Positivt møte med Kommunalkomiteen

Prosjektleder for Telefon for Arbeidslivet Bente Tangen og generalsekretær Einfrid Halvorsen i Mental Helse møtte fredag Kommunalkomiteen i Stortinget i forbindelse med høringer om årets Statsbudsjett. Fremtiden til arbeidslivstelefonen er fremdeles usikker. Imidlertid kom det svært positive signaler fra medlemmene av kommunalkomiteen om behovet for videre drift. Det vil bli jobbet med å få inn en merknad om videreføring av arbeidslivstelefonen i neste års statsbudsjett.

Her er notatet som ble levert komitemedlemmene:

Videreføring av Telefon for arbeidslivet

Fra Stortingsmelding nr 19: ”Et velfungerende arbeidsliv”; Kapt 3.2.1 Inkluderende arbeidsliv:

”Komiteen er kjent med at Mental Helse og Arbeidstilsynet er i ferd med å avslutte det treårige samarbeidsprosjektet ”Telefon for arbeidslivet”. Komiteen viser til at Econ analyse har evaluert telefontjenesten og konkludert med at telefontjenesten har nådd sine mål om å hjelpe personer i arbeidslivet med å takle psykososiale og andre problemstillinger og at sykmeldte arbeidstakere faktisk har kommet raskere inn i arbeid igjen.

Komiteens flertall, medlemmene fra AP, FrP, SV og SP mener telefontjenesten er et viktig virkemiddel for å nå målsettingen i et inkluderende arbeidsliv, og for å få ned sykefraværet. Flertallet er kjent med at det er søkt AAD om forlengelse av ordningen i tre nye år, og ber Regjeringen sørge for at Arbeidslivstelefonen kan drive videre slik det er søkt om.”

  • Søknad om videreføring ble sendt AAD 22.april 2004. Vi har pr i dag kun fått et muntlig svar fra saksbehandler Tone Kjeldsberg, ASD, om at vi vil få penger til videre drift – men søknadsbehandlingen er ikke avsluttet, slik at hun kan ikke si hvor mye penger vi vil få eller fra hvilket departement.
  • Mental Helse har søkt SAD om ca 1 million i 2005 for å kunne utvide åpningstiden på telefonen til å gjelde hver dag ved å ha to ansatte i full stilling tilknyttet telefontjenesten. Econ analyses rapport underbygger behovet for større tilgjengelighet.
  • Mental Helse har vedtatt på sitt landsmøte 29.-31.oktober 2004 at de ser det som svært viktig at Arbeidslivstelefonen drives videre i organisasjonens regi. De kan støtte den med inntil 20 % av driftsutgiftene.
  • Mental Helses ordinære Hjelpetelefon er blitt en fast post på Statsbudsjettet. Vi ser det som svært ønskelig at Arbeidslivstelefonen også blir det.
  • Siden vi åpnet 2.april 2002 har mer enn 2000 personer ringt oss. Det har vist seg at det er et stort behov for et lavterskeltilbud for spørsmål knyttet til arbeidslivet. Slik det er i dag vet ikke folk hvor de skal henvende seg. Svært mange sliter med lav selvtillit og selvbebreidelser etter å ha blitt utstøtt fra arbeidslivet. De har behov for noe å snakke med som er der når de trenger det. Slik har Telefon for arbeidslivet fungert til nå, og det vil være en katastrofe, hvis vi må legge ned fra nyttår.

Opprettet: 04.11.2004 | Sist endret: 25.06.2006

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.