Brukermedvirker ansatt som medforsker

Høgskolen i Hedmark skrev historie da de som første høgskole i landet nylig ansatte en brukermedvirker som medforsker i 20 prosent stilling. - De vil ha min kunnskap, og det skal de få, sier nyansatte Gro Beston, som også er aktiv i Mental Helse Hamar. Mine kollegaer ved Høgskolen i Hedmark gir uttrykk for at de også har ansvar for å hente ut kunnskapen min, det gjør at jeg føler meg trygg på jobben.

- I mine ti år som brukermedvirker har jeg opplevd at få av Mental Helses forslag blir iverksatt. Vår kunnskap er i liten grad tatt hensyn til. Det er derfor ekstra gledelig at den kompetansen vi sitter med som brukermedvirker nå blir etterspurt på utdanningsinstitisjoner, sier Gro Beston, som har fått stillingen prosjektmedarbeider og medforsker.

- Stllingen innebærer blant annet deltakelse i forskningsprosjekt – der praksisen til hjelpere utføres. Der hjelper og bruker møtes.

Jeg har i alle år ved undervisning på Høgskolen oppfordret studentene til å være forskende og ”undrende” når de kommer ut i praksis og møter mennesker med ulike psykiske sykdommer. Alt man har fått med seg fra studiene er ikke nødvendigvis den fulle og hele sannhet. Når en hjelper møter en bruker for første gang, og har lest tusenvis av sider om psykisk helsearbeid, hva starter du da med å si til brukeren? Vi vet mange hjelpere er frustrert, og jeg tenker, kanskje det viktigste er å være ydmyk i praksis. Når vi legger opp pensum for helsearbeidere, finnes det kanskje litteratur som er overflødig? Psykiatri er basert på mer teoretisk vitenskap enn somatikken. Det blir derfor større usikkerhet rundt sannhetene.

- Jeg tror mange vil oppdage at holdningene de har overfor mennesker med psykiske lidelser er avgjørende for kvalitet på hjelpearbeid og hvilken kultur som utvikles på tjenestestedet. Ydmykhet og respekt overfor pasientens tanker om hva som kan føre til endringer og forbedringer kan være avgjørende tenkning! Vitenskap er utvikling av nye teorier, og siste ord er ikke sagt om ”sannhetene” rundt psykisk helsearbeid, sier nyansatte Gro Beston.

Brukerperspektivet skal kvalitetssikre forskningen

- Gro har en gedigen kompetanse som vi ikke har. Hun har en lang erfaring i å lytte til brukernes røst i Mental Helse, hun har lang erfaring med likemannsarbeid, hun har erfaring fra ulike referansegrupper, samt at hun har uttalt seg på vegne av flere i brukerspørsmål, sier høgskoledosent Jan Kåre Hummelvoll ved høgskolen i Hedmark, avdeling helse- og sosialfag.

Han forteller videre at han gjennom et fireårig prosjekt i akuttpsykiatrien ble kjent med henne i en referansegruppe.

På høgskolen skal hun fungere som rådgiver og utvikle ulike sider ved brukerperspektivet. Den erfaringsbasert kunnskap bruker/pasient har – med sykdommen, behandlingen og tjenestetilbudet - skal systematiseres.

- Jeg tror vi vokser mer i forståelsen ved å ta i bruk brukerperspektivet. Den er en viktig del av vår kvalitetssikring i undervisningen og forskningen, sier Hummelvoll. 

Opprettet: 17.11.2004 | Sist endret: 25.01.2005

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.