasjonen som jobber innen feltet psykisk helse i Norge. Rundt 50 representanter fra hele landet var samlet. - Det er nå jobben begynner, sier den nyvalgte leder Roy Tollåli fra Bodø.

Pasienter står i kø for å få elektrosjokkbehandling mot psykoser, depresjoner og biopolare lidelser. Bare ved psykiatrisk klinikk på Haukeland Universitetssykehus i Bergen har det vært en økning på hele 200 prosent de siste fem årene.

Den femte Idè- og opplysningskonferansen for Verdensdagen for psykisk helse 2005, blir avviklet tirsdag 8. mars på Humanitetens hus i Skien. Tema for Verdensdagen 10. mars i år er "Barn, familie og nettverk". Konferansen startet 28. februar i år i konferansesenteret til Norges Røde Kors i Oslo og avsluttes 8. april på Rica Hotell i Alta.

Mental Helse Norge søker sekretær til hovedadministrasjonens forværelse ved Frogner Hovedgård i Skien. Stillingen vil by på mange spennende utfordringer og selvstendig arbeid.

Da vår generalsekretær nå går av ved nådd pensjonsalder, søker vi etter hennes etterfølger. Generalsekretæren er administrasjonens daglige leder, og innehar en meget viktig rolle i organisasjonens totale virksomhet.

Pasientombudene i Helse Øst kommer med krass av Sykehuset i Østfold fordi det ikke utarbeides individuelle planer for psykiatripasientene. Det gjelder alle pasienter i psykisk helsevern. Det går frem av en felles årsmelding fra pasientombudene i helseregionen. Dette kommer ikke som noen stor overraskelse på generalsekretæren i Mental Helse, Einfrid Halvorsen.

Antall psykiatriske tvangsinnleggelser her i landet går ned, mens antall frivillige innleggelser har økt betydelig fordi sykehusene behandler flere. Det viser ny rapport fra SINTEF Helse. - Vi er positive til den utviklingen, sier leder av Mental Helse Norge, Erling Jahn.

- Det er svært urovekkende at så mange som 3500 barn og unge venter på behandling innenfor psykisk helse. Dette er en økning på hele 500 flere pasienter sammenlignet med fjoråret.

- Arbeidsgivere som ikke tar arbeidsmiljø på alvor, bør ilegges store bøter. Manglende løsning på arbeidskonflikter går ofte utover arbeidstakernes mentale helse, og i noen tilfeller blir "løsningen" attføring og kanskje første steg mot utstøting fra arbeidslivet. Det sier leder av Arbeidslivstelefonen til Mental Helse, Grace Beathe Mathisen.

Aetat har totalt fått innvilget 103 millioner over Opptrappingsplanen for psykisk helse i perioden 1999 - 2005. Av disse er 20 millioner øremerket til storbyene. De øvrige 83 millioner går til arbeidstiltak. I tillegg kommer tiltak og livsoppholdsytelser finansiert over Folketrygden.

- Alt for mange unge mennesker står alt for lenge i kø for behandling. Det er en skammelig bakside av velferdsstaten, sier SV-leder Kristin Halvorsen til partiets nettsider. Hun krever behandlingsgaranti på én måned for barn og unge med psykiske problemer eller rusproblemer.

- Psykiske mennesker er ustabile. Derfor går vi i mot at dere skal få sette opp fiskerhytta ved Storvannet på Ballstad. Det var beskjeden noen medlemmer av Velforeningen og utmarkdslagets ga oss, da vi spurte om årsaken til den store motstanden i byggesaken, forteller leder av Mental Helse på Vestvågøy i Lofoten, Leif Helge Hansen.

Uføretrygdede som ønsker å prøve seg i arbeidslivet eller som vil arbeide mer enn de gjør i dag, kan nå "ta med seg" uførepensjonen sin og tilby den til arbeidsgivere. Rikstrygdeverket har satt i gang en forsøksordning i Hedmark, Rogaland, Troms, Telemark og Sør- Trøndelag. Forsøket har en varighet på fem år.

Arbeidslivstelefonen til Mental Helse har vært en suksess, og derfor blir kapasiteten nå doblet. Fra å være et tilbud med åpningstid tre dager i uken og en rådgiver, blir Arbeidslivstelefonen nå betjent alle hverdager med to rådgivere.

Ungdom mellom 13 og 18 år med psykiske problemer og som trenger øyeblikkelig hjelp, får en egen akuttavdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i midten av februar i år. Det nye psykiatritilbudet for ungdom i Troms og Finnmark, blir tatt godt imot av Mental Helse Ungdom. Heidi Wibeke Bakkland mener det nye tilbudet er et gjennombrudd for bedre psykiatritilbud til ungdom i nord.

Wenche Solberg-Hansen (58) er ansatt som ny informasjonsleder i Mental Helse. Hun har de fire siste årene jobbet som informasjonsleder i Norges Kvinne- og Familieforbund i Oslo. Hun har utdannelse i journalistikk og organisasjonskommunikasjon.

Kystverket Midt-Norge i Ålesund har satt mental helse på dagsorden, noe som førte til en kraftig nedgang i sykefraværet blant de ansatte, fra 5,7 prosent i 2003 til 3,75 prosent i 2004. Bedriften ligger betydelig lavere enn gjennomsnittet i Norge. Nå vil ledelsen få bort resten av sykefraværet også.

Hva er viktig for Mental Helse i den nye landsstyreperioden? Hvordan kan organisasjonen markere seg bedre i media? Det var sentrale spørsmål da Mental Helse åpnet sitt landsstyremøte i Skien i helgen.

- Media må slutte å sette likhetstegn mellom psykaitriske pasienter og livsfarlige kriminelle, sier Victoria Alme Ibabao i ungdomsutvalget til Mental Helse Ungdom etter drapet i Oslo.

Vi er stolte og glade over at hele ti prosjekter i regi av Mental Helse fikk midler fra TV-aksjonen. Dette er gode, kreative samfunnsnyttige tiltak som vil komme mange til gode, sier generalsekretær Einfrid Halvorsen.

Grace Beathe Mathisen har fra januar 2005 blitt ansatt som daglig leder ved Arbeidslivstelefonen. Hun er 35 år gammel og er utdannet sosionom ved Høgskolen i Oslo. Bente Tangen, som var prosjektleder for telefonen gjennom tre år er nå ansatt som generalsekretær i Ryggforeningen i Norge.

I et brev til Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen ber prosjektleder for Mental Helse Flerkulturelt lag, Ann-Kristin Fiskerud og landsleder Erling Jahn om støtte til å drive hjelpearbeid blant nordmenn med etnisk bakgrunn i katastrofteområdet i Sørøst Asia. De ber om et møte med helseministeren snarest. Det flerkulturelle laget - som ble stiftet i høst - ser at behovet for medmennesker som kjenner deres kulturelle bakgrunn er stor i tiden framover.

-Vi oppfordrer alle våre medlemmer på frivillig grunnlag til å slutte opp om Røde Kors innsamling til ofrene etter naturkatastofen i Asia på fredag kveld, sier landsleder i Mental Helse Erling Jahn. Etter flere henvendelse fra medlemmer om å bidra med innsamlingsaksjoner ble det onsdag bestemt at organisasjonen slutter seg til det organiserte innsamlingsopplegget.

Pressekontakt

- Politisk rådgiver og informasjonsleder

48 00 60 50

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.