2005

Nå kan du høre og se Arbeidslivstelefonen. Første juledag vil det bli vist film og spilt av radioreklame for Arbeidslivstelefonen, som holder åpent som vanlig i romjulen. –Tilbakemeldingene fra innringerne viser at vi er et viktig og nødvendig tilbud, og gjennom dette håper vi å nå ut til enda flere, sier Grace Beathe Mathisen, daglig leder på Arbeidslivstelefonen.

Direktoratet vil endre reglene for tildelingen til organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne. Departementets høringsnotat oppleves av Mental Helse Norge som et ulogisk, lite gjennomtenkt og krenkende framstøt, heter det i en pressemelding fra Landsstyret i Mental Helse Norge.

Fylkessekretær i Mental Helse Akershus Ann Kristin Fiskerud har mottatt Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern for sitt arbeid med psykisk helse i innvandrermiljøer. Priskomiteens leder Bengt Karlsson kalte Fiskerud en foregangskvinne i arbeidet med psykisk helse, og sa at hun på en forbilledlig måte har bidratt til offentlig debatt rundt innvandrerers psykiske helse.

- Desember er en måned hvor mange ekstra- og deltidshjelpere i butikk ringer til Arbeidslivstelefonen. Mange lurer på om de har rett på ubekvemtillegg og godtgjørelse for arbeid på hellig- og høytidsdager. Dessverre får vi også telefoner i førjulstiden fra ekstrahjelp i butikk som blir dårlig behandlet, sier daglig leder Grace Beathe Mathisen.

- John Alvheim hadde et spesielt hjerte for Mental Helse Hjelpetelefonen, og har vært en svært god kontakt for organisasjonen opp igjennom mange år, sier tidligere generalsekretær i Mental Helse Einfrid Halvorsen. Han så fram til fredelige år som pensjonist, men fikk dessverre aldri oppleve dette

Albert Fosli (62) i Mental Helse Harstad er kåret til årets hverdagshelt av Hålogoland Kraft, som hvert år deler ut Positiv energi-prisen. Fosli har gjennom sine mange prosjekt, de fleste økonomisk støttet av Helse og Rehabilitering, bidratt til at mange i kommunen har fått en bedre hverdag. Prisen er en gave på 20.000

Dette er den korte oppsummeringen etter årets Verdensdag for psykisk helse. Summen viser 1 200 arrangement i 2005, noe som er en økning 44,9 % fra 2004. Det er derimot stor variasjon fra fylke til fylke, hvor 116 registreringer er toppresultatet, mens 20 er i bunn av listen.

Årets Extra tildeling ble en gledens dag for Mental Helse, som fikk 5.286 millioner kroner fordelt på 21 prosjekter. Mental Helse ble dermed blant de ti organisasjonenen som fikk flest Extra-kroner i år. Organisasjonen er også størst på forebyggende prosjekter i forhold til tildelingen. Blant de innvilgede prosjektene var blant annet Hjelpetelefonens Krisemail-tjeneste.

Dette er tittelen på en nordisk konferanse om arbeid, rehabilitering och tilbakeføring ved psykisk uhelse. Konferansen arrangeres i Stockholm 25. - 26. januar 2006 av Nordiska Föreningen För Social och Mental Hälsa (NFSMH), Riksförbundet för Social och Mental Hälsa og RSMH (Återhämtningsprojekt Paraplyprojektet inom Europeiska socialfonden).

Hjälplinjen - Sveriges svar på Mental Helses Hjelpetelefonen - klarer bare å svare på en tredjedel av alle innkomne telefonsamtaler. Problemstillingene er de samme som i Norge, vi sliter med de samme plagene som broderfolket. På besøk hos Hjelpetelefonen i Skien fikk svenskene nye og nyttige ideer til sin egen telefontjeneste.

Ønsker du innsikt og forståelse i likemannsarbeidet innenfor psykisk helsefeltet? Mental Helse arrangerer fra 13- 15. desember 2005 et arbeidsseminar om likemannsarbeid i Mental Helse og innenfor psykisk helse. Seminaret har som formål å utvikle en strategi og handlingsplan for Likemannsarbeid i organisasjonen fra 2006- 2010. Påmeldingsfrist: Fredag 18. november!

Studentene ved Høgskolen i Agder ønsker å bruke Mental Helses undervisningsprogram venn1.no for elever i videregående skole. Studentene er allerede i gang, men ønsker nå å bruke undervisningsprogrammet i sin helhet. Høgskolen knytter nå kontakter med representanter for Mental Helse Ungdom, som er viktige bidragsytere i undervisningsopplegget. Samtlige videregående skoler i Aust-Agder får tilbud om undervisning på nyåret.

Mental Helse jobber for at mennesker med psykiske lidelser skal få økt velferd, bedre livskvalitet og aktiv deltagelse i samfunnslivet. Svaret på denne utfordringen ligger ikke i en utbygging av antall sengeplasser i akuttpsykiatrien, men i et fleksibelt og samhandlende hjelpeapparat. Det sier landsleder Erling Jahn, og støtter dermed generalsekretæren i Rådet for psykisk i helse i den pågående avis og radiodebatten om hvordan skal vi best kan løse ”krisen i psykiatrien."

- Det er urovekkende at så mange som én av fire jenter i ungdomsskolen sliter med psykiske problemer i Oslo. Elevenes helsetilstand avhenger av hvilken skole de går på. Enkelte skoler er veldig flinke til å skape et godt psykososialt miljø, andre ikke. Skoler og kommuner bør prioritere helsesøstertjenesten og helsestasjoner for og barn ungdom. Det kan føre til bedre psykisk helse for mange skolelever, sier ungdomssekretær Ole Marius Vollen i Mental Helse Ungdom (MHU).

- Vi gikk ut med en ambisjon på at 60 prosent av Norges befolkning i 2005 skulle ha hørt om Verdensdagen for psykisk helse. Den målsetningen ble ikke oppnådd, men vi er fornøyd med at over halvparten av den norske befolkningen tross alt har hørt om Verdensdagen, sier koordinator for Verdensdagen Truls Bjaaland. I Sosial- og helsedepartementets informasjonssating "Noe å snakke om..?" er målet i 2008 å nå 80 prosent av befolkningen.

- Mental Helse Ungdom har i løpet av ett år utdannet 30 ungdomskontakter etter undervisningsprogrammet venn1.no. Ungdomskontaktenes fremste oppgave er å drive forebyggende arbeid innen psykisk helsearbeid i videregående skole, folkehøgskoler og på ulike fritidsarena over hele landet. De skal også sette fokus på egen og venners psykiske helse, sier prosessleder Bjørn Smith-Hald.

- Det er positivt at flere yrkeshemmede med psykiske lidelser kommer i jobb igjen etter endt attføring. Det er viktig å se menneskers positive egenskaper framfor sykeliggjøring av helsetilstanden. Men det er svært urovekkende at 22 000 nordmenn har falt ut av arbeidsmarkedet det siste tiåret på grunn av en psykisk lidelse, sier leder av Stigmautvalget og sentralstyremedlem i Mental Helse Norge, Ingrid Heimark.

Generalsekretær i Mental Helse Olav Kasland er førstkommene søndag gjest i P4s ukentlige livssynsprogram hos radioprest Einar Gelius. En ny generalsekretær i landets største bruker- og pårørende organisasjon innen psykisk helse er en nyhet i seg selv, men organisasjonens arbeid vil også bli viet mye omtalte. Radioprogrammet går på lufta søndag 30. oktober kl. 08.30

Rådet for psykisk helse skal premiere to bedrifter som har utmerket seg ved å legge til rette for psykisk syke i bedriften. Du kan nominere din egen arbeidsplass, og forslagsfrist er 7. november. Vinnere får 50.000 kroner hver. - Tiltak som dette vil skape større åpenhet om psykisk syke som ønsker seg arbeid og en mer meningsfull hverdag, men møter stengte dører i arbeidslivet, sier daglig leder for Arbeidslivstelefonen Grace Beathe Mathisen. Konkurransen er en den av konferansen "Verdt en jobb" i Oslo 5. og 6. desember 2005.

Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern skal deles ut 9. desember i Oslo i forbindelse med seminaret "Tør vi tro på det pasienten sier?". Prisen ble tildelt Mental Helse Norge i 2003 for deres konsekvente, uredde og utholdelige kamp for åpenhet omkring psykiske lidelser.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.